Evropa odmítá protivirová opatření

korona rouška
18.5.2020 08:01
O víkendu v mnoha evropských velkoměstech tisíce lidí protestovalo proti politice omezující veřejný život z důvodu boje s koronavirem.

V Německu se demonstrantů   dostavilo daleko větší množství, než se původně očekávalo. Ve Stuttgartu se shromáždilo krátce před zahájením více jak pět tisíc účastníků.  V Mnichově podstatně více lidí než  povolená tisícovka v místě, kde každoročně probíhají říjnové pivní slavnosti. Policie byla proto nucena uzavřít shromaždiště, když mnichovská městská správa nařídila, že demonstranti musí dodržovat jeden a půl metrové vzdálenosti a maximální dvouhodinový limit jejího trvání .

Demonstrace se konaly v dalších městech především v Berlíně, Norimberku, Lipska a Brémách. Ve Frankfurtu   patnáct set osob vyšlo s  transparenty „Důstojnost člověla je pro člověka nejvyšší cenností a nikoliv zdraví“, „Proti lžím maska nic nezmůže“, „Zastavte očkování“! Oponentně vystoupila skupina protidemontrantů  skandující, že neexistuje žádné právo na neonacistickou propagandu.

Před historickou kolínskou katedrálou se shromáždili stoupenci sympatizantů protestující proti prosazování práva a v Hamburku  několik set protestovala proti nařízeným hygienickým pravidlům a údajně připravované očkovací povinnosti. V Berlíně před budovou říšského sněmu došlo k tumultům demonstrujících se zakročující policii, která pro nedodržování hygienických pravidel zajistila řadu osob. Za nenošení ústenek byla žádána pokuta ve výši tři sta euro.   

Spolkový úřad pro ochranu ústavy varuje, že zejména pravicoví extremisté zneužívají protesty proti koronavirovým omezením svým politickým cílům a jejich aktivisté připomínají svými hesly paralelu k uprchlické krizi. „Vidíme trend, že  zejména pravicoví extremisté  demonstraci zneužívají,“ uvedl prezident spolkového úřadu pro ochranu ústavy Thomas Haldenwang.  „To, co začalo na sociální síti propagandou, konspiračními teoriemi a falešnými zprávami o pandemii, se nyní přenáší na veřejnost“. Pravicoví extrémisté hledají spojení s městským prostředím a vyzývají své příznivce všech směrů, aby se aktivně účastnili protestů.

Ministr vnitra Severního Porýní-Vestfálska Herbert Reul v tom vidí nebezpečí  ovlivňování  protestů: „V ovčím oděvu je spousta vlků, kteří se snaží protlačit do středu společnosti svými antidemokratickými slogany,“ varuje křesťansko demokratický politik. Zástupci vládních stran i opozice vyjádřili obavy, že tyto  síly mohou protesty využít k narušování práva a pořádku.

            V sobotu se též v několika evropských zemích protestovalo proti podmínkám koronavirové krize.V Polsku došlo ke střetům s policií poté, co úřady ve Varšavě označily shromáždění v hlavním městě za nezákonné, protože nebyly předem schválené. Policie  proto zde  zatýkala ze stejných důvodů jako i ve Velké Británii a Švýcarsku.  V Hyde Parku v Londýně bylo zadrženo několik lidí, kteří úmyslně ignorovali pravidla hygienické vzdálenosti a tvořily početné skupiny.  Demonstrace v britském hlavním městě přilákala nejen odpůrce zákonných proti epidemických omezení, ale také kritiky povinného očkování přesto, že zatím žádná vakcína není k dispozici. V několika švýcarských městech policie  znemožnila shromáždění více než pěti lidí, protože v současné době není větší počet povolen. Protesty proti podmínkám omezování osobních svobod v důsledku virové  krize došlo i ve španělském hlavním městě Madridu.

 

 

 

 

 

 

 

seeman-richard
Narodil se v roce 1933. Je absolventem dnešní Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získal titul PhDr. Pracoval v Československém rozhlase, zahraničním vysílání. Po propuštění v roce 1970 byl zaměstnán jako topič a v železářství. V roce 1990 se vrátil do služeb Československého rozhlasu, kde zastával různé funkce, mimo jiné ústředního ředitele. Od roku 1993 je v důchodu a nadále spolupracuje s Českým rozhlasem. Od roku 1997 až 2008 byl členem Rady Českého rozhlasu, kde zastával po pět let funkci předsedy. Je autorem řady komentářů, článků a knih

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.