Zaměstnanecké spoluvlastnictví v Evropě je znovu na vzestupu

Fiala Zbyněk
3.4.2018 05:05
Zaměstnanecké podílové vlastnictví v Evropě prožilo rekordní rok, uvádí nová výroční zpráva EFES, Evropské federace pro zaměstnanecké spoluvlastnictví. Hodnota akcií držených zaměstnanci ve vlastní společnosti už dosáhla 400 miliard EUR.

Vzestup zaměstnaneckého spoluvlastnictví je zpět a jsme svědky zvratu v trendu, objemy zaměstnaneckého kapitálu i počty podílníky rostou, i když celková spoluúčast zaměstnanců je nadále jen mírná. Podle výroční zprávy EFES Zaměstnanci vlastní 3,2 % procenta společností, ve kterých pracují. Smysl je však jasný – motivovat zaměstnance podílem na zisku a zvýšit jejich sociální jistoty, protože jako akcionáři mají právo na informace o hospodářském vývoji a případných podnikových záměrech. Mohou tak dříve a rozhodněji vystoupit na obranu svých pracovních míst.

Pro ilustraci si zkusme představit, zda by horníci z OKD souhlasili s bezohledným odčerpáváním prostředků ze svých dolů, které vedlo až ke krachu, kdyby byli podílníky a měli vliv na hospodaření a rozhodování o budoucnosti podniku. Pomoc, kterou nyní musí stát vynakládat na řešení bezvýchodné situace těchto dolů, je zároveň pokutou za hloupé odmítání zaměstnanecké participace. Pamětníci si vzpomenou, jak byly v 90. letech zesměšňovány pokusy o zavedení amerického modelu zaměstnaneckých akcií ESOP. Jenže za politiky, blouznící o tržní ekonomice bez přívlastků, teď platí tuto pokutu daňoví poplatníci, tedy i postižení horníci.

I když samotné spoluvlastnické podíly jsou malé, jedná se o velice rozšířený jev v okolní Evropě, neboť 86,6% všech velkých evropských společností má zaměstnanecké akciové plány. Jejich počet se od roku 2006 každoročně zvyšuje o solidních 3 až 4 %. Roste také počet zaměstnaneckých akcionářů, jen ve zmíněných velkých evropských společnostech už jich je 7,5 milionu. A když k tomu přidáme další milion zaměstnaneckých akcionářů z malých a středních podniků, celkový počet dosahuje 8,5 milionu.

Uvedená čísla potvrzují, že demokratizace vlastnictví je konečně opět na vzestupu. Pokles se zastavil díky pozitivním politickým rozhodnutím v mnoha zemích a zaměstnanecké vlastnictví v Evropě zároveň začíná být rozšířeno mnohem rovnoměrněji. Nakonec se tedy prosazuje zkušenost z krize, že podniky s účastí zaměstnanců jsou mnohem odolnější vůči výkyvům.

Vývoj v letech 2009 až 2013 jako bezprostřední reakce po krizi však nebyl jednoznačný. Jen některé evropské země (včetně Spojeného království) se rozhodly pro silnější motivační politická opatření na podporu zaměstnaneckých akcií a dlouhodobých úspor jako investice do budoucnosti. Další země (včetně Francie) se místo toho rozhodly snížit veřejné výdaje a povzbudit ekonomiku podporou spotřeby domácností. Tomu byly obětovány i pobídky k dlouhodobým úsporám a zaměstnanecké spoluúčasti.

Politiky snížené veřejné podpory měly výrazný dopad na míru demokratizace vlastnictví akcií zaměstnanců v Evropě, ale po této negativní fázi od roku 2009 do roku 2013 jsou už politická rozhodnutí ve většině evropských zemí opět pozitivní. Míra demokratizace se v Evropě stabilizovala, jak na kontinentu, tak i ve Spojeném království. A vzestup lze konečně pozorovat i ve Francii.

(Zroj EFES)

Podle "zákona Macron“ (z doby, kdy byl ještě ministrem za prezidenta Hollanda) ve velkých francouzských společnostech drží akcie 37 % všech zaměstnanců. Zmíněnému poslednímu vzestupu zaměstnaneckého vlastnictví pomohl jak zákon, tak navazující fiskální pobídky.

Detaily nabízí výrončí zpráva EFES na http://www.efesonline.org/Annual%20Economic%20Survey/Presentation.htm .

(zf )

(Psáno pro Zpravodaj Alternativy Zdola)

zbynek-fiala
Žurnalista, v minulosti dlouholetý šéfredaktor časopisu Ekonom.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.