Jiří Paroubek: Tak pro úplnost…

cssd cervene
18.11.2021 15:13
Minulý týden se mě redaktorka z Parlamentních listů v rozhovoru ptala, co bylo obsahem materiálů, které jsem zpracoval pro vedení ČSSD.

Přiznám se, že se mi nechtělo jít do detailu, už také proto, že by to byl určitý souboj s pamětí. Materiály jsem zpracoval a předpokládám, že je prostředníci předali tehdejšímu předsedovi ČSSD, Hamáčkovi.

Myslím, že nebude vůbec od věci, když tyto materiály zveřejním. Musím říci,  že jsou i tací,  kteří by se do nich rádi podívali (v reakci na tento můj rozhovor v PL). Materiály jsou vlastně už v kulaté evidenci a já doufám, že pár  myšlenek z nich by se snad někomu mohlo ještě hodit.

 

1)   Plán modernizace – obnovy ČSSD (11. 3. 2020)

2)   Potřeba modernizace ČSSD (19. 5. 2020)

3)   Protikrizové plány

   a) Protikrizový plán ČSSD (verze z 14. 9. 2020)

   b) Plán hospodářské obnovy (verze z 8. 1. 2021)

Celkem jsme já a můj tým zpracovali tři verze plánu obnovy tak, jak postupně šel vývoj a jak se v průběhu pandemie měnily reálie a také informace s ohledem na zapojení unijních finančních zdrojů do modernizace české ekonomiky.

4)   Program pro krajské a senátní volby v říjnu 2020

  a)Start pro moderní a šťastné Česko (verze z 30. 6. 2020)

  b)Nové České (verze z 14. 9. 2020)

Z těchto programových materiálu nejsou „moje“, tuším, jen ty názvy.

5)   Další možné programové body (30. 11. 2020)

6)   Volební manifest ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny 2021

Tento materiál jsem zpracovával pro programovou konferenci, která se nakonec uskutečnila 14 dní před volbami, avšak nikoli jako programové konference, ale jako konference. Tedy pouze jako jakési jamboree funkcionářů ČSSD v Brně. Materiál nakonec zůstal nevyužit...

Zpracoval jsem tento programový materiál, neboť jsem celkem oprávněně považoval za, jinak dobře zpracovaný volební program, za poněkud hodně dlouhý.

Autoři programu ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny 2021 dali přednost stylu zpracování „telefonní seznam“. Tento program je sice kvalitní, ale málokdo si jej přečte. Mou snahou ale bylo zvýraznit v "manifestu" čtyři priority největšího programového zájmu ČSSD.

 

 

1. Plán modernizace – obnovy ČSSD

Úvod

Sociální demokracie uskutečnila svůj modernizační projekt zejména v letech 2007 – 2008. V roce 2009 a v první polovině roku 2010 probíhaly vlastně permanentně volební kampaně, v nichž modernizační projekt neprobíhal.

Úspěšnost modernizačního projektu lze měřit především výsledkem voleb. Volby do zastupitelstev krajů a doplňovací senátní volby na podzim roku 2008 proběhly pro ČSSD mimořádně skvěle (přes 35% voličů v krajských volbách, 13 zvolených hejtmanů a 23 zvolených senátorů).

Také volby do EP v červnu roku 2009 proběhly velmi dobře (7 mandátů europoslanců z 21 českých mandátů).

Také všechny informace z materiálu „Modernizace ČSSD“ pro Programovou konferenci ČSSD v Pardubicích v květnu 2008 jsou uvedeny informace z průzkumů agentury STEM z dubna 2008, ze kterého bylo zřejmé, že

 • se zvýšil voličský potenciál ČSSD v dubnu 2008 oproti lednu 2007 z 32% na 48% a naopak se snížil počet kategorických nevoličů z 36% na 22%(!)
 • strana měla zdaleka nejvyšší celkový voličský potenciál (48%) ze všech stran a nejmenší počet kategorických nevoličů (22%)
 • ČSSD měla v očích dotazovaných vyšší kompetenci nežli ODS v naprosto převažujícím počtu oblastí (důchody a sociální dávky; zdravotnictví; bydlení; zemědělství; daně; nezaměstnanost; školství a vzdělávání; životní prostředí; osobní svobody a lidská práva; řešení korupce; bezpečnost a kriminalita; EU; doprava a spoje a regionální rozvoj). Naopak ODS byla lepší v zahraniční politice (nepatrně), v ekonomice a v podpoře malého středního podnikání
 • respondenti vysoce preferovali soc. dem. politický program (30%) oproti liberálnímu (21%); když ještě 16% respondentů preferovalo socialistický program
 • respondenti v dubnu 2008 sdělovali z 64%, že „ideálu demokracie odpovídá svými cíli a programem nejvíce ČSSD“ (Zelení na 2. místě zaznamenali 48% a ODS 45%)
 • v lednu 2007 souhlasilo 85% všech respondentů z obecné populace a 91% voličů ČSSD s tím, že by se ČSSD měla modernizovat
 • v dubnu 2007 se zvýšily sympatie k ČSSD schválením projektu modernizace (z 45%), presumpce viny (67%), přímé volby předsedy (63%) a stranických referend (58%)
 • v dubnu 2008 projevila souhlas s větší vstřícností ČSSD oproti ODS k potřebám různých generací (před založením rodiny; rodiny s dětmi; rodiny po odchodu dětí a s velkou převahou u důchodců)
 • v dubnu 2008 se za rok a půl zvýšila i podpora ČSSD v nejmladší generaci do 29 let z 16% na 23% (ODS poklesla z 42% na 38%)
 • razantně se zvýšila podpora ČSSD u generace mezi 30 – 45 lety z 22% na 35% (naopak u ODS se podpora snížila z 45% na 36%)
 • v listopadu 2007 30% lidí z obecné populace vyjádřilo souhlas, že se ČSSD v průběhu roku 2007 stala modernější (mezi voliči ČSSD si to myslelo 54%). Podle třetiny voličů se ČSSD v roce 2007 (listopad 2007 – průzkum) zlepšovala v oblastech:
 • orientuje se na budoucnost a je otevřená změnám,
 • podporuje evropský integrační proces,
 • dbá na to, aby stranu reprezentovali čestní a nezkorumpovaní lidé,
 • snaží se do politiky zapojovat co nejvíce veřejnost, občanská sdružení a organizace,
 • Podle pětiny voličů se ČSSD v roce 2007 (listopad 2007 – průzkum) zlepšovala v těchto oblastech:
 • má veřejnou podporu od významných a uznávaných představitelů vědy, kultury a sportu,
 • podporuje větší zastoupení žen v politice,
 • má vrcholné politiky strany s vysokou odbornou kvalifikací,
 • uplatňuje manažerské formy řízení.

Přitom řada modernizačních týmů zůstala s výsledky své práce za očekáváním.

 

Momentální pozice ČSSD ve veřejnosti

 

Výjimečné výsledky průzkumu veřejného mínění agentury CVVM většinou dává ČSSD do pozice strany, která je bezpečně mimo pásmo „sestupu“ 5%. Je to setrvale prakticky jediná agentura, která takto relativně příznivě pozici ČSSD hodnotí. Je to zkrátka šídítko.

Mnohem blíže ocenění skutečné pozice ČSSD jsou průzkumy agentur Kantar CZ a STEM. Poslední průzkum agentury STEM uvádí, že by ČSSD získala v případě, že by volby do sněmovny proběhly v lednu t. r. 5,5% hlasů. Co je však vážnější, to je, že ČSSD od voleb do poslanecké sněmovny na podzim roku 2017 podle průzkumu STEM ztrácí voliče. Co je však ještě vážnější, je další zjištění STEM, podle kterého má „poměrně silný vztah ke straně“ (ČSSD) jen 32% (!) respondentů. To je velmi vážný signál. Žádná další parlamentní strana nemá tak nízký podíl potenciálních voličů jako ČSSD. Z toho plyne, že reálný volební výsledek ČSSD by za určitých okolností mohl být hluboko pod 5%. Těmi „okolnostmi“ můžou být např. skandál někoho z ministrů, seriál významných politických chyb apod. Agentura Kantar CZ, která zveřejnila výsledky svého průzkumu za únor 2020 v těchto dnech, uvádí, že ČSSD by mohla ve volbách do sněmovny získat, pokud by proběhly v únoru, rovněž 5,5% hlasů, jako v případě agentury STEM. Co je však ještě vážnější nežli tato hra malých čísel, je to, že podle agentury Kantar CZ jen 53% voličů ČSSD nezvažuje volbu žádné jiné politické strany. Jen tak pro zajímavost, u KSČM je to 86% a u hnutí ANO 74%. Z obou průzkumů vyplývá, že pevné voličské jádro ČSSD je prostě slabé, slabší než kdykoliv v minulosti. A zřejmě stále oslabuje. Plných 47% těch, kteří se deklarují voliči sociální demokracie, zvažuje volbu jiných stran.

Jaké jsou možnosti? Sociální demokracie musí udělat vše pro to, aby se podíl těch, kteří jsou pevně přesvědčeni o její volbě, podstatně zvýšil. Z průzkumu agentury Kantar CZ vyplývá, že pokud jde o voliče hnutí ANO, 26% z nich zvažuje volbu ještě jiné politické strany. A jistá část z nich, podle grafického znázornění zhruba pětina, zvažuje volbu ČSSD. Potenciál bývalých voličů ČSSD, dnes deklarujících podporu hnutí ANO je ovšem ještě větší. Nicméně vycházejme z toho, že za určitých okolností by mohla zhruba 2% pro ČSSD přibýt ze současných voličů hnutí ANO. Jak se zdá z grafického znázornění, zhruba 1% by mohlo přijít také od Pirátů. Jen tak mimochodem, „pevní voliči“ tvoří jen 46% voličů pirátské strany. Z toho plyne, že 54% deklarovaných voličů Pirátů, by mohlo volit někoho jiného, nějakou jinou politickou stranu. Sociální demokracie by se měla zaměřit zejména na tyto voliče. Tedy na nynější voliče hnutí ANO a Pirátů. A projekt obnovy – modernizace ČSSD by mohl být jedním z nástrojů, jak přesvědčit část voličů, pravděpodobně bývalých voličů ČSSD k návratu k této straně.

 

Strategický cíl

 

Strategickým cílem vedení ČSSD a celé strany musí být, posunout ČSSD v průběhu roku do bezpečných vod 7 – 8% volební podpory. A ve sněmovních volbách, které proběhnou na podzim příštího roku, by mělo být cílem přehoupnout se přes laťku 10% volebního výsledku.

Celý projekt obnovy – modernizace ČSSD by měl posunout ČSSD k vyšší kvalitě politické práce, k lepšímu vnímání strany ve veřejnosti a tedy k lepším volebním výsledkům.

Tak jako v letech 2007 až 2008 by proto vedení strany mělo zřídit „modernizační“ týmy, které by se zabývaly řešením celé řady důležitých politických otázek.

 

Týmy pro obnovu – modernizaci ČSSD

Tým pro propagaci značky ČSSD

Tým pro inovaci programu ČSSD

Tým pro práci na sociálních sítích

Tým pro střední vrstvy

Tým k problematice mladé generace

Tým pro rovné příležitosti

Tým pro komunikaci s neziskovými organizacemi

Tým pro Prahu

Tým pro transformaci MDA

Tým pro přípravu systému politického vzdělávání ve straně

Tým pro komunální politiku

Tým pro vytvoření think-tanku blízkého straně

 

Zaměření práce jednotlivých týmů:

a) Tým pro propagaci značky ČSSD

Cílem tohoto týmu by mělo být navrhnout opatření k inovaci a propagaci značky ČSSD jako značky kvality. Jako strany vysoce kompetentní a nezkorumpované. Dílčím cílem musí být stabilizace a rozšíření voličského jádra a získání větší podpory mezi levicovými voliči, zejména těmi, kteří nyní volí hnutí ANO či pirátskou stranu.

Do této oblasti patří také pravidelné sociologické analýzy, jejich vymezení tak, aby vedení ČSSD mohlo dělat „vědeckou“ a nikoliv intuitivní politiku. Sem patří také práce na vytvoření podmínek pro soustavnou strategickou iniciativu nejviditelnějších osobností strany formou tiskových konferencí, přes sociální sítě, články, rozhovory atd. Je třeba vytvořit jednoduchý systém spolupráce s občanskými sdruženími a obecně s neziskovým sektorem při tvorbě politických stanovisek strany. Důležité pro brand ČSSD jsou také pravidelné a viditelné kontakty se sesterskými stranami především v západní Evropě. Strana se musí vrátit k obnovení principu tzv. presumpce viny.

 

b) Tým pro inovaci programu ČSSD

Připravit k diskusi některá nová, stranou dosud nekomunikovaná programová východiska.

Na základě analýz, především ve Focus Groups a ve spolupráci s týmy pro střední vrstvy a pro propagaci značky ČSSD, připravit podklady pro tvorbu krátkého programu ČSSD pro letošní krajské a senátní volby a po zapojení odborných komisí strany i mimostranických expertů připravit zhruba do roka k vnitrostranické a celonárodní diskusi nový program ČSSD.

 

c) Tým pro práci na sociálních sítích

Připraví náměty k propagaci názoru vedoucích osobností strany i strany jako celku na sociálních sítích.

 

d) Tým pro střední vrstvy

Připravit zpracování analýzy cílových skupin střední třídy v součinnosti s týmem pro propagaci značky ČSSD. Navrhnout k diskusi témata, která budou schopna oslovit významné skupiny střední třídy (počínaje zaměstnanci veřejné správy, podnikateli, vědci, manažery, kulturními pracovníky a umělci a lékaři). Navrhnout ve spolupráci s marketingovými odborníky komunikační nástroje, které by vedly ke změně vnímání ČSSD ze strany střední třídy.

Vytvořit systém konstruktivní komunikace s významnými profesními organizacemi středních vrstev.

 

e) Tým k problematice mladé generace

Identifikovat konkrétní cílové skupiny mladé generace, které může ČSSD s úspěchem oslovit (učni, studenti SŠ a VŠ, začínající rodiny i mladí zaměstnanci před založením rodiny). Specifikovat zájmy a potřeby těchto společenských skupin. Navrhnout ve spolupráci s marketingovými odborníky základní hodnoty a témata, kterými je možné cílové skupiny mládeže nejlépe oslovit.

 

f) Tým pro rovné příležitosti

Vytvářet jasný a přesvědčivý obraz ČSSD, jako strany důsledně usilující o rovnoprávnost mužů a žen v životě společnosti. Shrnout náměty pro legislativní iniciativy v oblasti rovných příležitostí na trhu práce, dále pokud jde o práva dětí, potírání domácího násilí apod.

 

g) Tým pro komunikaci s neziskovým sektorem

Připravit Strategii pro komunikaci s NGO počínaje odbory, přes Český svaz rybářský, SON, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sdružení obrany spotřebitelů, Svaz pacientů ČR, Český svaz včelařský, Český svaz chovatelů a Český zahrádkářský svaz.

Významným partnerem pro ČSSD může být také Česká unie sportu, ale třeba také Pionýr, Skaut apod. Trvalým faktorem by měla být spolupráce se Svazem důchodců ČR a s mírovými iniciativami jakou v minulosti byla Ne základnám.

 

h) Tým pro Prahu

Provést hloubkovou analýzu, průzkum veřejného mínění v Praze, na zjištění reálné politické pozice ČSSD a identifikace klíčových problémů města Prahy. Obnovit a rozvinout kontakty se sesterskými stranami z nejbližších metropolitních měst střední Evropy (Vídeň, Berlín, Mnichov). Zahájit spolupráci s neziskovým sektorem a vyhledávat spolupráci v programové i v personální oblasti. Uskutečnit v rámci programové práce vyhodnocení programu z voleb do ZHMP v roce 2018 a analyzovat stupeň plnění slibů stran současné vládní koalice na pražské radnici.

 

i) Tým pro transformaci MDA

 

 

 

j) Tým pro přípravu systému politického vzdělávání ve straně

Připravit projekt vnitrostranického vzdělávání ve straně na rok 2021, a to s využitím zkušeností z předchozího systému vnitrostranického vzdělávání v letech 2008 – 2011 ad.

 

k) Tým pro komunální politiku

Využít zkušených komunálních politiků v ČSSD k provedení hloubkové analýzy slabých stránek postavení ČSSD na komunální úrovni. Zpracovat přehled aktuálních politických témat, která by měla být zdůrazněna v politice ČSSD na komunální úrovni.

Zpracovat pravdivou analýzu postavení ČSSD na komunální úrovni včetně silných a slabých stránek.

 

l) Tým pro vytvoření think-tanku blízkého straně

Vytvořit neformální sdružení potenciálních autorů z řad zejména předsedů a aktivních členů ústředních odborných komisí i z řad bezpartijních zájemců a prezentovat jejich názory a programové a politické otázky na určeném serveru a blozích.

 

Organizační zajištění:

Jmenování šéfů týmů, vedením strany by se mohlo uskutečnit v krátké době, například do jednoho měsíce. Zhruba do pololetí by Týmy měly zahájit svou práci a být schopny k 30. červnu předložit jednak nástin své činnosti a do konce roku, tedy po krajských a senátních volbách, již předložit zprávy, které budou projednány ve vedení strany a závěry z nich plynoucí budou uskutečňovány.

 

Závěr

Vedení strany a vlastně strana na všech úrovních své činnosti má takto možnost zvýšit kvalitu své práce a postupně znovu získávat ztracenou důvěru veřejnosti.

 

Zpracoval: Ing. Jiří Paroubek

 

2) Potřeba modernizace ČSSD

 

O projektu modernizace sociální demokracie, který byl uplatňován v letech 2007–2009 jsem začal uvažovat v okamžiku (na konci roku 2006), kdy jsem viděl nejprve jako premiér za ČSSD a později jako předseda ČSSD, že strana nemůže do budoucna vystačit s dosavadními nástroji. Že nemůže vystačit jen s rutinou, tedy s dosavadním stylem práce a dosavadní programovou výbavou, že se musí zbavit určité rigidnosti a stereotypnosti svého vnitřního života. Že musí rozbít deformovaný systém výběru kádrů, zlepšit nedostatečnou úroveň vnitrostranické demokracie. Vylepšit nedostatečné a málo kreativní odborné zázemí, zvýšit podíl žen a mladých lidí na kandidátkách a mohl bych vcelku nudně pokračovat ve výčtu negativ v tehdejším životě ČSSD dále.

Ať soudný pozorovatel řekne, zda se tyto problémy po určitém zlepšení v letech 2008–2010, opět neopakují. A to ještě ve větší míře nežli předtím. Věděl jsem, že je potřeba tyto a mnohé další věci zásadním způsobem změnit, pokud chce být ČSSD úspěšná ve volbách a pokud chce být vždy favoritem voleb, a ne jejich outsiderem, tak jak tomu bylo těsně před mým příchodem do vedení ČSSD ve volbách do EP v červnu 2004 a do krajských zastupitelstev a senátu v říjnu 2004. Zejména volby do evropského parlamentu, kdy strana skončila s 8,8 procenty hlasů a s dvěma mandáty, byly katastrofou.

Od roku 2005 jsem si nechával každý měsíc zpracovávat zejména od agentury Stem podrobné sociologické analýzy, které velmi jasně ukazovaly dlouhodobé slabiny ČSSD. Především se jednalo o nedostatečný vliv ČSSD v některých vrstvách a skupinách občanů. V první řadě v městských středních vrstvách a dále mezi mladými a velmi mladými lidmi a také u nejvzdělanějších vrstev obyvatelstva. Chci jen poznamenat, že v krajských a senátních volbách v roce 2008, resp. v čase těchto voleb, sociální demokracie byla podle průzkumů Stemu nejsilnější stranou ve všech věkových skupinách občanů, tedy i ve skupině voličů mezi 18–29 lety.

Byl jsem přesvědčen, že je možné, pokud se změní politický postup a přístup strany, věci změnit. A to vhodnou terapií těchto problémů. Chtěl jsem rozbít obraz určité staromódnosti, archaičnosti ČSSD, který v části veřejnosti panoval a obávám se, že po jistém vzepětí a vybočení v letech 2008–2010 i nadále panuje.

