Je přijetí eura před volbami téma?

obrazek
7.6.2017 10:53
Z mého hlediska, z hlediska mých znalostí a životního názoru i mého názoru jako ekonoma, je přijetí eura v naší zemi naprosto rozumné a zcela zákonité. Jinou věcí je, zda je možné přijmout euro opravdu v krátké době…

Vedení ČNB díky svému rozhodnutí o zeslabování české koruny a z toho plynoucích měnových intervencí došlo v tištění českých korun za necelých tři a půl roku k částce cca 2,5 bilionu korun. Není tedy překvapením, že česká koruna ve vztahu k euru po ukončení měnových intervencí nijak závratně neposiluje. A těžko si v dohledné době představit situaci, že by česká koruna dokázala posílit na svou reálnou hodnotu, tedy na směnný kurz eura a koruny 1 euro ku 18 – 20 korunám.

V nejbližších letech se tak česká koruna může plácat na hodnotách 1 ku 23 – 25 korunám, a to samozřejmě musí být černou můrou českých politiků i centrálních bankéřů. Jsou to právě oni, kdo ve své většině, s čestnou výjimkou M. Zemana (a autora tohoto článku, který už v politice není), buď v případě centrálních bankéřů prosazovali měnové intervence či je hájili a v případě politiků je přímo podpořili (případ B. Sobotky) anebo mlčeli (A. Babiš a ostatní).

Pokud by euro bylo přijato v dohledné době, budou tedy při konverzi vkladů obyvatelstva do eur lidé vlastně okradeni o deset až dvacet procent svých vkladů. Tedy pokud by ta konverze byla provedena během nejbližších 2 – 3 let.

Zdá se tedy, že v tuto chvíli je nejrozumnější „nějakou“ dobu se vstupem ČR do Evropské měnové unie (EMU) posečkat. Tedy především s ohledem na zájmy českého obyvatelstva. A upřímně, byl to zřejmě i záměrem vedení ČNB v listopadu 2013, kdy muselo vědět, jaké důsledky měnová intervence po jejím ukončení přinese a že to bude znamenat ohrožení hodnoty vkladů českého obyvatelstva a také to, že každá budoucí česká vláda bude muset s tímto faktorem kalkulovat. A bude muset odkládat jinak žádoucí vstup do EMU a přijeté eura na dobu, kdy se směnný kurz koruny k euru zotaví na úroveň blížící se alespoň 20 korunám za euro…

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.
Klíčová slova: analýza

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

duchodce

Jediný relevantní důvod proč by se dalo diskutovat o pozdržení přijetí eura v Česku je aktuálně podhodnocená koruna. Je však na zvážení, zdali nebudou Češi nekonečným čekáním na několikakorunové zpevnění měny poškozeni více (kurzové přirážky, čachry s umělým snižováním produktivity práce - nemožnost jednoduše porovnat ceny, mzdy a náklady s okolím atd.), jak přijetím eura se slabším kurzem. Slovensko vstupovalo do eurozóny s kurzem něco přes 30Sk. Česká koruna byla  v té době na úrovni cca 26,5o. Dnes, po 8 letech je koruna prakticky  na stejné úrovni, ovšem s tím rozdílem, že Slovensko nás předběhlo a spekulanti drží  přes 2 biliony "intervenčně" natištěných českých korun. Ty se jen tak nevypaří. Jejich "hvězdná" chvíle nás teprve čeká. 

antoninsebek

Nebojím se vložit do této diskuse. Mám na to nejen "papíry" - diplom z VŠE  (mj. ekonomie i finance), tři postgraduální studia,  ale i praxi v ekonomice a financování. Ale nehodlám se tady vytahovat a tak svoje argumenty maximálně "zlidštím":

1/Nejsem pro přijetí eura v této době, byť bychom zřejmě kritéria splnili.

2/Nejsem pro přijetí eura v nejbližší budoucnosti (10 let).

