Zbyněk Fiala: Na čem stojí dohoda s Řeckem

obrazek
10.7.2015 16:29
Německá neústupnost má být zaplacena řeckým Telekomem OTE. Lze to vyčíst z návrhu dohody, který řecká vláda předložila věřitelům. Na předposlední řádce 13stránkového textu najdeme, že vláda převede akcie OTE do privatizačního fondu HRDAF. To je novinka, v ostatním se má privatizace vrátit k plánům, které byly přijaty před nástupem vlády Syrizy. Tím si chce Tsipras koupit možnost zachovat většinu jiných návrhů, které byly před dvěma týdny odmítnuty, zejména snahy přenést větší část břemene na osoby a firmy s vyšším příjmem. Akutní hrozbu státního bankrotu chce využít i ke zdanění nedotknutelných loďařských magnátů.

Návrh dohody řecké vlády s věřiteli je lepší číst odzadu. Jen tak se rychle dostaneme k podstatě věci. Najdeme tam privatizaci řeckých železnic, přístavů, telekomunikační společnosti OTE a regionálních letišť. Avšak v dalším textu zahlédneme i přípravu privatizace elektrické přenosové soustavy. Privatizaci provede státní fond HRDAF vesměs podle plánů platných ke konci loňského roku, tedy před volbami.

O železnici Trainose a přístav Thessaloniky mělo před dvěma lety zájem Rusko. V Pireu už začala investovat Čína. To věřitele vyděsilo, proto v návrhu najdeme podmínku, aby byl kalendář rozjednaných prodejů definitivně stanoven do konce října. Avšak státní telekomunikační podnik OTE představuje nový skalp, bude do seznamu doplněn. Až dosud premiér Alexis Tsipras tuto privatizaci rázně odmítal. Teď, když couvl a telekomunikace se ocitají na stole, naznačil okamžitý zájem Deutsche Telekom.

Wolfgang Münchau ve Financial Times předpokládá, že návrh Řekům pomohli sestavit Francouzi. Prezident Francois Hollande je jediný, kdo nyní za Tsiprasem stojí. I když návrh vypadá na první pohled stejně jako to, co bylo výslovně odmítnuto referendem, není tomu tak. Jsou tam některé lhůty delší a zejména tam bude přímá zmínka o zmírnění dluhů, jak na tom ostatně trval i Mezinárodní měnový fond. Nyní se na návrh vrhli experti MMF, Evropské centrální banky a Evropské komise, kteří zkoumají detaily. V sobotu to projednají ministři financí eurozóny a v neděli další summit.  Sám Münchau píše, že nemá ani mlhavou představu, zda to bude přijato. Jedná se o mnohaletý rámec další pomoci v celkové výši 53 miliard euro.

Návrh je rozvinut na 13 stránkách a má nabídnout rozpočtové úspory 10 až 13 miliard euro v nejbližších třech letech.

Podmínka stoupajícího primárního přebytku státního rozpočtu je tam zafixována trochu neurčitěji (příslušná procenta 1, 2, 3 jsou v závorce), o dosažení nejvyššího přebytku ve výši 3,5 procenta HDP se bude ještě jednat. Jen reforma DPH má přinést výnos ve výši 1 procenta HDP navíc.

Reforma DPH má být vyhlášena zpětně, od 1. července (podobně, jako řada dalších). Do nejvyšší (základní) sazby 23 procent budou zahrnuty i restauranty (spotřeba bohatých), zatímco turistická zařízení budou ve snížené sazbě 13 procent a bude zachována i zvláště snížená sazba 6 procent pro léky, knihy a divadlo (!). Výjimka pro ostrovy bude zrušena, napřed pro ty nejbohatší s největším počtem turistů. Pro ty chudší bude zrušena až s daňově neutrální a sociálně cílenou kompenzací.

V oblastech, kde jde o proklestění daňového houští, je to docela zajímavé čtení.

