Jan Campbell: Deset otázek, deset odpovědí

merkel po volbách
14.3.2016 20:19
Přestože jsem nikdy nevolil a volit nebudu, dostávám otázky týkající se voleb. Přes víkend jsem dostal řadu otázek. Rozhodl jsem se zveřejnit odpovědi, protože nevylučuji, že jak otázky, tak i moje odpovědi mohou mít spojení s podzimními volbami v ČR Vycházím ze dvou židovských přísloví, která praví: Dveře úspěchu a neúspěchu nesou tabulku Vchod a Východ. Když víme, co chceme, dokážeme se lehce uživit.

Otázka 1: Změní se něco v SRN po volbách 13. března 2016?

Odpověď: Politická scéna v SRN se mění již několik let. Výsledky voleb do zemských zastupitelství tento proces pouze urychlí a připraví půdu pro spolkové volby za rok a půl.

Otázka 2: Co bylo na volebních kampaních zajímavé?

Odpověď: Neschopnost etablovaných partají oslovit především mladé voliče, neschopnost postavit do čela kampaně nové osobnosti a neschopnost si přiznat, že můžeš mít cokoliv, pokud to není proti vůli Boží. Výsledkem uvedených neschopností je, že čím více se etablované partaje rozpadají, tím více mluví o svém charakteru jako partaje lidu. Lžou.

Otázka 3: Co jste viděl, pokud jste sledoval nějakou Talkshow nebo diskuzi?

Odpověď: Viděl jsem pouze potvrzení toho, co lze vidět i v ČR. Představitelé etablovaných partají argumentují osobně, nevěcně a urážlivě. Skákali si do řeči. Představitelé AfD se chovali jinak. Nechali protivníka mluvit, domluvit, vymluvit se. Až po té, představovali své argumenty na principu naslouchat starosti voličů.

Otázka 4: Co je na průběhu a výsledku voleb pro Vás největším překvapením?

Odpověď: Během nepravidelného pozorování průběhu voleb bylo možné si uvědomit, jak se před očima mění jedna spolková země za druhou, jak staré a přežité partajní praktiky mizí jako pára nad hrncem a to, co se ještě včera zdálo nemožné, je již dnes pravděpodobné. Překvapení jsem nepociťoval. Musím přiznat, že tak přesvědčivý úspěch zelených v bohaté zemi Baden-Württemberg jsem neočekával, stejně jako úspěch kandidátky Malu Dreyer.

Otázka 5: A co další spolkové země?

Odpověď: Za zmínku a studium i českých volebních manažerů stojí výsledek AfD v Sachsen-Anhalt. Tam, v Magdeburgu AfD nikdy nebyla v parlamentu, dnes má, jestli se nemýlím, 24 procent a předstihla etablovanou SPD. Mimo jiné SPD ztratila prakticky vše, co mohla ztratit i v Baden-Württemberg.

Otázka 6: Jaké následky mohou mít výsledky voleb?

Odpověď: Jsem přesvědčen, že formulace mohou mít, není již dnes správná. Výsledky voleb a povrchní pohled na strukturu voličů a veřejně dostupné ohlasy a odpovědi, proč volili tak a ne jinak, potvrzují trend, který jasně indikuje, že dnešní volič mění a bude měnit partaje jako košile. Tradiční partajní loajalita mizí, rozhodování se přesouvá před volby a rozhodování bere jasně v úvahu osobnost kandidáta. Je zřejmé, že etablované partaje nemají dostatek pozitivních osobností.

Otázka 7: Každá mince má dvě strany. Co je na té druhé straně úspěchu?

Odpověď: Je to především nezkušenost mladých zástupců s parlamentní praxí, s úspěchem spojené idealizování a sebeklam a v neposlední řadě, podceňování komplexity současné politiky jako takové. Z toho plyne zvýšené riziko politické a nepolitické korupce, vydírání a zklamání voličů až dojde na lámání chleba.

Otázka 8: Jaké, nebo jaká řešení se nabízejí, aby nezkušenost a mládí se mohly integrovat do politických procesů a riziko zklamání voličů bylo akceptovatelné?

Odpověď: Odpovědět na tuto komplexní otázku není jednoduché a prakticky možné. Pokusím se dát zemské volby do většího kontextu. V současně politické, hospodářské a vojenské situaci v Evropě a ve světě by si měli dnes úspěšní představitelé voličů plně uvědomit a počítat s tím, že musí sehrát roli obětních beránků, jestli se má zasazené semeno demokratických změn uchytit. V okamžiku, kdy budou korumpováni nebo vydíráni proces rozpadu stávajícího systému bude pokračovat podle objektivních zákonů a bez kontroly voličů. Z hlediska ekologie, efektivity a ekonomie společenských změn by bylo samozřejmě lepší, kdyby mohlo dojít k záměně politicko – hospodářského systému mírovou a demokratickou cestou. Životní zkušenost mi bohužel nedovoluje být optimistou.

Otázka 9: Proč?

Odpověď: Současný na expanzivitě založený hospodářský systém, ošetřovaný bezcennými penězi a nulovou, nebo dokonce negativní úrokovou sazbou podvědomě podrývá a eliminuje přirozenou lidskou vlastnost, spořit na černý den. Starat se o sebe. Zcela jsme zapomněli, že skutečné peníze znásobují životní možnosti a přinášejí volný čas pro spirituální studium, vzdělání a výchovu. Našemu současnému hospodářsko – finančnímu systému je tento koncept peněz a vztahu k penězům cizí. I proto má politik velice malé možnosti něco ovlivnit. Současní politici zprostředkovávají dojem a potvrzení staré pravdy, že nejdelší cesta vede od srdce do kapsy. Nikdo a nikdy se nedostaneme od srdce do kapsy, aniž bychom se podívali na život jako celek, se všemi jeho významy. Politický systém neustálých voleb na různých úrovních, stejně jako ze stínu působící finanční moc, neumožňují seriózním politikům a seriózním bankéřům konat podle uvedeného principu.

Otázka 10: Jakou roli hrála ve volbách migrační politika kancléřky Merkelové? Jak lze shrnout výsledek voleb?

Odpověď: Již během volební kampaně se objevily akce a hlasy proti politice kancléřky z vlastní partaje. Dnes je možné slyšet dokonce i obviňování kancléřky, které se dává za vinu úspěch AfD. Velice povrchní analýza struktury voličů, kteří hlasovali pro AfD indikuje, že mladí voliči jsou pravděpodobně citlivější a reagovali na AfD zvolený princip volební kampaně - naslouchat starosti voličů. Ke starostem voličů patří podle reakcí mladých, které znám, ale ve statisticky nerelevantním množství, strach z neřiditelné migrace, strach z následků materiálního upřednostňování migrantů a v neposlední řadě strach ze společenských konfliktů.

Na základě zkušenosti a svého zjištění si dovoluji shrnout a konstatovat, že výsledek voleb je varováním jak kancléřce do Berlína, tak i koalicím na spolkové a zemské úrovni. A jako třetí se mi jeví, že osobní úspěch a osobnost kandidáta hrál a bude hrát i v budoucnu větší roli, než ideologie. Předpokládám, že tomu tak bude i v krajských volbách v ČR. Proto jsem zvědavý, nakolik se různá stará a nová česká hnutí, včetně HOK Pardubického kraje poučí z německých zemských voleb. Souhlasu netřeba.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.