Co říká projev M. Zemana?

obrazek
18.11.2015 16:38
V Den boje za svobodu a demokracii vystoupil M. Zeman po boku M. Konvičky či M. Černocha na akci svolané organizací Blok proti islámu. Samotný tento fakt řekne mnohé. Přesto je ale dobré podívat se na prezidentův projev podrobněji a zkusit se zamyslet nad tím, co má vlastně znamenat.

M. Zeman v úvodu svého projevu poděkoval organizátorům akce za pozvání, protože „bychom si všichni měli v klidu a míru připomenout památku obou sedmnáctých listopadů, jak 17. listopadu 1939, tak 17. listopadu 1989.“

A pokračoval: „Co tato dvě výročí přes propast padesáti let spojuje? Myslím si, že jsou to dvě věci. Za prvé, nesouhlas našeho národa s okupací, ať už zjevnou v případě německé okupace, nebo špatně skrývanou, ale existující v případě okupace sovětské. Tento národ si zaslouží, aby si vládnul sám a aby mu nikdo, opakuji nikdo, z vnějšku nediktoval, co má a co nemá dělat. Ale druhá vzpomínka na oba sedmnácté listopady je možná stejně závažná. Tehdy lidé vešli do ulic, aby protestovali proti manipulaci, aby protestovali proti tomu, že jim je vnucován jediný správný názor, že jsou navlékaní do svěrací kazajky, názorové uniformy, a že nesmějí myslet jinak, než jim předepisuje ten, kdo jimi manipuluje“.

Více se však k 17. listopadům nevyjadřoval. Akce, které se zúčastnil, se totiž netýkala Dne boje za svobodu a demokracii, ale jmenovala se Demonstrace na podporu názorů prezidenta republiky na imigraci a islám.

V následující části projevu se M. Zeman věnoval tzv. „migrační krizi“ a v podstatě se snažil ukázat, že dnes jsou lidi v této souvislosti manipulováni podobně, jako byli v obdobích, která si 17. listopadu připomínáme.

V citovaném úvodu prezident prohlásil: „Tento národ si zaslouží, aby si vládnul sám a aby mu nikdo, opakuji nikdo, z vnějšku nediktoval, co má a co nemá dělat. Těžko si tuto Zemanovu větu v kontextu jeho projevu o imigrační krizi vyložit jinak než jako kritiku Evropské unie, a zejména snahy evropských lídrů o prosazení tzv. „uprchlických kvót.“ 

Pozoruhodné na tom je, že se hned v úvodu M. Zeman, který proti EU nikdy nebyl, a naopak dlouhodobě zastával proevropské názory, do této instituce pustil v podstatě stejným způsobem jako jeho předchůdce a známý odpůrce EU V. Klaus. Takové konání v člověku vyvolává otázku, zda Zeman nyní skutečně říká to, co si myslí, nebo to, co chtějí jeho posluchači slyšet…

„Byli jsme svědky mnoha mediálních masáží, ale jedno bych chtěl zmínit samostatně, protože to hýbe celým národem. Je to mediální masáž týkající se migrační krize. Domnívám se, že je potřeba tolerance vůči odlišným názorům. Že každý má právo ve svobodné společnosti tento názor vyjádřit, ale také že opačný názor nesmí být ve společnosti umlčován a označován různými nálepkami, nebo dokonce nadávkami jako extremisté, xenofobové, islamofobové, rasisté nebo fašisté. Nálepka či nadávka není argument a poukazuje pouze na argumentační nedostatečnost těch, kdo ji vyslovují.“

Se vším, co M. Zeman v této své části projevu uvedl, se dá souhlasit. Určitě zažíváme mediální masáž týkající se uprchlické krize. Určitě, a je velmi dobře, že to prezident Zeman řekl, je třeba tolerance vůči odlišným názorům. A rozhodně má člověk své názory, pokud jimi neporušuje zákon, veřejně vyjadřovat. A odlišný názor (od většinového), opět, pokud neporušuje zákon, by neměl být umlčován. A nadávka skutečně není argument, ale opravdu poukazuje na argumentační nedostatečnost (či neochotu) těch, kdo ji vyslovují. Prezident ale tak nějak na něco zapomněl nebo prostě jaksi něco nedořekl…

