Česká ekonomika - růst o 3 %

Jiri-Paroubek-1403-02
29.7.2017 12:34
Poslední odhady bankovních a finančních institucí hovoří o tom, že by česká ekonomika mohla růst více, než je zatím odhadovaných 2,7 %. Jsou dokonce odhady, které uvádějí více než 3 % růst HDP.

Takový je zatím vývoj v prvním i druhém čtvrtletí, a nic nenasvědčuje tomu, že by se situace mohla zásadněji změnit ve třetím a čtvrtém čtvrtletí t.r. Po růstu 5,4 % v roce 2015 (po přehodnocení některých vlivů; tento růst byl ovlivněn dočerpáváním evropských peněz za předchozí finanční období) a v roce 2016 2,5 % se poněkud zvýšila výchozí základna pro propočet odhadu letošního HDP.

Zmíněná 3 % růstu HDP v roce 2017 tak představují velmi solidní číslo. Důvodem tohoto vysokého hospodářského růstu je další oživení českého exportu, dále značné rozvinutí spotřeby obyvatelstva (očekává se druhý rok po sobě růst nominálních mezd o cca 5,5 %). A dochází také k jistému oživení veřejných investičních výdajů.

To jsou jistě pozitivní fakta a nelze nezmínit jeden další faktor, který by mohl rovněž pozitivně ovlivnit růst HDP a který je zatím mimo soustředěné pozornosti vlády. Jedná se o čerpání evropských peněz.

Za téměř čtyři roky evropské finanční perspektivy let 2014 – 2020 bylo zatím vyčerpáno nebo smluvně potvrzeno čerpání zhruba 30 % všech dotačních peněz. Kdyby čerpání těchto peněz bylo pravidelné, tzn. zhruba 90 miliard korun každý rok, znamenalo by to nejméně dvě, ale spíše 3 % HDP navíc.

I tak je však třeba hodnotit vývoj HDP v tomto roce velice pozitivně.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.
Klíčová slova: analýza

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

cernik

Je potřeba si klást stran vývoje ekonomiky tu správnou otázku.
A ta zní:
Jaký růst by byl potřebný pro přibližování se úrovni Německa?
Dá se odhadnout, že by to mělo být tak 6%.
Je takový růst v dohledné době dosažitelný?
V to by věřil, opravdu málokdo!
Dokonce se nabízí i otázka, zda se (platové) zaostávání po r. 89 nezvýšilo.
Zohledňuje J. Paroubek i tento úhel pohledu?