Sjezd ČSSD v březnu 2007 schválil projekt modernizace této strany. Na programové konferenci ČSSD v Pardubicích v závěru května 2008 byl přijat jednak „Program naděje“ pro krajské a senátní volby, a dále byli účastníci dobře připravené konference informováni o tom, jak je něco přes rok od sjezdu ČSSD uplatňován modernizační projekt. Předkládal jsem tehdy tištěnou zprávu, powerpointovou prezentaci a měl jsem k problematice modernizace dost rozsáhlý projev

Vlastně to tehdy vůbec nebyla špatná bilance, protože se hodně podařilo, a zejména se u projektu modernizace podařilo splnit to, co jsme mohli udělat shora, jaksi technokraticky. Samozřejmě, že ochota lidí změnit stereotypy na dalších stupních stranické organizace byla již menší, ale s tím jsme museli počítat.

 

Myslím, že nebude od věci, když zmíním třináct modernizačních týmů, ve kterých probíhala práce na tomto projektu:

 

- Tým pro propagaci značky ČSSD

- Tým pro inovaci programu ČSSD

- Tým pro novou sociální Evropu

- Tým pro střední vrstvy

- Tým pro komunikaci s mladou generací

- Tým pro rovné příležitosti

- Tým pro komunikaci s nestátními neziskovými organizacemi

- Tým pro Prahu

- Tým pro transformaci Masarykovy dělnické akademie

- Tým pro zpracování systému vzdělávání ve straně

- Tým pro komunální politiku

- Tým pro přípravu řádů pro sestavování kandidátních listin

- Tým pro projekt kulturně politické revue

Jak je zřejmé z názvů týmů, mnohé z toho, čím jsme se tehdy v letech 2007–2009 zabývali, by bylo vhodné zopakovat, samozřejmě na trochu jiném základě či s trochu jiným zaměřením a s doplněním třeba i tematicky zcela nových témat a týmů. Práce v týmech, ve kterých se pojmenují problémy a hledají se cesty k jejich řešení, je tou správnou pracovní metodou.

Základním cílem v týmu pro inovaci a propagaci značky ČSSD, který jsem sám vedl, bylo uplatnit taková opatření k inovaci a propagaci značky ČSSD, aby se této straně podařilo získávat obraz strany vysoce kompetentní, "nekryptokomunistické" a nezkorumpované. A cílem bylo také stabilizovat tradiční podporu na levici a v levém středu politického spektra a posílit podporu politického středu, tedy u mladých lidí, u střední třídy, inteligence a obecně u vysokoškolsky vzdělané části populace. Už rok po sjezdu v březnu 2007 jsme mohli říci, že se podařilo splnit či plnit následující opatření:

- Byla prováděna pravidelná, vlastně měsíční detailní sociologická šetření a analýzy

- Byly uskutečňovány soustavné a mediálně viditelné, kritické a současně konstruktivní expoze stínových ministrů na internetu, blozích, v článcích atd.; strana se snažila v médiích udržovat strategickou iniciativu, tedy být s otvíráním politických témat vždy první

- Byla vydávána častější společná stanoviska s neziskovými organizacemi a s řadou z nich jsme byli v pravidelném kontaktu a kooperovali jsme s nimi i na našich zákonodárných iniciativách

- Byla uskutečňována pravidelná veřejná vystoupení, veřejné diskuse předsedy strany i dalších vedoucí představitelů ČSSD na univerzitách a vysokých školách

- Bylo uskutečněno slavnostní shromáždění k 130. výročí založení ČSSD a v publikaci, která k němu byla vydána, byl kladen akcent na demokratický profil strany, byl zdůrazňován význam exilové práce strany v době komunistického režimu a oceněna činnost protikomunistického křídla strany z doby před únorem 1948 i v emigraci po únoru 1948

- Došlo k rozvinutí pravidelných kontaktů se sesterskými stranami ve vyspělých demokraciích, zejména s německou SPD a rakouskou SPÖ, ale nejen s nimi. Současně byly udržovány vynikající pracovní kontakty se slovenským Smerem

- Byla uplatněna distance od KSČM při příležitosti výročí února 1948

- Do stanov ČSSD byl zaveden princip tzv. presumpce viny, a to jako u jediné politické strany v zemi. A tato presumpce viny byla po celou dobu mého působení ve funkci předsedy ČSSD nesmlouvavě uplatňována.

- Byla průběžně vysvětlována politická účelovost tzv. Kubiceho zprávy před volbami do sněmovny v červnu 2006

- Byla prováděna soustavná kritika korupčních praktik v politice a soudnictví

- Došlo k posílení postavení žen na kandidátkách ČSSD

- Byla prosazena možnost uskutečnění přímé volby předsedy ČSSD do stanov

- Byla provedena modernizace a rozsáhlejší využívání internetu a intranetu pro prezentaci a komunikaci politiky ČSSD

- Do stanov byl zaveden institut vnitrostranického referenda a vnitrostranického diskusí na určité téma a tyto instituty začaly být uplatňovány

- Byla uskutečňována moderní úprava místnosti pro tiskové konference v Lidovém domě

- Došlo ke sjednocení designu strany

V květnu 2008 jsme tehdy na konferenci konstatovali, že zbývá zlepšit či splnit například ještě tyto otázky:

- Rozšíření portfolia odborného zázemí ve spolupráci s občanskými sdruženími, což zůstalo až do závěru mého působení ve funkci předsedy strany za mými představami

- Nastavení pravidelného režimu neformální komunikace s novináři, což bylo později v letech 2009 a 2010 napraveno, když sekce PR a marketingu Lidového domu organizovala zejména má častá neformální setkání s novináři

- Dotvoření personálního zázemí v sekci PR a marketingu, kterou jsme doplnili mladými, vzdělanými a ambiciózními lidmi, kteří byli bohužel po mém odchodu z vedení ČSSD rozehnáni

- Větší využití intranetu pro vnitrostranickou debatu; zavedl jsem například vydávání bulletinu předsedy strany, prakticky s každotýdenní pravidelností, kde byla obsažena má vyjádření o politických událostech minulého týdne a pozici ČSSD k nim – bulletin se rozesílal na asi 8 tisíc emailových adres členů ČSSD (tedy všem členům strany, kteří měli emailové adresy)

- Později bylo ustaveno, se zahájením činnosti v roce 2009, oddělení personální práce a evidence kádrových záloh ČSSD

O projektu modernizace ČSSD uplatněném v letech 2007–2009 se dnes příliš nemluví. Moji nástupci ve vedení strany si po červnu 2010 nechali pravicovými médii vsugerovat myšlenku, že pro modernizaci ČSSD postačí, že jsem coby žába na prameni odešel z funkce předsedy ČSSD. Jak ukázal následující vývoj, bylo to velmi vzdálené od pravdy.

Domnívám se, že projekt modernizace je třeba v nových podmínkách a po určité inovaci opět nastartovat a rozvinout jako nástroj ke zlepšení vnitrostranického života, vnitrostranické demokracie, a zejména jako nástroj posílení pozice ČSSD ve společnosti. Většina funkcionářů ČSSD buď zapomněla, nebo vůbec neví, co to projekt modernizace byl, proto to dnes připomínám. Nebyla by žádná věda jej znovu formulovat a uskutečnit.

 

Jiří Paroubek

 

 

3) Protikrizový plán ČSSD

Úvod

Pandemie koronaviru přinesla světu zcela novou situaci. Také v Česku způsobily omezovací režimy značné snížení výkonů průmyslu, stavebnictví a zejména služeb, a po ukončení omezení mohou některá odvětví, zejména automobilový průmysl nebo doprava, strádat nedostatečným odbytem. Ve službách jsou citelně postižena odvětví cestovního ruchu závislá na zahraničních turistech (Praha, lázeňská města Karlovarského kraje, Český Krumlov ad.) Je otázkou, zda se podaří v české ekonomice obnovit počty zahraničních pracovníků, býval jím každý osmý.  Tvrdě je postižena také kultura.

Můžeme říci, že:

 • Koronavirová krize není reakcí na zásadní makroekonomické problémy a nerovnováhy. Pokles způsobila karanténní opatření.
 • Někde se ukazuje, že rychlé oživení je možné. V Číně, která představuje téměř pětinu světové průmyslové výroby, pandemie skončila na jaře a od té doby tam došlo k oživení výroby i poptávky. Avšak ekonomika Spojených států nebo velkých evropských zemí je stále silně zasažená pandemií.
 • Obecně byla vládami Západu opuštěna politika rozpočtových škrtů, která dosud provázela každou recesi. U nás se to opírá o zkušenost se škrty Nečasovy vlády, které v letech 2011–2013 vyvolaly další pokles ekonomiky. Zájmem států je proinvestovat se z krize.
 • Reakce vlád a centrálních bank je poučenější, rychlejší a masivnější než v minulosti a neodehrává se podle pravidel volného trhu. Intervence do hospodářství používají jak státy s levicovými, tak s pravicovými vládami. Centrální banky tam zároveň pumpují likviditu a snižují úroky k nule nebo dokonce do záporných hodnost.
 • Otřes ekonomiky rozvolňuje bariéry změn. Nabízí se tak příležitost k urychlení technologické revoluce, zejména digitalizace a nástrojů Průmyslu 4.0.
 • Systémy zdravotnictví jsou po krizi nastaveny tak, aby zvládly další vlnu COVID-19 nebo jiné pandemie. Intenzivně se čeká na to, která z vyvinutých vakcín se osvědčí. Ukazuje se, že bez účinné vakcíny nebude možné pandemii Covid-19 zlikvidovat a že bez důsledného vymýcení koronaviru bude i nadále docházet k výpadkům v hospodářství.

 

Stát bude v každém případě potřebovat:

 1. nové zdroje příjmů státního rozpočtu, zejména z nových daňových příjmů
 2. snížit zbytné výdaje státního rozpočtu (např. omezit nepřiměřené výdaje na zbrojení a zahraniční mise; přehodnotit činnost neziskových organizací nebo také výši plateb "solárním baronům" atd.)

Celou situaci, která nastala v důsledku pandemie, je třeba přijmout jako příležitost k restrukturalizaci a modernizaci české ekonomiky. Na druhou stranu, za této situace si lze těžko představit výstavbu nových superdrahých bloků jaderných elektráren, vysoce převyšujících cenu 100 mld. Kč za jeden blok.  Stát by měl nejspíš jen v násobně vyšším měřítku negativní zkušenost, kterou udělal s dotacemi cen elektřiny „solárních baronů“. Stát by měl v příštích dvaceti letech místo toho vsadit na decentralizovanou výrobu elektrické energie, například podporou osazení většiny střech obytných i dalších domů solárními panely,

ČNB má na svých účtech v současnosti obrovské finanční prostředky v eurech, může si proto bez problémů dovolit rozvinout praxi tzv. kvantitativního uvolňování (QE). Může tedy tyto prostředky využít k nákupům aktiv firem podle vlastního rozhodnutí. Po přijetí novely zákona, týkajícího se ČNB parlamentem, to bude možné, samozřejmě při zachování plné nezávislosti ČNB na vládě.

Další možností je uvalení zvláštní daně, např. od roku 2022, která by cílila na odliv dividend do zahraničí. Řešila by to i progresívní sazba daně korporací nebo sektorová daň pro velké společnosti v síťových službách nebo bankovnictví, případně tam, kde je přirozený monopol nebo oligopolní situace.

Třeba zahraniční banky v ČR (jiné velké banky tu nejsou) vykázaly za rok 2019 zisk přes 90 mld. Kč při meziročním nárůstu o 9 %. Nelze pochybovat, že budou generovat velké zisky i letos, a to bez ohledu na potřeby hostitelské ČR. Není vidět, že by například nabízely podporu propojení české vědy a průmyslové praxe nebo výzkumu regionálních vysokých škol, kde by mohly sehrát pozitivní roli.

 

Podrobnější analýzu potřeb změny (Proč to děláme) uvádíme zvlášť, nejprve se soustřeďme na to, čeho chceme dosáhnout v nejbližším období:

 

Strategické cíle ČSSD:

 • Masivními modernizačními investicemi během krátkého období 3 až 4 příštích let vytvořit předpoklady dlouhodobé prosperity české ekonomiky a růstu životní úrovně obyvatelstva. Příjmy českých domácností v paritě kupní sily nejpozději do deseti let překonají průměr EU.
 • Rychlou a masivní modernizací vrátit republiku mezi státy s nejvíce konkurenceschopnou ekonomikou.
 • Udržet nejnižší možnou míru sociální nerovnosti v Evropě
 • Zvýšit úroveň bezpečnosti a výkonu veřejné správy
 • Zkvalitňováním vybavení nemocnic, navyšováním počtů mladých lékařů a sester a rozvojem programů prevence zajistit zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva a prodlužování života ve zdraví

 

 

Krátkodobé záměry:

 1. dát lidem práci, ne dávky
 2. dodat podnikům likviditu
 3. dát podnikům práci (veřejné investice do dopravní infrastruktury, bytové výstavby a boje se suchem)
 4. preferovat potřeby domácího obyvatelstva
 5. tvrdá kontrola využívání podpor

 

Praktické úkoly:

 • Vytvoření státní banky regionů (postupně privatizované za účasti obcí a krajů) na podporu rozvoje blízké lokální ekonomiky
 • Prosazení progresivního zdanění počínaje rokem 2022. Důsledný postih parazitování na veřejných financích. Snížení odlivu kapitálu z republiky vhodnou formou zdanění (reinvestice zisku v ČR by mohly být odečitatelnou položkou). Prosazování daně z finančních transakcí. Podpora sjednocení daňového základu v EU a vzniku mezinárodních registrů finančních aktiv jako nástrojů boje proti daňovým únikům.
 • Zbavit státní rozpočet zbytných výdajů (například na zbrojení a zahraniční mise)
 • Rychlé a masivní investice do dopravní infrastruktury v rozsahu 300 – 400 miliard korun během následujících dvou až tří let (dokončení základní dálniční sítě, zrychlení železniční dopravy a její propojení do integrovaných systémů hromadné dopravy ve městech). Potřebná je také infrastruktura pro rozvoj elektromobility a systémové budování komunikací a infrastruktury pro cyklistiku z koncových bodů dopravních systémů.
 • Zadržování vody v krajině a boj proti suchu. Jde především o propojování vodárenských soustav, zakládání rybníků, výstavbu přehrad zejména pro vodárenské účely a zemědělské závlahy. Zároveň podpořit velký počet technologicky nenáročných malých akcí na úrovni obcí při obnově údolních niv a zpomalování toku potoků a říček. Také to je velká zásobárna práce.
 • Soustředit investice státu i soukromého sektoru na posilování soběstačnosti ve výrobě potravin a propojit to s vytvářením podmínek pro zásobování zblízka („Jezte čerstvé!“) a zlepšování kvality půdy (podmíněné dotace). Omezit erozní a netradiční plodiny (řepka, kukuřice). V lesním hospodářství se vrátit k tradičním porostům.
 • Rozvoj komunální bytové výstavby zajišťovaný neziskovými společnostmi pro bydlení a vedený obcemi, který dá zakázky lokálním stavebním firmám. Cílem je výstavba vysokého počtu nájemních bytů zejména pro mladé lidi. Pozemky pro dostupné bydlení by byly drženy pozemkovými bankami, odkud je nelze zcizit. Cílem je dosáhnout výstavby 10 – 15 tisíc komunálních bytů ročně.
 • Provést rychlou revizi položek redukujících daňový základ v zákoně o dani z příjmu. Počínaje rokem 2021 uplatnit stoprocentní odpisy modernizačních investic splňujících náročné požadavky technologické revoluce
 • Zajistit digitalizaci státní správy, což zkvalitní její činnost a povede k úsporám kvalifikovaných pracovníků

Zdrojem financování těchto záměrů jsou státní rozpočet (jeho běžné i cizí zdroje) a finance z evropských fondů a nového Záchranného plánu Evropské komise.

 

Proč to děláme?

Změna by byla nutná i v normálních časech. Stačí se podívat, jak česká ekonomika dlouhá léta fungovala a co z toho plynulo pro perspektivy občanů. Najdeme tu hodně slabin i nevyužitého potenciálu:

Struktura: Česká ekonomika představovala centralizovanou monokulturu (hlavně auta) závislou na zahraničí, produkující subdodávky pro export, s jednostrannou orientací na EU a Německo, s kritickým nedostatkem inovativních malých a středních podniků, jak je známe z Německa či Rakouska, a s přílišným prostorem pro monopolizaci a rentu.

Dělba práce: vyvážíme střední přidanou hodnotu a suroviny, dovážíme hotové výrobky a energetické suroviny

Konkurenceschopnost: orientace na nízké mzdy a slabou korunu

Výzkum: rozsáhlá výzkumná základna bez odpovídající poptávky

Školství: rozsáhlé školství bez jasných vzdělávacích cílů

Univerzity: síť regionálních univerzit a univerzitních institucí rozesetých prakticky v každém okresním městě, s rozdílnou kvalitou vzdělávání

Infrastruktura: rozsáhlá dopravní infrastruktura pro ustupující individuální automobilismus spalovacích motorů, zastaralá železniční síť, elektrárenská přenosová síť zesilující orientaci na centrální zdroje, nerovnoměrné pokrytí území státu internetem

Sídelní struktura: několik metropolitních oblastí s ekonomikou ohroženou vysokou energetickou a materiálovou náročností a snadnou nahraditelností robotizací, hustá síť malých sídel prakticky bez hospodářského života

Rezervy stavební vybavenosti: hustá síť opuštěných průmyslových a zemědělských objektů

Rezervy kvalifikované práce: velká zásoba vysoce kvalifikovaných osob v důchodovém věku

Rezervy vzdělávání: síť knihoven a poloopuštěných kulturních zařízení

Potenciál Společnosti 4.0: vysoká informační gramotnost nejmladší generace 

Potenciál globalizace: dobrá jazyková vybavenost nejmladší generace 

Potenciál soběstačnosti: prudké snížení nákladů špičkových technologií pro lokální ekonomiku a energetiku, prudké zvýšení potřeby environmentálních opatření v zemědělství a krajině (nad možnosti vzdálených vlastníků), přesun stárnoucího a znepokojeného obyvatelstva na venkov

Bariéra rozvoje: nerozvinutý finanční systém s prioritami predátorské praxe (půjčky, šmejdi, herny, exekuce, ubytovny), přecentralizované bankovnictví, chybí finanční systém na podporu regionálního rozvoje, ČNB se soustřeďuje na likvidaci konkurence největších bank, které jsou výlučně v zahraničním vlastnictví

Stát v zajetí: chybějící aktivní hospodářská politika, vláda se bojí velkých predátorských zájmů a decentralizace s prvky přímé demokracie (je v kleštích mezi „velkými kluky“ a nespokojenými lidmi)

Potenciál financování modernizace: rezervy v příjmech představuje nízká státní zadluženost, podprůměrná míra zdanění, chybějící progresivita daní a zdanění majetku, změna orientace ze spotřeby na investice; úspory výdajů nabízí vytlačování zahraniční renty mobilizací domácích úspor, vytlačování zbytných dovozů soběstačností, vytlačování predátorských praktik družstevnictvím a komunitními projekty

 

Vize budoucnosti:

Především jde o odstranění slabin. Rozvojové cíle by se měly zaměřit na to, co chybí, zejména rozvoj inovativních malých a středních podniků především domácího původu, ze kterých jednou mohou vzniknout i podniky velké. Je to cesta k renesanci českého kapitálu, včetně toho demokratického v podobě družstev nebo podniků spoluvlastněných zaměstnanci. Je to cesta k obnově národní suverenity či aspoň snížení závislosti na zahraničním kapitálu.

Ekonomickou monokulturu automobilového průmyslu musí nahradit pestřejší hospodářská struktura. Nejnižší bariéry vstupu jsou ve vznikajících (málo obsazených) oborech, jako je bezuhlíková energetika, rehabilitace zemědělské půdy a krajiny, digitalizace, kombinace strojů s umělou inteligencí či nové materiály a nanotechnologie. Jsou to obory na pomezí vědeckého výzkumu. Jejich podpora současně nabídne poptávku po existující vědě.

Nadměrnou exportní závislost mohou snížit výrobci pro místní spotřebu. Nové příležitosti jim nabídne také vytlačování dovozů vlastní kvalitnější produkcí, zejména u potravin.