Pokud otevřeme kterékoli české mainstreamové noviny, o mediální masáži kolem uprchlické krize nemůžeme pochybovat. Z tématu uprchlíků, kteří do ČR ani nechtějí, je největší národní problém, který směle zastiňuje i to, co v ČR problémem skutečně je. Pokud ale prezident Zeman mluví o mediální masáži v souvislosti s uprchlickou krizí, proč neuvedl, že média v této oblasti masírují lidi spíše tak, aby uprchlíky vnímali jako velkou ekonomickou a bezpečnostní hrozbu pro ČR? Člověk by skoro řekl, že mainstreamová média se od médií velmi otevřeně „brojících“ proti uprchlíkům a islámu liší ponejvíce mírou vulgarity, kterou používají. Gró věci se ovšem zdá byt dost stejné…

Proč ve výčtu nálepek chybí výrazy jako sluníčkář, ultrasluníčkář, islámo-anarchista, ultralevicový extremista, pravdoláska, kavárna, pseudohumanista, dobroser a podobně? Toto nálepkování či nadávání není pouze argumentační nedostatečností těch, kteří je vyslovují? Jistěže ano…

Pokud M. Zeman mluví o tom, že názor odlišný od většinového by neměl být umlčován, má pravdu. Proč však prezident také nedodá, že podle výzkumu veřejného mínění provedeného např. společností CVVM je proti přijímání uprchlíků se Sýrie a Afriky v ČR více než 70 % lidí? Pro přijímání uprchlíků ze Sýrie podle tohoto průzkumu vyslovilo pouze 26 % lidí a pro přijímání uprchlíků ze severní Afriky 24 % lidí. Proč také neřekne, že podle výzkumu  provedeného společností SANEP jsou právě jeho názory na uprchlickou krizi to, co na něm většina lidí hodnotí nejkladněji (souhlasí s ním 72,3 % dotázaných)? M. Zeman tedy na Demonstraci na podporu názorů prezidenta republiky na imigraci a islám nehovořil k utlačované menšině, ale zřejmě k většině, které se snažil namluvit, že je menšinou, která se nemá bát své názory vyjadřovat a která by se neměla nechat umlčovat…

V další části projevu pak Zeman říká: „ Když se ptám, co způsobuje migraci, pak vím, že velká většina těchto ilegálních migrantů jsou mladí, dobře živení muži. A já se ptám, proč tito muži nebojují za svobodu své země proti Islámskému státu.“ 

Zde je zajímavé se pozastavit nad tím, že prezident Zeman automaticky všechny, co odcházejí zejména ze Sýrie či Afriky, nazývá nelegálními migranty. Stejně jako to dělá velká většina odpůrců uprchlíků.  To je, jak to tak vypadá, vcelku zásadní problém. Běžný člověk, ale ani prezident Zeman, není ten, kdo má posuzovat, kdo má a kdo nemá nárok na status uprchlíka a kdo do dané země přijít smí či nesmí. Pokud příslušné úřady posoudí, že je ten který člověk, který odešel ze své země, v „hostitelské“ zemi ilegálně, pošle ho přece pryč… A to prezident Zeman jistě velmi dobře ví. A pokud mluví o dobře živených mladých mužích, co na to říci. Myslí si snad, že v zemi, odkud odcházejí, byli dobře živeni jen tak, třeba ze slunečního svitu? Jistěže ne. Pokud ale díky válce ztratili práci, jak mají živit sebe a případně svou rodinu? Náboje zbraní bohužel k jídlu nejsou. A lze se komukoli divit, pokud chce sebe a svou rodinu chránit tím, že uteče z míst, kde jim hrozí smrt?

„Udělejme všechno, abychom nadále žili ve svobodné společnosti, kde si budeme vážit svých odlišných názorů, kde o nich budeme diskutovat, kde budeme argumentovat a kde nebudeme podléhat vymývání mozků.“ Těmito slovy prezident Zeman ukončil svůj projev a těžko, pokud tedy nezačneme zpochybňovat premisu, že nyní žijeme ve svobodné společnosti, jim můžeme něco vytknout. Můžeme se jen ptát, proč je nepronáší daleko od Bloku proti islámu a v poněkud jiném kontextu…

Proč to M. Zeman dělá?

