Jiří Paroubek: Dochází v Británii kolem brexitu k zásadní změně?

brexit destnik 2
7.5.2019 11:04
Nedivil bych se tomu. Při právě proběhlých komunálních volbách byli zejména konzervativci premiérky Mayové biti jako žito. Propracovali se s 13% až na třetí místo v pořadí stran. A to poměrně těsně před výrazně proevropskou stranou Liberálních demokratů s 10%. Ve volbách zvítězila strana pro Brexit, rozumějme dobře - pro tvrdý Brexit - známého europobijce Farage. K hlasům této strany je alespoň statisticky třeba připojit i hlasy pro "historicky" protibrexitovou další stranu UKIP, bývalou stranu již zmíněného Farage se 4%.

Tedy zkusmo propočteno, nejméně třetina Britů je pro tvrdý Brexit. A to rozhodně a bezvýjimečně a neruší je v tom ani vztahy, které měli v minulosti, a jistě stále ještě mají, k oběma největším britským politickým stranám – labouristům a konzervativcům. Labouristé si jistě tenhle volební výsledek zrovna také nemohou dát za rámeček, i když to není taková tragédie, jak se dalo objektivně očekávat. Nicméně jak Corbyn, tak zejména Mayová musí celou již trapnou epizodu vyjednávání kolem Brexitu co nejrychleji ukončit. Tedy pokud je má ještě někdo jako silné politické vůdce brát vážně (což v případě Mayové bude i tak velmi obtížné) a pokud jejich strany mají být ještě volitelné v těch nejdůležitějších volbách, tedy ve volbách do Dolní sněmovny.

Ty by měly sice nastat v řádném termínu až v roce 2022, ale to je s ohledem zejména na rozvrácenost konzervativní strany a zničení politické pozice premierky jen teoretické datum. I když by konzervativci po uzavření brexitu přišli s novým stranickým lídrem, těžko mu opozice a velmi pravděpodobně i část vlastní strany umožní, aby dostal čas stabilizovat svou pozici ve vládě i pozicí své strany. Pokud se jednání mezi oběma hlavními stranami rychle neuzavřou, bude to dále poškozovat (A to třeba i neúspěšně.) jejich politickou pozici nejen do blízké budoucnosti, ale také dlouhodobě. Zdá se, že obě dvě strany se již smířily s tím, co je zcela nezvratné, tj. zdrcující prohra ve volbách do Evropského parlamentu, kterých se Britové budou muset za dva týdny zúčastnit. Vítězem bude pravděpodobně s většinou získaných mandátů strana Brexitu....

Mayová chce přijít na jednání s labouristy s návrhem na celní unii mezi Británií a Evropskou unií až do roku 2022. To by znamenalo, že tato otázka by byla významným faktorem také v boji před příštími volbami do poslanecké sněmovny. V zásadě je celní unie mezi Evropou a Británií rozumným řešením, labouristé ale nepochybně budou trvat na celní unii bez časového omezení. Pokud se podaří Mayové a Corbynovi překonat tuto otázku, mohlo by dojít k dohodě. Osobně bych to považoval za malý zázrak. Velká část labouristické strany, nejméně dvě třetiny členů, si totiž přeje opakování referenda.

Pokud nedojde k dohodě mezi oběma hlavními politickými stranami, má Mayová připraveno celkem rozumné východisko. A tím by bylo vypsání nového referenda, kde by si občané mohli vybrat mezi třemi řešeními: 1. Británie by zůstala v EU. 2. Byla by předložena ke schválení smlouva mezi Británií a Evropskou unií dojednaná Mayovou. 3. Tvrdý Brexit.

Nechci být vědma, ale myslím si, že pokud budou takto pro referendum formulovány tři otázky. Může to znamenat, že Británie zůstane v Evropské unii. V referendu se proto může vyslovit nadpoloviční většina britských občanů. To by bylo řešením i pro dvě největší politické strany, aby bez rizika rozdrcení své politické prestiže a svých politických vyhlídek do budoucna, mohly říci: „Řídíme se vůlí britských občanů“.

Podle mého názoru by takové referendum mohlo proběhnout ještě před prázdninami. V každém případě by bylo po jeho uspořádání jasněji, pokud by ovšem jedna ze dvou hlavních otázek, - tedy zrušení Brexitu anebo přijetí smlouvy dojednané vládou – získala absolutní podporu většiny britských voličů.

 

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.