Důvody?

a) zcela zákonitě v uvedeném období opět nastane útlum, současný boom nemůže trvat věčně. A česká ekonomika je velmi nadměrně napojena na ekonomiku EU, především Německa. 

b) zcela neutěšená finační  situace v Řecku (nemluvím o příčinách) bude pokračovat a bude se dále prohlubovat, protože  nebyl nijak nastartován "nápravný chod". Státy z tzv. EUROZÓNY již musí  a dále budou muset na to i nadále odvádět desátek. 

c) velmi neutěšená finanční situace (především u bank) je v Itálii, nedobrá situace je i ve Španělsku, Portugalsku a také ve Francii. U těch Italů jsem to uvedl velmi jemně - uvidíte. 

d) také vlivem tzv. brexitu (odchodu V.Británie) se ztenčí prostředky na dotace z EU

e) EU "se naučila" nadměrně využívat tzv. kvantitativní uvolňování. To je (pro ty, co to náhodou neví)  vlastně zvětšování objemu oběživa. Dříve se tomu říkalo "tištění ničím nepodložených peněz".

Závěrem bych chtěl ještě podotknout, že celá ta debata o tzv. minimální mzdě má odvést pozornost od řady jiných, a to velkých chyb. Má to vlastně jen symbolický význam. Všimli jste si, jak krátce po tom masivním zvyšování mezd došlo k růstu cen potravin (např. maso a např. máslo). Zahraniční monopolní obchody makají velmi pružně:  plně ovlivnily náš trh, soběstačnost české zemědělské produkce spadla na 50 procent.  

A nic rozumného se nevymyslelo. Například byl s velkým humbukem zrušen jeden tzv. důchodový pilíř. A co bylo vytvořeno místo toho? Znám odpověď na tři písmenaa (PxD), ale i na pět písmen. No, a ten neřešený přísun ekonomických migrantů bude EU nějaké ty miliardy eur stát. A za chvíli budou ony "rámy z letiště" umístěny i při vstupu na pisoár. 

A zřejmě nikomu nenevadí, že 45 miliard Kč ROČNĚ vyhodíme na slunečníky a větrníky a na Burešovu řepku. Také výdaje na zbrojení zvýšíme o 5O miliard Kč. PROTI KOMU, PROBOHA ?

 

schlimbach

Jsem upřímě rád, že lidi, kteří horují pro přijetí eura v naší zemi nemají již v politice žádnou reálnou váhu. Vlastní měna je základním předpokladem suverenity a samostatnosti každé země. Máme smůlu, že vlastizrádná svoloč po roce 1989 napříč politickými stranami zavlekla naši zemi do područí cizích zájmů, naši korunu podřídila Evropské centrální bance - proti zájmu této země, proti zájmu jejich občanů.

Když již chce někdo rozhodovat nebo diskutovat o měně jako takové, měl by být schopen si prostudovat a pochopit stávající ekonomocký systém, systém frakčních rezerv, kde se berou peníze, jak a kdo ovládá finanční toky v zemi i globálně ve světě.

Kéž by jednou pochopiti ráčili učení mužové, co jsou peníze dnes a co musí být peníze. Peníze nemohou být ničím jiným než jen a pouze prostředkem směny. Nemohou být, jak je tomu dnes zbožím.

Když jsem před 3 roky vystupoval se svojí ekonomickou reformou na plénu Futurologické společnosti Vysoké školy ekonomické v Praze před učenými muži a ženami, cítil jsem určitý zájem a zajímavá byla i diskuse. Bohužel největším problémem v této věci je to, že ekonomickou reformu - www.ekonomickareforma.cz - nevymyslel ekonom, ale technolog. To konec konců při posledním vysílání o ekonomické reformě na Plzeňském Svobodném vysílači potvrdil i ekonom, inženýr Petr Ježek, přednášejísí do této doby ekonomii a finančnictví na vysokých školách v Praze, Ústí nad Labem i v Českých Budějovicích. Je to zatím jediný opravdový zastánce a šiřitel myšlenek ekonomické reformy, který má ekonomické vzdělání a může velmi dobře a kompetentně porovnávat oba systémy - starý i nově navrhovaný. Jeho výstupy jsou jednoznačné. Jsem vděčný panu Ježkovi za jeho odvahu postavit se bandě "učených" ale ze stávajícího systému tyjících "odborníků".

