Evropa mobilizuje proti extremistům

kristalova noc
14.10.2019 06:19
V den antisemitského útoku v Halle nad Sálou, který si vyžádal dvě lidské oběti Evropská unie konstatovala, že pravicoví extremisté jsou na pochodu. Stalo se tak na zasedání ministrů vnitra EU v Lucemburku na kterém padl návrh, aby obdobně jako v Kanadě neonacistické skupiny „Blood and Honour“ a „Combat 18“ byly umístěny na teroristické listiny evropští extremisté .

Zatím však jednotlivé státy nejsou schopny se dohodnout na společné definici pravicového extremismu. Policejní odborníci Europolu si stěžují, že neexistuje dostatečná dokumentace jak ji charakterizovat. . Často podle jejich názoru se extremistické zločiny nemohou posuzovat jako teroristické činy. Používají stále více metody Islamistů, kteří nenávist šíří prostřednictvím internetu. Koordinátor EU v boji proti terorismu Belgičan Gilles de Kerchove upozornil že pravicoví extremisté nejsou jen v Evropě, ale v celosvětovém rozměru. Poukázal přitom na atentáty v Novém Zélandu, Spojených státech i mimo členských zemí EU jako v Norsku.

Řada  zemí EU ,mezi nimi Švédsko a Německo se vyslovilo pro zostřenný postup proti pravicovým extremistům.  Spolkový ministr vnitra bavorský křesťanský sociál Horst Seehofer  upozornil, že vzhledem  k posledním událostem v Německu byly bezpečnostní sbory vybaveny dalšími  pravomocemi v boji proti extremistům.  Zatím se však nedosáhlo společné dohody o postupu proti pravicovým extremistům a antisemitům a závěrem bylo pouze oznámeno, že budou mapovat jak se v Evropě rozvijí.  Evropská poslankyně za stranu Levice Cornelia Ernstová upozornila, že však  je akutním problémem v Evropské unii a je nutno mu věnovat prioritu protože přechází nyní do nové fáze,

Po událostech v Halle nad Sálou prezident ústřední Rady Židů v Německu  Josef Schuster vznesl silná obvinění proti policii, protože nechránila o svátku Jom Kippur tamní synagogu což považuje za skandální. Jen šťastné náhodě nedošlo k masakru přítomných věřících tam shromážděných protože pravicovému extremistovi se nepodařilo rozrazit její dveře. Ukazuje se, že ze strany tamní židovské obce byly učiněny  bezpečnostní opatření, ale chybějící policista mohl zabránit smrti dvou nevinných osob. Nestranický starosta Halle nad Sálou  Bernd Wiegand prohlásil, že je  politicky i národnostně pestrá , ale  pravicový extremismus není jejím specifickým problémem, protože jde o celospolečenskou záležitost. To si uvědomuje spolková vláda, když doslova několik hodin před událostí v Halle nad Sálou její ministryně spravedlnosti sociální demokratka Christine Lambrechtová vyzvala policii a bezpečnostní složky, aby odzbrojily pravicové extremisty a žádala, aby orgány úřadu pro ochranu ústavy zabránily, aby se do rukou pravicových extremistů dostaly zbraně.(Komentář o tom přinesla před týdnem Vaše věc.)

Včera v řadě německých měst se konaly protesty proti antisemitismu a pravicovému extremismu. Do ulic Berlína, Frankfurtu nad Mohanem a Halle nad Sálou vyšlo na několik set tisíc demonstrantů protestujících proti pozitivním postojům Alternativy pro Německo a dalších krajně pravicovým organizací vůči antisemitismu.

Federace židovských obcí v České republice FŽO ve výroční zprávě zaznamenala že v minulém roce bylo celkem 347 antisemitských incidentů. Násilné incidenty jsou zatím ojedinělé, ale nárůst antisemitských nálad je nicméně patrný na internetu a tvoří 93 procent evidovaných incidentů. Vzhledem k členství České republiky v Evropské unii tak nelze opomenout jejich evropský a světový kontext. Jak konstatuje výroční zpráva FŽO Česká republika však i nadále zůstává pro židovskou komunitu ve srovnání s jinými státy v našem regionu bezpečnou zemí. To však neznamená, že při sílících extremistických tendencích  nám nehrozí zvýšené nebezpečí a je jistě správné, že  u nás již po několik let platí latentní protiteroristická pohotovost.

Richard Seemann

 

Ilustrační foto:  Křišťálová noc v Německu v roce 1938, potižidovské běsnění, jehož poračováním byly vyhlazovací tábory.