Nové technologie umožňují vznik pružných výrobních center (Průmysl 4.0), která, jsou o několik řádů menší než velké průmyslové kolosy (i tisíckrát) a lze je pořídit z místních investic, z počátku s pomocí státu.

Tyto malé průmyslové struktury mohou být podstatnou součástí lokálního hospodářského ekosystému, který se brání globální konkurenci tím, že výrobci jsou zároveň spotřebitelé.

U lokální ekonomiky z místních investic odpadá spousta vedlejších nákladů. Nejde jen o krátkou nebo žádnou dopravu, ale také o vyloučení nejrůznějších prostředníků a finančních služeb. To znamená ve svém důsledku levnější (a kvalitnější) zboží a prostor pro vyšší mzdy.

Nejtíživěji působí zahraniční vlastnictví všech velkých bank, které má i mocenskou složku, protože během let zanikly všechny pokusy o vytvoření finančního systému pro obsluhu regionů.

Návrat k původním kampeličkám je nesmysl, byly koncipovány tak, aby dokázaly, že to nejde. To neznamená, že myšlenka úvěrových družstev je mrtvá, ale musela by se vrátit k osvědčené praxi, kdy základem jsou služby pro lidi, kteří se vzájemně znají, a nad tím vyrůstá hierarchická struktura pro rozsáhlejší aktivity. Za dnešních podmínek by takový lokální finanční systém mohl vzniknout jedině ze státního podnětu, to znamená ve spolupráci se státní bankou (nebo speciálním fondem).

Na začátku by vznikala síť investičních společenství (místních iniciačních skupin), které shromažďují vlastní prostředky a ve spolupráci se státní rozvojovou bankou pak vytvoří společnou banku regionů. V té pak bude státní kapitál postupně nahrazován kapitálem soukromým z prostředků zmíněného společenství. Odehrávat se to může na družstevním principu (v družstevním podílu banky bude platit jeden člen, jeden hlas).

 

Jak nás obohatil stav nouze:

Financování schodkem státního rozpočtu: Padly ideologické bariéry, které stavěly rozpočtová čísla nad potřeby společnosti. Stejné bariéry, které omezovaly čerpání rozpočtu, brzdily i tvorbu jeho zdrojů.

Po skončení karantény, respektive krize plynoucí z pandemie, se může daňová struktura zásadně změnit, aby bylo stamiliardové schodky čím nahradit. A při té příležitost lze znovu otevřít debatu o progresivním zdanění, majetkové dani, dani z finančních transakcí, digitální dani nebo o mezinárodních registrech aktiv, které budou bránit daňovým únikům.

Vedle toho bude uvolněnější i debata o financování národních strategických cílů v důsledku klimatických změn, nástupu elektromobility, umělé inteligence a potřeby zvyšování odolnosti vůči krizím (zejména cestou soběstačnosti). Můžeme se přitom vrátit ke zkušenostem krizového štábu, který se v naléhavé situaci osvědčil.

Projektové státní peníze by měla spravovat národní rozvojová banka s regionální substrukturou.

Příklad respirátorů z 3D tiskáren: Vznikl v institutu robotiky CIIRC ČVUT, kde mají špičkové zařízení pro tisk z kombinovaných plastů, ale zatím sloužilo jen akademickým experimentům. Ve chvíli jasné poptávky ukázalo svůj potenciál: během týdnů vznikl zcela nový výrobek v malé sérii, během dalších týdnů byly vytvořeny lisové formy pro masovou výrobu v průmyslu.

Podobných tiskáren je v zemi několik desítek, v průmyslu je velký počet automatizovaných strojů pro plastové výlisky. Zmíněná příležitost tak ukázala potenciál pružné výroby. Jedná se o takové uspořádání výrobních zařízení, aby byly schopny okamžitě reagovat na různorodou poptávku. Do systému stačí vložit digitální předlohu, a pak už postupuje sám.

Umělá inteligence a internet věcí umožní, aby si komunikující stroje (či jejich digitální dvojčata) samy sestavily optimální konstelaci výrobních kapacit, zásob a přísunu materiálu. Taková výroba je zákaznická, něco jako levná konfekce s parametry šití na míru. To je budoucnost lokální soběstačnosti.

Příklad s respirátory lze využít jako pilotní projekt, na kterém se mohou učit další. Vznik pilotních projektů má klíčový význam, protože ukážou možnosti a inspirují poptávku. Tím se řeší základní problém nástupu nových technologií a jejich využití, zda má být první slepice, nebo vejce, tedy jestli nabídka, nebo poptávka, která ospravedlní vybudování infrastruktury.

Optimální situace: Stát asistuje při vzniku nabídky (výzkumná instituce CIIRC) a infrastruktury pro její využití (podpora průmyslového výzkumu v případě automatických lisů), nakonec je i na straně počáteční poptávky (veřejné nemocnice).

Výzkum je zpočátku v nesoutěžní fázi, výsledky jsou dostupné každému, proto nepřekvapí, že to v CIIRC tisknou za cenu nákladů materiálu. Až to převezmou komerční organizace, budou se v CIIRC věnovat zase něčemu jinému.

Příklad krizového řízení: Ve vrcholu epidemie bylo jeho hlavním úkolem využití potenciálu a zabránění zahlcení zdravotnického systému. Krizový štáb má potřebné pravomoci, může řídit a navrhovat, ale zásadní změny podléhají schválení vládou. Soustřeďuje se na úzká místa (například počty lůžek pro intenzivní péči) a rozšiřuje je využitím alternativních zdrojů (z jiných zařízení systému).

V modernizaci české ekonomiky je úzkým místem nedostatek poptávky po výzkumu a nedostatek cílených domácích financí. Většina průmyslu je v zahraničních rukou, těm vyhovuje doplňkový charakter naší výroby, tedy levný služebník místo konkurence. Náš výzkum nepotřebují, mají svůj.

Kdo by mohl být subjektem, který to změní? Zpočátku jedině veřejná instituce, která musí postupovat metodou krizového řízení. Lze to nazvat i jinak, ale jde o jasně ošéfovaný proces, při kterém vznikají pilotní projekty držené nad vodou veřejnou poptávkou se vstřícnými parametry. Lze navázat na agentury regionálního rozvoje, které by však musely být vybaveny jak expertním, tak demokratickým rozhodovacím zázemím za účasti stakeholderů, včetně nevládek nebo různých sdružení obcí (MAS a podobně).

Prvotními aktéry mohou být regionální univerzity. Dostanou zadání, například oživení opuštěných důlních oblastí či brownfields v Severních Čechách, a jejich výstup bude financován z programů rehabilitace regionu, které zajistí převahu veřejného zájmu. Výhoda: pozemky jsou státní, byly propůjčeny těžební společnosti jen pro těžbu.

Realizace se ujmou obce a sociální podniky, které se časem změní v hospodářská družstva povzbuzovaná veřejnou poptávkou. Vedle projektů energetické a potravinové soběstačnosti, družstevního či komunitního bydlení a základních služeb, vznikají zároveň podmínky pro vznik inovativních malých a středních podniků s novými technologiemi.

Jedním ze žádoucích oborů je budování pružných výrobních center (výroba jako služba), třeba postupně, od malé experimentální laboratoře robotiky a aditivního obrábění. Na ně by se měly soustředit všechny formy veřejné a občanské pomoci, protože mohou být základem – jako kdysi elektrifikace – nové všeobecně dostupné veřejné služby.

Rozbíhá se proces capacity building – příprava lidí a institucí pro nové kompetence. Na regionální univerzitě jsou otevřeny nové specializace pro studenty s regionálními stipendii. Státní a veřejné instituce nabízejí bezplatná školení a poradenství v režii agentury pro regionální rozvoj nebo regionální pobočky státní rozvojové banky.

U projektů lokálního vlastnictví a soběstačnosti potřebujeme najít a povzbudit vůdčí osobnosti. Michael Schumacher v knize Small-Mart Revolution: How Local Businesses Are Beating the Global Competition poukazuje na pět bodů, kterým se musí tyto osobnosti nejprve věnovat:

Všichni členové komunity, včetně podnikatelů, politiků, úředníků, občanských aktivistů a akademiků, si nejprve musí osvojit hodnoty lokálního vlastnictví a soběstačnosti.

Na to navazuje vzdělávací kampaň o místním podnikání a jak je nejlépe podpořit plánováním, odbornou přípravou, nákupním chováním, investicemi a politickým tlakem. Důležité je identifikovat vše, co z místa odsává zdroje, když je zboží nebo služba zbytečně nabízeno zvenčí. Tam hledejme nové příležitosti pro místní podnikatelské aktivity.

Abychom nejlépe využili toho, co má komunita k dispozici, podnikneme také analýzu místních aktiv. To nám pomůže identifikovat takové podnikatelské příležitosti komunitního rozvoje, které jsou zároveň nejdostupnější. Nad společnou vizí, která touto cestou vzniká, pak vytvořte podpůrný ekosystém konzistentních programů a politik, radí Schumacher.

 Peníze zdola:  Horní patro, velké projekty, řeší stát, regiony, případně státní rozvojová banka. Jsou tu evropské fondy, lze uvažovat o dluhopisech garantovaných vládou nebo o společných investicích obcí a jejich občanů.  Vyhýbáme se investičním pobídkám pro zahraniční společnosti, protože zahraniční závislost republiky je potřeba naopak snižovat.

Dolní patro, malé projekty, jsou typickou příležitostí pro lokální úspory. Tady se vyhýbáme krátkodobému spekulativnímu zájmu, který uteče při první změně podmínek. Proto jsou klíčové investice těch, kdo v místě žijí. Nebo postup, kdy původní státní a jiná veřejná investice je odkupována místními demokratickými subjekty (obce, družstva, vlastnictví zaměstnanců) a s ochranou před nepřátelským převzetím.

Z toho je zřejmá potřeba odpovídajícího finančního ekosystému pro lokalizaci. Než vznikne, může jej nahradit státní rozvojová banka, která by k tomu měla rozvinout síť regionálních poboček. Lze také utvářet různé specializované fondy se státní garancí s funkcí podobnou rizikovému kapitálu, ale bez jeho astronomických finančních nákladů. Tyto fondy by poskytovaly vedle financí i poradenství a dohled nad úvodními fázemi projektů.

Vzhledem k vysokým požadavkům na kapitálovou vybavenost, je třeba uvažovat o takové obnově kampeliček, která by měla podobu regionálního úvěrového družstva se sítí lokálních poboček. Mohlo by vznikat ve dvou krocích. Nejprve by část potřebného kapitálu poskytla regionální rozvojová banka, tento podíl by pak byl postupně vykupován.

Banka by současně pomohla s vyškolením dobrovolného aktivu a vybudováním metodického a kontrolního útvaru pro celou družstevní síť. Začíná se s pilotními projekty, a jakmile se uchytí, pozornost se přesune k jejich šíření a k rozvíjení potřebného ekosystému. Krizový štáb (jeho obdoba s jiným názvem) má k dispozici data a předkládá návrhy. Iniciativa se přesouvá do demokratického zázemí, tedy k participativním a poradním orgánům vytvořeným samosprávami.

Budují infrastrukturu pro přímou demokracii, tedy internetové interaktivní rozvíjení a schvalování návrhů, které pak veřejnost převezme za své. Některé projekty pak mohou být financovány také metodou crowdfundingu s využitím stejné digitální infrastruktury.

 

Zpracoval: tým Jiřího Paroubka

V Praze 14. 9. 2020

 

3) Plán hospodářské obnovy

 

Pandemie koronaviru přinesla světu zcela novou situaci. Reakce vlád a centrálních bank na největší hospodářskou krizi od druhé světové války je poučenější, rychlejší a masivnější než v minulosti a neodehrává se podle pravidel volného trhu. Intervence do hospodářství používají jak státy s levicovými, tak s pravicovými vládami. Centrální banky tam zároveň pumpují likviditu a snižují úroky k nule nebo dokonce do záporných hodnost.

Otřes ekonomiky rozvolňuje bariéry změn. Nabízí se tak příležitost k urychlení technologické revoluce a digitalizace a nástrojů Průmyslu 4.0.

 

Stát bude v každém případě potřebovat:

 1. nové zdroje příjmů státního rozpočtu, zejména z nových daňových příjmů
 2. snížit zbytné výdaje státního rozpočtu (např. omezit nepřiměřené výdaje na zbrojení a zahraniční mise; přehodnotit činnost neziskových organizací nebo také výši plateb "solárním baronům" atd.)

Celou situaci, která nastala v důsledku pandemie, je třeba přijmout jako příležitost k restrukturalizaci a modernizaci české ekonomiky. Na druhou stranu, za této situace si lze těžko představit výstavbu několika nových superdrahých bloků jaderných elektráren, vysoce převyšujících cenu 100 mld. Kč za jeden blok.  Stát by měl místo toho vsadit na decentralizovanou výrobu elektrické energie, například podporou osazení většiny střech solárními panely.

Další možností je uvalení zvláštní daně, která by cílila na odliv dividend do zahraničí. Řešila by to i progresívní sazba daně korporací nebo sektorová daň pro velké společnosti v síťových službách nebo bankovnictví, případně tam, kde je přirozený monopol nebo oligopolní situace.

Zahraniční banky v ČR (velké české banky tu prakticky nejsou) vykázaly za rok 2019 zisk přes 90 mld. Kč, při meziročním nárůstu o 9 %. Kdyby se tento zisk víc zdanil, uvolní se zdroje třeba na propojení české vědy a průmyslové praxe nebo na výzkum pro regionální vysoké školy, kde by pomáhaly republice.

 

Podrobnější analýzu potřeb změny (Proč to děláme) uvádíme zvlášť. Nejprve se soustřeďme na to, čeho chceme dosáhnout v nejbližším období:

 

Strategické cíle ČSSD:

 • Masivními modernizačními investicemi během krátkého období 3 až 5 příštích let vytvořit předpoklady pro dlouhodobou prosperitu české ekonomiky a růst životní úrovně obyvatelstva. Příjmy českých domácností v paritě kupní síly nejpozději do deseti let musí být nad průměrem EU.

Touto rychlou a masivní modernizací vrátit republiku mezi státy s nejvíce konkurenceschopnou ekonomikou. Udržet nejnižší možnou míru sociální nerovnosti v Evropě

 • Zvýšit úroveň bezpečnosti a výkonu veřejné správy
 • Zkvalitnit vybavení nemocnic, navýšit počty mladých lékařů a sester a rozvíjet programy prevence jako nejlepší obranu proti krizím jako byla ta koronavirová.

 

 

Krátkodobé záměry:

 1. dát lidem práci, ne dávky
 2. zabránit zbytečným pádům podniků
 3. nahradit výpadek poptávky veřejnými investicemi, zejména do dopravní infrastruktury, bytové výstavby a úprav krajiny
 4. rozšiřovat příležitosti pro soběstačnost
 5. důsledně kontrolovat využívání podpor

 

Praktické úkoly:

 • Vytvořit státní banky regionů (které pak kapitálově postupně převezmou obce a kraje) na podporu rozvoje lokální ekonomiky
 • Prosadit progresivní zdanění u daně z příjmu počínaje rokem 2022. Snížit odliv kapitálu z republiky vhodnou formou zdanění (reinvestice zisku v ČR by mohly být odečitatelnou položkou). Podpořit evropskou daň z finančních transakcí. Podpořit sjednocení daňového základu v EU a sdílení registrů finančních aktiv jako nástrojů boje proti daňovým únikům.
 • Zbavit státní rozpočet zbytných výdajů (například neúměrného navyšování výdajů na zbrojení a zahraniční mise)
 • Provést rychlé a masivní investice do dopravní infrastruktury v rozsahu 300 – 400 miliard korun během následujících několika let (dokončení základní dálniční sítě, zrychlení železniční dopravy a její propojení do integrovaných systémů hromadné dopravy ve městech). Potřebná je také infrastruktura pro rozvoj elektromobility a systémové budování komunikací a zázemí pro cyklistiku z koncových bodů dopravních systémů.
 • Investovat do zachování vody v krajině a boje proti suchu. Jde především o propojování vodárenských soustav, zakládání rybníků, výstavbu přehrad pro vodárenské účely a zemědělské závlahy. Podpořit je třeba také velký počet technologicky nenáročných malých akcí na úrovni obcí při obnově údolních niv a zpomalování toku potoků a říček. To je, kromě jiného, také velká zásobárna práce pro lidi.
 • Soustředit investice státu i soukromého sektoru na posilování soběstačnosti ve výrobě potravin a propojit to s vytvářením podmínek pro zásobování zblízka („Jezte čerstvé!“) a zlepšování kvality půdy (podmíněné dotace). Omezit erozní a netradiční plodiny (řepka, kukuřice). V lesním hospodářství se vrátit k tradičním porostům.
 • Rozvíjet komunální bytovou výstavbu zajišťovanou neziskovými společnostmi pro bydlení a vedenou obcemi, což dá zakázky především lokálním stavebním firmám. Cílem je výstavba vysokého počtu nájemních bytů, zejména pro mladé lidi. Pozemky pro dostupné bydlení by byly drženy pozemkovými bankami, odkud je nelze zcizit. Cílem je během 3 – 5 let dosáhnout výstavby 10 – 15 tisíc komunálních bytů ročně.
 • Provést rychlou revizi položek redukujících daňový základ v zákoně o dani z příjmu. Počínaje rokem 2022 uplatnit stoprocentní odpisy modernizačních investic splňujících náročné požadavky technologické revoluce.
 • Vytvořit vládní „plán hospodářské obnovy“, který vyjde vstříc příležitostem evropského fondu obnovy provázaného s klimatickou akcí a sociálními cíli. Je to příležitost pro příliv veřejných i soukromých investic do transformace české ekonomiky. Za nejvýznamnější považujeme cíl EU snížit emise o 55 % do roku 2030. Znamená to uvolnit cestu masovému rozvoji obnovitelných zdrojů energie a přestat je blokovat jako směr, který stojí v cestě jaderné energetice.

Vytvořit „Program investic a modernizace nemocnic a pečovatelského sektoru“, který vyjde ze zkušeností z krize. Nejde jen o modernizaci vybavení, ale také o zlepšení pracovních podmínek jejich zaměstnanců.

 • Podpořit průmyslové využití digitalizace, robotizace a umělé inteligence. Přidat ve výzkumu i v prostředí (inkubátorům a akcelerátorům), ve kterých se rodí inovační domácí podniky, a podpořit je kapitálově, aby se snižovala zahraniční závislost, nejlépe odpisem celé investice při uvedení do provozu.
 • Zásadně urychlit povolovací řízení investic podle nejlepší zahraniční praxe.
 • Připravit záchranný balíček pro obce, kterým vyschly příjmy, a umožnit jim pokračovat v investicích, které pak budou splácet do deseti let.
 • Soustředit potřebné finanční zdroje na strategickou výzvu digitalizace. Jde o digitální transformaci celé společnosti. Základem je všeobecně dostupné širokopásmové připojení, pro lidi, podniky i internet věcí. Musíme se připravit na zásadní strukturální změny v podnikové sféře, ve veřejné správě i v tom, že digitalizace umocní účast občanů na posuzování a rozhodování otázek veřejného zájmu.
 • Vytvořit podmínky univerzitám, aby mohly být jádrem regionálního rozvoje. Fond na podporu rozvoje spolupráce univerzit s průmyslem a občanským sektorem zajistí peníze, poradenství a služby pro vznikající technologická centra a start-upy.
 • Zavést časově omezenou negativní daň z příjmu (např. na 2 roky – v letech 2022 a 2023) pro malé a střední podnikatelské subjekty.

Zdrojem financování těchto záměrů jsou státní rozpočet (jeho běžné i cizí zdroje) a finance z evropských fondů a nového Záchranného plánu Evropské komise.

 

Proč to děláme?

Změna by byla nutná i v normálních časech. Stačí se podívat, jak česká ekonomika dlouhá léta funguje a co by z toho plynulo pro perspektivy občanů, kdyby to tak mělo zůstat. Máme hodně slabin i nevyužitého potenciálu:

Struktura: Česká ekonomika je příliš závislá na autech a na zahraničí. Produkujeme hlavně subdodávky pro export, kde musíme přijmout nabízené (nižší) ceny. Převažuje jednostranná orientace na EU a Německo, ale nepoučili jsme se z jejich struktury s podstatně větším podílem inovativních malých a středních podniků. Ponecháváme přílišný prostor monopolizaci, usnadňující získávání renty.