Proč slova o potřebě toho vážit si odlišných názorů, potřebě argumentace a o potřebě odolnosti vymývání mozků nepronáší jinde než na demonstraci pořádané Blokem proti islámu?

M. Zeman měl loni v listopadu důvěru 37 % lidí. (V prosinci 2014 to bylo dokonce 34 % respondentů), letos v říjnu mu ovšem podle průzkumu CVVM důvěřuje 46 procent Čechů, a jeho podpora a je oproti poslednímu průzkumu uskutečněnému CVVM v květnu 2015 o 5 procent vyšší a oproti minulému listopadu dokonce o 9 procent vyšší. A to je hodně. Tento nárůst Zemanovy popularity, jak už je zmíněno výše, lze připsat v první řadě tomu, jak se vyjadřuje na téma uprchlické krize A dá se předpokládat, že jeho vyjadřování o uprchlické krizi bude dále přispívat k růstu jeho popularity.

Loňský 17. listopad čelil M. Zeman vrcholu kampaně proti své osobě. Rádoby rozbuškou těchto projevů byly např. Zemanovo vulgární vyjádření na adresu Pussy Riot, rozpory s rektory některých vysokých škol či jeho návštěva Číny nebo jeho odlet z Číny letadlem patřícím P. Kellnerovi… Tedy věci, které by ostatním snadně prošly, případně byly ještě kladně oceněny…

Lidé tehdy M. Zemanovi na Národní třídě houfně udělovali červenou kartu, pochodovali s hesly „Miloše do koše“ a vyzývali prezidenta k abdikaci. Na Albertově, kde M. Zeman mj. společně s prezidenty Německa, Polska, Slovenska a Maďarska vystoupil, na něho lidé hlasitě hvízdali a házeli po něm vejce. (Jedno z nich tehdy zasáhlo německého prezidenta Gaucka, který se musel asi hodně divit tomu, co se to u nás děje…)

Jeho odpůrci se ho zkrátka snažili zesměšnit a znemožnit věcmi, proti kterým se těžko mohl bránit. Jak se totiž bránit proti hvizdu, červené kartě či hozenému vejci?

V této době bylo asi i pro M. Zemana těžké uvěřit, že v příštím volebním období má šanci obhájit své vítězství v prezidentských volbách. Migrační krzie mu však šanci opět přihrála… M. Zeman si pochopitelně všiml, že vyhraněný postoj vůči uprchlíkům, imigrantům, ale o obecně Arabům mu může přinést sympatie české veřejnosti a potřebné politické body. A tak se této příležitosti také chytil.

A drží se jí tak pevně, že mu nedělá problém ani postavit se na pódium vedle Martina Konvičky a přesvědčovat občany České republiky o tom, že jsou-li toho názoru, že Sýrie a Afriky do světa utíkají především agenti Islámského státu, kteří nás tu všechny do jednoho chtějí obrátit na „víru pravou“, případně povraždit, nebo lidé, kteří nehodlají ani zavadit o práci a chtějí žít pouze ze sociálních dávek, a podle toho bychom se k nim měli také chovat, mají pravdu. Mají pravdu a nemají se nechat zastrašit a umlčet těmi, kteří říkají, že věci se mají přeci jen poněkud jinak. Mají mít na paměti, že právě jejich postoj, budou-li ho dávat najevo, je zásadní pro zachování svobodné společnosti. Ať už je to jakkoli absurdní a ať si tohoto svého absurdního jednání musí být sám M. Zeman vědom…

M. Zeman na nechutnost v podobě dehonestační kampaně proti své osobě reagoval také nechutností. Z hlediska zisku politických bodů mu jeho tah vyšel na sto procent. Prezident republiky by však měl být, a měl by chtít být, morální autoritou své země. Je starou pravdou, že demokratičnost té které země se nejlépe ukáže v tom, jak přistupuje k těm nejslabším. Pokud bychom demokratičnost České republiky hodnotili podle přístupu k uprchlíkům, tedy k těm nejslabším, příliš dobře by nedopadla. A prezident republiky by měl upozorňovat spíše na takové věci.

