Žhavá témata pro podzimní volby

Jiri-Paroubek-1403-05
1.7.2020 15:58
Těch opravdu brizantních politických témat pro podzimní volby do krajských zastupitelstev a do třetiny Senátu není tolik. Tedy není jich mnoho takových, která by lidi opravdu intenzivně zajímala.

Určitě to bude otázka udržení životní úrovně a vše co s ní souvisí. Tedy zaměstnanost, vývoj mezd i minimální mzdy. Prostě ekonomické programy jednotlivých politických stran, které se budou ucházet o přízeň voličů v podzimních volbách, musí obsahovat návody, jak v co nejkratší době vrátit životní úroveň občanů na standard roku 2019. A postupně pak příjmy občanů a také výkon veřejných služeb a tedy i životní úroveň lidí  dále zvyšovat.

V průběhu pandemie koronaviru se ukázalo, že máme stále robustní zdravotní péči, což ovlivňuje jednak vysoká kvalita lékařů, sester a dalšího zdravotnického personálu, schopných enormního nasazení a také veliké flexibility. Ukázalo se také, jak je dobře, že se sociální demokracii v letech řádění pravicových vlád – tedy v období 2007  - 2013 – podařilo v zásadě ochránit rozsah zdravotní sítě a tedy i péče  veřejných nemocnic a zabránit šíleným představám o její redukci a rozprodeji „podnikatelům ve zdravotnictví“. Podařilo se udržet v rukou státu  všechny fakultní nemocnice. A také v krajích si naprostou většinu významných nemocnic ponechaly kraje. Nicméně, je potřeba připomenout snahu ODS zejména v letech 2007 – 2008 o prosazení „amerického modelu zdravotnictví“. Tedy takového modelu, kde by významná část zdravotní péče byla komercializovaná a pro řadu občanů s nižšími příjmy vlastně nedostupná. Přesně tak nyní probíhá zdravotní péče o občany ve Spojených státech, a to je zřejmě jeden z hlavních  důvodů ohromného šíření pandemie koronaviru a vysokého počtu úmrtí v USA.

České zdravotnictví má velké přednosti, pandemii zvládlo na výbornou, ale neměli bychom zakrývat ty skutečné systémové chyby, které v něm jsou. A které např.  způsobují odchody mladých lékařů a sester do zahraničí. Nejde přitom jen o peníze. Jde také o možnosti dalšího vzdělávání, kariérního růstu a to i mimo špičkové české  nemocnice.

Velké rezervy, pokud jde o výkonnost českého zdravotnictví a zdravotního stavu obyvatelstva, je možné  vidět ve větším důrazu na prevenci, zdravotnickou osvětu a zdravý životní styl. Podle zjištění Světové zdravotnické organizace až 80% vliv na zdravotní stav jedince má jeho životní styl. Součástí zdravého životního stylu jsou zdravé potraviny, nejlépe biopotraviny pěstované přímo  v Česku,  a také pohybové aktivity.

Už několik týdnů trvající deště, které pozitivně ovlivňují úroveň  podzemních vod v naší zemi, by nás neměly odvrátit od prosazení programů boje proti suchu. Jde o to, aby zejména obce měly možnosti a finance, které by jim umožnily uskutečnit systematická opatření pro udržení vody v krajině, včetně zakládání rybníků, malých přehrad a obnovy přírodního charakteru malých vodních toků.

Osobně ale jako nejžhavější téma podzimních voleb vidím ovšem oblast bydlení. Zejména vlády pravice postupně opustily programy na podporu bydlení, podle kterých probíhala dlouhá léta výstavba komunálních bytů ve finanční kooperaci státu a obcí. Tyto programy v průběhu vlád pravice potichu zanikly a byly nahrazeny až Babišovou vládou poměrně těžkopádným dotačním programem pro obce, které se rozhodnou stavět komunální byty. Tento program a omezená  výše financí, kterou má pro jeho uskutečňování MMR ve své rozpočtové kapitole k dispozici, však umožňuje výstavbu jen několika set komunálních bytů ročně. A to je jen kapka v moři potřeb.

Pokud je mi známo, tak v poslaneckém klubu ČSSD je nyní  zpracován návrh zákona o financování komunální bytové výstavby, podle kterého bude možné během dvou až tří let rozvinout výstavbu 10 – 15 tisíc komunálních bytů ročně. Tedy bytů, jež jsou určeny občanům, kteří nedosáhnou na hypotéční financování. A to se jedná především o mladé rodiny s dětmi, ale také třeba o důchodce, neboť podle tohoto zákona bude možné stavět také penziony pro seniory. Do doby než tento zákon vstoupí v praktickou platnost, bude ale možné postupovat podle současného programu MMR, což si vyžádá zvýšení dotací ze státního rozpočtu pro tento účel. Naopak projekt komunálního bydlení, který navrhnou v zákoně  sociální demokraté je bez nároku na finance ze státního rozpočtu, a je vlastně veden ve prospěch obcí a jejich občanů.

Dalším důležitým zákonem, který podle mých  informací budou chtít sociální demokraté prosazovat, bude právní norma na omezení či úplnou eliminaci aktivit tzv. služeb zajišťujících ubytování v soukromí (Airbnb apod.). Airbnb a další podobné služby se zcela odklonily od původní myšlenky příležitostného sdílení ubytování pár dní v roce ve větším bytě. A pokud tato „služba“, která je de facto nekalou soutěží vůči ubytováním v hotelích a penzionech, bude zcela eliminována, může to vést k okamžitému uvolnění až 30 tisíc bytů (z toho jen v Praze až 25 tisíc bytů). Přitom se jedná spíše o byty menších rozměrů, které mohou být následně využity začínajícími partnerskými páry, ale také třeba rodinami s dětmi. Má to celou řadu dalších aspektů: finanční ( při službách typu Airbnb může docházet  k rozsáhlým daňovým únikům); města jsou zahlcována klientelou z řad „batůžkářů“ (tedy příjmově slabších turistů ze zahraničí); zlepší se situace v obytných domech, kde tito hosté bez dozoru, zejména ve večerních hodinách svou hlučností ruší nájemníky.

V soutěži o hlas voličů by měly vyhrát ty nejlepší programy a lidé, kteří jsou schopni je prosazovat.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.
Klíčová slova: analýza

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.