Výsledky státu za rok 2018: velmi dobré

Jiri-Paroubek-1403-05
4.1.2019 13:51
Česká ekonomika v loňském roce zaznamenala růst kolem 3%. Je to výsledek dlouhodobé hospodářské politiky, kterou Babišova vláda a před ní Sobotkova vláda provádí již od roku 2014. Jedná se především o podporu spotřeby obyvatelstva růstem mezd a vedle toho také o podporu veřejných i soukromých investic. Zejména růst spotřeby obyvatelstva podpořený růstem výdajů státu na důchody a mzdy veřejných zaměstnanců, což nutně vyvolalo také růst mezd v soukromé sféře, pozitivně dlouhodobě ovlivňuje individuální spotřebu občanů.

Lidé vidí od roku 2014 mnohem optimističtěji, nežli za předchozích pravicových vlád, svou momentální situaci, svou budoucnost a samozřejmě podle toho utrácejí. O právě uplynulých Vánocích trhaly tržby v obchodech všechny rekordy z předchozích let. Vládě s účastí hnutí ANO a ČSSD se podařilo zefektivnit v posledních letech daňový systém, především výběr daní a to jak v oblasti daně z příjmu, tak zejména DPH. EET a kontrolní hlášení představují v kombinaci s růstem hospodářství faktory, které způsobily ohromně dynamický meziroční růst daňových příjmů a pojistného v uplynulém roce. Mírný přebytek státního rozpočtu za loňský rok je samozřejmě velkým úspěchem vlády, i když jej opozice zpochybňuje podle hesla „Čím blbější sedlák, tím větší brambory“…

Tento přístup pravicové opozice je důvodem, proč se hnutí ANO i v jiných otázkách daří přesvědčit občany o tom, že je vlastně jedinou kompetentní politickou silou v zemi. A to je také příčina toho, proč hnutí ANO v průběhu období neklesají, ale spíše rostou volební preference. Prostě pravicová opozice projevuje nedostatek erudice a kompetence v řízení ekonomiky. Za zamyšlení jistě stojí to, proč nebyly dodrženy v rámci rozpočtu státu za minulý rok, rozpočtované částky jak v oblasti příjmů (to je jistě do značné míry chvályhodným podceněním rozpočtových příjmů státu ministerstvem financí), tak zejména v oblasti výdajové.

Je dobře, že meziročně o 37 mld. Kč vzrostly investice. Stejně tak je dobře, že v minulém roce se velmi razantně čerpalo také z evropských fondů, což ukazuje na jisté poučení administrativy státu v oblasti čerpání evropských peněz oproti předchozím zhruba deseti letům.

Přitom rizika rozpočtu pro tento rok zůstávají zhruba stejná, jako byla v roce minulém. Pomalu roste produktivita práce. V českém hospodářství se nedaří dostatečně rychle zapracovávat výdobytky technologické revoluce, robotizace a digitalizace. Proto české výrobní závody tak často hovoří o nedostatku pracovních sil. Pravdou je spíše to, že existuje nedostatek pracovních sil v důsledku nízké produktivity práce ve výrobě. A pokud jde o eventuální příliv výrobních pracovníků ze zahraničí, generovalo by to v české společnosti mnohé další problémy. Republika v letošním roce bude čelit mnoha vnějším nesnázím, z nichž první jsou potíže plynoucí z obchodní války, kterou zahájil americký prezident Trump vůči EU a zejména vůči Číně. Pokud americká celní opatření dopadnou na dovoz automobilů i elektroniky z EU do USA (ČR je významným subdodavatelem v obou těchto oblastech), bude to znamenat nepříznivý dopad také na českou ekonomiku. Už také proto, že česká ekonomika je velmi úzce spjata s ekonomikou Německa, která zbrzďuje. Samozřejmě je zde ještě další riziko plynoucí z dopadu Brexitu na českou ekonomiku a pochopitelně i rizika další. I tak se v tomto roce očekává růst českého hospodářství mezi 2,5 – 3%. Což není vůbec málo.

Vláda by mohla udělat ještě mnohé pro podnícení hospodářského růstu legislativní podporou výstavby komunálních nájemních a sociálních bytů. Případná legislativní opatření v bytové oblasti nepřinesou efekt okamžitě, ale až v průběhu 3 – 4 let.

V každém případě je výsledek hospodaření státu za rok 2018 pozoruhodný a hodný ocenění.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Bohužel nemohu souhlasi, s chornickými ani akutními sociálními problém, jichž je republika plná, se nepohnulo ani o pí
ď.  Doufám, že brz budu moci uvést text Václava Cěrného o zjištěních jeho terénních kolegů, podle nichž se počet bezdomovců opět  zvýšil Už ted ne 68,5 tisíc + 120  tisíc, ale 200 tisíc plus 300 tisíc na hraně.  Venku je minus osm a ani nikoho z médií ani nikoho z politik ani nenapdne myslet na to, že je tu o kruté a ohrožující život být v těcvhto podmínkách přes noc venku. Jsme hnusná a otgrlá společnost.