Dělba práce: vyvážíme střední přidanou hodnotu a suroviny, dovážíme hotové výrobky a energetické suroviny

Konkurenceschopnost: orientace na nízké mzdy a slabou korunu

Výzkum: rozsáhlá výzkumná základna bez odpovídající poptávky

Školství: rozsáhlé školství bez jasných vzdělávacích cílů

Univerzity: síť regionálních univerzit a univerzitních institucí rozesetých prakticky v každém okresním městě, s rozdílnou kvalitou vzdělávání

Infrastruktura: rozsáhlá dopravní infrastruktura pro ustupující individuální automobilismus spalovacích motorů, zastaralá železniční síť, elektrárenská přenosová síť jen pro centrální zdroje, která se odmítá přizpůsobit decentralizovaným obnovitelným zdrojům, nerovnoměrné pokrytí území státu internetem

Sídelní struktura: několik metropolitních oblastí s ekonomikou ohroženou vysokou energetickou a materiálovou náročností a vysoce ohroženou roboty, zatímco hustá síť malých sídel je prakticky bez hospodářského života

Rezervy stavební vybavenosti: opuštěné průmyslové a zemědělské objekty ve městech i obcích

Rezervy kvalifikované práce: vysoce kvalifikované osoby v důchodovém věku

Rezervy vzdělávání: síť knihoven a opuštěných kulturních zařízení

Potenciál Společnosti 4.0: vysoká informační gramotnost nejmladší generace 

Potenciál globalizace: dobrá jazyková vybavenost nejmladší generace 

Potenciál soběstačnosti: prudké snížení nákladů špičkových technologií a možnost budování vyspělých malých výrob je třeba využít pro obnovu hospodářského života na venkově. Potravinovou soběstačností lze začít. Půdu může uvolnit zvýšení nároků na environmentální opatření v zemědělství a krajině (které bude nad možnosti vzdálených vlastníků). Práci mohou nabídnout lidé, které vytlačili z velkých podniků roboti. Užiteční mohou být i důchodci, odcházející strávit zbytek života na venkov. 

Bariéra rozvoje: nerozvinutý finanční systém s prioritami predátorské praxe (půjčky, šmejdi, herny, exekuce, ubytovny). Bankovnictví je přecentralizované, chybí finanční systém na podporu regionálního rozvoje. ČNB se soustřeďuje na to, nepřipustit konkurenci největších bank, které jsou výlučně v zahraničním vlastnictví.

Stát v zajetí: chybějící aktivní hospodářská politika; vláda se obává velkých predátorských zájmů a decentralizace s prvky přímé demokracie (je v kleštích mezi „velkými kluky“ a nespokojenými lidmi)

Potenciál financování modernizace: rezervy v příjmech představuje podprůměrná míra zdanění, chybějící progresivita daní a zdanění majetku; úspory výdajů nabízí omezení zahraniční renty, mobilizace domácích úspor pro investice, preferování soběstačnosti před dovozy a vytlačování predátorských praktik družstevnictvím a komunitními projekty

 

Vize budoucnosti:

Především jde o odstranění slabin, je zde nedostatek inovativních malých a středních podniků domácího původu, ze kterých mohou vznikat i podniky velké. Potřebujeme renesanci českého kapitálu, včetně toho demokratického v podobě družstev, komunitních sdružení nebo podniků spoluvlastněných zaměstnanci. Je to cesta k obnově národní suverenity a snížení závislosti na zahraničním kapitálu.

Ekonomická monokultura automobilového průmyslu se dostává do sevření převratné změny v podobě elektromobility a za ní nastupujících vodíkových pohonů. Tlačí také digitalizace, auto bude hlavně software. Rozvojové příležitosti jsou tam, kde jsou nejnižší bariéry vstupu, ve vznikajících a dosud málo obsazených oborech, jako je bezuhlíková energetika. Některé vyžadují hlavně lidskou práci jako široká škála klimatických opatření nebo rehabilitace zemědělské půdy a krajiny.  Další jsou na pomezí výzkumu, jako stroje s umělou inteligencí či nové materiály a nanotechnologie, a jejich podpora konečně nabídne poptávku po existující české vědě. Je to zároveň výzva pro vzdělávací systém a jeho otevřenost vůči široké veřejnosti prostřednictvím nových médií, protože jen tak může být motorem změn. 

Nové technologie umožňují vznik pružných výrobních center (Průmysl 4.0), která jsou o několik řádů menší než velké průmyslové kolosy. Malé průmyslové struktury mohou být také součástí lokálního hospodářského ekosystému, jehož výrobci jsou zároveň spotřebitelé. Lze je pořídit i z místních investic, z počátku s pomocí státu.

Lokální ekonomika s krátkou dopravou šetří náklady i životní prostředí a zbavuje se nákladů na nejrůznější prostředníky. Vyplatí se, aby byla pořízena z místních investic a zadržela zisk pro vlastní potřebu. Může pak nabízet levnější (a kvalitnější) zboží i vyšší mzdy. Pokud zboží a služby kolují v místě, peníze neunikají ke vzdáleným dodavatelům. Část oběhu mohou obstarat doplňkové místní měny, se kterými už se experimentuje i v Česku. Digitalizace to značně usnadnila.

Nejtíživěji působí na českou ekonomiku zahraniční vlastnictví všech velkých bank. Zřejmě má i mocenskou složku, neboť během let zanikly pokusy o vytvoření finančního systému pro obsluhu regionů.

To nesmíme připustit. České bankovnictví lze obnovovat zdola, ale nikoliv formou návratu ke kampeličkám z 90. let. Ty byly koncipovány tak, aby dokázaly, že to nejde. To neznamená, že myšlenka úvěrových družstev je mrtvá, ale musela by se vrátit k mezinárodně osvědčené praxi, kdy základem jsou služby pro lidi, kteří se vzájemně znají. Teprve nad sítí malých kampeliček vyrůstá hierarchická struktura pro rozsáhlejší aktivity.

Při dnešních požadavcích na kapitálovou vybavenost úvěrových institucí je založení banky těžké, ale menší regionální banky z lokálních investic by mohly vznikat postupně.

Místní subjekty nejprve mohou zakládat lokální investiční společenství, obvykle nad nějakou rozvojovou vizí obce nebo regionu. Tyto iniciační skupiny pro lokální bankovnictví shromažďují vlastní prostředky a propojují se s dalšími do spolupracující sítě (federace).

Ta může být partnerem státní rozvojové banky, která pomůže založit společnou banku regionu svým kapitálovým vstupem. Státní kapitál pak bude postupně nahrazován kapitálem soukromým z prostředků zmíněného společenství. Odehrávat se to může na družstevním principu.

 

Jak nás obohatil stav nouze:

Financování schodkem státního rozpočtu: Padly ideologické bariéry, které stavěly rozpočtová čísla nad potřeby společnosti. Stejné bariéry, které omezovaly čerpání rozpočtu, brzdily i tvorbu jeho zdrojů.

Po skončení karantény, respektive krize plynoucí z pandemie, se může daňová struktura zásadně změnit, aby bylo stamiliardové schodky čím nahradit. A při té příležitost lze znovu otevřít debatu o progresivním zdanění, majetkové dani, dani z finančních transakcí, digitální dani nebo o mezinárodních registrech aktiv, které budou bránit daňovým únikům.

Vedle toho bude uvolněnější i debata o financování národních strategických cílů v důsledku klimatických změn, nástupu elektromobility, umělé inteligence a potřeby zvyšování odolnosti vůči krizím (zejména cestou soběstačnosti). Můžeme se přitom vrátit ke zkušenostem krizového štábu, který se v naléhavé situaci osvědčil.

Projektové státní peníze by měla spravovat národní rozvojová banka s regionální substrukturou.

Příklad respirátorů z 3D tiskáren: Vznikl v institutu robotiky CIIRC ČVUT, kde mají špičkové zařízení pro tisk z kombinovaných plastů, ale zatím sloužilo jen akademickým experimentům. Ve chvíli jasné poptávky ukázalo svůj potenciál: během týdnů vznikl zcela nový výrobek v malé sérii, během dalších týdnů byly vytvořeny lisové formy pro masovou výrobu v průmyslu.

Příklad s respirátory lze využít jako pilotní projekt, na kterém se mohou učit další. Vznik pilotních projektů má klíčový význam, protože ukážou možnosti a inspirují poptávku. Tím se řeší základní problém nástupu nových technologií a jejich využití, zda má být první slepice, nebo vejce, tedy jestli nabídka, nebo poptávka, která ospravedlní vybudování infrastruktury.

Optimální situace: Stát asistuje při vzniku nabídky (výzkumná instituce CIIRC) a infrastruktury pro její využití (podpora průmyslového výzkumu v případě automatických lisů), nakonec je i na straně počáteční poptávky (veřejné nemocnice).

Výzkum je zpočátku v nesoutěžní fázi, výsledky jsou dostupné každému, proto nepřekvapilo, že to v CIIRC tiskli za cenu nákladů materiálu. Když to převzaly komerční organizace, v CIIRC se mohli věnovat zase něčemu jinému.

Příklad krizového řízení: Ve vrcholu epidemie bylo jeho hlavním úkolem využití potenciálu a zabránění zahlcení zdravotnického systému. Krizový štáb má potřebné pravomoci, může řídit a navrhovat, ale zásadní změny podléhají schválení vládou. Soustřeďuje se na úzká místa (například počty lůžek pro intenzivní péči) a rozšiřuje je využitím alternativních zdrojů (z jiných zařízení systému).

V modernizaci české ekonomiky je úzkým místem nedostatek poptávky po výzkumu a nedostatek cílených domácích financí. Většina průmyslu je v zahraničních rukou, těm vyhovuje doplňkový charakter naší výroby, levný služebník místo konkurence. Náš výzkum nepotřebují, mají svůj.

Kdo by mohl být subjektem, který to změní? Zpočátku jedině veřejná instituce, která musí postupovat metodou krizového řízení.

Prvotními aktéry mohou být regionální univerzity. Dostanou zadání, například oživení opuštěných důlních oblastí či brownfields v Severních Čechách, a jejich výstup bude financován z programů rehabilitace regionu. To zajistí převahu veřejného zájmu.

Realizace se ujmou obce a sociální podniky, které se časem změní v hospodářská družstva povzbuzovaná veřejnou poptávkou. Vedle projektů energetické a potravinové soběstačnosti, družstevního či komunitního bydlení a základních služeb, vznikají zároveň podmínky pro vznik inovativních malých a středních podniků s novými technologiemi.

Jedním ze žádoucích oborů je budování pružných výrobních center (výroba jako služba), třeba postupně, od malé experimentální laboratoře robotiky a aditivního obrábění. Mohou být základem – jako kdysi elektrifikace – nové všeobecně dostupné veřejné služby, tentokrát výroby podle elektronického zadání.

Rozbíhá se proces capacity building – příprava lidí a institucí pro nové kompetence. Na regionální univerzitě jsou otevřeny nové specializace pro studenty s regionálními stipendii. Státní a veřejné instituce nabízejí bezplatná školení a poradenství v režii agentury pro regionální rozvoj nebo regionální pobočky státní rozvojové banky.

Pět kroků k cíli: Projektům posilování lokálního vlastnictví a soběstačnosti se věnuje Michael Schumacher v knize Small-Mart Revolution: How Local Businesses Are Beating the Global Competition. Start se skládá z pěti kroků:

Všichni členové komunity, včetně podnikatelů, politiků, úředníků, občanských aktivistů a akademiků, si nejprve musí osvojit hodnoty lokálního vlastnictví a soběstačnosti.

Navazuje vzdělávací kampaň o místním podnikání a jak je nejlépe podpořit plánováním, odbornou přípravou, nákupním chováním, investicemi a politickým tlakem. Důležité je identifikovat vše, co z místa odsává zdroje, když zboží nebo služby jsou zbytečně nabízeny zvenčí.

Abychom nejlépe využili toho, co má komunita k dispozici, podnikneme analýzu místních aktiv. Nejprve hledáme nejdostupnější podnikatelské příležitosti. Tak postupně vzniká společná rozvojová vize i podpůrný ekosystém programů a politik.

 Peníze zdola: Měly by se vyhnout krátkodobému spekulativnímu zájmu, který uteče při první změně podmínek. Proto jsou klíčové investice těch, kdo v místě žijí. Nebo takový postup, kdy původní státní a jiné veřejná investice jsou odkupovány místními demokratickými subjekty (obce, družstva, vlastnictví zaměstnanců) s ochranou před nepřátelským převzetím.

Z toho je zřejmá potřeba odpovídajícího finančního ekosystému pro lokalizaci. Než vznikne, může jej nahradit státní rozvojová banka, která by k tomu měla rozvinout síť regionálních poboček.

Lze také utvářet různé specializované fondy se státní garancí, které by se podobaly rizikovému kapitálu, ale bez jeho astronomických nákladů. Tyto fondy by poskytovaly také poradenství a dohled nad úvodními fázemi projektů.

Vzhledem k vysokým požadavkům na kapitálovou vybavenost, je třeba v případě obnovy kampeliček, uvažovat o takové formě, která by měla podobu regionálního úvěrového družstva se sítí lokálních poboček. Mohlo by vznikat ve dvou krocích. Nejprve by část potřebného kapitálu poskytla regionální rozvojová banka, tento podíl by pak byl postupně vykupován.

Banka by pomohla s vyškolením dobrovolného aktivu a vybudováním metodického a kontrolního útvaru pro celou družstevní síť. Začíná s pilotními projekty, a jakmile se uchytí, pozornost přesune k jejich šíření a rozvíjení potřebného ekosystému. Iniciativa se přesouvá do demokratického zázemí, tedy k participativním a poradním orgánům vytvořeným samosprávami. Budují infrastrukturu pro přímou demokracii, tedy internetové interaktivní rozvíjení a schvalování návrhů, které pak veřejnost vezme za své.

 

Zpracoval: tým Jiřího Paroubka

V Praze 8. 1. 2021

 

4) Start pro moderní a šťastné Česko

 

Politika bez roušky

Sundali jsme roušky, ale ještě to neskončilo – vystřídala to ekonomická a finanční nákaza pandemie. Dluhy rostou, výroba se propadá, pracovní místa mizí. Samo to neodezní, mohou přijít další vlny koronaviru, u nás i ve světě, na kterém jsme závislí. Odevšud zaznívá varování, že krize bude nejhorší, co kdo pamatuje.

Mluvme otevřeně o tom, co nás čeká. Nesmíme tomu podlehnout, ale některé věci lze udělat jen společně. Neubráníme se, když budeme ke všemu přistupovat jako bezohlední sobci, kteří myslí jen na vlastní zisk a je jim lhostejné, co to napáchalo kolem.

V jednom nám koronavirus pomohl – otevřel nám oči.  Ukázala se skutečná hodnota zdraví, solidarity a tvořivosti. Zdravotníci, hasiči, řidiči, zbylé obchody, ti všichni obstáli v první linii. Doma se šily roušky, vzájemně jsme si pomáhali. Vědci přicházeli s nápady a rychle navázala výroba, třeba i zadarmo. Pochopili jsme, že síla této země není v zahraničním kapitálu, ale v našich lidech.

Krize přinese změnu v hospodářské geografii. Buďme na ni připravení a využijme našich silných stránek. Budeme jiní! Budeme přitažlivější pro Evropu a svět.

 

Pryč od vařené žáby!!

Nelze pohodlně pokračovat ve starých stereotypech a nereagovat na signály, že z běžných slabin a nedostatků mohou vznikat nebezpečné pasti. Spousta věcí šla udělat dřív, ale čas nás netlačil jako teď. Varuje syndrom vařené žáby: Tak dlouho váhala ve stále teplejším hrnci, až bylo pozdě a z horké vody už vyskočit nedokázala.

 

Poučení z krize

 

 • Může to přijít znovu a může to přijít z jiné strany – sucho a povodně vnímáme jako výjimečný jev, ale když se nezměníme, budou pravidlem
 • Za všechno nemůže jen virus – váznoucí prodej aut varuje před průmyslovou monokulturou i lpěním na starých technologiích a přílišné závislosti na okolním světě
 • Pandemie zrychlila technologickou revoluci, chceme víc digitalizace a práce na dálku, víc robotů, víc umělé inteligence. Vidíme slabiny přehnané globalizace. Je to příležitost přestavět ekonomiku, aby byla odolnější vůči nepříznivým vlivům (resilience), zanechávala nižší uhlíkovou stopou (ochrana klimatu), lépe využila místní zdroje a trh (lokalizace), měla vyšší přidanou hodnotu a menší nároky na suroviny a energii (Průmysl 4.0) a z globalizace si vybírala to nejlepší (poznatky, technologie, kontakty, rozptýlenou spolupráci a sdílení).
 • Globální trendy neurčujeme my, ani nám nepomůže, když je budeme ignorovat. Musíme je včas vystihnout a hledat pro sebe prostor. Česká věda je připravena, zatím však jen v laboratořích. Chybí ekosystém, ve kterém by se uchytily podnikatelské talenty nebo domácí projekty pro restart skutečně české ekonomiky
 • Lidé zvládnou víc sami, digitalizace jim dala křídla (decentralizace, sdílení, výroba s počítačem). Nemá smysl se tomu bránit, lepší je kultivovat příležitost veřejným poradenstvím a výzkumem, usnadňovat plánování v obci nástroji participace, podpořit vznik komunitních podniků a družstev a počítat s nimi ve veřejných zakázkách.
 • Využijeme Zelené dohody pro Evropu. Stamiliardy korun z evropských fondů jsou připraveny pro rozsáhlé investiční programy k modernizaci země, které by řešily také klimatické a environmentální výzvy. Když to zkombinujeme s domácími zdroji, výrazně to přiblíží možnost využít Průmyslu 4.0 a dalších prvků nastupující technologické revoluce. Velké infrastrukturní stavby se zaměří na dokončení dálniční sítě s výbavou pro elektromobilitu, na budování rychlých železnic nebo na pokrytí republiky širokopásmovým internetem schopným obsluhovat „internet věcí“. Promyšlený protikrizový plán dále zahrne boj proti suchu, obnovu lesa, zavádění cirkulární ekonomiky, návrat hospodářského života do obcí a regionů nebo posilování soběstačnosti v potravinách.
 • Využijme svého ekonomického potenciálu. Nejsme zemí ve vleku silnějších, jak jsme obecně akceptovali. Jsme zemí, která je v mnohém výjimečná. Um a solidarita lidí, krajina a tradice, robustní veřejné finance.

 

 

Co nechceme a co chceme

Každý otřes je příležitostí ke změně. Teď jde o to, aby byla k lepšímu. Napřed si musíme ujasnit, co nechceme a co chceme.