Chtělo by se zvolat, kéž by bylo více takových skutečných odborníků, kteří řeší podstatu řešení problému a ne to, kdo navrhl řešení.

Měna - peníze - jsou krví hospodářství každé země. Když někdo cizí ovládá její toky, ovládá je ve svém vlastním zájmu, bez ohledu na zájmy té které země, bez ohledu na zájmy jejich obyvatel. Pokud toto pane Paroubku nevíte, když horujete pro euro v naší zemi, jsem rád, že již nemůžete nic moc ovlivnit. Pokud to víte a přesto horujete pro euro v naší zemi, potom jsem dvojnásobně rád, že nemůžete již téměř nic ovlivnit.

Doufám, že přijde den, kdy každý z "učených" blbů, kteří ať již z najivity nebo z prospěchu horují a činí kroky k posílení vazalství naší země, podřízení ji cizím zájmům, bude postaven před nutnost nést osobní následky této své činnosti.

Který normální člověk by chtěl mít svůj krevní oběh napojený na přístroje ovládané cizí osobou, cizím zájmem? S hospodářstvím každé země je to stejné. Jedině blb by s něčím takovým mohl souhlasit.

Než se najde dement, který mě bude chtít osočovat v tom, že chci uzavřít ekonomiku země před světem atd. předem píšu - seznam te se s moji ekonomickou reformou a zjistíte, že právě zahraniční obchod a mezinárodní spolupráce je jedním z nejvíce podporovaných segmentů hospodářství, kdy každý, kdo dokáže získat pro naši zemi jakoukoliv cizí měnu v rámci obchodní výměny dostává 20% bonus v té cizí měně z hodnoty aktivního salda. Nic nedaní, je to prostě jeho. Je jedno, zda jde o velkou nebo malou firmu či občana.

Výstupem na meznárodní trh jsou výrobky, technologie, služby a know how. které v sobě nesou určitou kvalitu. Reálný kurz koruny k cizím měnám je pak dán reálnou výší produktivity práce.

Ekonomická reforma otevírá nekonečné možnosti mezinárodní spolupráce ať již ve vědě nebo i se zeměmi, jejichž měny jsou nekonvertibilní k dolaru či euru - získáváme tak další náskok před ostatními zeměmi řízenými starým zapáchajícím a zahnívajícím finančním systémem západní civilizace, systéme, ze kterého odcházejí země BRICS a mnoho dalších.

Dívejme se dobře okolo sebe, učme se chápat, co se děje, vřele doporučuji studium KOB (Koncepce společenské bezpečnosti - v originále Koncepcija obščestvennoj bezopasnosti) - na levanet se mnoho lidí věnuje českým překladům těchto prací. Učme se, chápejme podstatu řízení supersystémů. Pochopíme, kdo má jaké zájmy a možnosti je prosazovat na náš úror. Když budeme vzděláni v této věci, budeme se moci bránit. Potom hlupáci, tyjící z mainstreamových vztahů pro nás nebudou těmi určujícími osobami, jejichž názor by byl pro nás rozhodující. Budeme moci rozhodovat se sami na základě správných informací a tak budeme moci najít i správné řešení.

EURO V NAŠÍ ZEMI MŮŽE CHTÍT OPRAVDU JEN BLB NEBO VLASTIZRÁDCE!!!

Pavel Franta

Pane Palečku, minimální mzda na úrovni 1000€ při současném kurzu, je při pomalém tempu ročního navyšování 10% otázka 10 let. Chce jen vytvat, nesmí být u vlády pravičácké mrdky z ODS, či TOP09. Pokud zvolíte ostřejší tempo, například 20%, je to otázka 5 let.