Zemědělci budou „lépe definováni“ (zneužívalo se to) a přijdou o úlevu spotřební daně a DPH z nafty. Nakonec (2017) přijdou o všechny daňové výhody. Dotace topné nafty bude snížena na polovinu.

V celé ekonomice se zvedne korporátní daň a začne se platit zálohově. Zvedne se „solidární příplatek“. Daň z nemovitostí musí vynést 2,65 miliardy euro ročně. Podobně se bude hlídat výše alternativní minimální daně z příjmu.

Zruší se přeshraniční srážková daň (karusely??). Zavede se trestní odpovědnost za vyhýbání dani a daňové podvody, včetně zkreslování účetnictví. Udeří se na investiční fondy a jejich podílníky, začnou se zdaňovat podle nejlepší praxe EU.

Zruší se zvláštní daňové zacházení s loďařským průmyslem (neplatili nic).

Daň z příjmů dostane vyšší míru progresivity – od září. Nová vládní vyhláška zavede pokuty za nedodržování daňové kázně. Další opatření vyjdou z doporučení MMF.

Zdravotnictví přejde plně na generika, bez výjimek. Ceny léků po patentové ochraně budou sníženy na polovinu a ceny generik na 32,5 procenta „patentové“ ceny.

Na sociálních výdajích se ušetří ve spolupráci se Světovou bankou 0,5 procenta HDP, aby to umožnilo zavedení fiskálně neutrální minimální mzdy.

Vojenské výdaje se sníží o 200 milionů euro roku 2016, ale k tomu o 100 milionů euro už letos, a to jak na stavech zaměstnanců, tak na veřejných zakázkách.

Reforma daně z příjmů zahrne i investiční aktivity, zemědělce a OSVČ.

Korporátní daň se zvedne z 26 na 28 procent.

Zavede se daň z TV reklam (nebyla??).

Daň z luxusu na jachty nad 5 metrů se zvedne na 13 procent už v přiznáních za rok 2014 (!).

Hazard se zdaní 30 procenty, a aby bylo z čeho vybírat, zavedou se terminály, hned (!).

Začnou se prodávat licence na vyšší generace chytrých telefonů.

Když bude v rozpočtu málo, zvedne se daň z nájmů na 15 procent, daň z vyšších příjmů na 35 procent a daň z korporací na 29 procent.

Z reformy penzí je třeba vyždímat 1 procento HDP od příštího roku.

Reforma má zásadně znevýhodnit předčasné odchody do důchodu, bude tam penalizace. Postupně se zruší různé zvláštní úpravy důchodového věku, aby odchod do důchodu byl v 67 letech nebo v 62 letech po 40 letech placení pojistného, ale až od roku 2022. S výjimkou fyzicky náročných povolání a matek pečujících o děti s poškozením.

Solidární příspěvek penzistům by měl vydržet až do roku 2019.

Penzistům se zdraží zdravotní pojištění na 6 procent. Šmahem se začnou rušit výjimky a různé výše sociálního pojistného. Ale souběžně proběhne také reforma sociální péče, aby zajistila spravedlivější průběh ostatních reforem.

Reforma veřejné správy přinese ještě větší melu. Především to bude zásadní změna platových tarifů, která bude nejspíš vnímána jako snížení mezd státních zaměstnanců. Ale na nižších úrovních by mohlo dojít i ke zvýšení, protože se zmenší platové rozestupy (nejspíš značné) a zavede ohodnocení podle kvalifikace, výkonu a odpovědnosti. Budou prověrky a audity. Cílem je snížení podílu mzdových výdajů na HDP.

Má se zlepšit vedení statistického úřadu Elstat (asi nic moc).

Do konce července (!) bude zveřejněn strategický plán boje proti korupci. Pozornost se soustředí na také majetek a financování politických stran. Do trestního zákoníku se začlení finanční paragrafy. Plán protikorupčního boje musí zabránit politickým tlakům při vyšetřování jednotlivých případů.