Nikoli vystupovat na akci skupin jako je Blok proti islámu a hovořit o tom, že „Náš národ není xenofobní, v tomto národě, v této zemi, žije více než půl milionů cizinců a dokáží najít soužití s naší kulturou, jsou přijímáni přátelsky a nejsou s nimi žádné problémy, naopak naší společnosti prospívají. Ale jejich kultura je plně slučitelná s evropskými hodnotami. Není to kultura vrahů a není to kultura náboženské nenávisti,“ jak to učinil prezident Zeman na Demonstraci na podporu názorů prezidenta Zemana na imigraci a islám k příležitosti oslav Dne boje za svobodu a demokracii.

Jak nebetyčně odlišně se ohledně uprchlíků vyjadřuje například německý prezident J. Gauck, který u nás loni v rámci štvanice proti Zemanovi dostal vejcem: „Stejně jako v roce 1990 nás čeká výzva, která zaměstná několik generací. Sjednocení Německa znovu spojilo to, co k sobě patřilo odjakživa.  Na rozdíl od tehdejší doby ale nyní musí srůst dohromady to, co k sobě dosud nepatřilo. Východní a západní. […] Bude to chtít určitý čas, než si nově příchozí zvyknou na společenský řád, který nezřídka bude v rozporu s jejich tradičními normami. A bude to chtít čas, než staří a noví spoluobčané převezmou odpovědnost za stát, který budou všichni vnímat jako společnou zemi.“

Citovaný Gauckův projev je projev státníka, který skutečně morálně vede svou zemi. Projev, který na Albertově přednesl M. Zeman, je naproti tomu projevem člověka, který v první řadě vede svou osobu k volebnímu vítězství v dalších prezidentských volbách a na všechno ostatní rezignuje.

Je však otázkou, zda chce česká společnost od svého prezidenta něco víc… Ono se zdá, že často nikoli. A to je na celé věci to nejsmutnější.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

gustav-svoboda

Jako bych četl  podobné již dříve. O jiných lidech, v jiných souvislostech. Od Jaroslava Kojzara. 

Vladimír Štingl

Paní Sedláčková, a co jste vlastně chtěla říci??? Pokud nerozumíte mé "matlanici" v 2. odstavci, tak je to Váš problém, protože klvaňoidními kecy a obdobnou "hloubkou myšlenek", to nevyřešíte.... O vejcích a Zemanovi jste zajisté slyšela a dokonce se i zmínila, ALE KDE JSTE BYLA, když se vyjadřovali debilové jak je to "správné a demokratické" při "pietě" po někom házet vajíčky, čímkoliv??? U Zemana těžké provinění, že o něj letos bylo postaráno a poprávu, zajistil si publicitu, zjevně "zahájil" i volební kampaň ..... O čem to vlastně "diskutujeme"?

Číst umíte, zvláště oslovení Vám jde.... A ejhle, jak se vloudí "překlep" ala jiný blog. Tak s tím jsem se za 30 let práce na počítači nesetkal. Ale to je pouze pro pobavení.

Příště, na rok 2016, nabídněte prezidentské kanceláři poradenskou činnost, jak mají "studovat" tzv. "průzkumy", jak zahujeřit někomu jinému, třeba Vám a podobným, aby mohl Kalousek a banda zaplaceným mutantů organizovat "protestsong" za 3 dny poté..... Jakl není absolutně moje "parketa". Ale popsal skvěle stav a jednání dementů a gaunerů... Kdo chce psa bít, hůl si najde. Patříte, sice jako "elegantní analyzátorka", bohužel, mezi ně.

Zdravím Vás.

 

ps

Dobrý den, pane Štingle,

své "texty" s panem Paroubkem nekonzultuji. 

Ano, prezident říká to, co uzná za vhodné. To jistě máte pravdu. To ale neznamená ani to, že to budou za vhodné považovat ostatní, ani to, že to skutečně vhodné je.

Zemana jsem, stejně jako vy :), volila ve druhém kole prezidentské volby. Nijak zaujatá proti němu nejsem. Ale pravda, že jím nejsem ani nijak oslněna v pozitivním slova smyslu. Takže, ne, že Zemana prostě nemám ráda, to jsem říct opravdu nechtěla a není to pravda.

Matlanici ve druhém odstavci nerozumím.

Myslím, že házení vajec a kampaň proti M. Zemanovi jsem ve článku zmínila.

