Einstein – WADA – Politika

olympia
12.11.2015 08:44
„Dostojevský mi dal více, než jakýkoliv druhý myslitel, více než Gauss.“ To je jedno z mnoha prohlášení Einsteina. V tomto listopadu je tomu sto let, co 26letý Einstein zveřejnil hned tři klíčové vědecké práce, které změnily náš pohled na fyziku. Ve statích napsal, v německém Ulmu narozený Einstein, roku 1905 o povaze a velikosti atomů, kvantové teorii a své vlastní teorii relativity. Jeho práce způsobila doslova revoluci v lidském chápání hmoty, vesmíru a času. Položila základy jaderného věku. „Rovnice je pro mě důležitější, protože politika je pro okamžik, a rovnice pro věčnost.“

To prohlásil Einstein předtím, než obdržel v roce 1921 Nobelovu cenu a poté formuloval slavnou speciální teorii relativity. Teorii relativity rozvinul během příštích deseti let do všeobecné roviny. Po té se nechal Einstein slyšet: „Jestliže se teorie relativity potvrdí, Němci řeknou, že jsem Němec a Francouzové, že jsem světový občan. Jestliže se moje teorie nepotvrdí, Francouzové mě prohlásí za Němce, a Němci za Žida.“ Věřím, že nejenom proto, ale i pro své „Jsem hluboce věřící bezbožník. Je možné to nazvat svým způsobem nová víra“ se v tomto roce oslavuje v Německu sérií nejrůznějších akcí nejzvučnější jméno ve světě vědy a židovského pacifistu. Einstein musel kvůli svému původu a názorům prchnout před nacistickým režimem ze své domoviny a přál si: „Ať mě spálí. Nechci, aby se chodili lidi sklánět před mými kostmi.“ Na okraj a pro spojení s problematikou druhé části příspěvku připomínám, že v relativitě relativity se nachází objektivní pravda.

WADA, v českém jazyce Světová antidopingová agentura, založená 10. Listopadu 1999 ve švýcarském městě Lausanne s cílem koordinace boje proti dopingu ve sportu, a její současné vedení za aktivní pomoci USA pravděpodobně neví nic, nebo jenom velice málo o Einsteinovi. Proto ve své protiruské hysterii, která začala již v roce 2001, hlasováním Ruské federace proti kanadskému ex-plavci, spoluzakladateli WADA a rusofobu Richard W. D. Pound (1942) se WADA, vedená Sir Craig Reedie neřídí radou Einsteina: „Etické chování člověka by mělo být založeno na soucitu, vzdělání a výchově a společenských vazbách. K tomu není potřeba žádné religiózní osnovy.“ WADA se totiž nejenom neřídí radou, ale přidala do svého konání politiku. A ta je vždy špatným sluhou. Především když USA a její spojenci hledají doping a vliv na úspěch olympiády v Soči u FSB RF.

Jeden z pramenů očividné politizace sportu, MOK a tím i WADA je spojen se jmenovaným kanadským právníkem Richard W. D. Pound. Je tomu proto, že tento pán byl svého času zodpovědný za hledání sponzorů a reklamy pro MOK a tím i pro všechny finanční toky, včetně WADA, kterému předsedal. Jako úspěšný sběratel peněz pro MOK byl také úspěšný jako právník při utajování a „řešení“ dopingového skandálu během olympiády USA v St. Lake City. Nejpozději od té doby ho mají v USA rádi, a proto ho navrhli na prezidenta MOK. Jenže nehlasováním Ruské federace pro něj, ale pro Jacques Rogge (prezident MOK od 2001–2013) v roce 2001 si RF udělala nepřítele, který má dnes možnost se mstít. Každá msta je sladká, říkala mi pře 65 léty babička. Problém se mstou je v tom, že msta je nejenom spojena s mýty a duchy, ale velmi často i s realitou.

