Desatero božích přikázání diskriminuje muže

bible
27.2.2018 15:07
Přikázání desatera jsou vyjmenována ve dvou knihách Starého Zákona. V knize Exodus a v knize Deuteronomium. V obou je jeden zákaz, který říká, cituji: „Nebudeš dychtit po ženě svého bližního…“, konec citace . V druhé knize Mojžíšově jde o přikázání pod číslem deset, v páté knize Mojžíšově je tento zákaz už uveden pod číslem devět.

V modlitbě podle katolického Katechismu jde o přikázání deváté a zní doslova, cituji: „Nepožádáš manželky bližního svého“, konec citace. Uvedené citace jsou podle českých ekumenických překladů Bible. Už dávno považuji uvedené přikázání za nerovnoprávné. A v současné době zostřené generové aktivity tvrdím, že jde o diskriminaci mužů. Uvedu to na příkladu z Katechismu. Muž nesmí požádat manželku bližního svého. To je v pořádku. Leč ženám není zakázáno požádat manžela bližní své. Což už v pořádku není. Takže žádám patřičné autority o přepracování desatera božího. Čím si samozřejmě nedovoluji Boha kritizovat.

Stanislav A. Hošek 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Dona

Ako toto prikázanie chápem ja : Posledný štát, ktorý dovolil ženám voliť je Saudská Arábia - roku 2015. Ak to vezmeme za bernú mincu, tak až do roku 2015 vládol vo svete patriarchát, respektíve androcentrizmus. Samozrejme, v poslednom storočí bol na ústupe, alebo bol oslabovaný pomalým nástupom žien do vedúcich funkcií ( okrem královien a cisárovien, či cárovien, ktoré svoj post dedili)- avšak v rodine pretrváva vo väčšine sveta dodnes.

Týmto krátkym predslovom chcem poukázať, že všetky zákony, pravidlá, etika i morálka bola písaná - vrátane Biblie - podľa muža a pre muža. Muž bol tým človekom s veľkým Č, muž rozhodoval o živote a smrti, muž riadil spoločnosť - kým žena musela zostať pre spoločnosť neviditeľná. 

V prípade 9. prikázanie : "Nepožiadaš manželky svojho blížneho". Keďže muž rozhodoval ktorá bude, či nebude jeho manželkou, bolo len logické, že zákaz je mierený na muža - žena si nikdy nemohla  vyberať muža a žiadať ho " o ruku "- dnes sú ojedinelé prípady, že žena požiada muža "o ruku". Žena mohla muža zviesť, ale vždy to bol muž, ktorý s tým musel súhlasiť a nakoniec ju požiadať o ruku.  Naviac, muži zvádzali a " kradli " manželky svojich blížnych, za čo neboli ani odsudzovaní, ani trestaní. Mnoho mužov bolo z tohto stavu nešťastných, pretože zrejme svoju manželku miloval, alebo s touto stratou stratil aj bohaté veno, no ona jeho nemusela - keďže žena bola tovarom, ako každý iný. Ani dnes sa na tom nič nezmenilo. Žena má dnes oproti minulosti len jednu  " beztrestnú " možnosť : povedať mužovi nie, a za toto nie nie je trestaná rodinou ani spoločnosťou.

Žena je dnes " trestaná " spoločnosťou mužov tak, že zarába 70% mužskej mzdy pri rovnakom výkone. Väčšina žien sa dodnes stará o rodinný krb a výchovu detí, keďže muž je nositeľom výplaty......

Preto nevidím žiadnu diskrimináciu mužov v Biblii, ani v reálnom svete. Na druhej strane : Cherchez la femme !