Vypukla rvačka zachránců vlasti

pirati trailer
1.11.2019 14:06
Jsou Piráti zachránci vlasti? Anebo jsou „stranou kreténů“, jak to tak hezky napsala pražská zastupitelka za Piráty Michaela Krausová svému životnímu partnerovi a t. č. místopředsedovi této strany Jakubovi Michálkovi.

Svůj duševní výron obsažený v e-mailu, který ke své vlastní škodě zaslala jinému Pirátovi, doprovodila vulgaritami, které se tu a tam používají, ale především v hospodách posledních cenových kategorií. Tato dáma ostatně je myslím stejnou osobou, která kdysi nafotila poněkud příliš odvážné fotografie, které se dostaly na veřejnost. Tak trošku problémem voličů Pirátů je, že vidí politiku jako happening a ne jako vážnou a seriózní činnost, pro kterou je třeba mít nejen určité vlohy, ale také znalosti a zkušenosti. Nyní část Pirátů pronásleduje svého místopředsedu Michálka, za údajně přespříliš arogantní chování. Ten statečně oponuje, že je jen tvrdý v jednání a vlastně ani nepřipouští, že by to někdy trochu přehnal. Přitom má tvář sympatického mladého muže, který nevypadá na první pohled jako násilník. Ale úplné neviňátko to určitě  také není.

Nedávno jsem se chvilku díval na poněkud bulvární pořad paní Jílkové v ČT, kde se mj. protřepávalo zrušení partnerské smlouvy mezi Prahou a Pekingem. A zejména jaké škody to může přinést. Musím říci, že pirátský primátor hl. m. Prahy Hřib byl z marketingového hlediska zcela brilantní. Když mu někdo nadhodil, že může dojít v důsledku přerušení toku čínských turistů k národohospodářským škodám, neboť Číňané  u nás dost utrácejí. A konkrétně, že  se jednalo za loňský rok o zhruba 4 mld. korun, které utratili v českých obchodech. Z toho zhruba prý za 2 mld. Kč luxusního zboží  v Pařížské ulici. Je pravda, že některé obchody v Pařížské ulici v Praze snad ješte vlastní paní Maláčová – Bakala. Primátor Hřib toho velmi obratně využil a naprosto demagogicky sdělil, že by tak alespoň  skončily kšefty pro Bakalu. Ten mladý arogantní muž si zkrátka ví rady. A já mohu se stejnou logikou směle demagogicky tvrdit, že Piráti jsou stranou - s ohledem na zkušenosti jedné jejich zastupitelky - zabývající se rozvojem pornografie. 

S marketingem si tedy Hřib ví rady,  s rozvojem města Prahy už ale příliš ne. Nikdy před nástupem do funkce primátora Prahy nepůsobil v komunální politice. Nikdy nepracoval (alespoň pokud je mi známo z jeho životopisu) v žádné vyšší  manažerské funkci, kde by řídil nějakou společnost , úřad anebo alespoň oddělení v nějaké veřejné korporaci či soukromé firmě. O Praze toho ví asi tolik, jako každý průměrný Pražan. To je pro řízení města opravdu velmi málo. Tedy pro úspěšné řízení města. Před nástupem do funkce primátora fantazíroval tento dobrý muž  o tom, kolik že  mostů se v Praze opraví a kolik mostů se nově postaví až bude řídit město. Obávám se, že pokud jde o přípravu výstavby nových mostů, tak ta v tomto volebním období ani nezačne. A jejich výstavba už vůbec ne...

Vedení města není schopno sestavit investiční priority, podle kterých by se uspořádala investiční činnost Prahy v příštích deseti až patnácti letech. V předchozích materiálech Prahy se uvádělo, že město potřebuje v investiční oblasti investovat zhruba 175 mld. Kč. Má na svých účtech 15 a možná 20 mld. Kč, pro které zatím nemá využití. Vypadá to, že příprava investičních akcí na magistrátu je taková, že v příštích deseti letech bude město schopno provést jen několik málo investičních akcí, převyšujících 200 mil. Kč (!).

Nabídku premiéra na výměnu části území Prahy za financování vnitřního městského okruhu, primátor nabubřele odmítl. Připomínám, že premiér chce část pozemku v Letňanech za cca 0,5 mld.Kč  využít na výstavbu ministerské čtvrti a nabízí za to financování výstavby zatím nedokončené části vnitřního městského okruhu. Odhaduji tuto potřebu města  na nějakých 60 mld. Kč.

