Velký rest této vlády: bytová politika

Jiri-Paroubek-1403-05
12.10.2017 14:24
V poslední době, můžeme říci v posledních 2–3 letech, prakticky plošně rostou ceny bytů i bytových domů. V čase hospodářského růstu je to určitě zákonité, ale je to také způsobeno tím, že vláda po čtyři roky neudělala v oblasti bydlení vůbec nic. Oním „nic“ mám tedy na mysli nové zákony, které by otevíraly cestu k výstavbě komunálních bytů, startovacích bytů a bytů pro příjmově nejslabší vrstvy obyvatel, tedy sociálních bytů.

Ministerstvo pro místní rozvoj, které je ve vládě garantem bytové politiky, nepřicházelo s návrhy, ani pokud jde o nové zákony, a už vůbec ne, pokud jde o programy na podporu jednotlivých typů bytové výstavby.

Ve Velké Británii je každoročně stavěno zhruba 50 tisíc komunálních bytů. Vzhledem k velikosti, respektive četnosti obyvatelstva Velké Británie a České republiky, by to u nás odpovídalo číslu výstavby 8 až 10 tisíc komunálních bytů každý rok.

Je zřejmé, že zde existuje určitá část obyvatel ze středních vrstev, která si prostě nechce pořizovat vlastní bydlení na hypoteční financování, a vlastně na to nemá ani dostatečnou finanční sílu. Ačkoli by jí to hypoteční banky zřejmě v současné době umožnily. Tito lidé by se však během dlouholetého, například dvacetiletého splácení svého závazku bance nepochybně dostali do problémů se splácením. Nikde přeci není psáno, že nepřijde nemoc, nepřijde ztráta zaměstnání, nepřijdou jiné náhlé osobní výdaje. A to vše je samozřejmě věcí, se kterou je nutné počítat.

Při splátkových kalendářích, zejména u lidí, kteří si nemohou vytvořit finanční rezervu v řádech alespoň několika set tisíc korun, aby mohli čelit náhlým propadům svých příjmů a mohli dostát svým finančním závazkům, by mohly nastat problémů.

Vláda, zejména ministerstvo pro místní rozvoj, také chybně ztotožňovala sociální bydlení s ubytovnami. Tak to však přece není. I obce by mohly být zainteresovány na výstavbě nových sociálních bytů a obnově části, například nepoužívaného, bytového fondu, nepoužívaných bytů, k využití na sociální bydlení. Každá společnost, a tedy i každé město či obec, má občany v rozdílných příjmových kategoriích. Vedle lidí bohatých, kteří si zajistí své vlastní bydlení, jsou také občané, kteří prostě mají hluboko do kapsy a potřebují sociální bydlení. A přitom jsou to lidé, kteří nemají zájem se stát bezdomovci. Těmto lidem je potřeba vytvořit podmínky k životu, tak aby mohli prožívat se svými rodinami důstojný život.

Třetím opomíjeným segmentem bydlení jsou družstevní byty, jejichž výstavba může probíhat dle zákona přijatého v roce 2006, který by s velkou pravděpodobností potřeboval určitou inovaci, tedy novelu. A to tak, aby se stal nástrojem například pro obce, možná i kraje či ústavy (tedy nástupce obecně prospěšných společností) k výstavbě bytových domů.

České stavebnictví v tomto roce již vysílá signály, které by mohly svědčit o jistém oživení tohoto odvětví. Je ovšem otázkou, zda je růst v některých měsících roku natolik jasný, abychom mohli hovořit o setrvalém jevu. Výstavba bytů, respektive bytových domů, by samozřejmě k jistému oživení stavební výroby mohla přispět. Zatím probíhá pouze výstavba domů, kde jsou byty určené de facto příjmově nejvyšším skupinám českého obyvatelstva.

Samozřejmě, že výstavba dalších typů bytů, by oživila zejména místní stavebnictví, protože by se obce mohly obracet přímo na místní, regionální, stavební firmy, pro které by tento segment výstavby mohl být velmi ekonomicky zajímavý.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

duchodce

Pane Černíku, "domácímu" se nesmí vyplatit pronajímat čtvrtinu domu (nebo i méně) za nájemné jak na Manhattanu a "zbytek" domu nechat raději prázdný, protože 3/4 zájemců na přepálené nájemné prostě nemá. To je naprosté selhání státu. Bydlení je  klíčová životní potřeba a každý rozumný stát  podniká kroky, které udrží maximum bytového fondu na trhu. U nás máme statisíce neobsazených nemovitostí k bydlení a přitom už ani střední třída nemůže dosáhnout na tržní bydlení. Trh s bydlením je v ČR naprosto nefunkční a stát místo systémového řešení vyplácí  bytovým lichvářům  miliardy v doplatcích na bydlení. Český Kocourkov jako vyšitý. 

cernik

Může p. Paleček nějak vysvětlit, jak se ze zdanění majetku dosáhne 
na zlepšení bytové situace pro nižší vrstvy?

duchodce

Může se stavět bytů kolik chce, avšak bytová krize a nedostupnost bydlení (nově už i pro střední vrstvu!) se bude jen prohlubovat. Bezdomovců přibývá rychlostí světla ( již cca 200 tis.) To všechno z jediného důvodu, který nehodlá nikdo řešit. Tím důvodem jsou nesmyslně nízké majetkové daně. Češi místo majetkových daní raději zdaní zdravotní péči, školní potřeby, základní potraviny a všechno pro děti už od kojenců. Až tenhle absurdní stav  někdo odvážný napraví, bytová krize pomine během jednoho měsíce a bydlení se stane dostupným pro 99% obyvatel i bez státní pomoci.