Jan Campbell: Investice ČLR do kvality vztahů

china
4.12.2015 13:35
Vliv kulturních hodnot a jazyka na psychologii a identitu čínského národa si mohli prověřit, nebo se s nimi začít seznamovat všichni ti, kteří cestovali do ČLR na své náklady buď jako turisté, nebo v doprovodu prezidenta Zemana, nebo premiéra Sobotky. Pro ty čtenáře, kteří neměli, a nebudou mít takovou možnost, uvádím pro srovnání, že k hlavním hodnotám patří: Harmonie, benevolence, spravedlivost, zdvořilost, poctivost, loajalita, moudrost a v neposlední řadě rodinná pieta. Dnes se zmíním pouze o třech: Harmonie, benevolence a rodinná pieta.

Harmonie zaujímá vedoucí místo. V čínském pojetí harmonie znamená „opravdovou vyrovnanost koordinace mezi věcmi“ (proper and balanced coordination between things), kterou reprezentuje racionalita, výhodnost a slučitelnost (rationale, propriety, and compatibility). Již z této definice vyplývá, že harmonie neznamená uniformitu, která se velice často přisuzuje Číňanům. Harmonie znamená proces vedoucí od asymetrie k symetrii, od nevyrovnanosti k vyrovnanosti, od chaosu k pořádku.

Zdá se mi, že oficiální představitelé ČLR v ČR se rozhodli po dlouhé době a oficiálnímu otevření dveří do ČLR prezidentem Zemanem aplikovat své hodnoty i v ČR. Tak se mi jeví pozvání skupiny občanů ČR, vyslovené mezinárodním oddělením KS ČLR.

Skupina 20 vybraných občanů, z nichž někteří již dvě desetiletí pracují a rozvíjejí přátelské a obchodní vztahy s ČLR bez ohledu na politickou konjukturu, o nichž masová média nikdy nepsala, nebo jenom velice málo psala, obdrží možnost uvidět část ČLR nejenom z turistické, ale i politicko – hospodářské rozhledny. Přímo na místě. Rozhledna a rada kam se dívat se podle mé zkušenosti bude odlišovat od programu a rad, které se nabízejí během oficiálních návštěv hlav států nebo vlád. Tento aspekt, sám po sobě, představuje vysokou hodnotu návštěvy pro ty účastníky, kteří umí naslouchat a pozorovat.

Porozhlédnout se bude moci skupina po ČLR, kam odlétá 5.12.2015, v době od 6. 12. do 16. 12. 2015. Nebudu zveřejňovat jména těch šťastných, protože jejich seznam nemám, ale ani těch několika, které znám osobně. Rámcový program návštěvy, který mi však leží v kopii na stole, mi dovoluje si představit, kam míří hostitel, a co si přeje sdělit návštěvníkům. Jsem přesvědčen, že po návratu se sami účastníci ohlásí svým známým, partnerům i veřejnosti již proto, že budou moci nabídnout nejenom zvědavým, ale především vážným zájemcům o rozvoj vztahů s ČLR doplňující informace, své dojmy, možná i kontakty nebo cennou radu.

Zmiňuji se o této návštěvě proto, že její organizátoři uplatňují druhou z uvedených čínských hodnot. Mír v rodině přináší prosperitu (jiahe wanshi xing, 家和万事兴). Tak přijímám známé a široce rozšířené přísloví, spojené s benevolencí. Benevolence je druhou důležitou čínskou hodnotou. Tuto hodnotu tvoří mimo jiné rodinné vazby a sociální vztahy. V jejich spojení vzniká celá řada dalších hodnot, které dovolují očekávat nejenom uvedené, ale i nezbytnou odevzdanost a závaznost.

Zpráva o bezcitném vysídlení invalidní matky a syna exekutorem, kterou jsem četl v tisku, ale i zřejmě formálně zdůvodnitelné, ale morálně neudržitelné žaloby církve o majetek patří do kategorie hodnot, kterou by si měli ziskuchtiví, formalisticky a bez soucitu konající individua a instituce uvědomit. Doba adventní a poslední hodnota uvedená na začátku příspěvku jim k tomu nabízejí příležitost.

Filial piety, není pouze respektem k rodině. Je to ctnost, klíčová vlastnost Konfucianismu a celé čínské kultury. Tuto kulturní hodnotu nazývám spojovacím řetězem všech náboženství a filosofií. Čína je v tomto směru velice bohatá. V přeneseném slova smyslu znamená zunlao, jinglao, yanglao, songlao (尊老、敬老、养老、送老) povinnost mladé generace se postarat o tu starší. A lao you duo yang, shao you suo yi (老有所养,少有)所依), odpovědně pečovat o vývoj mladé generace. Pro čtenáře se znalostí angličtiny a pro školní výchovu se nabízí kolekce překrásných historek nazvaných The Twenty-four Filial Exemplars (Ershi-si xiao 二十四孝). K definici historika Hugh D.R. Bakera, který nazývá respekt k rodině jediným společným prvkem všech žijících v Číně, doplňuji a přeji všem, aby byl dostatek toho, čeho vidím čím dál tím méně v lidských tvářích p: 阳光灿, sunshine around you. Slunce kolem vás.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.