Jak jsem se ztratil…

žák ladislav
3.11.2015 14:36
Píšu to nerad, ale asi jsem se v politicko-mediálním světě kolem uprchlické vlny trochu ztratil.

Sváteční čas jsem strávil v Rakousku, kde jsem měl možnost vidět v televizi záběry na stovky a tisíce uprchlíků, včetně starých lidí, žen a dětí, kteří čekají na lepší osud na blátivé louce pokryté něčím, čemu se u nás v Jizerkách říká „šedivák.“ Musím říci, že jsem po zhlédnutí těchto záběrů opravdu očekával, že se odněkud ze skupiny „migrantofilů“, kteří vidí v uprchlících budoucnost Německa a celé EU, ozve alespoň malé špitnutí v tom smyslu, že než slovinské, rakouské nebo německé promrzlé bahno, bude možná pro tyto lidi a zejména děti lepší česká pryčna s povlečenou matrací, polštářem a dekou, byť za plotem. Nechci srovnávat ostatní péči, například stravování a kulturní vyžití, protože k tomu nemám dost informací, ale promrzlou louku umím od postele v teple rozlišit poměrně bezpečně.

Neozvalo se ani muk. Naopak kampaň proti českému přístupu k uprchlické vlně trvá a v určitém ohledu se stupňuje. Jejím hnacím motorem jsou domácí, české politické a aktivistické síly, které neúnavně vysílají do zahraničí signály o tom, že mezi Bělou-Jezovou a Osvětimí jsou rozdíly jen kosmetického rázu. Rád bych v tomto smyslu připomněl, že je to projev hezké české tradice, která zbavila života Přemysla Otakara II. na Moravském poli, Mistra Jana Husa v Kostnici, Karla Čapka v Praze a mnohé další vynikající představitele české společnosti. Jsou to tytéž typy lidí, kteří dávají přednost cizím hodnotám před vytvářením vlastních. Pokládám za důležité uvést, že přes tuto hlubokou českou tradici nejsou Češi v EU jedinými, kdož plivou a kálejí do vlastního hnízda s intenzitou dříve nebývalou.

Tito lidé dělají z vlastních společnosti nedůvěryhodné kreatury, jejich hodnotový systém nestojí ani za řeč a nejlépe by udělaly, kdyby převzaly hodnotové systémy odjinud. Z vystoupení řady evropských politiků je patrné, že by bylo nejlepší, kdybychom převzali hodnotový systém běženců, protože každý, kdo chce bránit naše hodnoty, je prohlášen za xenofoba nebo rovnou nacistu.

„Sine ira et studio“ doporučuji, abychom jasně a zřetelně pojmenovali hodnoty, které sebou běženci přinášejí a porovnali je s těmi našimi. Nechci dávat jakékoliv předpoklady, jak by to mohlo dopadnout, protože jsem se ztratil v rozlišování mezi rozbahněnou loukou, obklíčenou policajty, a postelí za plotem.

Uvítám, když mi někdo odpoví na otázku, kde a kdy že jsem se to ztratil…

ladislav-zak
Krizový manažer. Absolvent Fakulty strojního inženýrství ČVUT Praha a Právnické fakulty Vysoké školy privatizace a podnikání v Moskvě. Další studia na MFF UK Praha, VŠST Liberec, doktorandské studium ČVUT a vědecká aspirantura na Vysoké škole privatizace a podnikání v Moskvě u profesora Vitalije Koškina.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

duchodce

Pan Žák určitě není sám, co se ztrácí. To naše "Čecháčkovství" musí být srozumitelné už jen pro opravdové vědátory. Když se pod záminkou šíření demokracie "táhlo" na Bagdád, neměli jsme s tímto bezprecedentním aktem agrese žádný problém. Bezvýhradnou podporu tomuto tažení tehdy vyjádřili jak někteří naši vrcholní představitelé, tak i politické strany. Jenže stalo se něco zcela neočekávaného. Lidé, kterým jsme totálně zničili jejich zem a domovy se rozhodli bydlet u nás. To je ale překvapení, že? 

Krajtl

Zeptejme se příchozích i sami sebe - utíkají z míst, kde naše "spřátelené bojové síly NATO" způsobili umělým vnějším rozvratem státu absenci práva a tím destrukci státu jako společnosti občanů, a navíc ji znásobil podporou podsvětí a mafiámských gangů? Sklízíme úrodu, ale neznáme kdo ji zasil? Jsme tak hloupí, nebo tak opatrní?