V České republice nikdo házet zápalné láhve do domů nebude!!!

vitkov
26.4.2014 19:55
Nedávno to bylo již 5 let od tragické události ve Vítkově, kde do domu jakých-si, do té doby neznámých Romů, vhodili jací-si primitivní negramoti zápalné láhve a způsobili nejen naprosté zničení domu obývaného lidmi požárem, ale i těžkou újmu na zdraví malé holčičce - Natálce, která má doživotní následky nejen na těle, ale i na duši.

Přesto, že, jako policista, který v policejních službách státu odsloužil dlouhých 40 let a dotáhl to z nejnižší hodnosti rotného a policejního pěšáka – hlídkového příslušníka VB až do nejvyšší policejní hodnosti plukovníka Policie České republiky ve funkci vrchního policejního rady, znám detailně názory české společnosti a částečně i chápu některé názory majoritní společnosti na soužití s Romy - a Romům, či abych někoho neurazil - cikánům, mám leccos za zlé, dovoluji si zde tvrdit, že Češi jsou slušným národem, nejsou rasisty, dokáží v řadě regionů žít s cikány vedle sebe v naprostém klidu a některá hodnocení zahraničních rádoby - expertů, včetně posledních amerických výzkumů, které řadí Čechy mezi rasisty, nejsou pravdivé.

Romové, či cikání, jak o sobě říkají ti starší a slušní, kteří také většinou, již od dob socialismu, u nás pracují a řádně se starají o své děti a o své rodiny, jen těžce nesou, že jsou házeni do jednoho pytle s těmi cikány, kteří nikdy nepracovali, nebyli ani na vojně, kde by se mohli práci a disciplíně i naučit a cestou lenošení a natahování rukou k příspěvkům státu kazí své potomky.Tito cikáni jsou zcela jednoznačně příživníky a parazitují na zbytku slušné české společnosti, neboť nikdy řádně nepracovali, ani pracovat nechtěli, své děti, místo aby je posílali do školy, vysílají krást a učí je již od raného dětství lenošnému způsobu života. Když dostanou sociální dávky na děti či svoji často značně pofiderní invaliditu, jsou schopni je během jednoho až dvou dnů prohrát v hernách, propít v bufetech pochybné pověsti či prohýřit jiným způsobem a jejich děti i nadále hladoví. Tito „také rodiče“ by zasloužili skončit v kriminále, kde by si museli na své živobytí vydělat tvrdou prací, byť by měli pod přísným dozorem malým kladívkem roztloukat kameny na štěrk použitelný na opravu silnic. Jinak, se totiž žádné práci nikdy nenaučí a budou neustále deformovat novou generaci k lenošení a zahálce.

Jsou však i cikáni, či chcete-li Romové, kteří řádně pracují, pečují o své rodiny a o své děti, jejich děti jsou čistotné, chodí řádně do školy, učí se, jsou snaživé a jejich rodiče jsou na ně právem hrdí. Tito Romové pak většinou úspěšně pokračují ve studiu na středních školách a někteří i na školách vysokých. Jsou celé této, mohu snad říci, že společensky opožděné, či zanedbané komunitě příkladem a je to jen dobře a já jim opravdu fandím. Jsou jakými-si hvězdami této komunity a vedou ji dál k řádné práci a soužití s majoritní společností, neboť jejich děti již nebudou posílány krást, loupit, ani vybírat popelnice.

Domnívám se, že je třeba této komunitě dát šanci, a to okamžitě – šanci zařadit se mezi slušné a pracovité občany českého národa, neboť lidem z majoritní společnosti vůbec nevadí, zda je ten který človíček bílý, rudý, zrzavý či černý, ale rozhodně jim velmi vadí, že jsou zde jedinci, kteří nepracují, pracovat nechtějí či se dokonce práce štítí a jen natahují ruku po sociálních dávkách, které, bohužel, díky pokrytectví řady současných politiků z leva i zprava, kteří nechtějí mít problémy, bez větších potíží, ale i bez práce doposud dostanou. A to je to jablko celého sváru, mezi cikány či Romy a majoritní společností, které je třeba s velkým citem odstranit. Podle mne, se bez práce žádné dávky nikomu, a tedy ani cikánům či Romům, vyplácet nemají nebudou a chce-li tedy někdo na sociální dávky dosáhnout, je třeba, aby splnil veškeré zákonné podmínky k jejich vyplácení, a nebo, aby řádně pracoval, byť jen pro obec, kde bydlí. Ale pracovat musí – a bude! To je jediná cesta k řešení této velmi problematické situace, které se snad všichni politici bez výjimky vyhýbají, aby je snad někdo neobvinil z rasismu. A to je velká chyba, velká!

Takže dejme Romům (cikánům) práci, nabídněme jim pracovní místa za stejných podmínek jako ostatním občanům majoritní společnosti a hodnoťme je podle jimi vykonané práce. Pokud v konkurenci uspějí a já věřím, že převážně ano, protože když chtějí, tak pracovat umí, a pokud ne, ať žijí i nadále na okraji společnosti – ale bez velkorysých sociálních dávek, které je v podstatě ničí, neboť je jen svádí k lenošení a příživnickému způsobu života.

Popřemýšlejte o tom, páni politici, protože pokud to řešit nebudete, bude zde i nadále sílit sociální napětí, které může časem opět vygradovat a zvládnutí občanských nepokojů v různých lokalitách České republiky již nebude tak jednoduché, jako doposud. Ale je třeba tady zcela jednoznačně prohlásit, že nikdo žádné zápalné láhve na žádné obydlené, ale ani na neobydlené domy v České republice, házet již nikdy nebude, natož na obydlí, kde spinká malé a nic netušící dítě, které se nemůže bránit – neboť pokud to ještě někdy někdo zkusí, ať je to kdo je to – jde o fašismus - a čeká ho naprosto nejtvrdší - výjimečný a doživotní trest odnětí svobody, který bude uložen soudem i pro výstrahu ostatním a jakékoliv výmluvy na cokoli, nebudou mít žádnou šanci na případné snížení trestní odpovědnosti. Nebudou!!! To mi věřte. Tečka.

Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D.

Stínový ministr vnitra za LEV 21 a kandidát do Evropského parlamentu za LEV 21


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.