Je realitou a nepopíratelnou pravdou, že WADA bojuje proti dopingu a zemím, ve kterých se používá „stará chemie.“ Co se týče zemí a farmaceutických koncernů produkujících „novou chemii,“ WADA je očividně slepá a hluchá. Je ale současně kreativní a nápaditá. Proto asi zapojila do své argumentace tajemnou a zkušenou Ruskou FSB a funkci jakéhosi sportovně – dopingového tribunálu. Věřím, že až dojde na lámání chleba, ruští atleti nebudou vyloučeni z olympiády v Rio i proto, že WADA má chránit čestné sportovce proti drogám a nemůže nikdy dokázat, že sportovci vědomě chtěli přijímat drogy.

Ať již dojde, nebo nedojde k vyloučení Rusů z olympiády v Rio, politizovaná akce WADA patří bezpochyby do arzenálu hybridní války proti RF. Kromě toho WADA potvrzuje jedno z mých mnoha starých tvrzení o tom, že v posledním stadiu kapitalismu ničí kapitalismus sám sebou vytvořené organizace a struktury. Tím vzbuzuje falešnou naději na zrození nového systému. Bylo dobré, ale naivní očekávat znovuzrození lepší WADA. Ziskuchtivost farmaceutického průmyslu a obchod se sportem něco takového prostě nedovolí. Chci věřit, že dříve než dojde k dopingu schopnému měnit DNA sportovce, který žádná laboratoř WADA nezjistí, si většina z nás uvědomí, že historie novodobého dopingu začala v roce 1935 produkcí injekčního testosteronu nacistickými lékaři. A bude se chovat jinak, než dnes. Nacističtí lékaři svého času zvyšovali agresivitu vojáků s pomocí injekčního testosteronu a neváhali ho použít při olympiádě v Berlíně v roce 1936. Splní li se moje víra, dojde k založení paralelních kontrolních struktur iniciovaných RF a jejími spojenci, včetně členů BRICS, EAEU. Ty pomalu a jistě navrátí sport sportu. Tamní politici vědí, že v zdravém těle zdraví duch. V opačném případě dojde k válce, která udělá obchodu s dopingem a licoměrností západem kontrolovaných institucí, konec. To i proto, že velká sportovní velmoc, jakou je RF i v současné době, pro mnohé na Západě neočekávaně, bude ochotna se obětovat a bojovat o své místo ve sportovním světě, stejně jako ve světě geopolitickém.

Na geopoliticko – vojenském poli v Sýrii probíhá v současnosti ukázka moderní ruské techniky. V bublině o diametru 600 km jsou všechna vojenská zařízení NATO, tím i USA slepá a hluchá. Kdo chce vědět více, ať se seznámí s obsahem odkazu: http://osnetdaily.com/2015/10/russian-jamming-system-blocks-all-nato-electronics-inside-bubble-600-km-in-diameter-over-syria/

Pro čtenáře pouze s hospodářským zájmem nabízím k úvaze si uvědomit, že sledování burzy nestačí k posouzení hospodářských trendů a hodnot. Osobně posuzuji kromě jiných obchodní aktivity. Je tomu proto, že zmenšení globální obchodní aktivity znamená neuspokojivý stav účastníků obchodních aktivit. Současný stav obchodních aktivit indikuje na příklad, že doposud nikdy v nerecesní době nedošlo ke snížení světového obchodu, jako je tomu dnes. Jenom v tomto roce se světový obchod zmenšil o 8,4%. Cena nákladní dopravy padá. To je další špatný signál. Na příklad Baltic Dry Index se snížil během jednoho měsíce z 809 na 630 bodů. Čínský export se jenom v říjnu t.r. snížil o téměř 7 % v ročním srovnání. Důležité je také snížení importu do Číny. Ten se snížil v říjnu o 18,8 %, po propadu v září o 20 %, ve srovnání s minulým rokem. Nemám důvod k adventí radosti. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.