Já, třeba, neumím číst mezi řádky, vy však evidentně neumíte číst ani ty řádky... 

 

Vladimír Štingl

Paní Serdráčková,

konzultujete s J.Paroubkem Vaše "texty"? Pokud jakoby "intelektuálně vyspěle" podsouváte svůj "vyspělý analytický pohled" na to co kdo říkal, tak prezident bude říkat vždy to co uzná za vhodné. Havel lhal až se mu od huby kouřilo, Klaus ten by musel spolu s ním sedět na doživotí...... Ale to jste buď tahala dřevěného kačera nebo byla slepá a hluchá. Nemáte prostě Zemana ráda, nelíbí se Vám jeho názory, projev a vystupování. To jste chtěla říci? Pokud ano, i včetně Vašeho názoru je to prostě jednoduché.

Horší je to s konkrétními ataky na základě "kritiky" o tom jak prezident "nedostatečně" pohovořil o 17. listopadech jako meznících v našich dějinách...... To jste ze sebe vysypala velmi briskně a následně jste 2/3 textu věnovala migraci...... Skutečně "systémové". "...Ono se zdá, že často nikoli." (s dovolením "citace" ze závěru Vašeho textu).

Kde jste byla vloni, když parta zaplacených a zpovykovaných zmetků házela, mj. i na Gaucka, vajíčka, sprostě nadávala a urážela??? To je na celé věci to nejsmutnější, že jste se polila zmizíkem, nebo byla mezi dementy s vajíčkama. A pokud neumíte "číst mezi řádky", dejte si schůzku s J. Paroubkem - porada je nutná.

Zdravím Vás.

 

ps

Pane Vimmere,

pokud dobře chápu, že říkáte, M. Zeman chtěl lidem říci: "Konvička je náš vůdce, budoucí prezident", což kvitujete, je k tomu opravdu těžké něco dodat. Snad jen to, že se v tomto ohledu naštěstí na 99 % mýlíte, protože M. Zeman nic takového říci skutečně nechtěl, a neodpovídá tomu ani komunikace celé akce z úst prezidentova mluvčího Ovčáčka. Zeman tam přišel a mluvil spíš proto, aby řekl, "Tady jsem, já jsem váš hlas a váš prezident". To je sice stále lepší, než kdyby říkal - tady stojím vedle Konvičky, to je váš budoucí prezident, ale nic moc to také není. Prezident totiž nemá být hlasem do značné míry iracionálním strachem ovládaných lidí, kteří kvůli svým obavám zastávají extrémní názory, ale naopak má těmto lidem ukazovat, že strach je nesmí připravovat o demokratické hodnoty, na nichž naše společnost stojí...

Prezident jistě není matka Tereza, ale to je zcela jiná věc. Pokud kritizuje nálepkování, je samozřejmě poněkud laciné, pokud kritizuje pouze některé nálepky, ale jiné mu nevadí...

Pane Štingle, 

kritizujete zde paní Amiourovou za nesrozumitelnost textu, ale přiznám se, že ve vašem písemném myšlenkovém toku je třeba pro mě také těžké se orientovat... Nic o "negramotech"jsem nepsala a nic takového nepsal ani pan Paroubek. A řekla bych, že jsem psala zcela o něčem jiném...

Zbytek vašeho textu už, zdá se mi, se mého článku netýká vůbec...

Vladimír Štingl

Paní Kateřino, Vy jste pod vlivem nebo šňupete? Co to je opět za nečitelnou hámotinu? Svůj názor a myšlenky můžete sdělit, pokud Váš text bude alespoň v základu čitelný.  Nejen, že čitelný opět není, ale pochopit ze zbytku Vaše myšlenkové pochody to je pro psychiatra, v lepším případě. Kolik migrantů již ubytováváte? Překládáte jim? Učíte je český jazyk? Co sociální návyky? Prošli lékařskou kontrolou a testy? Co jim připravujete za stravu? Kolik dostávají kapesného? Mají evropské oblečení? Koupila jste jim ho?  Zajistila jste jim doklady - skutečnou identitu? Kde jste jim zajistila zaměstnání? Naučila jste je místopis? Měli sebou nějakou finanční rezervu, vybavení? A co děti, kterou školu budou navštěvovat? A orientačně: "co to koštuje za kalendářní měsíc v Kč?". Co dotace, vynese to něco? Dejte vědět..............

