Co se skrývá ve stínu horkých letních dnů a prázdnin

jan cambell
23.7.2015 01:41
Na samém začátku prosím akceptovat, že následující je pouze krátký výběr částí z širokého a silného trendu, který prodlouží mnohým z nás „horko“ až do zimy a dále do příštích několika let, nebo dokonce postaví „peklo“ na zemi členských států EU bez vlastní, aktivní účasti občanů – voličů To proto, že občan - volič je již mimo hru, out, v autu.

Všechny osudové děje a konání vypadají na začátku jejich působení nevěrohodně, fantasticky, a proto mnozí o nich ani nevědí, a nechtějí slyšet. Tak tomu bylo i dříve, v dobách rozpadu velkých říší. Rychlé změny klimatu, nové etnické skupiny a různé nájezdy vzdálených (kulturně), a blízkých (byrokratů a správců moci) a bratrů a sester, mohly dokončit to, co člověk nechtěl udělat, pochopit a později již nemohl.

Tak jako je současná migrační vlna a s ní spojená diskuze jenom první notou ouvertury dlouhé transformační a regenerační hry, která má za úkol nás naladit na to, co přijde, tak i bankovně – finanční vlny jsou pouhým začátkem ouvertury hry, nazvané Nehotovostní platba a odchod hotovosti. Stejně jako jenom znalí hudby mohou rozeznat mol a dur, a představit si co přijde, tak jenom znalí principu funkce bankovního a finančního systému si mohou představit další rozvoj hry.

Rozvoj hry Nehotovostní platba a odchod hotovosti má svojí logiku a dramaturgii. Logika má vést ke kontrole dluhů a dlužníků. Dramaturgie má za cíl držet dlužníka v napětí a očekávání, co přijde dál. Proto bude hra několika aktová s mnoha neočekávanými převraty.

Pro začáteční uvědomění uvádím následující skutečnosti: 1) Dánsko omezilo používání hotovosti do výše 50 tisíc Dánských korun. To jest přibližně 6.700 Euro. 2) Euroland Belgie a soused Slovensko má omezení 5 tisíc Euro. 3) Euroland Itálie, jeden z největších států – dlužníků má omezení na hranici 1 tisíce Euro. 4) Euroland Francie, o nic moc lepší dlužník než je Itálie, vyhlásí omezení během několika týdnů. Budu se divit, jestli hranice bude vyšší než 1 tisíc Euro. Ale dojde i na nejsilnějšího v EU, Německo. Tam se již objevily první návrhy na omezení ve výši 3 tisíce Euro. Stalo se tak v hospodářsky silném NRW a požadavek pronesl sám ministr financí, Norbert Walter-Borjans. Kdy se v Německu uzákoní limit pro hotovostní platbu, nevím. Představuji si ale, že to bude během dvou, maximálně tří let. Očekávám totiž nejpozději od roku 2017 bankovně – finanční tsunami. Uvedené skutečnosti vybízejí se ptát. Komu to vše má sloužit? Proč politici chtějí nehotovostní platbu?

Odpovědi, které uslyšíme, budou vždy pocházet se strun strachu, nejistoty a nenávisti, které jsou vlastní instrumentům, zvaným terorismus, praní peněz, boj proti drogám, teroristům, a podobně. Přece, kde není hotovost, nemůže být terorismus, praní peněz, drogy. Budou nám říkat politici, ale ne tak myslet. Přesto, to bude ale vše, pravda. Je proto nutné se ptát a podívat se, jak vypadá druhá strana této mince - pravdy, a co je na ní napsáno.

Popsána je tam především historie hotovosti. Kovová mince se transferovala časem do papíru, papír do elektronické formy, úvěru, virtuální a dnes již i do formy kryptové. Tak jak procházela transformace peněz, tak procházela i transformace garancí, včetně formy drahých kovů. Dnes se již píše o krizi zlata. Kdo tomu věří, nemůže se později divit. Proč?

S transformací peněz je přímo spojena transformace formy dluhů a garancí. Pokud se nemýlím, v EU existuje jenom ve Skotsku možnost založit bez problémů banku. Takové založení banky ale znamená, že bankéř ručí plně a sám za všechny vklady, přijaté nebo půjčené peníze. Takové bankovnictví proto dovoluje mít právo emise. Proto existují čtyři skotské banky s vlastní emisí skotské Libry. Ta je platná i na území mimo Skotsko. Skotská Libra tam ale není v oběhu. Proto mají s největší pravděpodobností opravdu bohatí své vklady ve skotských a ne britských bankách. Na toto téma jsem psal na konci minulého roku v PL.

Transformace dluhů je podobná. Vymahatelná garance s osobní odpovědností se transformovala do nevymahatelné, neosobní, a ta se transformoval do dnes již žádné garance a žádné odpovědnosti. Prostě do ničeho. Oficiálně se tomu říká důvěra (politická) nebo zájem (národní nebo EU). To ale není všechno. Na konci tohoto NIC se setkáváme se skutečností, že státy – dlužníci nemají opravdu nic, ani kovy, ani ty čtyři drahocenné kovy, ke kterým patří zlato. Ani v sejfu, ani na zemi, nebo pod zemí. Všechny bývalé a případně v úvahu spadající garance v materiální formě nevlastní prakticky žádný euroatlantický stát – dlužník. Tím se transformovala garance do privátního zájmu těch, kteří tisknou peníze. A do možnosti suflovat politikům, co mají dělat a říkat těm, kdo peníze potřebuje a tratí.

Na tomto místě jsem se dostal k nenapsanému na druhé straně mince – pravdy. To nenapsané se týká kontroly konzumu a konzumentů, občanů. Současná kreditní karta umožňuje pouze sestavit profil konzumenta, případně napomoci při šetření omezeného počtu trestních záležitostí. Kreditní karta v současné podobě ale nemůže udělat z neprůzračného konzumenta průzračného, skleněného. Proto je nehotovostní platba krokem na cestě k odchodu hotovosti. Odchod hotovosti je totiž jedinou praktickou možností kontroly jinak nekontrolovatelných dluhů států, konzumu a konzumentů.

Jediné, co nám v dané chvíli zbývá je si uvědomit, že zintensivnění hotovostních plateb, tj. používání bankovek, při současném snížení používání kreditních karet, může zpomalit proces transformace hotovosti k odchodu hotovosti. Nejsem si však jistý, bude – li mít občan – volič bez hotovosti, za to s úvěrem odvahu a radost se podívat pravdě do očí. V očích pravdy je totiž možné i při silném slunečním záření a horku vidět příčinu příčin našeho strachu, nejistoty a nenávisti.

Jan Campbell

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.