Ivan Přikryl: Bydlení v New Yorku

new york
2.7.2018 08:26
Po letech, kdy městské bydlení trpělo nedostatkem investic je městské veřejné bydlení připraveno obnovit svůj význam . Zatím co v České republice setrvávají politici i exekutiva ve sladkém uspokojení, politici ve Spojených státech nespí. Chápou, že když se nezachytí krize bydlení na svém začátku, jsou řešení drahá a dlouhodobá. Následující článek je tedy z prostřední New Yorku.

Zatím co města ve Spojených státech se v posledních desetiletích minulého století se přestala zabývat městským bydlením, New York postupoval jinak a pozornost veřejnému sektoru věnoval. 

Jinde se možná potýkali se špatným hospodařením a korupcí, ale nejstarší a nejrozsáhlejší veřejný bytový systém, New York City Housing Authority, se ukázal jako poměrně úspěšný příklad toho, co bylo možné: budoval dotovaný model bydlení po vzoru Evropy, který dodnes poskytuje 180000 cenově dostupné bytů pro chudé skupiny Newyorčanů.

Přesto po mnoho let se výstavbě či údržbě nevěnovala v USA pozornost, byla podfinancovaná a přehlížená, nefunkční. Nyní se do pozornosti vrací, funguje federální dohled nad nutností výdajů na opravy, které by mohly překročit 1 miliardu dolarů a které bud ou fungovat nejméně do roku 2022.

Jak to tedy v New Yorku bylo?

Probíhá zde soudní spor s právním zástupcem Manhattanu, jeho ukončení se očekává příští týden. Starosta Bill de Blasio se mu chce vyhnout, šlo o podvody při certifikaci olova zejména na stěnách a v rozvodech v starých domech. Jde o šetření trvající již více než dva roky, kdy právní zástupce se obrátil na „federální ministerstvo pro rozvoj bydlení a měst“.

Šetření zahrnovalo rozsáhlé zkoumání podmínek v 2 500 budovách systému, které měly mnoho bytů zchátralých a neopravených. Možná nebezpečí vlivu olova na zdraví lidí se po léta od posledního funkčního období starosty Michaela Bloomberga nekontrolovala. Současný starosta Blasio však chce k problému přistupovat jinak.

Městské úřady v minulosti nereagovaly na problémy, které byly signalizovány, veřejně na ně nikdo nereagoval až do roku 2017. Problém byl znám, lidem bydlících v těchto domech nikdo informaci nepodal.

Na problémy s olovem poukázala televize. Ukázala, jak se zavíraly oči před zhoršujícími se podmínkami v domech a bytech. To byl impuls pro politiky, včetně guvernéra Andrewa M. Cuomo, zajímali se, proč městští úředníci problém neřeší, jen slibují pomoc nájemníkům. Stát přidělil 550 milionů dolarů k potřebným investicím a trval na tom, aby byly opravy předmětem státní supervize. Nyní se projednává městská vyhláška, která podmínky investic upraví. Pan Cuomo, který kdysi vedl federální bytové oddělení, řekl v pátek, že počká, jak bude vyhláška vypadat. Ovšem na opravy je třeba daleko více peněz, až 20 miliard dolarů.

Tato částka je skličující, ukazuje se, jak byly investice do oprav zanedbány. Mnoho lidí to srovnává, v rozsahu, nákladech a problémech, s problémy, se kterými stojí metro New York City, které též vyžaduje investice. Bytový úřad města však trpí meziročním deficitem oproti potřebám. Po dlouhá léta od založení městského úřadu pro bydlení v roce 1934 investice klesaly.

Nyní mnozí zvažují jiný postup. Vzhledem k desetiletí, kdy federální orgány městům s investicemi nepomáhaly uvažují o podání žaloby vůči federální vládě. To řekl Ritchie Torres, rada městské části Bronx, která má nejvíce domů pro veřejné bydlení a napsal to v dopise Radě NYC minulý týden.