Zdravím Vás.

Vladimír Štingl

Pan Zahrádka, ostatně jako vždy, vyjadřuje svůj názor a pohled s nadhledem a korektností i v případě vystoupení M. Zemana při příležitosti 17. listopadu na Albertově v kontrastu s názorem P. Sedláčkové. Velice poučné. P. Sedláčková má "jasno". S ní samozřejmě i J. Paroubek. Vystoupení M. Zemana bylo jen "exhibicí" pro "negramoty" a individua ducha mdlého..... M.Zeman si určitě uvědomuje svoje možnosti, svůj zdravotní stav a obecně perspektivu a její omezení do dalších let..... A ani se nedivím, že využívá každého svého vystoupení k "propagaci" své osoby - je to obdobný typ jako Klaus (to by mohl být absolutní příklad narcisismu), Havel.... exhibionisté, "POLITICI". Ale na rozdíl od Klause říká věci přímo, ať se to líbí všem nebo nikomu. Volil jsem M. Zemana v 2. kole a dodnes děkuji i podílu J. Paroubka, protože volba Dienstbiera v I. kole byla nejen neznalost tohoto exota, ale především nedomyšlené přispění k tomu, že ve druhém kole mohl být "majitel velkého bytu" spolu s jedním z nejodpornějších existencí této země.

Pane Wimmere, díky. Jasné, přímočaré a dnes...? Zaplať pánbůh, že je M. Zeman prezidentem. Ale pokud bude reálná šance na "lepší" volbu, tak ji využiji. Pokud bude M. Zeman "menší zlo", tak můj hlas dostane.

K P. Sedláčkové - doporučuji se přihlásit do volebního týmu Klvaňů, Gaucků, Junckerů, Merkelů, Hollandů a podobných. Z toho co řekl Gauck, ten "veliký morální vůdce Němců" (mj. to byl i Hitler.....) jde doslova hrůza.... Takže "hoši" to mají naplánované se vším všudy, že P. Sedláčková? TTIP, euro, nebo malý Schengen, nařízené přijímání imigrantů,  zrušení Benešových dekretů a obsazení českého "pohraničí" movitými Němci, zbytek implantovanými afroaraboasijskými imigranty..... A pokud P. Sedláčkova píšete o "nechutnosti", tak Váš názor jsem si rád přečetl, protože je velice dobré vědět co za nechutnosti se chystá na naprostou většinu našich dětí a vnuků.... Takový nepodařený "trojský kůň" Britských listů, nepíšete tam P. Sedláčková?. Nechcete náhodou převzít "spoluodpovědnost" za společný stát Libyi, Irák, Sýrii??? "Elegantně" slizký blog plný jedu....

Jakou "přidanou hodnotu" za připravenou zemi a její struktury pro "nové obyvatelstvo" obdrží "staré obyvatelstvo" resp. původní stát? Je zhruba 20 základních otázek, které lze zveřejnit a formou mozaiky doplňovat, aby bylo zřejmé že "humanita, solidarita" a začlenění imigrangů má TATO POZITIVA  a TATO NEGATIVA... vyjma proklamované "lidskosti, humanity, solidarity" jako jednosměrné stezky do "nabizeného prostoru "negramotné, xenofobní, zdegenerované evropské pustiny postrádající zaměstnance, podnikatele a asi i kapitál..... to je neskutečná pitomost, když jsem si to znovu přečetl... Asi jako o "skvělém" euru a jeho přínosu pro řadové občany (zvláště při sengerkurzu 30,00 Kč = 1 euro). To už tady bylo - veksláctví.

 

Vimmer Petr

Projev pana prezidenta byl velmi kvalitní a vizionářský. Kritici se například pozastavují nad tím, že pan prezident byl dlouho proevropský a nyní otočil. Inteligentní lidé se neubrání změně názoru, dojde-li ke změně situace. Evropská unie se hodně změnila k horšímu. Já bych bruselským úředníkům nesvěřil ani stánek s novinami.

Kritici dále poukazují na to, že pan prezident nekritizoval nálepkování sluníčkář, dobroser atd. Pan prezident prostě není Matka Tereza a já jsem tomu rád.