Město zatím nepokročilo ani v další rozsáhlé investici. A tou je výstavba linky D metra. S velkou slávou a jako velké vítězství ducha nad hmotou městská rada odstartovala spuštění sondážních prací na této lince metra. Nechci se pouštět do debaty o tom, zda výstavba trasy D metra má začít právě na Pankráci a jít směrem k pražským předměstím. V administrativě města, ve které jsem působil, se mělo vždy za to, že je potřeba začít s výstavbou trasy D metra na Náměstí Míru a to také proto, aby zde byla dopravní alternativa za trasu C metra v případě, kdy bude jednou v budoucnu  nutné začít s velkou, generální  opravou Nuselského mostu. Tato drobnost ovšem představitelé pražské kavárny seskupené v pražské  městské radě kolem primátora Pirátů, nezajímá.

Už předem mně je líto těch budoucích vedení hl.města, které budou tento problém za nějakých dvanáct, patnáct či osmnáct let řešit. Prostě Hřibův přístup k řešení politických problémů je výkladní skříní pirátské politiky. Tato strana sui generis je zcela bezideová a také bezprogramová. Pokud nemáte ideje a nemáte dlouhodobější představu o rozvoji města či země, nemůžete jejich rozvoji prospět. Dělat politiku jen pro politiku, přitom se hádat jako baby na orientálním trhu, to je současná vizitka Pirátů. Doufejme, že pokračování v personálních sporech a v přehlídkách akční neschopnosti při řešení konkrétních problémů přinutí voliče, kteří dosud Piráty volili, aby o věci znovu přemýšleli. Pokud bude „pirátský typ“ politiky pokračovat například v Praze, bude se prohlubovat zaostávání Prahy za metropolitními městy v okolních zemích. Mám na mysli Vídeň, Berlín, Mnichov či Drážďany.

Zejména voliči v Praze mají tendenci hledat zázračná politická  řešení. Již před loňskými komunálními volbami jsem říkal – bohužel dost předvídavě – že městská rada složená z Krnáčové, Dolínka a spol. je velmi slabá, ale to, co přijde po ní, bude ještě horší. A to se skutečně také naplňuje.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Moc jak již velmi doře známo, velmi chutná a zároveň samozřejmě korumpuje. Názornou ukázkou se nyní stal i osud další z nově vznikající politické strany, který se pochopitelně ve zdejším mamonářském prostředí děje obchodním způsobem, něco za něco. Dávno se již zřejmě opomnělo oné základní skutečnosti, že angažovanost v činnosti politických stran nesmí být v žádném případě zdrojem zisku, jak se bohužel ve všech nynějších politických stranách a hnutích děje. Ve zde nyní postupně zaváděném nelidském, ziskuchtivém a individuálně prospěchářském systému, se staly ideje nezištné činnosti ve prospěch celku jaksi nepreferované. Nově vznikající strany a straničky se pochopitelně snaží po stopách svých předchůdců naskočit do tohoto čím dál zběšílejší rychlostí se říticího rycholvlaku, vstříc své sobecké záhubě. V zaprodaných nadnárodnímu kapitálu ochotně služebných hromadných sdělovacích prostředcích jsou samozřejmě upřednostňovány bulvárně obchodní aspekty veskrze neblahé činnosti vrcholných politických činitelů a samozřejmě se žádná pozornost nevěnuje každodenní mravenčí činnosti běžných nikterak privilegovaných členů těchto stran, kdy ve prospěch celé společnosti, nejen několika svých představených obětují své peněžní prostředky i volný čas ve prospěch celku. Původní ve prospěch společnosti se projevující neziskuchtivá angažovanost se stává tabu v době i kdy společnosti deklarující se jako neziskové podlehly vábení mamonu, odporně vydělávajíce i na lidském neštěstí. Politické strany, hnutí a podobná sdružení ke škodě věci takto nepracují ve prospěch celé spolčnosti, ale staly se rychlovýtahy k dosažení moci nas ostatními spoluobčany.

Jiří Volný st.

Jenom pro upřesnění, Michaela Krausová natočila amatérské video s vlastní masturbací. To přece každý ví. 

Pan primátor Hřib, který má deset transparentně vybraných poradců, zvládne nemožné ihned a zázraky do tří dnů. Trasa D, nové mosty, byty, obchvaty a vůbec celá bezemisní Praha tu budou jedna dvě. K tomu nepotřebuje ani Číňany, ani pana premiéra.