 

Co nechceme:

máme doma příliš slabé slovo – jsme příliš závislí na zahraničních bankách a investorech, na jednom průmyslovém oboru, který se navíc radikálně mění

bohatství odtéká, jen na dividendách zahraničním vlastníkům odchází až 300 miliard korun ročně a dalšími formami nejméně polovina této sumy

mzdy jsou jen třetinové ve srovnání s Německem, i když v poslední době rostou, brzdí nás nedostatek nových domácích příležitostí k lepšímu výdělku

všechno jen pro Prahu a několik průmyslových center, kraje jsou podstatně chudší, venkov stárne a vylidňuje se

matky s dětmi chudnou, miliardáři bohatnou, daří se lichvářům, šmejdům a exekutorům

půda je mrtvá, nepřijímá vláhu, protože je utužena (polovina rozlohy), podléhá erozi (dvě třetiny rozlohy), a tam, kde není, je ničena výstavbou rozlehlých zahraničních marketů, skladišť a logistických center

všichni vidí obce bez vody nebo změny klimatu a škody na životním prostředí, ale lékaři vidí také děsivý podíl dětí s astmatem a alergiemi nebo jak pijeme nevyčistitelné zbytky pesticidů a dalších zemědělských a průmyslových chemikálií

 

Co chceme:

zabránit hlubokému propadu životní úrovně širokých vrstev českého obyvatelstva a v co nejkratší možné době vyrovnat reálné příjmy občanů na úroveň roku 2019 a poté zajistit jejich růst

víc národní soběstačnosti, zejména s potravinami a zdravotnickým materiálem, krize nabízí restart ekonomiky

formy garancí a záruk za úvěry, které podporují banky a ne finální příjemce, budeme nahrazovat přímou formou plně návratného financování. Mimo jiné např. dočasná majetková účast státu na rozvoji ekonomiky. Plně zapojíme ČMZRB, která ve státem podporovaných projektech nahradí komerční banky. Plně využijeme potenciálu ekvity financování a levného přímého dluhu pro podnikatelský sektor poskytovaných EIB, EBRD a Evropskou komisí. Když to umí Francouzi a Němci, proč ne my?

současně budeme striktně potírat zneužívání veřejných prostředků, politiky a úředníky počínaje, politickými podnikateli konče. Platit daně se musí vyplatit, za vybrané daně musí občan dostat prvotřídní službu jako ve Skandinávii. Větší kontrola zneužívání dávek a parazitování na systému. Jednoduchý a účinný proces spravedlivého postihu nepoctivců.

větší daňový výnos z velkých zisků, větší příjmy obcí, větší infrastrukturní investice, posílíme zdravotnictví, školství, vědu, kulturu a sport

čtyřdenní pracovní týden od roku 2025. Ještě předtím zkrátíme pracovní dobu o 30 minut denně, tedy na 37,5 hodiny týdně. Zvýšíme minimální mzdu na 20 tisíc korun do roku 2023, abychom podpořili trend celkového růstu mezd. To vše samozřejmě s tlakem na zvýšení produktivity. Nic není zadarmo. Produktivita práce se stane jedním ze základních ukazatelů pro splnění pracovních povinností. Firmám, které zaměstnají osobu nad 55 let nebo příslušníky ohrožených sociálních skupin, budeme tři roky přispívat na mzdu

rychle rostoucí mzdy, stejně jako důchody, kratší pracovní týden, aktivní podporu zaměstnanosti

život je i mimo centra, proto potřebujeme hospodářskou obnovu měst a venkova, podpoříme lokalizaci, práci v místě života

lepší podmínky pro rodiny s dětmi, dostupnější bydlení, doprava, služby, volný čas dětí s kvalitním obsahem a v bezpečném prostředí. Nechceme omezovat vlastníky bytů, ale iniciujeme výstavbu bytů pro mladé. Mít rodinu a děti nesmí být ekonomický stres a trápení. Budeme motivovat a upřednostňovat rodiče starající se o děti. S tím souvisí přísná kontrola motivačních nástrojů tak, aby nebyly zneužívány.

čerstvé potraviny z blízka, zemědělství bližší přírodě, dotace jen na zdravou půdu

využijeme pozice ČR vhledem k nízkému dluhu vůči HDP ve srovnání s jinými ekonomikami. Velké krizové zadlužení bude u všech stejné, naše pozice bude stále výjimečná. Proto je pravděpodobné, že se můžeme stát přístavem bezpečí pro investory. To povede k silné koruně. Proto musíme preferovat hi-tech industry, nikoli výrobu, kterou asijské ekonomiky budou mít v budoucnu efektivnější. Budeme slibnou ekonomikou založenou na vědomostech a umu lidí, nikoli na strojové velkovýrobě.

Prosadíme naši hrdou pozici ve strukturách EU. Jsme pro Evropu ve vizi prvně představené králem Jiřím z Poděbrad. Budeme hrdí Češi ve společném europrostoru. V pokrizových letech nemá smysl opouštět korunu, v delším časovém horizontu se přijetí eura ale nevyhneme. Buďme na to připravení. Silná koruna ve spojení s hi-tech ekonomikou bude naší komparativní výhodou v době vstupu do Eurozóny.

 

Základní programové cíle

 

Programové priority

 1. Zvýšíme připravenost státu na krize, ať zdravotní nebo jiné. Posílíme veřejné zdravotnictví, integrovaný záchranný systému a strategické zásoby zdravotnického materiálu a zvýšíme státní podporu vývoje léků.

Zdravotní péče musí být dostupná ve všech regionech republiky, všude musí být dostatek zubařů, praktických lékařů a sester, přiměřené dojezdové doby sanitek nebo nemocnice schopné splnit povinnost přijmout každého pacienta. Zdravotnictví a zdravotnická prevence je minimálně stejně důležitá jako rozvoj chytré ekonomiky. Zdraví je základ všeho, bez něj nebudeme mít nic. Musíme odstranit systémové chyby, které způsobují odchody mladých lékařů do zahraničí. Nejsou to jen peníze, ale také pravidla dalšího vzdělávání a kariérního růstu i mimo špičková zařízení. Zdraví není zboží, poznali jsme, že nemoc jednoho může ohrožovat všechny. Snížíme postupně počty zdravotních pojišťoven na dvě, snáze kontrolovatelné. Prosadíme větší důraz na prevenci, zdravotnickou osvětu a zdravý životní styl, jehož součástí jsou jak zdravé potraviny, tak pohybové aktivity. Zavedeme osobní účty u pojišťoven a přímou kontrolu ve smyslu klient - dodavatel

 1. Silný stát potřebujeme také pro zajištění jistot, práv a bezpečnosti občanů, v boji proti viru i proti kriminalitě. Zavedeme trvalý mechanismus kurzarbeitu a vyvodíme zkušenosti z programu Antivirus pro pohotovou ekonomickou a sociální reakci. Ochráníme česká pracovní místa proti dovozu levných pracovníků ze zahraničí a vytvoříme přísná pravidla pro pracovní agentury, aby nemohly pracující zneužívat. Zajistíme ochranu lidí před dopady ekonomické krize.
 • Vrátíme vodu do českých rukou, zajistí to ústavní zákon, zaručující také právo každého na dostupnou pitnou vodu v místě bydliště. Předpokládá to navrácení vodovodů obcím a budování nových vodárenských nádrží z veřejných zdrojů. Navrhneme program ochrany vody, který obcím umožní systematická opatření pro udržení vody v krajině včetně zakládání rybníků a obnovy přírodního charakteru malých vodních toků.

Národní program boje se suchem s podporou zejména pro obce a místní podniky zahrne dobrovolnictví, práci pro nezaměstnané a podpoří ekologické společnosti.

 1. Zajistíme dostupné bydlení prosazením zákona o financování komunální bytové výstavby. Jeho uplatnění v praxi během krátké doby 2 až 3 let povede k výstavbě 10 tisíc až 15 tisíc komunálních bytů ročně. Tedy pro ty občany, kteří nedosáhnou na hypotéční financování, zejména pro mladé rodiny s dětmi, ale také třeba pro důchodce (podle tohoto zákona bude možné stavět také penziony pro seniory), což současně zabrání spekulacím s privatizovanými byty. Do doby, nežli zákon začne působit v praxi, bude ke komunální bytové výstavbě využito současných nástrojů z dotačních titulů ministerstva pro místní rozvoj. Proto posílíme rozpočtové možnosti tohoto ministerstva. Pokud toto ministerstvo nedostojí programovému prohlášení vlády o revizi koncepce bytové politiky, zpracujeme ji ještě do konce léta.

Prosadíme zákon na omezení či úplnou eliminaci aktivit typu Airbnb (tzv. služeb zajišťujících ubytování v soukromí), jen na příležitostné sdílení ubytování pár dní v roce anebo úplné vyloučení, což na trhu s byty může vést k okamžitému uvolnění až 30 tisíc bytů (z toho v Praze až 25 tisíc), spíše menších rozměrů, vhodných pro začínající partnery, zejména rodiny s dětmi. Nebudeme omezovat vlastníky nemovitostí, budeme omezovat nekalé podnikání s byty a chránit soukromí a klid všech nájemníků. A znemožnit nekalou soutěž vůči ubytování v hotelích a penzionech.

 

Další programové cíle

 1. Podpoříme čerstvé domácí potraviny, a to Národním programem potravinové bezpečnosti. Vyčleníme 50 miliard korun na posílení soběstačnosti v potravinách a na ozelenění ekonomiky. Zapojíme obce a regiony do výroby, zpracování a distribuce potravin z blízka, které nemusí být dražší, když uvážíme, že se zbaví nákladů na dálkovou dopravu, prostředníky, cizí banky a zisky vzdálených akcionářů. Podpoříme zákon, požadující každoroční zvyšování podílu českých potravin v řetězcích z výchozích 55 procent na výsledných 85 procent. Živá půda je nejlepší zásobárnou vláhy v krajině, proto podmíníme zemědělské dotace potřebným obsahem organických látek v půdě. Potraviny pro školy, nemocnice a další veřejné instituce musí přednostně pocházet z místního zemědělství, pokud možno organického.

Zaměříme se na změnu tváře českého zemědělství. Z lánů se vrátíme zpět k polím a mezím. Zlepší to diverzitu produkce, přispěje k zadržení vody v krajině a naše zem bude krásnější.

 1. Vytvoříme nová pracovní místa za místa ztracená technologickými změnami a krizí globalizace. Připravíme program lokalizace pro systematickou obnovu hospodářského života mimo průmyslová centra. V tom pomohou poradenské kapacity regionálních univerzit a síť regionálního rozvojového bankovnictví opřeného o státní finanční instituce. Využijeme trendu výrobní decentralizace s technologickými prvky Průmyslu 4.0 nebo decentralizované energetiky z obnovitelných zdrojů. Cílem je, aby decentralizovaná energetika byla levnější než konvenční zdroje a začala sama financovat regionální rozvoj. Ve spolupráci s ČNB prověříme možnosti využití inteligentních měn pro transakce v podnikatelské sféře.
 2. Zvýšíme podporu tělovýchovy a sportu na úroveň jednoho procenta výdajů státního rozpočtu. Cílem je jak dostupný sport pro všechny, tak národní hrdost z výkonů reprezentantů a zvýšení prestiže republiky ve světě. Potřebujeme dobudovat špičková tréninková centra a národní stadiony, protože medaile jsou i pozvánkou pro mladé lidi, aby odtrhli oči od mobilů a dalších návykových příležitostí a zkoušely napodobovat své vzory. Pak ale sport nesmí být luxus. Musíme podpořit také budování dostatku otevřených, třeba i jednoduchých sportovišť s trenéry a k tomu systém dostupných soutěží. Všude v parcích mohou vznikat kondiční koutky s jednoduchou šatnou a sprchou. Promyšlené budování pěších cest, cyklostezek a parkovišť pro kola umožní bezpečný rekreační pohyb s celou rodinou i cesty do zaměstnání pěšky nebo na kole. Proto podpoříme i zaměstnavatele, který nabízí „podrážkovné“ nebo „galuskovné“ a potřebné zázemí.
 3. Zastropujeme věk odchodu do důchodu v ústavě na 65 letech. Náročné profese mohou odejít o rok dříve za každých deset let v takovém zaměstnání. Ženy dostanou k důchodu 500 korun měsíčně za každé vychované dítě, maximálně za tři děti. Kdo celý život pracoval, nesmí mít důchod nižší než je třetina průměrné mzdy. Rozšíříme možnosti penzijního spoření o vlastnictví zaměstnaneckých akcií podle amerického modelu ESOP. Je to financováno příspěvkem zaměstnavatele do zvláštního fondu zaměstnanců. Zaměstnanci hlasují na valné hromadě, mají zastoupení v dozorčí radě, případně i v představenstvu, a dostávají dividendy. Při odchodu zaměstnance do důchodu fond jeho akcie odkoupí a poskytne je jinému zaměstnanci.
 4. Snížíme daně drtivé většině zaměstnanců, a to zrušením superhrubé mzdy. Zavedeme společné zdanění manželů. Výpadek rozpočtových příjmů nahradí systematická opatření proti odlivu zisku do zahraničí, progresivní zdanění nejvyšších příjmů fyzických osob i firem především oligopolního charakteru a některé speciální daně, jako digitální daň, daň z finančních transakcí nebo bankovní daň.
 5. Zrušíme soukromé exekutory a vrátíme exekuce do působnosti soudů. Řízení proti jedné osobě budou sloučena a vedena podle místní příslušnosti. Národní program boje proti exekucím a lichvě zahrne také zákaz predátorských úvěrů, které jsou s velkou pravděpodobností nesplatitelné a mohou být nabízeny jen s vidinou zabavení dlužníkova majetku.
 6. Omezíme zbytečné výdaje státu, které by bránily realizovat plány modernizace ekonomiky a rozvoje opomíjených území. Znovu zvážíme dostavbu jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně na základě důkladné analýzy všech ekonomických, environmentálních a mezinárodních souvislostí a s využitím aktuálních zkušeností s jádrem v Evropě.

Aktualizovaná Energetická koncepce ČR musí respektovat prudký technický a cenový vývoj nových energetických technologií a jejich dopady na proměnu společnosti. Dalším zdrojem potenciálních úspor je revize dozbrojování České armády a její misijní orientace vzhledem k potřebám teritoriální obrany a aktuálním proměnám bezpečnostní situace v Evropě.

 1. Podpoříme rozvoj silného domácího cestovního ruchu, a to vydáním voucherů státu, případně krajů k podpoře letních i zimních dovolených v českých ubytovacích zařízeních s časovým omezením. Podobně poslouží slevové vouchery k návštěvě muzeí, galerií a vybraných pamětihodností po celém území státu vydávané kraji či obcemi. Budeme podporovat a spolufinancovat akce typu „Muzejní noc“, „Noc kostelů“, a to několikrát do roka.
 2. Podpoříme modernizaci a vyšší kvalitu výuky na všech stupních škol, jejíž součástí bude i dálková bezkontaktní výuka prostřednictvím veřejnoprávních sdělovacích prostředků. Znamená to vypracování interaktivních výukových programů pro všechny typy škol včetně nástrojů pro hodnocení studijního pokroku. Podpoříme děti z příjmově slabších rodin příspěvkem na pořízení tabletu nebo počítače. Žádné české dítě nesmí být opomenuto a vyloučeno z kvalitního vzdělávání.

Prosadíme, aby se ve vzdělávací praxi českých základních a středních škol uplatnily zkušenosti ze školské praxe Finska, jehož žáci a studenti v mezinárodním srovnávání úrovně vzdělanosti vždy získávají velmi vysoká hodnocení, zpravidla nejvyšší ze všech evropských zemí.

Důraz budeme klást na výuku moderních českých dějin. Dnes končí studenti u druhé světové války. Musíme do našich dětí zasadit semínko národní hrdosti, spojené i s moderními dějinami a poválečným vývojem. Nebudeme opatrně našlapovat. Pojmenujeme věci správnými jmény, abychom se z chyb poučili a naše děti naše chyby neopakovaly.

 

Zdrojem financování těchto záměrů a cílů budou jak výdaje z veřejných rozpočtů, zejména toho státního, tak evropské fondy, včetně Fondu obnovy EU.

 

 

 

 

Zpracoval: Tým Jiřího Paroubka

V Praze dne 30. 6. 2020

 

 

Nové Česko

 

Politika bez roušky

Sundali jsme roušky, ale ještě to neskončilo – vystřídala to ekonomická a finanční nákaza pandemie. Dluhy rostou, výroba se propadá, pracovní místa mizí. Samo to neodezní, mohou přijít další vlny koronaviru, u nás i ve světě, na kterém jsme závislí. Odevšud zaznívá varování, že krize bude nejhorší, co kdo pamatuje.

Mluvme otevřeně o tom, co nás čeká. Nesmíme tomu podlehnout, ale některé věci lze udělat jen společně. Neubráníme se, když budeme ke všemu přistupovat jako bezohlední sobci, kteří myslí jen na vlastní zisk a je jim lhostejné, co to napáchalo kolem.

V jednom nám koronavirus pomohl – otevřel nám oči.  Ukázala se skutečná hodnota zdraví, solidarity a tvořivosti. Zdravotníci, hasiči, řidiči, zbylé obchody, ti všichni obstáli v první linii. Doma se šily roušky, vzájemně jsme si pomáhali. Vědci přicházeli s nápady a rychle navázala výroba, třeba i zadarmo. Pochopili jsme, že síla této země není v zahraničním kapitálu, ale v našich lidech.

Krize přinese změnu v hospodářské geografii. Buďme na ni připravení a využijme našich silných stránek. Budeme jiní! Budeme přitažlivější pro Evropu a svět.

 

Pryč od vařené žáby!!

Nelze pohodlně pokračovat ve starých stereotypech a nereagovat na signály, že z běžných slabin a nedostatků mohou vznikat nebezpečné pasti. Spousta věcí šla udělat dřív, ale čas nás netlačil jako teď. Varuje syndrom vařené žáby: Tak dlouho váhala ve stále teplejším hrnci, až bylo pozdě a z horké vody už vyskočit nedokázala.

 

Poučení z krize

 

 • Může to přijít znovu a může to přijít z jiné strany – sucho a povodně vnímáme jako výjimečný jev, ale když se nezměníme, budou pravidlem
 • Za všechno nemůže jen virus – váznoucí prodej aut varuje před průmyslovou monokulturou i lpěním na starých technologiích a přílišné závislosti na okolním světě
 • Pandemie zrychlila technologickou revoluci, chceme víc digitalizace a práce na dálku, víc robotů, víc umělé inteligence. Vidíme slabiny přehnané globalizace. Je to příležitost přestavět ekonomiku, aby byla odolnější vůči nepříznivým vlivům (resilience), zanechávala nižší uhlíkovou stopou (ochrana klimatu), lépe využila místní zdroje a trh (lokalizace), měla vyšší přidanou hodnotu a menší nároky na suroviny a energii (Průmysl 4.0) a z globalizace si vybírala to nejlepší (poznatky, technologie, kontakty, rozptýlenou spolupráci a sdílení).
 • Globální trendy neurčujeme my, ani nám nepomůže, když je budeme ignorovat. Musíme je včas vystihnout a hledat pro sebe prostor. Česká věda je připravena, zatím však jen v laboratořích. Chybí ekosystém, ve kterém by se uchytily podnikatelské talenty nebo domácí projekty pro restart skutečně české ekonomiky
 • Lidé zvládnou víc sami, digitalizace jim dala křídla (decentralizace, sdílení, výroba s počítačem). Nemá smysl se tomu bránit, lepší je kultivovat příležitost veřejným poradenstvím a výzkumem, usnadňovat plánování v obci nástroji participace, podpořit vznik komunitních podniků a družstev a počítat s nimi ve veřejných zakázkách.
 • Využijeme Zelené dohody pro Evropu. Stamiliardy korun z evropských fondů jsou připraveny pro rozsáhlé investiční programy k modernizaci země, které by řešily také klimatické a environmentální výzvy. Když to zkombinujeme s domácími zdroji, výrazně to přiblíží možnost využít Průmyslu 4.0 a dalších prvků nastupující technologické revoluce. Velké infrastrukturní stavby se zaměří na dokončení dálniční sítě s výbavou pro elektromobilitu, na budování rychlých železnic nebo na pokrytí republiky širokopásmovým internetem schopným obsluhovat „internet věcí“. Promyšlený protikrizový plán dále zahrne boj proti suchu, obnovu lesa, zavádění cirkulární ekonomiky, návrat hospodářského života do obcí a regionů nebo posilování soběstačnosti v potravinách.
 • Využijme svého ekonomického potenciálu. Nejsme zemí ve vleku silnějších, jak jsme obecně akceptovali. Jsme zemí, která je v mnohém výjimečná. Um a solidarita lidí, krajina a tradice, robustní veřejné finance.

 

 

Co nechceme a co chceme

Každý otřes je příležitostí ke změně. Teď jde o to, aby byla k lepšímu. Napřed si musíme ujasnit, co nechceme a co chceme.

 

Co nechceme:

Máme doma příliš slabé slovo – jsme příliš závislí na zahraničních bankách a investorech, na jednom průmyslovém oboru, který se navíc radikálně mění.

Bohatství odtéká, jen na dividendách zahraničním vlastníkům odchází až 300 miliard korun ročně a dalšími formami nejméně polovina této sumy.

Mzdy jsou jen třetinové ve srovnání s Německem, i když v poslední době rostou, brzdí nás nedostatek nových domácích příležitostí k lepšímu výdělku.

Všechno jen pro Prahu a několik průmyslových center, kraje jsou podstatně chudší, venkov stárne a vylidňuje se.

Matky s dětmi chudnou, miliardáři bohatnou, daří se lichvářům, šmejdům a exekutorům.