Proč se pan prezident postavil na tribuně vedle pana Konvičky? Tímto pan prezident sledoval sjednocení protiimigračních hnutí.

Tímto nepřímo řekl "Zde je náš vůdce, on nás povede, toto je budoucí prezident".

 http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/jak-dal-s-imigraci-u-nas

jiri-paroubek

Pánové Vimmere a Zahrádko, paní Sedláčková velmi decentně projevila svůj názor na vystoupení prezidenta dne 17.11. Myslím si zhruba to, co ona. Prezident by měl být schopen především duchovně-morálního vedení země. Jeho vystoupení tento pořadavek jaksi nesplňovalo. Řekněme si to otevřeně. Přátelé pravdy a lásky se snaží prezidenta zesměšňovat. Vidí to jako cestu, jak zabránit jeho znovuzvolení. Naopak M. Zeman tomu čelí tím, že lidem populisticky říká to, co chtějí slyšet. Chce si zajistit znovuzvolení. O nic jiného nejde. Zrovna v tomhle bych M. Zemana neglorifikoval.

ps

Pane Vimmere, panu prezidentovi nic nedelam. Myslim, ze je zcela v poradku, kdyz se nekomu cineni pana prezidenta libi, a jinemu mene. I on sam kazdopadne ve svem projevu vyzval k tomu, abychom se nebali vyjadrovat svuj nazor... Pan prezident je jiste rad, ze mnoho lidi je s jeho konanim spokojeno, a verim, ze je smiren i s tim, ze nekteri lide maji k nekterym jeho krokum vyhrady...

Vimmer Petr

paní Sedláčková, nechte pana prezidenta na pokoji. Odvádí vynikající práci.

ps

Dobry den, pane Zahradko. Dekuji za komentar.

 

Ad 1) tento muj nazor neni muj nazor, ale fakt. Akce, na ktere M. Zeman vysroupil, byla skutecne Demonstrace na podporu prezidenta a jeho nazoru na migraci a islam.

Ad 2) arogantne jsem to urcite nemyslela. Tzv. v tomto pripade skutecne myslim tak, ze nejaka skutecnost se nejak.nazyva.

Ad 3) to, ze nejsem schopna neco reflektovat, samozrejme nevylucuji.

Rada si vase dlouhe (i velmi dlouhe) psani prectu. A jeste jednou dekuji za precteni clanku a za komentar.

ivan-zahradka

1) "Akce, které se zúčastnil, se totiž netýkala Dne boje za svobodu a demokracii, ale jmenovala se Demonstrace na podporu názorů prezidenta republiky na imigraci a islám." -  Když něco tak zásadního tvrdíte, slušelo by se argumentovat, na čem se tento Váš, podle mého soudu nesprávný názor, zakládá.

2) "V následující části projevu se M. Zeman věnoval tzv. „migrační krizi“ "...to slovo takzvaná je podle mého soudu poměrně arogantní výraz. Slušelo by se vysvětlit, proč se domníváte, že se o utečeneckou krizi podle Vašeho soudu nejedná. Takto to navozuje dojem, že si myslíte, že pan president musí být naprostý idiot, který si něco cucá z prstu.

 

3) Pozoruhodné na tom je, že se hned v úvodu M. Zeman, který proti EU nikdy nebyl, a naopak dlouhodobě zastával proevropské názory, do této instituce pustil v podstatě stejným způsobem jako jeho předchůdce a známý odpůrce EU V. Klaus. Takové konání v člověku vyvolává otázku, zda Zeman nyní skutečně říká to, co si myslí, nebo to, co chtějí jeho posluchači slyšet…))...sice chápu, proč to ve Vás vyvolává otázku, ale to může být také tím, že nejste schopna reflektovat nekonečnou sérii fatálních selhání této, jak sama říkáte, instituce. Nejsem si jist, že se dá usuzovat, že by pan president nějak zásadně změnil svůj názor na užitečnost EU. To myslím bohužel nedokáže. Pokud je ale kritický k jejímu současnému fungování či spíše nefungování, pak mu to slouží spíše ke cti spíše než naopak (narozdíl od Vás). 

A tak bych mohl pokračovat v analýze Vašich omylů ,a bylo by to opravdu ještě dlouhé, velmi dlouhé, psaní.