Budeme mít jasněji o vývoji pandemie u nás?

corona paroubek
1.4.2020 18:49
Je dobře, že již i náměstek ministra zdravotnictví, dosud klíčová figura řízení krizového stavu v Česku, připouští, že je potřeba metodou reprezentativního výběru udělat vzorek promořenosti české populace virem COVID-19.

Myslím, že realizátor takového průzkumu bude postupovat podobným způsobem, jakým postupují agentury veřejného mínění v případě zjišťování názorů obyvatelstva na některé otázky (např. volební preference politických stran). Podle některých významných českých odborníků, zjistí-li se z celostátního průzkumu na reprezentativním vzorku, že je promořenost obyvatelstva koronavirem kolem 40%, bylo by možné ustoupit od současných dosti drakonických opatření uplatňovaných vládou (např. sdružování více než dvou osob, zákaz vycházení apod.). Bude to velmi zajímavý výsledek.

Naštěstí většina lidí zasažených koronavirem u nás  má lehčí či lehký průběh této nemoci a v Česku  je jen asi zhruba sto nemocných v intenzivní lékařské péči. Nejsem lékař, je to spíše otázka pro vědce, ale osobně si myslím, že Češi jsou zřejmě geneticky odolnější, nežli jiné národy. Možná díky prakticky každoročně probíhajícím chřipkovým epidemiím nebo třeba  něčemu jinému. Pochopitelně je příznivé, že se podařilo uchránit tu nejzranitelnější část obyvatelstva, tedy seniory nad 70 let. Itálie je proti Česku jiná v tom, že v rámci jedné rodiny spolu často žije pohromadě více generací a tak děti mohou snadněji přenést virus na své prarodiče. Ale to je jistě věcí odborných studií a vědeckého zkoumání. Tohle jsou jen mé dojmy.

Myslím, že by vláda měla zvážit, a z tohoto hlediska je dobře, že krizový štáb již není v rukou epidemiologů,ale politika, který má jistě širší pohled na věc, nežli úzce zaměřený vynikající odborník, že by krátce po Velikonocích mohla být uvolněna některá rozhodnutí vlády poměrně drakonického charakteru z předchozích týdnů. Naopak,  je nezbytné, aby dále pokračoval nouzový stav, vyhlášený vládou 11. března, neboť to vládě umožní zejména nakupovat potřebný materiál a technologie (roušky, respirátory a zařízení zajišťující de facto umělé  plicní dýchání) na volném trhu, tedy z volné ruky.

Lze očekávat, že po exponenciálním nárůstu počtu těžce nemocných s plicními komplikacemi ve Spojených státech se zvýší poptávka po příslušných technologiích ve světě. A tedy i u nás. Vláda tedy musí mít situaci plně pod kontrolou.

Jiří Paroubek

 

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Jiří Volný st.

Je pravdou, že zveřejňovaná čísla ukazují počet nakažených a o přechozených mlčí. Na základě posledních známých informací mohu sdělit, že průzkum bude proveden v Praze na vzorku 5000pečlivě vybraných jedinců. Bohužel budou použity rychlotesty, u kterých i profesor Prymula připouští 20% chybovost. Avšak jsou vhodné k odhalení těch, kteří už získali nějaké protilátky. Otázkou druhou je, zda nespecifikované množství protilátek ochrání před budoucí nákazou, nedej bože ještě modifikovaným virem. 

V současnosti je ze zhruba 6000testovaných denně 6,1% pozitivních. Pochopitelně jsou vybráni ti, kteří mají příznaky, pobývali v okolí nakažené osoby nebo jsou v první linii zápasu. Zhruba před týdnem jsem odhadl, že počet celkově promořených je minimálně 1%, což je 100tisíc spoluobčanů. Profesor Prymula připouští pouze 30% navíc, pokud jsem dobře pochopil, z počtu pozitivně testovaných. Odborníci-amatéři na Novinkách hovoří o desítkách tisíc nakažených a zahraniční prameny varují, že počet nezjištěných je desetinásobkem počtu zjištěných. 

Nevím, zda výsledek nějak pomůže ke zvládání krize, ale rozhodně se těšíme na potvrzení toho, kdo byl nejblíže realitě.{#emotions_dlg.sealed}

Co se týče délky trvání krizového stavu, tak KSČM rozhodla, že musí být ukončen koncem dubna a pan premiér souhlasil. Neboť na 1.máje se konají tradiční májové veselice a "Setkání komunistů pod Kuňkou". Nikdo nemá srdce odepřít zasloužilým členům strany takové povyražení.{#emotions_dlg.sealed}