Půda je mrtvá, nepřijímá vláhu, protože je utužena (polovina rozlohy), podléhá erozi (dvě třetiny rozlohy), a tam, kde není, je ničena výstavbou rozlehlých zahraničních marketů, skladišť a logistických center.

Všichni vidí obce bez vody nebo změny klimatu a škody na životním prostředí, ale lékaři vidí také děsivý podíl dětí s astmatem a alergiemi nebo jak pijeme nevyčistitelné zbytky pesticidů a dalších zemědělských a průmyslových chemikálií.

 

Co chceme:

Zabránit hlubokému propadu životní úrovně širokých vrstev českého obyvatelstva a v co nejkratší možné době vyrovnat reálné příjmy občanů na úroveň roku 2019 a poté zajistit jejich růst.

Víc národní soběstačnosti, zejména s potravinami a zdravotnickým materiálem, krize nabízí restart ekonomiky.

Máme nízkou míru zadlužení v poměru k HDP, to je výhoda. Krize přinese ve všech zemích velké dluhy, ale naše pozice bude stále výjimečná. Proto je pravděpodobné, že se můžeme stát přístavem bezpečí pro investory. To korunu posílí. Proto musíme preferovat špičkové technologie, nikoli pokusy o soupeření s levnou Asií. Budeme slibnou ekonomikou založenou na vědomostech a umu lidí, nikoli na jednoduché strojové velkovýrobě.

Garance a záruky za úvěry zatím pomáhají jen bankám, nikoli podnikům, budeme je nahrazovat přímou formou plně návratného financování. Lze sáhnout i po dočasné majetkové účasti státu na rozvoji ekonomiky. Plně zapojíme ČMZRB, která nahradí ve státem podporovaných projektech komerční banky. Plně využijeme potenciálu ekvity financování a levného přímého dluhu pro podnikatelský sektor poskytovaných EIB, EBRD a Evropskou komisí. Když to umí Francouzi a Němci, proč ne my?

Současně budeme striktně potírat zneužívání veřejných prostředků – politiky a úředníky počínaje, politickými podnikateli konče. Platit daně se musí vyplatit, za vybrané daně musí občan dostat prvotřídní službu jako ve Skandinávii.

Prosadíme větší kontrolu zneužívání dávek a parazitování na systému, jednoduchý a účinný proces spravedlivého postihu nepoctivců.

Větší daňový výnos z velkých zisků, větší příjmy obcí, větší infrastrukturní investice, posílíme zdravotnictví, školství, vědu, kulturu a sport.

Čtyřdenní pracovní týden od roku 2025. Ještě předtím zkrátíme pracovní dobu o 30 minut denně, tedy na 37,5 hodiny týdně. Zvýšíme minimální mzdu na 20 tisíc korun do roku 2023, abychom podpořili trend celkového růstu mezd. To vše samozřejmě s tlakem na zvýšení produktivity. Nic není zadarmo. Produktivita práce se stane jedním ze základních ukazatelů pro splnění pracovních povinností. Firmám, které zaměstnají osobu nad 55 let nebo příslušníky ohrožených sociálních skupin, budeme tři roky přispívat na mzdu.

Rychle rostoucí mzdy, stejně jako důchody, kratší pracovní týden, aktivní podporu zaměstnanosti

Život je i mimo centra, proto potřebujeme hospodářskou obnovu měst a venkova, podpoříme lokalizaci, práci v místě života.

Lepší podmínky pro rodiny s dětmi, dostupnější bydlení, doprava, služby, volný čas dětí s kvalitním obsahem a v bezpečném prostředí. Nechceme omezovat vlastníky bytů, ale iniciujeme výstavbu bytů pro mladé. Mít rodinu a děti nesmí být ekonomický stres a trápení. Budeme motivovat a upřednostňovat rodiče starající se o děti. S tím souvisí přísná kontrola motivačních nástrojů tak, aby nebyly zneužívány.

Čerstvé potraviny z blízka, zemědělství bližší přírodě, dotace jen na zdravou půdu.

Zlepšíme naši pozici ve strukturách EU. Jsme pro Evropu, byl pro ni přece už král Jiří z Poděbrad, ale jako hrdí Češi ve společném evropském prostoru. Bezprostředně po krizi nemá smysl opouštět korunu, ale v delším časovém horizontu už se přijetí eura nevyhneme. Buďme na to připravení. Silná koruna ve spojení s hi-tech ekonomikou bude naší komparativní výhodou v době vstupu do eurozóny.

 

Základní programové cíle

 

Programové priority

 1. Zvýšíme připravenost státu na krize, ať zdravotní nebo jiné. Posílíme veřejné zdravotnictví, integrovaný záchranný systému a strategické zásoby zdravotnického materiálu a zvýšíme státní podporu vývoje léků.

Zdravotní péče musí být dostupná ve všech regionech republiky, všude musí být dostatek zubařů, praktických lékařů a sester, přiměřené dojezdové doby sanitek nebo nemocnice schopné splnit povinnost přijmout každého pacienta. Zdravotnictví a zdravotnická prevence je minimálně stejně důležitá jako rozvoj chytré ekonomiky. Zdraví je základ všeho, bez něj nebudeme mít nic. Musíme odstranit systémové chyby, které způsobují odchody mladých lékařů do zahraničí. Nejsou to jen peníze, ale také pravidla dalšího vzdělávání a kariérního růstu i mimo špičková zařízení. Zdraví není zboží, poznali jsme, že nemoc jednoho může ohrožovat všechny. Snížíme postupně počty zdravotních pojišťoven na dvě, snáze kontrolovatelné. Prosadíme větší důraz na prevenci, zdravotnickou osvětu a zdravý životní styl, jehož součástí jsou jak zdravé potraviny, tak pohybové aktivity. Zavedeme osobní účty u pojišťoven a přímou kontrolu ve smyslu klient – dodavatel.

 • Silný stát potřebujeme také pro zajištění jistot, práv a bezpečnosti občanů, v boji proti viru i proti kriminalitě. Zavedeme trvalý mechanismus kurzarbeitu a vyvodíme zkušenosti z programu Antivirus pro pohotovou ekonomickou a sociální reakci. Ochráníme česká pracovní místa proti dovozu levných pracovníků ze zahraničí a vytvoříme přísná pravidla pro pracovní agentury, aby nemohly pracující zneužívat. Zajistíme ochranu lidí před dopady ekonomické krize.
 • Vrátíme vodu do českých rukou, zajistí to ústavní zákon, zaručující také právo každého na dostupnou pitnou vodu v místě bydliště. Předpokládá to navrácení vodovodů obcím a budování nových vodárenských nádrží z veřejných zdrojů. Navrhneme program ochrany vody, který obcím umožní systematická opatření pro udržení vody v krajině včetně zakládání rybníků a obnovy přírodního charakteru malých vodních toků.

Národní program boje se suchem s podporou zejména pro obce a místní podniky zahrne dobrovolnictví, práci pro nezaměstnané a podpoří ekologické společnosti.

 • Zajistíme dostupné bydlení prosazením zákona o financování komunální bytové výstavby. Jeho uplatnění v praxi během krátké doby 2 až 3 let povede k výstavbě 10–15 tisíc komunálních bytů ročně pro ty občany, kteří nedosáhnou na hypotéční financování. Budou to byty zejména pro mladé rodiny s dětmi, ale také třeba pro důchodce (podle tohoto zákona bude možné stavět také penziony pro seniory), což současně zabrání spekulacím s privatizovanými byty. Do doby, nežli zákon začne působit v praxi, bude ke komunální bytové výstavbě využito současných nástrojů z dotačních titulů ministerstva pro místní rozvoj. Proto posílíme rozpočtové možnosti tohoto ministerstva. Pokud teď toto ministerstvo nedostojí programovému prohlášení vlády o revizi koncepce bytové politiky, předložíme ji okamžitě sami.

Prosadíme zákon na omezení či úplnou eliminaci aktivit typu Airbnb (tzv. služeb zajišťujících ubytování v soukromí) ­– ať se vrátí k příležitostnému sdílení ubytování na pár dní v roce, víc nelze tolerovat. To může vést k okamžitému uvolnění až 30 tisíc bytů (z toho v Praze až 25 tisíc), spíše menších rozměrů, vhodných pro začínající partnery, zejména rodiny s dětmi. Nebudeme omezovat vlastníky nemovitostí, budeme omezovat nekalé podnikání s byty a chránit soukromí a klid všech nájemníků. Chceme znemožnit nekalou soutěž vůči ubytování v hotelích a penzionech.

 

Další programové cíle

 1. Podpoříme čerstvé domácí potraviny, a to Národním programem potravinové bezpečnosti. Vyčleníme 50 miliard korun na posílení soběstačnosti v potravinách a na ozelenění ekonomiky. Zapojíme obce a regiony do výroby, zpracování a distribuce potravin z blízka, které nemusí být dražší, když uvážíme, že se zbaví nákladů na dálkovou dopravu, prostředníky, cizí banky a zisky vzdálených akcionářů. Podpoříme zákon, požadující každoroční zvyšování podílu českých potravin v řetězcích z výchozích 55 procent na výsledných 85 procent. Živá půda je nejlepší zásobárnou vláhy v krajině, proto podmíníme zemědělské dotace potřebným obsahem organických látek v půdě. Potraviny pro školy, nemocnice a další veřejné instituce musí přednostně pocházet z místního zemědělství, pokud možno organického.

Zaměříme se na změnu tváře českého zemědělství. Z lánů se vrátíme zpět k polím a mezím. Přinese to pestřejší produkci, přispěje k zadržení vody v krajině, a ještě to zemi zkrásní.

 • Vytvoříme nová pracovní místa za místa ztracená technologickými změnami a krizí globalizace. Připravíme program lokalizace pro systematickou obnovu hospodářského života mimo průmyslová centra. V tom pomohou poradenské kapacity regionálních univerzit a síť regionálního rozvojového bankovnictví opřeného o státní finanční instituce. Využijeme trendu výrobní decentralizace s technologickými prvky Průmyslu 4.0 nebo decentralizované energetiky z obnovitelných zdrojů. Cílem je, aby decentralizovaná energetika byla levnější než konvenční zdroje a začala sama financovat regionální rozvoj. Ve spolupráci s ČNB prověříme možnosti využití inteligentních měn pro transakce v podnikatelské sféře.
 • Zvýšíme podporu tělovýchovy a sportu na úroveň jednoho procenta výdajů státního rozpočtu. Cílem je jak dostupný sport pro všechny, tak národní hrdost z výkonů reprezentantů a zvýšení prestiže republiky ve světě. Potřebujeme dobudovat špičková tréninková centra a národní stadiony, protože medaile jsou pozvánkou pro mladé lidi, aby odtrhli oči od mobilů a dalších návykových příležitostí a zkoušely napodobovat své vzory. Pak ale sport nesmí být luxus. Musíme podpořit také budování dostatku otevřených, třeba i jednoduchých sportovišť s trenéry a k tomu systém dostupných soutěží. Všude v parcích mohou vznikat kondiční koutky s jednoduchou šatnou a sprchou. Promyšlené budování pěších cest, cyklostezek a parkovišť pro kola umožní bezpečný rekreační pohyb s celou rodinou i cesty do zaměstnání pěšky nebo na kole. Proto podpoříme i zaměstnavatele, který nabízí „podrážkovné“ nebo „galuskovné“ a potřebné zázemí.
 • Zastropujeme věk odchodu do důchodu v ústavě na 65 letech. Náročné profese mohou odejít o rok dříve za každých deset let v takovém zaměstnání. Ženy dostanou k důchodu 500 korun měsíčně za každé vychované dítě, maximálně za tři děti. Kdo celý život pracoval, nesmí mít důchod nižší než je třetina průměrné mzdy. Rozšíříme možnosti penzijního spoření o vlastnictví zaměstnaneckých akcií podle amerického modelu ESOP. Je to financováno příspěvkem zaměstnavatele do zvláštního fondu zaměstnanců. Zaměstnanci hlasují na valné hromadě, mají zastoupení v dozorčí radě, případně i v představenstvu, a dostávají dividendy. Při odchodu zaměstnance do důchodu fond jeho akcie odkoupí a poskytne je jinému zaměstnanci.
 • Snížíme daně drtivé většině zaměstnanců, a to zrušením superhrubé mzdy. Zavedeme společné zdanění manželů. Výpadek rozpočtových příjmů nahradí systematická opatření proti odlivu zisku do zahraničí, progresivní zdanění nejvyšších příjmů fyzických osob i firem především oligopolního charakteru a některé speciální daně, jako digitální daň, daň z finančních transakcí nebo bankovní daň.
 • Zrušíme soukromé exekutory a vrátíme exekuce do působnosti soudů. Řízení proti jedné osobě budou sloučena a vedena podle místní příslušnosti. Národní program boje proti exekucím a lichvě zahrne také zákaz predátorských úvěrů, které jsou s velkou pravděpodobností nesplatitelné a mohou být nabízeny jen s vidinou zabavení dlužníkova majetku.
 • Omezíme zbytečné výdaje státu, které by bránily realizovat plány modernizace ekonomiky a rozvoje opomíjených území. Znovu zvážíme dostavbu jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně na základě důkladné analýzy všech ekonomických, environmentálních a mezinárodních souvislostí a s využitím aktuálních zkušeností s jádrem v Evropě.

Aktualizovaná Energetická koncepce ČR musí respektovat prudký technický a cenový vývoj nových energetických technologií a jejich dopady na proměnu společnosti. Dalším zdrojem potenciálních úspor je revize dozbrojování České armády a její misijní orientace vzhledem k potřebám teritoriální obrany a aktuálním proměnám bezpečnostní situace v Evropě.

 • Podpoříme rozvoj silného domácího cestovního ruchu, a to vydáním voucherů státu, případně krajů k podpoře letních i zimních dovolených v českých ubytovacích zařízeních s časovým omezením. Podobně poslouží slevové vouchery k návštěvě muzeí, galerií a vybraných pamětihodností po celém území státu, vydávané kraji či obcemi. Budeme podporovat a spolufinancovat akce typu „Muzejní noc“, „Noc kostelů“, a to několikrát do roka.
 • Podpoříme modernizaci a vyšší kvalitu výuky na všech stupních škol, jejíž součástí bude i dálková bezkontaktní výuka prostřednictvím veřejnoprávních sdělovacích prostředků. Znamená to vypracování interaktivních výukových programů pro všechny typy škol včetně nástrojů pro hodnocení studijního pokroku. Podpoříme děti z příjmově slabších rodin příspěvkem na pořízení tabletu nebo počítače. Žádné české dítě nesmí být opomenuto a vyloučeno z kvalitního vzdělávání.

Prosadíme, aby ve vzdělávací praxi českých základních a středních škol byly uplatněny zkušenosti ze školské praxe Finska, jehož žáci a studenti vždy získávají velmi vysoká hodnocení v mezinárodním srovnávání úrovně vzdělanosti, zpravidla nejvyšší ze všech evropských zemí.

Důraz budeme klást na výuku moderních českých dějin. Dnes končí studenti u druhé světové války. Musíme do našich dětí zasadit semínko národní hrdosti, spojené i s moderními dějinami a poválečným vývojem. Nebudeme opatrně našlapovat. Pojmenujeme věci správnými jmény, abychom se z chyb poučili a děti neopakovaly naše chyby.

Zdrojem financování těchto záměrů a cílů budou jak výdaje z veřejných rozpočtů, zejména státního, tak evropské fondy včetně Fondu obnovy EU.

Zpracoval: Tým Jiřího Paroubka

V Praze dne 14. 9. 2020

 

 

 

 • Další možné programové body

 

 • Sobotkově a Babišově vládě se podařilo v zásadě prosadit pro OSVČ životaschopný projekt EET a tzv. kontrolní hlášení. Nyní již tedy dochází ke spravedlivějšímu zdanění OSVČ, tedy živnostníků a malých podnikatelů. Chceme odstranit určité tvrdosti u malých řemeslníků, individuálně pracujících. Zatím ovšem účinnost systému EET byla z důvodu koronavirové krize pozastavena. Standardně jsou již dlouhá léta zdaňováni také zaměstnanci. Do budoucna tak zůstává největším problémem uplatnit progresivní zdanění velkých korporací i osob s vysoce nadprůměrnými příjmy. Jedná se zejména o společnosti, které v posledních letech odesílaly na účty svých mateřských firem do zahraničí každoročně až 300 mld. Kč dividend. Pokud 50, 70 či 100 mld. Kč z těchto dividend zůstane jiným nastavením zdanění v ČR, bude to jistě v zájmu země a jejich občanů. Jde o to, postupně rozvinout a stabilizovat příjmy státního rozpočtu a v roce 2023 již zajistit jeho vyrovnanost. Tyto peníze mohou být využity na růst penzí důchodců, na rozvoj českého školství, zdravotnictví, vědy a výzkumu, infrastruktury, ale také v sociální oblasti apod. Zahraničním korporacím je možné rovněž připomenout, že míra odlivu peněz z republiky je reálně mnohem vyšší než zmíněných 300 mld. Kč odplývajících dividend. Mateřské firmy těchto svých českých filiálek totiž formou stanovení vnitropodnikových cen, jednoduše řečeno, přerozdělují u nás vytvořenou nadhodnotu ve prospěch mateřských firem sídlících v zahraničí.
 • Druhá oblast, na kterou se ČSSD musí soustředit, což je v protikladu s jejím přístupem za Sobotky, je prosazování politiky silné koruny. Babišova vláda v tomto volebním období nepočítá se zavedením eura, což je vcelku realistický přístup. Díky Sobotkou osobně podpořené politice slabé koruny vedení ČNB nechalo vytisknout přes 2 biliony korun a směnilo je za eura, aby uměle udrželo slabý kurz koruny vůči euru a dolaru. ČSSD (a tuto argumentaci používám už řadu let, od listopadu 2013) by měla jasně říci, že bude podporovat vstup ČR do EMU až v okamžiku, kdy se koruna vůči euru přiblíží hodnotě cca 18-20 korun za euro. Tak, aby ochránila úspory občanů, aby zajistila co nejlepší konverzní kurz v okamžiku vstupu ČR do EMU, ve kterém budou přepočítávány vedle vkladů také mzdy a důchody českých občanů. To je primární a všechny ostatní řeči o krizi eura jsou vedlejší.
 • Sociální demokracie by se měla jasně, a to je za třetí, vymezit proti dostavbě 4 nových jaderných bloků v Temelíně a v Dukovanech bez jasného ekonomického zdůvodnění a propočtů. Stačí jeden nový blok. Jít cestou prodlužování životnosti stávajících bloků JE.

Měla by se jasně orientovat především na podporu decentralizované výroby energií z OZE, na podporu této výroby a také na podporu akumulace této energie vyráběné z OZE, zejména pak na úrovni obcí i v režii jednotlivých občanů. A samozřejmě na podporu takových výrobců, včetně jednotlivých občanů. Dostavba jaderných elektráren je byznysem zejména pro betonářskou a průmyslovou lobby. Není v zájmu českých občanů, protože perspektivně vede jen k vysokým cenám elektrické energie. Naším cílem je vytvoření funkčního energetického mixu i se zapojením energie vyráběné z jádra.

