Stručně k mimořádnému sjezdu KSČM

valenčík radim 11
22.4.2018 20:03
V první reakci na výsledek sjezdu, který mě nepotěšil, jsem napsal: KSČM teď bude pod obrovským mediálním tlakem. Cíl? KSČM jako programová strana.

K tomu: KSČM, pokud má přežít, nemůže nebýt programovou stranou. Musí fungovat na základě poznání toho, o co ve společnosti jde, co je příčinou problémů, kdo brání jejich řešení, jak funguje současná moc. A musí být v popředí procesu toho, jak uzrává a dozrává vědomí a sebevědomí veřejnosti.

Z tohoto hlediska byl mimořádný sjezd krokem do rozplizlosti, která může být ještě posílena uspokojováním některých jednotlivců uvnitř KSČM rozdáváním prebend za účelem uspokojení se s daným stavem ideového zahnívání.

Mediální mainstream bude členům KSČM vnucovat představu o tom, že jde o spor mezi reformátory, pragmatiky, konzervativci či dokonce stalinisty. O tom to vůbec není. Jde o to, zda převládne:

- sebevědomí, nebo slouhovství,

- schopnost používat rozum a argumenty, nebo kádrování,

- ochota nést tíhu zodpovědnosti za vývoj společnosti, nebo dobývání renty.

Po mimořádném sjezdu význam role programového sjednocování ještě vzrostl.

Z tohoto hlediska připomenu, co před sjezdem napsal J. Dolejš:

Tradicionalistický směr volá nyní po obratu k takzvanému marxismu-leninismu jako původní jednotící ideologii. Dosavadní transformované směřování strany má za chybné, falešné a málo revoluční. Požaduje návrat k tradici třídně zakotvené strany uvědomělých a morálně vyspělých proletářů, k obrodě vyhraněné strany, pro kterou by byl rok 1989 už jen pouhý převrat a pro kterou jsou reformní pokusy Dubčeka či Gorbačova selháním či zradou. Chtějí vytvořit jednotnou stranu, která bude vítězit ideovou převahou svého tradičního učení, zbaveného jakéhokoliv oportunismu.

Pragmatický směr argumentuje potřebou zpružnit stranickou strukturu, profesionalizovat nástroje propagandy, vycházet z možností legitimizace strany v strukturách obcí, měst a krajů, ale i současným vyjednáváním o podpoře vzniku vlády po volbách v říjnu 2017. Ideologické horlení ve straně dávkuje s ohledem na veřejnost i politické partnery opatrně. Chápe, že marx-leninské brožurky lidi už neuspokojí, a chce, aby debaty o minulosti už nesvazovaly ruce v práci pro budoucnost. Potřebu účinné poznávací funkce strany spojuje se schopností prakticky pomáhat lidem, nabízet voličům účinná a realizovatelná řešení, a ne jen hesla.

Modernizační směr uvažuje o nezbytnosti udržet transformační kurs z počátku 90. let minulého století a dál ho rozvíjet v podmínkách 21. století. Mluvit o socialismu pro něj znamená cílit na jeho moderní a demokratickou systémovou alternativu, oproštěnou od chyb minulosti. Chápe, že teoretická výbava strany nemůže být dogmatizovaným kánonem, nemůže být ani nahrazena vírou v tradiční symboly myšlení a prožívání šířené vlastní stranickou propagandou. A posun očekává především od lidí, kteří se mentálně již přenesli do 21. století. Ne těch, co normalizační stereotypy myšlení jen skrývají za povrchní efekt boucharónské rétorské manýry.

http://denikreferendum.cz/clanek/27478-sjezd-komunistu-definuje-dalsi-smerovani-strany

Nejde ani tak o to, jak přesně vystihnul, o co jde. Člověk se z Dolejšova členění dozví poměrně málo. Obecně platí zásada, že když něco definujeme, nemůžeme rozumnou definici založit jen na tom, co něco není. Bohužel Modernizační směr, který by mě zajímal nejvíc, je definován jen tím, co není, ale co je, se člověk nedozví. Hlavní problém toho, jak to J. Dolejš vidí a jak to asi v KSČM funguje, je, že se z existence různých proudů neodvozuje apel na to, aby se sporné názory důsledně, kvalifikovaně a s využitím síly teorie vyjasnily. Místo toho, jak se zdá, budou převládat poziční boje, kdy vítězové v sobotkovském stylu vyčistí prostor kolem sebe v zájmu vytěžení dobytých pozic.

Doufám, že se mýlím a že k tomu nedojde. Hodně bude záležet na aktivní části členské základny. 
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/5654-strucne-k-mimoradnemu-sjezdu-kscm.html

Radim Valenčík
Vysokoškolský učitel - Vysoká škola finanční a správní, první soukromá ekonomická univerzita http://radimvalencik.pise.cz/

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

1rytir

Čas nazrál. Po nedávném sjezdu ČSSD a nově i po sjezdu KSČM jsem nucen opět konstatovat, že obě stranická rokování byla směrem k budoucnosti těchto levicových stran k ničemu! V Hradci i Nymburce zvítězil pragmatismus nejhrubšího zrna. Tedy košile bližší kabátu. Zdůvodnění tohoto zhoubného kroku mají obě strany podobné - státotvornost. Jedni přímo ve vládě, druzí vládu umožňující. Přitom obě partaje v minulých volbách utrpěly totální fiasko. Pragmatismem jej hodlají řešit. Hloupost! Jen se doberou k dalšímu úpadku. Co z toho plyne, jak uchránit levicově orientované strany před zánikem? Je jedna cesta. Vydat se cestou sjednocené levice pod novou vlajkou na nové programové platformě a s novými lidmi. Obávám se, že každý jiný směr povede k totální prohře. Ke škodě lidí práce.

Jiří Volný st.

Mé znalosti Marxismu-Engelsismu-Leninismu jsou kusé, přesto si myslím, že většina myšlenek a závěrů je pravdivá. Například jsem převědčen o tom, že existuje vykořisťování člověka člověkem nebo různé formy vlastnictví. Předpoklad, že buržoazie se nevzdá dobrovolně svých továren a dalších výsad, se zdá být velmi rozumný. Hledání spojenců, které následně podrazíme nebo přidusíme, toho jsme svědky i v našem parlamentu velmi často. Totéž platí o jednom kroku vpřed a dvou zpátky. Spíš by mne zajímalo, kolik je v řadách KSČM skutečných dělníků a rolníků a jak se projevují například v našich úžasných montovnách?