Jiří Paroubek: Bortí se ekonomický světový pořádek?

zeměkoule ekonomika
31.8.2018 13:10
Prezident Trump se včera vyjádřil, že uvalí cla na čínské zboží dovážené do Spojených států, která budou znamenat v souhrnu přínos pro americký státní rozpočet v objemu 200 mld. dolarů. Je to samozřejmě úder světovému volnému obchodu a je to jednoznačně ochranářské opatření, které si vynutí odvetu z čínské strany.

Ovšem odveta že strany Číny nemusí být vůbec v oblasti cel, uvalených naopak na americké zboží dovážené do Číny, ale v oblasti měnové a zejména fiskální. Řeknu to krátce, Čína (spolu s Ruskem) bude stále více odstupovat od dolaru jako od světové platební jednotky. A bude jinak nežli dosud přistupovat k nákupu amerických státních cenných papírů. Z čehož vyplývá, že americký státní dluh Číňané nechají do budoucna k financování někomu jinému. Dnes jej drží zhruba čtvrtinu. Dráždit své věřitele by ale neměl žádný dlužník. Čína jistě nebude mít zájem na další destabilizaci světové ekonomiky, kterou by vážné problémy amerického dolaru nesporně způsobily. Ohrozila by samu sebe.

Trump téměř současně vyhlásil, že může zvážit odchod USA ze Světové obchodní organizace. Zřejmě proto, aby již nebyl obtěžován, z jeho hlediska trapnými stížnostmi obchodních partnerů USA, například na Američany uplatňovaná ochranářská opatření. Tím se situace stává vážnou, zejména když Trumpova administrativa dává najevo, že jsou stále ještě ve hře např. navýšení cel na dovoz evropských aut do Spojených států. To by pochopitelně zasáhlo celý evropský automobilový průmysl, v první řadě německý a tedy také český.

Ale ať je to jak chce, Evropa se musí zvýšenou měrou začít starat sama o sebe, protože má jiné politické i ekonomické priority nežli Spojené státy. A pokud nejbližší spojenec Evropy mění zásadním způsobem svou ekonomickou politiku, je potřeba na to adekvátně reagovat.

 

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.
Klíčová slova: analýza

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

antoninsebek

Už jsem to tady psal. Ale protože to považuji za velmi vážnou problematiku, tak se vyjádřřím podobným způsobem. Psal jsem o tom, že prezident Trump je zcela nevyzypytatelný v tom, "co prohlásí zítra". To neví ani on sám.

Ale vím, co neprohlásí nikdy. A to svůj "zážitek" z toho, když  se PODROBNĚ seznámil s astronomickou výší amerického státního dluhu. Když si dáte záležet, tak na internetu najdete kvantifikaci tohoto dluhu z roku 2013. Že je to dávno? Ono to stačí. Mezitím to "trochu" narostlo. Co? No přece zobrazení výše amerického státního dluhu pomocí palet, na kterém jsou vyrovnány zlaté ingoty.

Je to nepředstavitelná "stavba", sahající do takřka do nebes. Na jedné straně nepředstaviítelný dluh (tolik zlata se na této Zemi nikdy nevytěžilo) a na druhé straně kvantifikace AAA+++ při hodnocení měny a ekonomiky certifikovanou mezinárodní organizací.

Tak jako pan Jiří Paroubek jsem měl tu čest studovat VŠE v Praze. Nezapomenu nikdy na přednášku pana Jiřího Dvořáčka, který nám objasňoval, proč je pro kapitalistickou (to není urážka) společnost výhodné zbrojit. Jenom výhodné? Také bohužel nevyhnutelné. Až budu mít náladu, tak to tady ve stručnosti napíšu.

V praxi se mi kolikrát stalo, že "lid obecný" považuje ekonomiku nikoliv za vědu, ale za nějaký "povídací klub". Ekonomika je SPOLEČENSKÁ VĚDA a tím pádem pro ni platí i  přírodní zákony. To platí i pro světovou ekonomiku, kde zatím vévodí USA. Neustálé zvyšování výdajů na zbrojení a zvyšování státního dluhu má stejné parametry, jako když si na pouti koupíte balonek a neustále jej přifukujete. Čím je balonek větší, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že praskne. Nedosti na tom. Čím větší bude ten balonek v okamžiku prasknutí, tím větší "šupa" pro světovou ekonomiku to bude. Bohužel.

Současná i předchozí vláda neustále kladou jeden vzkaz. Ten zní: "Kdo ještě nedostal přidáno, ať se přihlásí". Zřejmě i nadále platí věta našeho známého rezignujícího předsedy vlády, který byl "odsunut" na lepší, tj. do Bruselu. Tato věta zní: ZDROJE TU JSOU. Už víte, koho mám na mysli. Špydlu Mydlu. Ta věta je  pravdivá, jenom neodpovídala na to, KDEŽE ty zdroje jsou.

No přece: v kapsách daňového poplatníka.  Lituji, že nemohu podat lepší prognózu. Ani náš pan prezident (nejenom absolvent VŠE, ale i civilním povoláním prognostik) si po vzoru kolegy Trumpa se tímto nezabývá. Proč asi?

 

duchodce

Trump (správně) tuší blížící se konec světové dominance dolaru a z pohledu toho, kdo má hájit americké zájmy jedná naprosto  správně. Pro zcela soběstačné země (USA, Rusko ..atd.) je volný obchod v konečném důsledku vyloženě kontraproduktivní. Stírá totiž to jedinečné a velmi vzácné privilegium absolutní soběstačnosti. Proto platí, že čím více Trump omezí zahraniční obchod a stabilitu země postaví na "domácích" základech, tím lépe. To samé platí o Rusku. Čím více obchodních omezení, tím lépe pro Rusko. Oni totiž mají možnosti zajistit se z domácích zdrojů a bez nejmenších potíží fungovat i ve zcela uzavřené ekonomice. Pro takové země neexistuje  absolutně žádný důvod se vystavovat riziku spekulací na valutových trzích.  Rusko mělo dávno stáhnout rubl z valutové burzy, res. rubl neměl na burze nikdy být. Dnes nemuseli složitě vymýšlet způsob, jak se zbavit s minimální ztrátou dolarových rezerv.