Rozpočtový přebytek Německa

Jiri-Paroubek-1403-05
17.1.2016 07:55
Německá ekonomika díky úsilí spolkové vlády křesťanských stran a sociálních demokratů dlouhodobě směřovala k rozpočtovému přebytku. Byl to plán německé vlády, kterým tato rozvinutá sociálně-tržní ekonomika hodlala odpovědět na výzvy doby.

Za rok 2016 byl očekáván rozpočtový přebytek výší 6 miliard eur, ale ve skutečnosti bylo dosaženo přebytku dokonce 12 miliard eur, což je dvojnásobek očekávaného výsledku. Při kurzu 27 korun za euro má rozpočtový přebytek Německa v českých korunách astronomickou hodnotu 324 miliard korun.

Je tedy zřejmé, že i země s vynikajícím systémem institucí sociálního státu jako je Německo, může být velmi ekonomicky efektivní. Může, pokud hospodářství slušně roste a je dosahováno solidních daňových výnosů, což je případ Německa, být dosaženo přebytku státního rozpočtu.

Myslím, že je to vzor pro českou ekonomiku a českou vládu. Česká ekonomika může růst i v příštích letech velmi slušným tempem někde mezi 2–3 %, ale je potřeba se také podívat na německé daňové sazby. Ty jsou jak u zaměstnanecké, tak zejména u korporátní daně z příjmu výrazně vyšší, nežli je tomu v ČR. A jak se zdá, efektivitu ekonomiky to nejen nesnižuje, ale dokonce ještě zvyšuje. Prostě, daňová progrese přináší do společnosti prvek sociální stability a větší harmonie, nežli situace, kdy prakticky „rovná“ daň z příjmu, jak se zdá, jen zvyšuje příjmové a tedy i sociální rozdíly ve společnosti.

Česká vláda v současné době vcelku správně řeší otázku elektronického výběru daní u živnostníků, ale na prvním místě měla řešit otázku daňové progrese. Tedy například zavedení druhé, zvýšené sazby korporátní daně u největších firem, protože se jedná vesměs o firmy se zahraniční účastí, které odvádějí stamiliardy korun dividend na účet svých mateřských firem do zahraničí.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

schlimbach

Myslím si, že je třeba připomenout, že Německo je také zemí exportérem investic - my jsme jen obyčejný jejich subdodavatel, jak se na kolonii sluší. Vývar z realizace investic v kolonii nezůstane - bohužel.

Každý z pánů poremiérů po roce 1989 si přiložil své polénko pod kotel, ve kterém se vařila voda pro nás - kolonii -(

jan-vysocina

Autor nám sděluje: Myslím, že je to vzor pro českou ekonomiku a českou vládu. Česká ekonomika může růst i v příštích letech velmi slušným tempem někde mezi 2–3 %, ale je potřeba se také podívat na německé daňové sazby.

Opravdu může být pro Česko vzorem Německo? Není to jen o daňových sazbách. Vlastní snad české firmy německou ekonomiku? Mezinárodní smlouvy proti dvojímu zdanění pak dělají doslova divy, kdy při signalizovaném růstu HDP vybrané daně viditelně nerostou a také ani mzdy tuzemských pracovníků (Ten statistický růst mezd je možné spíše chápat jako přesné nepřesné číslo, které zdaleka nevypovídá o realitě  skutečných mezd většiny Čechů). Spíše by naší ekonomice více prospělo zavedení dalšího pásma zdanění pro banky a velké nadnárodní firmy, které jsou u nás registrovány. Polemiky o registračních pokladnách odvádějí pozornost občanů od mnohem významnějších potenciálních příjmů do státního rozpočtu, které se nevybírají přestože by to bylo možné a dokonce s menší administrativní náročností než kontroly ve výběru v maloobchodě a službách. Pokud zde působí banky a firmy, které dosahují nadstandardního zisku, tak není pravděpodobné, že by se snad urazily a odešly ze dne na den do jiných zemí. A těch firem, které spoléhají pouze na podpory ze státního rozpočtu, nebude zas taková škoda, když se přemístí někam směrem na východ. Je přece známo, že výše státní podpory na vznik jednoho pracovního místa pro zahraniční investory je mnohem vyšší, než by byla výše podpory v nezaměstnanosti či při déle trvajícím stavu té sociální pro jednoho tuzemského pracovníka.

Za současného právního stavu ani růst výroby se nemůže nijak promítnout do růstu výběru daní ve prospěch českého státního rozpočtu. Všechna smetana, kterou by měl dostávat stát od bank a velkých firem odchází ze země. I tzv. podpora zahraničních investorů je ve svém důsledku placena všemi pracujícími občany Česka aniž by výstupy pro ČR byly adekvátní vloženým prostředkům.

Psanec

souhlas,ale v Německu je podstatně slušnější podnikatelské prostředí,čili Němci nemají zájem šidit. Připomenu nevracení DPH,díky kterému ne všichni si v čr mohou koupit nové stroje,kontroly,které nejsou kontrolami,nýbrž likvidací a takhle se dá pokračovat hodně dlouho.

rezjir10

Bez výhrad souhlasím.