 • Strana má jako jednu ze svých nejdůležitějších programových priorit zdravotnictví, takže jde o to, trvale prosazovat růst kvality a dostupnosti zdravotní péče, což v první řadě znamená udělat zásadní změnu v početních stavech a věkové struktuře našich lékařů a zdravotních sester, a to prakticky ihned. Odchody lékařů ze silných populačních ročníků 50. let do důchodu musí být během několika let nahrazeny příchody nových lékařů. A totéž platí i o zdravotních sestrách. Stejně tak je potřeba uplatnit funkční systém růstu kvalifikace a vzdělávání mladých lékařů tak, aby mladí lékaři chtěli strávit svou pracovní kariéru v rámci republiky a neodcházeli do zahraničí.
 • Pátým důležitým bodem v politice ČSSD musí být realistický a rezervovaný přístup k dozbrojování Armády ČR a její modernizace. Představa zbrojařských firem o potřebě růstu zbrojních výdajů, bohužel, podpořená před časem bývalým prezidentem Trumpem, ale mírněná v prvních chvílích vrcholnými představiteli EU, by neměla být podpořena sociální demokracií. Představa, že rozpočet státu na obranu vzroste během několika nejbližších let z letošních rozpočtovaných 72 mld. na 85 mld. Kč v roce 2021 až na 101 mld. Kč, v roce 2022 (?), je scestná zejména v době ekonomické krize. Část daňových příjmů získaná vyšším výběrem daní by byla vynaložena na zbrojení, které je v zásadě bezúčelné. Vstup do NATO jsme určitě primárně neuskutečnili proto, abychom se po zuby ozbrojovali, ale abychom využili jisté kompatibility zbraňových systémů s našimi spojenci v rámci NATO. Jen evropští členové NATO dávají na obranu cca 200 miliard eur, tedy násobně více nežli Rusko (odhaduje se, že Rusko dává cca 60 mld. $ ročně). USA dávají na obranu v tomto fiskálním roce dokonce hodně přes 750 miliard dolarů. Současným výdajům států NATO na obranu se ani zdálky nemůže rovnat žádná mocnost světa, ba ani všechny ostatní mocnosti světa dohromady.
 • Za šesté má vláda ČR především v daňovém zákonodárství možnosti, jak urychlit v zemi technologickou revoluci, digitalizaci, robotizaci výrobních kapacit a uplatnění umělé inteligence. Je možné určit, ve kterých odvětvích je zejména třeba zavést do praxe nejmodernější technologie, tak aby došlo k rychlému růstu produktivity práce. Je třeba dát zelenou rychlé modernizaci ekonomiky, spočívající v technologické revoluci, spojené s robotizací a digitalizací, před dovozem levné a nekvalifikované či méně kvalifikované pracovní síly odjinud. Chce to jednoduché opatření: zavést stoprocentní odpis modernizační investice při jejím uvedení do užívání ve státem určených oborech

 

 

Kromě těchto šesti základních oblastí by strana měla zahrnout do

svých programových dokumentů také další cíle:

 

 • Vyhlásit skutečný boj daňovým rájům ve světě, a to vč. zemí, které patří do EU. To si vyžádá přijít v tomto smyslu s ucelenými návrhy řešení do struktur EU. Podle spíše podceněných odborných odhadů uniká jen z ČR do daňových rájů každoročně 60 miliard korun, které by mohly zůstat ve prospěch českých občanů v republice.
 • Je potřeba omezit mise české armády v zahraničí na symbolickou účast, a to zejména v Afghánistánu (rychle odejít) a v oblasti Sahelu. Ostatně, početní velikost české armády neumožňuje rozsáhlé armádní mise a daňové poplatníky stojí zbytečné peníze.
 • Důsledně prosazovat ochranu spotřebitele z hlediska kvality a ceny u nás prodávaného zboží a služeb. V prvé řadě jde o potraviny, které jsou u nás často méně kvalitní a v základním spotřebním koši také dražší nežli v sousedním Německu či Rakousku. V této otázce by měl větší roli než dosud sehrávat vedle ČOI také ÚOHS, který naprosto opomíjí oligopolní charakter cen zboží v supermarketech.
 • Koncentrovat prostředky a rozpočtové zdroje, včetně evropských peněz a konečně i projektů PPP a zapojit do výstavby veřejných staveb soukromý kapitál. Snažit se tak o co nejrychlejší dobudování kompletní sítě dálnic a silnic L třídy po celé republice.
 • Rozvinout celospolečenskou diskusi proti zřízení americké základny na českém území v jakékoliv podobě a zastávat jasné stanovisko proti výstavbě této základny.
 • Věnovat pozornost problematice vztahů homosexuálních párů a posilování jejich práv, a to včetně prosazování sňatků homosexuálů, což by jim dávalo také právo na adopce dětí.
 • Prosazovat uzákonění možnosti eutanazie, a to za předpokladu existence přesných legislativních pravidel, která by znemožňovala její zneužití.
 • Prosazovat rozšiřování nástrojů přímé demokracie, tedy přímé volby hejtmanů, starostů, a to zejména starostů velkých a větších měst a samozřejmě celostátního referenda.
 • Usilovat o rozvolnění norem v oblasti duševního vlastnictví.
 • Soustředit se na podporu start-upů, a to jednak jejich daňovým zvýhodněním, ale také například poskytováním poradenství prostřednictvím institucí státu, například v síti poboček Českomoravské záruční a rozvojové banky. Vytvořit pro tento účel fondy rizikového kapitálu a z nich pomáhat financovat rozvoj start-upů, například podnikatelů do 35 let.
 • Prosazovat daňové odpisy investic malým a středním firmám do nemovitého majetku a investic, které přenášejí nová pracovní místa nebo vedou k rozšíření služeb či produkce, zejména místního charakteru.
 • Zformulovat systém investičních a dalších pobídek pro výzkumné instituce, včetně vysokých škol, k získávání vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků, tak aby se ČR stala cílovou zemí vědců, a to nejen ze zemí východní Evropy, ale také odjinud.
 • Prosazovat daňové odpisy těm firmám či OSVČ, které alespoň na částečný úvazek zaměstnávají důchodce, ženy po mateřské dovolené, absolventy škol do tří let od nástupu do praxe, a studenty. Těmto subjektům pak na minimum snížit odvody z mezd u částečných úvazků.
 • Prosazovat rychlé a účinné rozhodování soudů, zejména v oblasti hospodářského a majetkového práva. Prosazovat co největší jednotnost v rozhodování soudů v obdobné věci.
 • Zásadně revidovat zákonodárství v oblasti exekucí, tak aby byl pozitivně změněn život statisíců lidí, kteří jsou přehnaně tvrdým způsobem zasahováni platnou legislativou a jejím více méně drastickým uplatněním a pohybují se díky tomu ve velmi tíživé lidské situaci.
 • Stát potřebuje národní program boje proti zadlužování a exekucím, jehož součástí budou potřebné legislativní změny, směřující ke zrušení soukromých investorů a k převodu agendy exekucí do působnosti soudů. Budou zejména sjednocena všechna exekuční řízení proti jedné osobě a řízení budou probíhat podle soudní příslušnosti. Důležitým prvkem programu bude také přijetí zásady, že na straně věřitele nebude mít podstupování nepřiměřeného úrokového rizika ochranu zákona. Tedy jinak řečeno, stát zdůrazní povinnost věřitele při vyhodnocování rizik, spolu se zákazem tzv. predátorských úvěrů, tedy předem zřejmě nesplatitelných úvěrů. Stát bude v programu definovat lichvu a také zneužití nerovné vyjednávací pozice ze strany věřitele.

 

 

Cílem nového programového dokumentu musí být především snaha o oslovení těch voličských skupin, které ČSSD v posledních letech ztratila, i voličských skupin a vrstev zcela nových. Jedná se na prvním místě o důchodce a zaměstnance, které svou pragmatickou politikou odlákalo od ČSSD především hnutí ANO. Ale také se jedná o malé podnikatele a živnostníky a nejrůznější minoritní skupiny ve společnosti, jejichž přirozeným ochráncem by se ČSSD měla stát.

 

V současné době studuji materiál německé SPD „Restart a cesty k němu“. Je v něm řada zajímavých námětů jak pro střednědobý (volební) program strany, tak i pro „Protikrizový plán ČSSD“.

 

 

Jiří Paroubek

 

6) Volební manifest České strany sociálně-demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny 2021

 

 

 1. G. Masaryk: Sociální demokracie

dávala často přednost zájmu státu           

před zájmem své strany                               

 

 

Ve službě národa a státu 

 

Vážení spoluobčané,

 

obracíme se na Vás před volbami do Poslanecké sněmovny se shrnutím našich nejvýznamnějších záměrů, které podrobněji rozvádíme v našem Volebním programu – zde, a také největšími úspěchy, kterých se nám za posledních sedm let podařilo ve prospěch občanů dosáhnout.

Sociální demokracie je stranou, která slouží české veřejnosti už více než 143 let. Provází nás po celé moderní dějiny našeho národa a vždycky jí šlo o zlepšení života lidí a rozvoj demokracie a lidských práv a svobod.

Už za první Československé republiky sociální demokraté zasáhli do budování nového státu jako významná vládní strana. K této tradici se vrátila ČSSD i po sametové revoluci, když byla její domácí činnost obnovena ihned v listopadu 1989. Hlavní politickou stranou v zemi byla ve vládách v letech 1998–2006, pak znovu v letech 2014–2017. A vždycky byla postavena před úkol napravovat předchozí tragické chyby vlád pravice, zejména v českém hospodářství. Nyní je od roku 2018 juniorním partnerem ve vládě A. Babiše, kde dokázala zachovat trend růstu prosperity spolu s posilováním sociálního státu.

Pokusme se shrnout, co se sociálním demokratům podařilo prosadit během posledního vládního působení na různé úrovni od roku 2014 až do současnosti:

 • Průměrné platy zaměstnanců za šest posledních let vzrostly o 15 800 korun. V sociálních službách to bylo o 11 000, ve zdravotnictví o 16 100, učitelé si polepšili o 17 800 a policisté o 14 600 korun.
 • Každý rok jsme prosazovali také navýšení minimální mzdy. Od roku 2014, kdy činila 8 500 Kč, jsme ji tak zvedli na letošních 15 200 Kč.
 • Od července 2019 se nemocným zaměstnancům opět proplácejí první tři dny nemoci.
 • Již v roce 2014 jsme splnili dlouhodobý slib úplně zrušit zdravotnické poplatky. Vždy jsme odmítali snahy o privatizaci zdravotnictví.
 • Reálně jsme posunuli zemi v digitalizaci, která na rozdíl od předchozích pokusů za pravicových vlád funguje. Samozřejmostí se stává třeba elektronická neschopenka nebo elektronický recept, které ulehčily od zbytečného papírování lékařům, firmám i pacientům.
 • Náš program Antivirus zachránil během pandemie více než milion pracovních míst. Všechno, co se osvědčilo, jsme pak prosadili do zákona o kurzarbeitu, takže jsmedobře připraveni, kdyby krize udeřila znovu.
 • Klíčový zákon v oblasti bytové politiky, který umožní stavět prostřednictvím neziskových společností tisíce nových bytů ročně, vznikl také z iniciativy sociální demokracie (v této chvíli jsme již blízko jeho prosazení ve sněmovně). 

K velkému posunu došlo v podpoře rodin, a to opět díky systematickému úsilí sociální demokracie v Babišově vládě:

 • Zvýšili jsme rodičovský příspěvek z 220 tisíc na 300 tisíc korun ročně. 
 • Prosadili jsme porodné na druhé dítě. Za šest let jsme tak podpořili 53 tisíc rodin.
 • Pro rodiny pečující o své blízké jsme zvýšili příspěvky na péči a zavedli dlouhodobé ošetřovné.
 • Zavedli jsme náhradní výživné pro samoživitelské rodiny.

Výrazně zlepšujeme situaci seniorů, kteří byli v minulosti, podobně jako matky s dětmi, vytlačováni na okraj společnosti.

 • Průměrná výše důchodu se zvedla z 11 tisíc Kč v roce 2014 na více než 15 tisíc Kč v roce 2021.
 • Obnovili jsme valorizaci penzí podle inflace, aby důchody obstály i při růstu cen. Tato valorizace se odvíjí od zvláštního spotřebního koše, protože senioři bývají odkázáni na dražší věci, než to, z čeho se počítá průměrná inflace.
 • Prosadili jsme, že věk odchodu do důchodu nepřekročí 65 let.
 • Důchodcům od 85 let přidáváme k důchodu 1000 Kč měsíčně.
 • Předložili jsme k diskusi propracovanou důchodovou reformu, jejímž cílem je spravedlivý důchod z pojistného plus důstojný zaručený základ z daní. Matky podle tohoto návrhu dostanou příplatek za péči o děti a lidé z náročných profesí půjdou do důchodu dřív.

Z této vládní bilance je zřejmé, že sociální demokracie hájí zájmy zaměstnanců, středně a nízkopříjmových vrstev občanů a seniorů. A mohli bychom ve výčtu toho, co se podařilo, pokračovat:

 • Velkou péči jsme věnovali problematice exekucí a zcela jsme zrušili dětské exekuce.
 • Udeřili jsme na dvojí kvalitu potravin, trváme na potřebě větší potravinové soběstačnosti a většího souladu zemědělství s přírodou. Dotace jsou více směrovány na udržení vláhy v krajině a větší biologickou pestrost zemědělské produkce. Podařilo se zmenšit velikost polí, na kterých se pěstují jednotlivé plodiny.
 • Po zavedení služebního zákona jsme digitalizovali a zpřístupnili veřejnosti všechny projednávané dokumenty vlády.

Podstatné je, že po celou dobu našich vlád či vlád s naší účastí rostla výkonnost ekonomiky i reálné mzdy. Zároveň se zlepšovaly parametry státního rozpočtu – drželi jsme veřejný dluh na uzdě.

Pak ale nastal čas velké zkoušky, když se objevila celosvětová pandemie Covid-19. Už trvá půl druhého roku, první výskyt koronaviru SARS-Cov-2 nás postihl počátkem března 2020. Nakonec jsme prožili tři vlny pandemie, než se podařilo virus do značné míry eliminovat. Nicméně, vláda obstála zejména v tom smyslu, že nás nestavěla před výběr „peníze, nebo život“. U nás to bylo dané, životy občanů byly přednější. Jistě, ztráty českého hospodářství v posledním roce a schodky našeho státního rozpočtu jsou obrovské, ale nejsme v tom sami a neliší se od toho, co prožívají sousedé. Jednu výhodu jsme však měli, vláda se nemusela bát astronomických výdajů, protože jsme vstupovali do krize s nejnižší zadlužeností v EU. To také není samozřejmost. Proto i teď dlužíme relativně méně než většina členů unie.

Náš plán hospodářské obnovy vychází z předpokladu rychlého růstu ekonomiky o 5 – 6 procent ročně. Jsme přesvědčeni, že v této fázi musí stát pokračovat s podporou růstu koupěschopnosti obyvatelstva i růstu soukromých a veřejných investic a zahraničního obchodu. Ekonomika se musí vzpamatovat, to je jediná cesta, jak dluhy postupně zaplatit. Škrcení výdajů státního rozpočtu, na které v tichosti sází pravice, by nás potopilo ještě hlouběji. 

Pandemie byla těžká zkouška, ale zvládli jsme ji. Volební lídr ČSSD Jan Hamáček, který stál v čele Ústředního krizového štábu, tak dostal příležitost prokázat své schopnosti. V první fázi pandemie, v období od března do června 2020, kdy se státy světa přetahovaly o nejzákladnější potřeby, to byl především on, kdo zajistil zásobování a uklidnil situaci. V druhé a třetí vlně pak s Ústředním krizovým štábem zmírňoval chyby řady resortů, které byly pod dvojím tlakem, z jedné strany koronavirus a z druhé bezohledná opozice a aktivistická justice. Z této extrémně těžké zkoušky manažerských a politických schopností, kterou naší vládě i parlamentní reprezentaci připravila koronavirová pandemie, si každý odnáší své vysvědčení. Jan Hamáček obstál jako krizový a kompetentní manažer se ctí, což je deviza jeho i celé strany do budoucna.

 

Hlavní myšlenky z podrobného programu ČSSD:

 

 

Chceme sociální spravedlnost

Jaké jsou naše priority

Jsou čtyři oblasti, na které soustředíme veškeré úsilí, ať už budeme ve vládě anebo v opozici:

 • Silný demokratický stát postavený na solidaritě
 • Rychlý růst mezd a spravedlivá sociální politika
 • Podpora mladých rodin s dětmi, dětí a mladých lidí
 • Zvýšení soběstačnosti a odolnosti republiky

 

 1. Silný demokratický stát postavený na solidaritě

 

Zdraví a péče dostupnější

Zabráníme privatizaci nemocnic, chceme garantovat zákonem veřejnou síť dobře vybavených zařízení akutní zdravotnické péče. Pandemie ukázala, že se osvědčilo zachovat přes deset tisíc lůžek, které chtěla ODS před lety zrušit.

Vrátíme praktické lékaře do venkovských oblastí. Nové ordinace na venkově a v odlehlejších místech vybudujeme ve spolupráci s kraji. Zájemcům z řad lékařů bude hrazeno specializační vzdělávání.

Zajistíme zkrácení čekacích dob na provedení lékařských zákroků o třetinu. Pacienti nesmí čekat na výměnu kloubu půl roku. Pacienti s onkologickým onemocněním musí být prioritou.

Lékaři se nesmí topit v papírech. Chceme důslednou elektronizaci zdravotnictví, pro zájemce z řad pacientů i s osobní elektronickou knížkou. K výsledkům nákladných vyšetření v nemocnicích se musí dostat také další lékaři.

Zrušíme doplatky na léky, zrevidujeme doplatky u zdravotnických prostředků a úplatu v oblasti stomatologické péče u osob starších 65 let i další péči hrazenou ze zdravotního pojištění. Ceníky stomatologických úkonů budou veřejné.

Zdravotní péče nesmí zůstat podfinancovaná a spoléhat jen na hrdinské nasazení lékařů a sester. Zvýšíme výdaje na zdravotnictví nejméně na 9 procent HDP. Tarifní platy zvedneme o 50 procent v průběhu 4 let a zajistíme, aby to bylo povinné i v soukromých nemocnicích. Snížíme počet zdravotních pojišťoven na tři, což bude mnohem levnější a efektivnější.

V oblasti péče budeme každoročně navyšovat platy a mzdy minimálně o 10 procent do doby, než budou srovnatelné se zdravotnictvím či školstvím. 

Zavedeme pečovatelskou mzdu jako alternativu k příspěvku na domácí péči. Chceme, aby pečující osoby nebyly odkázány na dávky a měly šanci na spravedlivý důchod.

 

Zdravý životní styl

Prevence zdravotních potíží musí být základním kamenem zdravotnictví a zvyšování odolnosti společnosti, abychom lépe čelili hrozbám jako je covid. Budeme podporovat zdravý životní styl a sportovní aktivity. Chceme také lépe ošetřit negativní dopady práce na zdraví. Absence kouření, obezity či alkoholu bude odměňována benefity zdravotních pojišťoven.

Zvýšíme počet preventivních prohlídek hrazených ze zdravotního pojištění a zlepšíme a zefektivníme informovanost pro pacienty. Cílit budeme zejména na prevenci onkologických a kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky.

Podpoříme týdenní pobyt v lázních pro každého seniora. Jde o důležitou prevenci, která sníží potřebu nákladnějších zásahů.

 

Sebevědomá společnost

Zjednodušíme konání referend na úrovni obcí a krajů tak, aby tento nástroj participace občanů nefungoval jen na papíře. Zahájíme debatu o přímé volbě starostů a hejtmanů.

Zavedeme lidovou zákonodárnou iniciativu, aby občané měli možnost předložit návrh zákona, kterým by se Parlament musel zabývat, pochopitelně bez povinnosti jej přijmout.

Prosadíme legislativní ukotvení komunitního média, nezávislého na státních orgánech a na orgánech politických stran, které bude vykonávat činnost ve veřejném zájmu nebo v zájmu občanské společnosti.

     Podpora pro místní televize. Podpoříme regionální prvky v médiích veřejné služby (místní studia).

 

Lidštější právo

Umožníme rozvod manželství u notáře v případě, že manželé jsou sami schopni uzavřít dohodu o dětech, majetku a bydlení.

Jeden dlužník, jeden exekutor. Prosadíme teritorialitu exekutorů pro všechny druhy dluhů bez výjimky, exekutora si nelze vybírat, stejně jako si nelze vybrat soudce.

Lichva musí zmizet. Přijmeme opatření k účinnému vynucování zákazu lichvy stanoveného právními předpisy a větší regulaci nákladů spojených s úvěry.

Práce místo vězeňské cely. Trest veřejně prospěšných prací má v řadě případů větší výchovný účinek než nepodmíněný trest odnětí svobody.

Zavedeme manželství pro stejnopohlavní páry, jež za současných podmínek nemohou dopřát jistotu a stabilitu sobě i svým dětem, které vychovávají. Děti nemají nárok na alimenty či automatické dědictví po jednom rodiči, a v případě úmrtí svého biologického rodiče nemají jistotu, že o ně bude dále pečovat jejich druhý rodič.

