Problémy českého a německého průmyslu

strojirenstvi
11.2.2020 17:31
Český a německý průmysl jsou do značné míry spojené nádoby. Na území ČR jsou desítky průmyslových kapacit, podniků, které jsou subdodavatelskými závody mateřských podniků v Německu. Klesá-li poptávka po průmyslových výrobcích v Německu, logicky se to promítá i v českých podmínkách.

Německý průmysl poklesl v prosinci meziročně o 7%. Tento pokles se projeví jak na nepříznivých číslech průmyslu, tak i v HDP Německa ve IV. čtvrtletí minulého roku. Již v pátek, tedy na sv. Valentýna, budeme mít první odhady základních makroekonomických čísel Německa za minulý rok.

V prosinci poklesla zejména produkce automobilů, meziročně o 14%, přitom vzrostly o 6% registrace nových aut. Tento rozdíl mezi oběma ciframi byl řešen jednak dovozem aut a dále uvolňováním zásob aut, vyrobených německými závody v předchozích měsících.

Co je však zřejmě ještě vážnější, je to, že v prosinci rychle klesla poptávka po kapitálových statcích: jinak řečeno významně meziročně poklesly investice v podnicích, tedy instalace novéhp strojního vybavení. Objednávky v této oblasti poklesly v prosinci meziročně dokonce o 28%.

Naopak německé stavebnictví a služby zaznamenaly ke konci roku pozitivní vývoj.

Pokud jde o Česko, poklesla v prosinci průmyslová výroba meziročně o 2,6%, ostatně stejně jako v listopadu a jen v říjnu byl zaznamenán její růst o 0,1%. ČSÚ uvádí, že na meziroční pokles průmyslové produkce v prosinci měla vliv struktura pracovních dní a dní volna v závěru prosince, když sváteční dny vyšly na všední dny. Kromě toho, čím dál více podniků v ČR údajně kolem Vánoc uskutečňuje celozávodní dovolené.

Za minulý rok, jak zatím ukazují předběžná čísla, která můžou být ještě zpřesňována, průmyslová výroba státu meziročně poklesla poprvé po pěti letech o 0,4%. Není to mnoho, ale je to rozdíl oproti předchozím letům. K poklesům docházelo především ve strojírenství, kovodělné a hutnické výrobě. A nabíledni jsou také hlavní důvody. Je to nepříznivá situace v poptávce po českých produktech v Německu. Dále obchodní válka USA-Čína, která po velkou část roku negativně ovlivňovala především uvažování manažerů, ale také třeba bank. A neujasnená situace kolem brexitu. Nyní se přidá ještě působení koronaviru v čínské ekonomice a jejím prostřednictvím i v globální ekonomice. Obchodní válka mezi USA a Čínou je pro tuto chvíli uzavřena jakýmsi příměřím. Brexit je alespoň na jistou dobu jako problém také vyřešen. Je ovšem třeba počítat s tím, že ve druhé polovině roku budou eskalovat problémy plynoucí z konfliktního vyjednávání mezi zástupci Británie a EU o nové podobě ekonomických vztahů.

Pokud jde o stavebnictví, v prosinci dosáhl růst stavební výroby u nás meziročně 6,3%, což bylo dáno rychlým růstem pozemního stavitelství (o 8,2%). Pozitivní signál i díky příznivému počasí v obvykle mrazivém prosinci, byl růst počtu zahájených bytů meziročně o více než jednu třetinu na zhruba 3,5 tisíce bytů. Tato informace samozřejmě sama o sobě ceny nájmů nesníží. Je ostatně málo pravděpodobné, že by se takovéto tempo zahajovaných bytů udrželo po celý rok 2020. Snad by bylo dobré, aby vláda uvažovala o přechodném moratoriu na ceny nájemného na příští dva až tři roky. Tedy na dobu, než bude připravena, schválena a uplatněna nová legislativa vytvářející nový rámec pro zintenzivnění výstavby komunálních nájemních bytů.

Vláda by také měla přistoupit k regulaci Airbnb ve velkých městech, protože zejména v Praze zvyšování cen nájmů je do značné míry faktickým snižováním rozsahu nájemního bydlení pro běžné obyvatele ve prospěch přechodného pronajímání bytů v rámci Airbnb. Pomíjím to, že Airbnb představuje nekalou soutěž českým hotelům a penzionům, které z povahy věci musí hospodařit s vyššími náklady.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Jiří Volný st.

Za poklesem automobilového průmyslu stojí zejména administrativní nařízení EU, které trestá každý miligram vypouštěného CO2, nad povolenou mez, citelnou sankcí. Jsme na křižovatce a nevíme, zda směřovat k elektro-pohonu nebo vodíku. Nejasná perspektiva se projevuje u nás zejména poklesem investic a zpomalením robotizace. Je paradoxní, že jsou trestány nové automobily namísto zavedení unijní ekologické daně na každý litr pohonných hmot, včetně leteckých a sajrajtů pro lodní dopravu. Lobisté některých zájmových skupin musí mít opravdu dobré politické kamarády!

Je to jako vždy předtím. Teď se všechno utlumí a za rok a půl začne horečné a překotné dohánění pozastaveného. Emoce a strach z budoucnosti opět vítězí nad zdravým rozumem.

Některé země vyhlašují "realistické" závazky na zákaz spalovacích motorů. Dokonce už od roku 2030! Už se těším na elektro-kamiony, elektro-letadla a elektro-lodě. Snad se té krásy ještě dožiju! Možná i ten komunismus už budeme mít!