 

 

 

 

seeman-richard
Narodil se v roce 1933. Je absolventem dnešní Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získal titul PhDr. Pracoval v Československém rozhlase, zahraničním vysílání. Po propuštění v roce 1970 byl zaměstnán jako topič a v železářství. V roce 1990 se vrátil do služeb Československého rozhlasu, kde zastával různé funkce, mimo jiné ústředního ředitele. Od roku 1993 je v důchodu a nadále spolupracuje s Českým rozhlasem. Od roku 1997 až 2008 byl členem Rady Českého rozhlasu, kde zastával po pět let funkci předsedy. Je autorem řady komentářů, článků a knih

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

ivan-zahradka

Slušelo by se v zájmu objektivního a vyváženého přístupu dodat, že německá vláda a neměcká civilní kontrarozvěda byly v minulosti často kritizovány za snahy bagatelizovat antisemitismus ze strany muslimů (viz např. zde: https://www.timesofisrael.com/germany-is-accused-of-downplaying-anti-semitic-attacks-by-muslims/)

Spolkový úřad na ochranu ústavy tak až pod tlakem veřejnosti a médií učinil v březnu t.r. mj. tyto závěry:

Conclusion: The spread of Islamist anti-semitism in Germany:

In order to get an idea of the extent and forms of anti-Semitic propaganda and incidents among Islamists in Germany, since the end of 2015 the BfV has tracked anti-Semitic incidents with an apparent Islamist background, which become known to federal and state intelligence services in the course of their work. A prerequisite for registration of an incident is, for one thing, that people or facilities recognized as belonging to the Jewish community are harmed. Another is that the originator of the incident represents Islamist thought and that this was decisive in bringing about the incident.

The tracking of these occurrences demonstrates that anti-Semitic incidents in Germany with an Islamist background are not uncommon. For the period from January to December 2017 alone, more than 100 occurrences have been recorded, ranging from anti-Zionist sermons to anti-Semitic graffiti to verbal and physical attacks on individuals. This is probably just the proverbial “tip of the iceberg.”

So far, violent events have been recorded only to a limited extent. However, even individual cases show that the ideological radicalization of people and the incitement to hatred and violence through anti-Semitic ideas form the breeding ground for escalations to violence.

It is also noteworthy, that numerous incidents have been caused by individuals, who have so far had no evidence of a connection to organized Islamism. For example, in April 2016 a woman in Berlin was approached by two men of Arab origin about her necklace pendant in the shape of the land of Israel. The two men cursed her say, among other things, “You fucking Jews! You are the scum of the earth.” In December 2017, a Jewish high school student was attacked by two Arab classmates who said, “You are child murderers, someone should cut off your heads!” Likewise, in December 2017, two strangers attacked a synagogue in North Rhine-Westphalia insulting the staff there saying, “Al-Quds belongs the us! Get out of here, you sons of bitches!”

Such incidents suggest that anti-Semitic ideas spread by Islamists are increasingly found among Muslims in society outside organized Islamist organizations. It remains to be seen whether this is a stable phenomenon, or perhaps a rising trend.

Regardless of how one looks at it, it nevertheless is noteworthy that anti-Semitic ideas spread by Islamist groups and individuals already pose a considerable challenge to peaceful and tolerant coexistence in Germany today. Active engagement with such ideas will be of increasing importance in the coming years. This applies not least of all to efforts for successful integration of Muslim immigrants and refugees.

This text was originally published in March 2019 by the Bundesamt für Verfassungsschutz ÖffentlichkeitsarbeitMerianstraße 10050765 CologneGermany www.verfassungsschutz.de

Translated by Jennifer S. Bryson, Ph.D.Visiting Fellow, Hudson Institute

https://s3.amazonaws.com/media.hudson.org/Anti-Semitism%20Among%20Islamists%20in%20Germany%20FINAL.pdf

Je třeba si uvědomit, že vzhledem k historickým zkušenostem Německa s nacismem je antisemitské chování v Německu spojováno s pravicovým extremismem. Německé úřady tvrdí, že až do konce 20. století by prý sotva někoho napadlo, že antisemitismus může mít i jiné pozadí a jiné motivace. Prý teprve na přelomu století se mělo objevit povědomí, že antisemitismus není jen charakteristická pro krajně pravicové prostředí. Vedle „každodenního antisemitismu“, který je prý společensky a politicky rozšířen ve středu společnosti, prý až nyní vidíme také náznaky antisionismu a antisemitismu na krajní levici...

Je i tak svým způsobem šokující, jak bezobsažné zprávy si lze přečíst od jinak v minulosti obvykle nade všechny meze precizních německých úřadů. Rovněž německé statistiky se podle řady zdrojů diametrálně liší od toho, co reportují jiné evropské země, patrně z hostorických důvodů a sosutředěním pozornosti na otázky a důsledky nesnášenlivosti, které vzešly z německého území.

Prostě je to zdá se stále země, která se ze své historie zatím stále ještě asi moc či ne dostatečně poučila a jakoby měla neustálé nutkání opakovat stále stejné chyby. Je to po tolika letech šokující a důvod k zamyšlení, jaké nepříznivé důsledky to pro nás může mít důsledky, s ohledem mj, na členství naší země v EU.

Jiří Volný st.

Problém tkví v tom, že neexistuje svobodná diskuse k židovské otázce. Židovské lumpárny a komploty jsou zametány pod koberec a každé protižidovské opozici je nasazována psí hlava. Vzpomeňme na poslední prezidentské volby, kdy všichni kandidáti byli prožidovští.  Nesmíme zapomenout na předsedu úřednické vlády Fischera, který je představitelem židovství nejsilnějšího kalibru. Znamená to, že ti, kteří nemají Židy v lásce, mají právo akorát mlčet a platit daně?