Jaký bude vývoj světového hospodářství v roce 2017

Jiri-Paroubek-1403-05
28.12.2016 05:11
V právě končícím roce 2016 zažil svět několik mezníků, které nemusí být již nikdy opakovány. Anebo se naopak překvapení tohoto typu stanou součástí dennodenní politiky a života.

Mám na mysli především vítězství populistů, jak k nim došlo ve Velké Británii v případě Brexitu anebo v případě zvolení D. Trumpa prezidentem USA. Oba dva tyto faktory, stejně tak jako prosincové, z hlediska italské vlády neúspěšné, referendum o reformách v Itálii, mohou poznamenat tvář světové ekonomiky v příštím roce. Mohou, ale nemusí. Anebo mohou jen do určité míry…

Vyjednávači z EU i z Británie budou jistě pro svou stranu vyjednávat co nejvýhodnější podmínky odchodu ostrovního království z EU. Pokud to jedna nebo druhá strana přežene anebo se dokonce nedohodnou, může to mít nepříznivé dopady ne mezinárodní obchod, a zejména na ekonomiku Německa, pro které je Velká Británie velkým obchodním partnerem, a také na českou ekonomiku.

Již první měsíce nového amerického prezidenta ve funkci ukáží, zda bude D. Trump vůči obchodním partnerům a konkurentům, jako jsou Čína, Mexiko a Brazílie pokračovat v silácké rétorice z posledních týdnů a měsíců. Osobně se domnívám, že zůstane pouze u verbálních útoků a že praktická politika D. Trumpa v tomto případě narazí na své meze a bude pragmatická.

Zdá se, že americká ekonomika - podle čísel v tabulce - je slušně nastartovaná a již v příštím roce, a zejména v dalších letech, mohou její zvýšené dynamice ještě pomoci programy, které chce Trump zahájit na obnovu a rozvoj zastaralé americké infrastruktury.

Eurozóna sice nezažije nějaké grandiózní nárůsty HDP, ale, co je také důležité, začne se mírně zvyšovat inflace a eurozóna tak vybředne, doufejme, že nadlouho, z deflační bažiny.

V USA lze ještě očekávat navýšení základní úrokové sazby Fedem. Podle většiny analytiků to bude v příštím roce ve výši 0,75 %.

Na ekonomiku Velké Británie bude mít zřejmě přeci jen jistý vliv Brexit, a britská vláda proto bude muset při dojednávání podmínek o odchodu své země z EU postupovat velmi opatrně.

Japonská ekonomika může v roce 2017 mírně vzrůst a zdá se, že se Japonsko již dostává alespoň k mírňoučké inflaci a vybředává z dlouhodobě působící deflace.

Čínsky hospodářský růst lze očekávat v rozsahu kolem 6 – 6,5 % růstu, při relativně nízké inflaci kolem 2 %. To je - spolu s indikací slušného růstu v USA - hlavní faktor, který bude tlačit ceny komodit, především průmyslových kovů, vesměs směrem vzhůru. Také Brazílie po poklesu hospodářství v letech 2015–2016 očekává konečně růst HDP.

Stejně tak Rusko, které i letos zaznamená (tentokrát mírný) pokles HDP, a již v příštím roce očekává vzestup tohoto ukazatele. Na ruskou ekonomiku, stejně tak jako na ekonomiku mexickou, mohou mít značný vliv ceny ropy a jejich kolísání, nebo dokonce jejich setrvalý pokles z dnešní úrovně. Zůstává tak základní otázkou, jak budou dodržovány dohody uzavřené v rámci OPEC a dalších zemí vyvážejících ropu na limitování produkce ropy.

Celkově je největším hospodářským premiantem mezi velkými světovými ekonomikami již nějaký čas Indie, jejíž růst se také v roce 2017 očekává zhruba ve výši dosažené v letech 2015 – 2016, tedy mezi 7 – 8 %. Ovšem při poměrně vysoké inflaci 5 – 6 %.

Celkově lze očekávat růst světového hospodářství až o 3 %, a to za poměrně optimistického scénáře, ve kterém je ovšem skryto několik velkých rizik. A na největší z nich jsem upozornil také v tomto článku.

Česká ekonomika by měla v příštím roce růst o něco rychleji než v tomto roce a osobně si myslím, že může růst ještě rychleji, pokud se vládě již počátkem roku konečně podaří dobře nastavit systém čerpání evropských peněz, tak aby v příštím roce bylo vyčerpáno z těchto fondů (dosud bylo za tři roky sedmileté finanční perspektivy let 2014-2020 čerpáno cca 9 % celkové disponibilní sumy) například 100 – 150 miliard korun. To by mohlo znamenat další 2 – 3 % hospodářského růstu navíc. Tedy zvýšení oproti očekávaným 2,4 % předpokládaného růstu českého národního hospodářství.

Tabulka růstu HDP v letech 2015-2017 a předpokladu inflace v roce 2017

Růst HDP v %

 

2015

2016 (odhad)

2017 (předpověď)

2017 (inflace předpověď)

USA

2,6

1,6

2–2,5

2–2,5

Evropa

1,9

1,6

1,1–1,5

1–1,5

V. Británie

2,2

2

0,75–1,5

2,25–2.75

Japonsko

0,6

0,8

0,75–1,25

0,25–0,75

Čína

6,9

6,7

6–6,5

1,75–2,25

Brazílie

-3,8

-3,6

0,25–1,25

5–6

Rusko

-3,7

-0,6

0,5–1,5

4,5–5,5

Indie

7,2

7,5

7–8

5–6

Mexiko

2,6

2,2

1,75–2,25

3,25–3,75

svět

3

2,6

2,5–3

2–2,5

zdroj: Bloomberg, PIMCO calculations

Česko

4,1

2,3

2,4

1,5

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.
Klíčová slova: analýza

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.