Politici se shodují, že problémů je „celý vesmír“, ale existují věci, které jsou zjevně vysokou prioritou," dodal a uvedl problém bydlení, olova v bytech, plísně a zastaralé kotle.

Americké města bojovala se svými veřejnými systémy bydlení již déle než New York. V polovině devadesátých let se do investic zapojila federální vláda. Pro špatnou kontrolu však vznikala řada skandálů. Začaly se stavět pro chudé lidi ohromné věžové domy, co přinášelo problémy. Například v Chicagu, St Louis, Baltimoru. Odborníci to kritizovali, třeba Lawrence Vale, profesor urbanismu na Massachusetts Institute of Technology. Ale i když jinde se domy bouraly, New York se snažil je udržet a vylepšit.

Současný stav v New Yorku jsou určitým způsobem odrazem jeho historického úspěchu ve vztahu k ostatním městům. Zatím co jinde dali přednost privátnímu sektoru, New York si zachovalo svůj tradiční přístup – navzdory trendům, kdy veřejné bydlení v národním měřítku klesalo v počtu a politici se ho nevšímali.

To že mnozí vsázely jen na soukromý sektor nyní je předmětem kritiky odborníků. Byla doba, kdy se neinvestovalo do výstavby, oprav, pro veřejné bydlení nenašli politici důvod k podpoře. Teď chápou, že to byla chyba.

Stejně jako i jinde v USA sídlí ve státě New York City Úřad pro bydlení (Housing Authority), který je financován z pronájmů městských bytů a federálních dotací, avšak je provozován městem nebo orgány městských částí, kde jsou budovy. Starosta de Blasio povolal odborníky, přijal strategii a prosazuje ji. Chce do roku 2025 postavit až 250.000 dostupných bytů pro potřebné skupiny obyvatel.

Od svého nástupu do úřadu pan de Blasio zvýšil příspěvky města do úřadu a snažil se vyrovnat poklesy podpor od federální vlády, město od roku 2001 počítá s provozními a kapitálovými financemi téměř 3 miliardy dolarů. Jeho administrativa se také zaměřila na jiné způsoby, jak zvýšit příjmy a zahájit program na vybudování tržního a cenově dostupného bydlení na pozemcích pro bydlení ve veřejném sektoru, což se osvědčilo i v jiných městech.

Na čekací listině pro dostupné bydlení je v současné době 207 000 lidí, uvedli úředníci, což je odrazem nedostatečné péče o tento segment, prohlubuje se krize bezdomovectví a nízkých příjmů současných obyvatel.

Přesto, občané pobouření z podmínek ve stárnoucích budovách, podali žalobu na začátku tohoto roku a domáhají se rekonstrukcí.

Již delší dobu žalobci z kanceláře amerických advokátů shromažďovali dokumenty od orgánu, včetně těch, které se zabývají inspekcí údržby a životního prostředí. Problém se začal v srpnu 2012, kdy město pod panem Bloombergem uzavřelo dohodu s federální agenturou pro bydlení, aby snížila četnost, s jakou prováděla inspekce bytových podmínek. Tím se zanedbanost domů a bytů prohlubovala.

Tento problém přetrvával až do poloviny roku 2015, uvedli úředníci. Mnozí jsou podezřelí, že si řadu protokolů prostě vymysleli, falšovali je. Veřejnost se o tomto problému ani další dva roky nedozvěděla. Město říkalo, že v případech, kdy se indikovala otrava olovem u dětí nevidí žádný nárůst, místo toho poukazuje na dlouhodobý pokles. Advokáti se snaží spolu s městem změnit tato pravidla a zanedbání, ke kterým v minulosti došlo, řešit před soudem s odpovědnými politiky a úředníky.

Politici musí všichni dát jasně najevo, že město dá k dispozici dostatek zdrojů, a musí naléhat na federální orgány a vládu. [1]

Ivan Přikryl, New York, květen 2018[1] Volný překlad článku

City´s Public Housing, Hurt by Disinvestment, 2.8.2018, New York Times, autor J. David Goodman


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.