Další protikorupční postup bude podle manuálů OECD.

Daňová správa musí být svěřena nezávislému úřadu vedenému radou guvernérů, s vlastním rozpočtem obsahujícím podněty ve prospěch lepšího daňového výběru.

Tvrději na nedoplatky, při exekucích zrušit strop 25 procent ze mzdy či penzí, ale nesmí se jít pod úroveň „rozumných životních podmínek“. Splátkové kalendáře jsou možné, ale budou zatíženy tržním úrokem. Daňová správa je povinna vyhledat ty, kdo by byli schopni splácet rychleji.

V oblasti DPH je třeba rychle vypsat poptávku na analytický software a důrazně posílit daňový personál.

Zarazit pašování pohonných hmot. Bojovat s karuselovými podvody.

Potírat daňové úniky také prostřednictvím vyhledávání účtů s nehlášenými vklady v Řecku i zahraničí. Zavést dobrovolný program zveřejňování takových účtů se sankcemi, podněty a ověřováním podle nejlepší praxe EU.

Prosazovat elektronické platby.

Vytvořit databázi ke sledování výsledovek mateřských a dceřiných podniků, proti pokusům o vyvádění zisků prostřednictvím cen ze vzájemných obchodů.

Ve finančním sektoru figuruje na předním místě reforma insolvenčního práva.

Banky, které prošly „znárodněním“ veřejnou pomocí, budou znovu hledat strategické investory.

Reforma pracovního práva proběhne podle nejlepší praxe EU se zapojením poradenských služeb mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní organizace práce.

Nový systém kolektivního vyjednávání musí být funkční už v posledním čtvrtletí letošního roku.   

Rozhodný zásah proti černé práci pomůže posílit konkurenceschopnost poctivých společností i daňové příjmy a sociální pojištění.

V celé hospodářské sféře bude aplikován balíček zvyšování konkurenceschopnosti podle OECD.

Další úkoly:

Otevřít uzavřené profese projektantů, notářů, účetních, liberalizovat trh turistických penzionů.

Odstraňovat byrokratické bariéry a vytvořit mezirezortní komise pro legislativní návrhy.

Zavést jednoduchou elektronickou registraci firem (one stop shop).

V energetice: Zahájit přípravy privatizace přenosové soustavy, přejít na kapacitní platby v účtech na elektřinu, aby se předešlo v některých elektrárnách prodávání elektřiny pod cenou. Chystat nový rámec podpory obnovitelných energií a energetické účinnosti. Regulátor musí být finančně i organizačně nezávislý.

A nakonec ta privatizace. Častým obratem je „zavést nezvratné kroky“. Bingo je telekom OTE, zájem už naznačili Němci.

 

Z pohledu vlády i obyvatelstva – je toho dost. 

zbynek-fiala
Žurnalista, v minulosti dlouholetý šéfredaktor časopisu Ekonom.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Antonín Baudyš

Milý pane, zdravím Vás a vážím si Vaší práce pro nás, čtenáře.

Žiji napůl v Jeseníkách a napůl v Řecku, jsem zde zákazníkem OTE a situace se s touto firmou má ještě trochu jinak. Řecká vláda drží v OTE už pouhých 10%. Největším podílníkem je právě Deutsche Telekom se 40%, další zahraniční firmy drží 30%, deset procent mají ostatní řecké firmy a posledních 10% minoritní investoři. Jinými slovy, z OTE už se mnoho "podojit" nedá. 

Zdroje je k dohledání zde: 
https://en.wikipedia.org/wiki/OTE

S celkovým ročním ziskem okolo půl miliardy Eur. Srdečně Vás zdravím, Antonín Baudyš

A přidávám link na vlastní komentář: http://baudysjr.blog.respekt.ihned.cz/c1-64306960-recko-ke-koupi-znacka-vyhodne