Pavel Franta

Pane Palečku, takže při tomto tempu to bude trvat 15 let, pak můžeme diskutovat o přijetí eura. Vám to přijde příliš pozdě? Proč?

duchodce

Bulharsko oznámilo, že hodlá přijmout euro. Na rozdíl od nás nehodlá  čekat se svojí domácí měnou až se jejich země hospodářsky vyrovná západu. Zřejmě tuší, že by to byla otázka pro Bulhary 22. století a to v lepším případě. Dospěli k přesvědčení, že s eurem se ta cesta na západní standart podstatně zkrátí. Hospodářské  výsledky Slovenska a Pobaltských zemí tento předpoklad potvrzují. Přejme Bulharům hodně úspěchů a zároveň doufejme, že si Bulharsko, aktuálně nejchudší země EU časem nevymění pozici s Českem. Stát se to klidně může. Ostatně, čekal by někdo před pár lety, že nás může předběhnout  i země bývalého CCCP? 

Jiří Volný st.

O přijetí Eura by měli rozhodnout voliči ve všelidovém hlasování. Totéž platí pro naše případné setrvání v EU. Když Britové, Švýcaři a Norové nejsou  členy EU, tak my nemusíme být také. Vadí mi cizí kamióny a automobily, které ucpávají naše silnice, vadí mi cizí asociální šéfové, kteří jsou královsky placeni, ve firmách na našem území. Vadí mi vykořisťování našich lidí a naší přírody pro zisk cizinců.

duchodce

Pane Franto, kdy cca to euro pod 20 očekáváte? Např.  ČNB vidí optimální tempo posilování okolo 40 haléřů ročně. Dá se předpokládat, že s nějakou menší tolerancí ČNB více prostě nepustí a v případě potřeby bez váhaní znovu zahájí intervence. Tak to máme za 10 let krásné 4 koruny. Řekl bych, přímo fascinující představa, že? A minimální mzda 1000 euro? Momentálně, mimochoden hlavně proto, že máme stále korunu Západ nedoháníme, ale opět ztrácíme. Minimální mzda 1000 euro někdy v daleké budoucnosti může při současném trendu znamenat oproti západním mzdám stejnou žebrotu jako dnes 11 tis. Nebo myslíte, že se všichni okolo na 50 let zastaví, aby je Češi mohli dohnat? To asi těžko. 

Pavel Franta

Pane Paroubku, plný souhlas. S úvahami, zda vůbec přijmout euro počkat, až posílí pod 20Kč, a tady bych ještě doplnil druhou podmínku, až minimální mzda dosáhne hranice 1000€. Ovšem je nutno přiznat, že žádný z vlivných politiků, který dnes něco znamená, o přijetí eura nahlas neuvažuje, takže to není věc, co by nás měla znepokojovat.

duchodce

Pane Fialo, pokud jste to takto pochopil, tak to mě moc mrzí. Další zlevňování už tak levné práce jsem neměl vůbec na mysli. Chtěl jsem jen poukázat (zřejmě ne moc srozumitelně), jaký odpor u řady politiků a zaměstnavatelů, včetně ČNB  vyvolává případné citelné zhodnocení koruny ve vztahu k ceně práce. Vždyť celá ta akce oslabování měny neměla podle mého názoru jiný cíl, než udržet levnou a lépe ještě levnější práci v Česku. To znamená, že čekat na nějaké výrazné zhodnocení měny, jak navrhuje pan Paroubek, může být čekání nekonečné. Ostatně může někdo vyloučit další oslabovací akci kdykoli v budoucnu? Sama ČNB je přeci se svým výkonem velmi spokojena a nevyloučila ("pro velký úspěch") zopakování znehodnocování měny. To v případě, že by ani 2 bil. Kč v rukou spekulantů nedokázalo korunu "udržet na uzdě". Proto se kloním k přijetí eura bezodkladně a do té doby ještě osekat kompetence ČNB přesně definovanými podmínkami pro devalvování měny.  

duchodce

Euro za 20 by bylo dobré, ale dojde k takovému posílení Kč - zdražení práce !!!!, (zatím se zaklínáme nutností zlevňovat pracovní sílu)  v dohledném horizontu? Tomu se moc nechce věřit.  S přijetím eura už dále neotálet. Koruna "przní" všechno, nač se člověk v tomto státě podívá (mzdy, ceny, investice, úspory atd.) 

cernik

Tématem by měla být leda tak zevrubná analýza a kritika Eura.

cernik

Tématem by měla být leda tak zevrubná analýza a kritika Eura.