Zavilost stavitelů Mariánského sloupu nezná mezí

mariansky sloup
17.6.2019 15:27
Vzpomínám, jak jsem před pár lety svolal na Mariánské náměstí před hlavní vchod do budovy Magistrátu hl. m. Prahy, demonstraci proti snaze části členů pražského zastupitelstva znovu postavit na Staroměstském náměstí Mariánský sloup. Tehdy totiž hrozilo, že konstelace politických sil na pražské radnici je taková, že by zastupitelstvo mohlo povolit znovupostavení tohoto symbolu doby Temna v naší zemi.

Dnes může řada rádoby objektivních publicistů stokrát psát o tom, že postavení sloupu pár let po ukončení třicetileté války bylo vlastně jen poděkováním (katolických) věřících Panně Marii za to, že zachránila Prahu před jejím dobytím švédským vojskem na samém konci třicetileté války. Nepochybuji o tom, že mezi obránci Prahy z řad studentů i pražských měšťanů, kteří bojovali v roce 1648 proti Švédům, snažícím se dostat na Staré a Nové město především z Malé Strany, byla celá řada tajných nekatolíků. Ti bojovali proti, de facto, svým protestantským souvěrcům ve švédském vojsku. Věděli, proč tak činí. Švédové by poté, co by vtrhli do Starého a Nového města Prahu kompletně vydrancovali. Bojující Pražané tedy chránili své životy, své rodiny, své domovy a majetek a to se jistě dá pochopit.

Ale pro většinu obyvatel po vzniku republiky byl Mariánský sloup především symbolem násilné rekatolizace země, která znamenala odchod statisíců Čechů a Moravanů do exilu, do nekatolických zemí Evropy, především do Německa.

A proč vlastně Panenka Marie a jakou v tom vlastně hrála roli? Týnský chrám na Staroměstském náměstí byl, od husitské revoluce až do bitvy na Bílé hoře a následného vniknutí vítězného katolického vojska do Prahy po bitvě na Bílé hoře a jejího vydrancování, hlavním utrakvistickým chrámem v zemi. Ve výklenku portálu chrámu, směrem na Staroměstské náměstí stál, jako symbol husitské víry, zlatý kalich. Ten byl vítěznou katolickou soldateskou po bitvě na Bíle hoře stržen a rozbit na kusy a ze vzácného kovu byla ulita soška Panny Marie Vítězné. Byla symbolem vítězství katolicismu nad protestantismem.

Bývalý ministr obrany Promopro Vondra říká, že dav, který strhnul 3. 11. 1918 Mariánský sloup, byl veden opilcem Frantou Sauerem, známým představitelem pražské bohémy a kamarádem Jaroslava Haška. Měl by ale spíš připomenout, že v davu, který se spontánně podílel na stržení nenáviděného symbolu habsburského útisku, byla také mladá Milada Horáková. To už se ovšem čerstvému europoslanci Vondrovi nehodí do argumentace, kterou zvolil.

Je potřeba ocenit zásadní postoj, který v tom zaujal pražský primátor Hřib. Městská policie instruovaná jeho lidmi si počínala chytře a korektně. Postavila vozidlo policie na místo, kam by mohli klerikální aktivisté chtít umístit svůj pomník.

Bylo zajímavé také v televizních závěrech vidět, jak se shluk stoupenců znovuumístění Mariánského sloupu snaží masírovat několik katolických prelátů, kteří dorazili na místo, aby zde drmolili své modlitby. O katolické církvi se běžný občan v současnosti dozvídá vesměs jen tehdy, když se jedná o další žaloby na majetek, který chce tato církev získat. Nyní podporuje protiprávní snahu jakéhosi sochaře a části svých fanatických věřících o umístění církevní památky odstraněné před více než sto lety českými vlastenci znovu na Staroměstské náměstí.

Když už katolická církev není v současné době vítězná, protože boj o své věřící prohrává, stejně tak ovšem jako většina nekatolických církví, snaží se alespoň ukázat, že je církví bojující.

Postavení Mariánského sloupu by bylo jejím velkým vítězstvím. Je proto dobře, že pražské Zastupitelstvo tento její drzý požadavek odmítlo již před drahným časem a dnešní vedení pražské radnice na tomto rozhodnutí trvá.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Postavené památníky sice není nejlepším řešením bourat, protože jim nelze upřít svůj jistě důležitý historicky význam. Návaznou otázkou k vyřešení pak zůstává, zda zbourané již památníky nutno stavět znovu. Když se však rozhodneme stavět znovu jen některé památníky, znamená to pochopitelně špatné řešení. Naše současná římsko katolická reakce horuje pro znovu postavení Mariánského sloupu, ovšem teoreticky kdyby někteří jiní horovali pro znovupostavení a to samozřejmě čistě teoreticky, například památníku generalissima J. V. Stalina v Praze na Letné, můžeme se nadít další demonstrace příslušníků i pražské kavárny tamtéž. Takto zajisté nedlouho po termínu, nejblíže jimi poblíž místa dotyčného bývalého památníku, plánované demonstrace dne 23. 6 . 2019. Tedy se musíme smířit, že jak stavění tak i bourání pomníků představuje i otázku politickou, kdy ta která momentálně panující vládnoucí třída, by každopádně měla každopádně uvažovat v širších souvislostech kulturně historických, tudíž napřed důkladně myslet a potom s patřičným časovým odstupem, teprve s rozmyslem jednat. Lokajské poklonkování aktuálně vládnoucímu panstvu, téměř vždy představuje cestu do pomyslných pekel.