 

Bezpečnost občanů

Podpoříme další posilování spolupráce bezpečnostních struktur na celoevropské úrovni při ochraně našich občanů a v rámci boje proti terorismu a organizovanému zločinu – tzn. policie, armády a zpravodajských služeb.

Podpoříme posilování Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Evropa musí mít jasnou kontrolu nad tím, kdo na její území vstupuje; je tomu tak na letištích, a mělo by platit také na pozemních či námořních hranicích EU. Pro občany EU chceme znovu využívat Schengenského systému volného pohybu osob, jakmile dočasná omezení vynucená pandemií pominou. 

Rozvojová spolupráce je adresným řešením příčin migrace, podporuje dlouhodobé české ekonomické zájmy v rozvojových zemích a významně přispívá k prosazování dobrého jména Česka ve světě. Postupně navýšíme účelnou a adresnou pomoc na 0,33 % HDP, jak to vyplývá ze závazku Česka v OECD.

Budeme podporovat posilování evropského pilíře NATO a užší vojenskou spolupráci v rámci EU, ale nepodpoříme budování žádné cizí vojenské základny na českém území. Zahraniční mise omezíme na symbolickou úroveň.

 

 1. Rychlý růst mezd a spravedlivá sociální politika

 

Dobrá práce

Mzdy musí trvale růst. Vláda je bude ovlivňovat zvyšováním minimální mzdy, která roku 2023 dosáhne 20 tisíc korun, a pak se bude držet na úrovni 50 procent národního mzdového průměru. Že to ohrozí naši konkurenceschopnost? Je to opačně, politika laciné práce a závody ke dnu konzervují prošlé technologie a brzdí investice. 

Kratší pracovní týden bez krácení mzdy. Digitalizace a automatizace zvyšuje produktivitu práce a nahrazuje lidi. Tomu se nevyhneme, tak to přijměme pozitivně. Budeme zkracovat pracovní dobu na 35 hodin týdně (2025) a na čtyři dny v týdnu (2030). Firmy ušetří na odstupném (kdyby musely propouštět) a taky na vyšších daních (které by musel stát od firem vybrat, aby se mohl o ty nezaměstnané starat). Zároveň podpoříme co nejrychlejší modernizaci průmyslu 100 % odpisy inovativních investic při jejich uvedení do provozu.

Jistota práce a kariérní růst. Smlouvy na dobu určitou omezíme jen na dva roky a jen na jednu u jednoho zaměstnavatele. Lidé musí mít možnost dlouhodobě plánovat svou pracovní kariéru. Chcete si dobrého pracovníka udržet? Jen na trvalou smlouvu.

Bez cizinců z agentur. Budeme aktivně bránit náš pracovní trh. Zakážeme agenturám práce obstarávat cizince a omezíme jim zprostředkování dočasné práce. Zodpovědnost za nelegální práci ponesou nejenom ti, kdo ji poskytují, tedy jednatelé agentur, kterým hrozí zákaz činnosti, ale i jejich odběratelé.

 

důchody a Solidarita

Nabízíme důchodovou reformu, která poprvé není návodem, jak lidi připravit o peníze. Jen zásluhovost bude financována plátci, solidarita bude financována z daní.

Nezvýšíme věk pro odchod do důchodu nad 65 let. Stejně by pro všechny práce nebyla.

Zachováme stávající průběžný systém financování starobních důchodů, jen jej zjednodušíme a učiníme spravedlivějším a udržitelnějším. 

Snížíme povinnou dobu pojištění z neobvyklých 35 let na běžných 25 let.

Zvýšíme pevnou složku důchodu (všichni stejně) na 28 procent průměrné mzdy, tj. v současné době 10 000 korun. To bude solidární základní důchod.

K tomu bude vyplácena zásluhová částka, která bude nadále odpovídat délce individuálního pojištění a výši pojistného.

Solidární složka důchodu bude financována z daní, aby se na ní podíleli všichni občané, nikoliv pouze zaměstnanci.

Solidární složka bude doplněna i do invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů.

Zavedeme výchovné, příplatek k důchodu ve výši 500 korun měsíčně za každé vychované dítě (nejvýše tři), které dostane ten z rodičů, který převážně o děti pečoval.

Vyměřovací základ důchodu zahrne i celodenní péči o děti nebo rodinné příslušníky, neboť to jsou taky roky práce, byť neplacené.

Ve třetím pilíři penzijního připojištění bude zaveden státní fond s garancí výnosů. Státní podpora bude motivovat k vyšším příspěvkům.

Pracující důchodci budou mít nižší daně.

 

Sociální trampolína

Zreformujeme systém sociálních dávek. Zavedeme zvláštní základní příjem, kterým nahradíme dosavadní dávky hmotné nouze a státní sociální podpory (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, příspěvek na bydlení). Jde o to, aby rodiny s tímto příspěvkem překlenuly těžké období a mohly si zajistit důstojné základní podmínky pro život. Pomůžeme jim i s návratem do normálního života, aby příspěvek už nebyl třeba.

Úřad práce sestaví akční plán s povinnostmi pro dospělé členy domácnosti tam, kde jsou dlouhodobé nebo četnější sociální problémy. Půjde o plán nejen v oblasti zaměstnanosti, ale i k řešení bydlení, dluhů, případně školní docházky. Neplnění plánu bude sankcionováno.

Ve vyloučených lokalitách zásadně posílíme Úřady práce, sociální práci na obcích a asistenty prevence kriminality.

Obce budou dostávat pravidelně data o poskytnutých sociálních dávkách a vykonané sociální práci, budou mít lepší přehled o sociálních problémech na svém území. 

 

Snižování rozdílů

Daňové břemeno musí být lépe rozděleno, všechno nemůže ležet jen na zaměstnancích. Potřebné změny tvoří reformní celek, který je spravedlivější a zároveň posílí rozpočtové příjmy:

Zavedeme progresívní zdanění vyšších mezd nad trojnásobek průměru.

Snížíme DPH u základních potravin.

Snížení daní pro malé a střední podniky a jejich zvýšení pro největší korporace lze dosáhnout jednoduchou změnou jednotné sazby na tři (snížená, standardní jako dnes a zvýšená), aby na změně vydělalo 99,8 % podniků a přitom výrazně vzrostl příjem státu.

Uděláme z malých obcí daňové ráje: osvobození od daně z příjmu v hospodách a obchodech s potravinami v obcích do 300 obyvatel, pokud je provozovatelem občan s trvalým pobytem v dané obci delším než 10 let.

Sjednotíme daně z práce a z kapitálu.

Zvažujeme daň z obřích majetků nad 100 milionů korun.

Zvýšíme dědickou daň u majetků nad 50 milionů korun.

Zvažujeme zvláštní daň za dlouhodobě neobsazené byty a spekulace s nemovitostmi.

Zavedeme progresívní daň z bankovních aktiv a digitální daň, než vznikne jednotné mezinárodní řešení.

Zvážíme „daň z robotů“, z náhrady práce automatizací.

Zabráníme skrytému odlivu zisků do zahraničí přechodem na celoevropskou konsolidaci daňových příjmů.

Provedeme audit všech našich mezistátních smluv o dvojím zdanění a omezíme odtok kapitálu.

 

Strategická kontrola

Zaměříme se na ochranu strategických odvětví včetně státních podniků (České dráhy, Česká pošta) a získání vybrané infrastruktury zpět do rukou státu, obcí, měst či krajů (např. zpětný odkup vodárenství). Všechna síťová odvětví podrobíme dohledu jednotného regulátora, aby velcí hráči nemohli bez omezení navyšovat ceny a podceňovat obnovu infrastruktury.

Vytvoříme Národní digitální agenturu, která bude levně a bezpečně rozvíjet a spravovat veškeré IT systémy státu. Ušetříme tak miliardové náklady a předejdeme závislosti na externích dodavatelích.

Vytvoříme průmyslově-výzkumný komplex na podporu aplikované vědy a výzkumu v českých podnicích podle vzoru Fraunhoferova institutu. Přinese to růst přidané hodnoty v dnešních levných výrobních provozech a podnítí masivní nárůst mezd bez ohrožení zaměstnanosti či konkurenceschopnosti.

 

zaměstnanci ve svém

Vyčleníme družstva ze zákona o obchodních korporacích, usnadníme jejich zakládání a daňově zvýhodníme jejich činnost. Družstevní hnutí je nerozlučně spjato s ČSSD, zvyšuje odolnost ekonomiky, vykazuje nižší nerovnosti v odměňování a pomáhá udržet peníze v místě.

Budeme iniciovat zákonnou úpravu družstevních bank od místních po regionální s nadstavbami se službami clearingu, poradenství a tvorbou metodik vč. skupinového dohledu a revize.

Podpoříme vznik energetických družstev v rámci měst a obcí, která mohou vyrovnávat kolísavou výrobu obnovitelných zdrojů a být stálým zdrojem příjmů pro regionální rozvoj.

Podpoříme zaměstnaneckou spoluúčast skrze zákon o sociálním podnikání a podporu majetkových vstupů zaměstnanců do malých a středních podniků a znovuzavedení povinného zastoupení ve správních radách velkých akciových společností. Podpoříme také vznik Národního centra pro podniky se zaměstnaneckou spoluúčastí, podpůrného a metodického zázemí takto angažovaných zaměstnanců, jaké je běžné ve světě.

Z vidlí na vidličku. Podpoříme odbytové a výrobní družstevnictví tak, aby zemědělci získali větší vliv v celém produkčním řetězci.

Venkov ožije. Vytvoříme dlouhodobý nástroj podpory podnikání na venkově, a to napříč resorty; zahrne i podporu zaměstnávání pracovníků v malých nebo málo rozvinutých obcích.

 

 

 1. Podpora mladých rodin s dětmi, dětí a mladých lidí

 

Podpora rodin s dětmi

Vysoké dětské přídavky pracujícím rodičům. Děti nesmí být poukázkou na trvalou chudobu. Po příkladu Německa a Polska zavedeme přídavek na každé dítě ve výši 3 000 korun měsíčně pro rodiny, ve kterých aspoň jeden rodič pracuje. Půjde o jednu dávku po spojení přídavků a slevy na dani.

Děti sníží splátky. Zavedeme bezúročné novomanželské půjčky. Pracujícím rodičům pak odečteme část dluhu za každé nově narozené dítě. Začneme s půjčkami do 500 tisíc korun, a když přijde miminko, odepíšeme 100 tisíc. Dnešní průměr kolem dvou dětí na rodinu by znamenal snížení dluhu o 200 tisíc.

Bezplatné kroužky pro všechny děti. Všechny děti, bez ohledu na finanční možnosti rodičů, musí mít právo navštěvovat zájmové kroužky (sportovní, umělecké, kutilské). Takové kroužky musí nabízet bezplatně každá družina a družiny musí fungovat při každé základní škole. Zajistíme také prodloužení provozu družin od 7 do 18 hodin a najdeme způsob, jak toho dosáhnout bez přetěžování personálu.

Jesle a školky v každé obci. Všechny děti od dvou let mají právo na umístění.

Děti jsou taky práce. Léta doma s dětmi se započtou do důchodu.

 

Školy bližší životu

Zařadíme praktické vzdělávání a odborné vzdělání jako povinnou součást všeobecně vzdělávacího charakteru na primárním a sekundárním stupni. Školy se ujmou také výchovy k podnikání.

Bezplatné obědy ve školách zajistíme z veřejných prostředků krajských samospráv na vzdělávání, které budou příslušně navýšeny.

Na vysokých školách navýšíme prospěchová stipendia, abychom neztráceli talentované studenty z chudších rodin, a zavedeme program podpory mladých vědců, aby neodcházeli do jiných profesí nebo do zahraničí.

Přiblížíme vzdělávání věku nových technologií. Zavedeme principy konceptu STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) a základy digitálních technologií do vzdělávacích plánů na všech stupních školské soustavy, bez ohledu na to, o jaké jde oborové zaměření.

Do muzea častěji zadarmo. Rozšíříme volné vstupy do muzeí a galerií s cílem zlepšení přístupnosti těchto institucí široké veřejnosti (s důrazem na žactvo, studenstvo, seniory a nízkopříjmové skupiny obyvatelstva).

 

Sport pro všechny

Prosadíme bezplatné zpřístupnění volnočasových aktivit na veřejných sportovištích pro všechny věkové kategorie.

Všem dětem bez rozdílu musí být dostupné oddíly, tělovýchovné jednoty či zájmové kroužky. Zajistíme takovou finanční podporu mládežnických sportovních tělovýchovných jednot a zájmových kroužků, aby se každé dítě mohlo věnovat sportu či pohybovým aktivitám na základě svého talentu a zájmu, nikoli na příjmu rodičů.

K hřištím a tělocvičnám i trenéry. Zasadíme se o vyšší počet kvalifikovaných trenérů do sportovních klubů i škol, kde už je často velmi dobré vybavení pro sport.

 

Dostupné bydlení

Nezisková bytová výstavba. Zákon o veřejně prospěšných bytových společnostech v gesci obcí zlevní výstavbu bytů až o 30 procent. Vytvoří podmínky pro obnovení masové bytové výstavby na výhodný úvěr od bank, která může do dvou let od přijetí zákona dosáhnout až 12 – 15 tisíc bytů ročně.

Obecní byty. Podpoříme rychlý rozvoj bytové výstavby a rekonstrukcí bytových domů, které přejdou do majetku obcí a krajů. Podmínkou je zákaz privatizace.

Regulace krátkodobých pronájmů. Zákonem znevýhodníme obsazování bytů jen na několikadenní pronájmy turistům, to byty vrátí potřebám bydlení.

Zajistíme zastropování nájmů v místech, kde selhává trh. Snížíme míru možného navýšení nájemného na 15 procent za tři roky. 

 

 1. Zvýšení soběstačnosti a odolnosti republiky

 

Hospodářská obnova po pandemii

Krizová podpora nesmí skončit jako dárečky pro velké korporace. Peníze musí jít v prvé řadě lidem se středními a nižšími příjmy a malým a středním podnikům. Velkým firmám bude možné pomoci striktně jen v délce trvání krize způsobené pandemií a pouze formou úvěrů nebo garancí, ale nikoli přímými dotacemi.

Pro restart naší ekonomiky můžeme využít 1 360 miliard korun (přes 27 % HDP) z evropských fondů na období 2021 až 2027. To budou zásadní zdroje pro investice do aktivní politiky zaměstnanosti, zlepšení vzdělávání, digitalizace a přípravy ekonomiky na klimatickou transformaci pomocí nových konkurenceschopných technologií.

Otočíme investiční politiku více k přímým podporám zejména v oblasti výzkumu a vývoje či zaměstnávání učňů a studentů škol. Vstupní podmínkou bude i minimální výše vyplacených mezd zaměstnanců odvozená od průměrné mzdy v kraji. Firmy, které budou chtít získat investiční pobídku od státu, budou muset závazně slíbit, že větší část vytvořeného zisku budou investovat v České republice, například do rozvoje nových technologií. Tím omezíme odliv zisků za naše hranice.

Budeme prosazovat vznik státního Národního rozvojového fondu, který by financoval zejména začínající podniky a start-upy.

Skutečně funkční českou investiční banku pro zvýhodněné úvěry v souladu s hospodářskou strategií vlády vytvoříme z Českomoravské záruční a rozvojové banky po vzoru německé Kreditanstalt für Wiederaufbau. Bude sloužit především českým malým a středním podnikům a investorům.

Budeme podporovat malé energetické zdroje, kde je to výhodné a efektivní, a to společně s modernizací rozvodných sítí. Zároveň je nutno budovat kapacity akumulace energie. Právně zakotvíme ukládání elektřiny jako novou oblast podnikání v energetických odvětvích.

Ústavní zákon o vodě zakotví ústavní právo každého člověka na přístup k pitné vodě v místě bydliště za příznivých sociálních a ekonomických podmínek a ústavní ochranu zdrojů pitné vody.

 

Záchrana životního prostředí

Obnova lesů zničených kůrovcovou kalamitou nesmí proběhnout formou výsadby monokultur, jak tomu bylo v minulosti. Použití různých typů převážně původních dřevin zvýší odolnost lesů vůči škůdcům a jejich stabilitu proti větru. Hlouběji kořenící stromy začnou obnovovat i vyčerpanou lesní půdu. Alespoň 10 procent lesů ponecháme přirozenému vývoji i mimo chráněná území.

Zvýšíme podíl ekologického zemědělství na 25 procent do roku 2030 (z toho polovinu na orné půdě). Omezíme plochu monokultur na maximálně 20 ha nebo vymezíme 10 procentní podíl přírodních prvků na zemědělských plochách do roku 2030. To je zároveň nejefektivnější způsob, jak efektivně zadržovat vodu v krajině a bránit suchu, povodním, erozi zemědělské půdy a snižování úrodnosti.

Podpoříme odbyt ekologickým zemědělcům zavedením 5 procentního podílu biopotravin ve veřejném a školním stravování od roku 2023. Tento podíl se bude se zvyšovat až na 15 procent (2030).

Posílíme dohled nad nakládáním s nebezpečnými látkami, aby se nemohla opakovat havárie jako ta na Bečvě. Posílíme Českou inspekci životního prostředí jak o dostatečné prostředky, tak o kompetence.

Prosadíme zákon o ekologické újmě. Odpovědný původce újmy bude povinen způsobenou zátěž odstranit nebo provede náhradní opatření v krajině.

 

Potravinová soběstačnost

Zvýšíme potravinovou soběstačnost České republiky. Klíčem je kvalitní zemědělská půda, zejména zvyšování její organické složky. Radikálně zrychlíme souhrnné pozemkové úpravy zaměřené na ochranu před vodní a větrnou erozí. Dotace zaměříme tak, aby ten, kdo půdu ničí nedostal nic.

Ochráníme naše spotřebitele před dvojí kvalitou potravin.

Budeme podporovat zejména malé a střední zemědělce. Evropské prostředky určené pro venkov budou v maximální možné míře využity na podporu českých zemědělců a pro vytvoření nových pracovních míst na venkově.

Prosadíme předkupní právo na zemědělskou půdu vždy tam, kde vlastník zažádá o změnu na stavební parcelu.

Podpoříme odbytové a produkční družstevnictví tak, aby zemědělci získali větší vliv v celém odbytovém řetězci.

Podpoříme strategické investice obcí do modernizace veřejných prostranství́ v bytové́ zástavbě̌, obnovu areálů starých továren a skladišť̌, místních komunikací a udržitelného cestovního ruchu.

Všechny dotační tituly pro malé obce (do 300 obyvatel) budou osvobozeny od spoluúčasti těchto obcí.

Budeme omezovat používání škodlivých hnojiv a necitlivých postupů, které vyčerpávají zemědělskou půdu. Cílenou podporou zemědělců budeme usilovat o omezení pěstování řepky olejky a návrat k tradičním zemědělským plodinám.

Zvýšíme ochranu kvalitní domácí zemědělské a potravinářské produkce – zejména organických potravin a biopotravin – proti dovozům nekvalitních potravin ze zahraničí. Zvýšíme potravinovou soběstačnost ČR v základních a tradičních zemědělských produktech.

Prosadíme „semaforové“ značení výrobků, aby lidé snáze poznali poctivé a kvalitní potraviny. Skončí éra, kdy na pultech českých obchodů bylo běžně zboží druhé kategorie, někdy i závadné pro lidské zdraví.

 

Zpracoval:  Tým Jiřího Paroubka

 

 

Jiří Paroubek

 

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.
Klíčová slova: analýza

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

antoninsebek

Už jsem totéž nebo něco hodně podobného (byť při jiných příležitostech), zde psal už dříve:

1/ Obdiv před pracovitostí, nápady i odborností Vás i Vašeho týmu. 

2/  A přál bych Vám (ale také sobě a naší republice), aby si příslušní šéfikové v ČSSD vyndali špunty z uší. 

Jaromír Petřík

Se současným ultrapravicovým vedením nemá ČSSD u levicových voličů šanci i při sebelépe prezentovaném programu. Skutečně levicoví politikové Ivan David, Jaroslav Foldyna, Jaroslav Bašta byli z ČSSD vyštváni a vedení ovládli ultrapravicoví rusofobní a komunistobiječtí politikové Poche, Petříček, Kulhánek, kteří by byli ozdobou TOP09 a Kolářovy radnice na Praze 6. S takovými lidmi nemá ČSSD u levicových voličů sebemenší šanci.