Odběratelé stále platí, ale nůžky se stále otevírají

novesky
11.9.2020 10:01
Proč se vykazuje stále menší výběr poplatků na „obnovitelné zdroje“, které musíme dle zákona č. 165/2012 Sb. platit za odebranou elektřinu, když odběr elektřiny stále roste?

Ve snaze ochránit české spotřebitele se již v roce 2014 podařilo tehdejší předsedkyni Energetického regulačního úřadu (ERÚ) paní Vitáskové prosadit do zákona č. 165/2012 Sb. snížení a „zastropování“ výše příspěvku odběratelů na 0,495 Kč (0,599 Kč s DPH) za každou odebranou 1 kWh elektřiny. Mnoha sociálně slabším odběratelům, v dnešní době stále se zvyšujících cen vč. drahoty základních potravin, však i tento „padesátník“ za každou odebranou kWh opravdu chybí. Mnoho spotřebitelů se proto začíná ptát, kdo a jak s jejich penězi hospodaří a proč se stále více rozevírají nůžky mezi celkem odebranou elektřinou a celkovou výší vybraných poplatků.

 

Jak je zřejmo z grafu, od roku 2015 v ČR stále stoupá netto spotřeba elektřiny z 59,3 TWh až na dnešních 62,2 TWh, oproti tomu celkový vykazovaný výběr poplatků za odebranou elektřinu od roku 2015, v rozporu s tím, stále neúprosně klesá, a to z 29,1 miliardy Kč v roce 2015 až na dnešních 19,7 miliardy Kč.

Ti spotřebitelé, kteří si vzali do ruky kalkulačku a prostým násobením si spočítali, že dnešní teoretický výběr by měl být cca 30,5 miliardy Kč, se oprávněně ptají, kam se každý rok ztrácí těch cca 10 miliard Kč z vybraných poplatků. Výpočet ale není prostý součin, protože do něho zasahuje ERÚ úpravami poplatků pro jednotlivé kategorie odběratelů. V každém případě je tam dosud zcela nevysvětlitelné rozevírání nůžek mezi odběry a vykázaným výběrem poplatků. Otázkou pouze je, zda ten deficit je menší či větší než 10 miliard Kč ročně, ale nejvíce zarážející skutečností je, že deficit stále a každoročně roste.

V září minulého roku interpeloval ve věci hloubkové kontroly výběru poplatku a z toho plynoucí možnosti snížit výši tohoto poplatku, což by uvítali zejména sociálně slabší spotřebitelé, pan poslanec Kobza pana premiéra Babiše.

Pan premiér v odpovědi z října 2019 informoval o probíhající kontrole Ministerstva průmyslu a obchodu u společnosti OTE, a.s. ve věci nakládání s prostředky dle zákona č. 165/2012 Sb. Výsledek kontroly dodnes není veřejně znám a jak plyne z grafu, nůžky se stále zcela nepochopitelně otevírají....

Ivan Noveský

předseda Institutu pro energetiku energetik a právník, který zakládal v roce 2001

ERÚ a v letech 2016/2017 byl jeho 1. místopředsedou

  

 

 

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

luis

Zajímavá data.

Domnívám se, že uvedený graf kupř. pro léta kolem roku 2018 je částečně vysvětlitelný pravidly pro platbu OZE příspěvku a strukturou skutečné výroby a spotřeby (tím nechci říci, že se mi to tak líbí).
Kupř. v roce 2018 oproti spotřebě (netto energie) v roce 2018 cca 62 TWh, brutto spotřeba elektřiny dosáhla 73,9 TWh, výroba překročila 88 TWh. V Česku přitom elektřina z dotovaných OZE reprezentuje pouze 9,3 % celkové produkce elektřiny. Předpokládám, že skutečný podíl elektřiny OZE má vliv na skutečnou výši dotací.


Kromě toho změnu pro rok 2016 přinesl nový § 28 odst. 4 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích, kdy:
    pro odběrná místa připojená k VN nebo dokonce VVN (podnikatelský sektor) na základě sjednaného rezervovaného příkonu, a to ve výši 104 174,51 Kč/MW/měsíc, jak následně stanovilo cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2015,
    pro odběrná místa připojená k síti NN (domácnosti, malé firmy) na základě jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, a to ve výši 23,96 Kč/A/měsíc, jak vyplývá z téhož cenového rozhodnutí.
Tento poměr (podíl na spotřebě) se asi také ve skutečnosti vyvíjel odlišně od minulosti.

Jistě by to chtělo více informací.
(Jen letmo pro korekci svého názoru na příspěvek jsem prošel několik odkazů:
www.spcr.cz/o-nas/153-stanoviska-dokumenty-publikace/energetika-a-ekologie/6496-stanovisko-sp-r-k-navrhu-zakona-kterym-se-mni-zakon-1652012-sb
www.eru.cz/-/tz_statistiky_2018
oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/srovnani-dotaci-pro-oze-v-evrope
oze.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-obnovitelna-energie/14243-zmeny-v-energeticke-legislative-od-1-1-2016-a-jejich-prvni-dopady-na-vyrobu-elektriny-z-oze
)

Nebo jsou opravdu data z příspěvku srovnatelná mezi sebou a věc s rozevírajícími se nůžkami je tedy skutečně tak jednoduchá?

Jiří Volný st.

Má autor nějaké vysvětlení?  Tuším za tím nějakou černou díru, jedině snad pokles kWh z obnovitelných zdrojů. Avšak hodiny slunečního svitu se musely vyvíjet příznivě. Možná nějaké úlevy pro velké odběratele. Graf sumy výběru poplatků zdá se býti velmi podivným!{#emotions_dlg.sealed}