Jiří Paroubek: Vánoční zamyšlení

christmas-paroubek free
24.12.2018 01:10
Ke konci každého roku mají zejména žurnalisté a politici snahu hodnotit právě uplynulý rok a uvažovat o světlých zítřcích v roce následujícím. Ten uplynulý rok většinou bývá nějakou historickou křižovatkou, nějakým zlomovým rokem či historickým předělem apod. Naopak v tom následujícím roce nás čekají většinou nepříliš příjemné věci a vzájemně se ujišťujeme, jak to všechno bude obtížné.

Mám – li podtrhnout něco z vývoje letos u nás, pak je to ekonomická stabilita a rozumný hospodářský růst české ekonomiky. Přes všechny peripetie s dlouhým ustavováním vlády a s vládou v demisi, to s ekonomikou letos nic negativního neudělalo. Ekonomika běžela dál, i když sestavování vlády po volbách trvalo více než půl roku.

Je zřejmé, že česká politika se zvolna dostává do nového módu. Roli hlavní levostředové strany efektivně přejímá v levé části politického spektra hnutí ANO. A naopak, v pravé části politického spektra stále více postupně dominuje ODS, jejíž osud se zdál před pěti lety po pádu Nečasovy vlády zpečetěn. ODS může mluvit o štěstí, že se Andrej Babiš v jistém okamžiku rozhodl pro to, etablovat své hnutí především v levé části politického spektra a nikoliv v pravé. ODS se tak stává přirozeným gravitačním polem pro pravicové voliče. Zdá se však, že česká pravice jako celek nemá před sebou právě nejrůžovější časy. Tři pravostředové strany – TOP 09, STAN i KDU-ČSL – mají podle průzkumů veřejného mínění jisté problémy s překročením hranice 5% hlasů, nezbytné pro volbu do poslanecké sněmovny. Prostě proces koncentrace v pravé části politického spektra pokračuje. Posilování pozic ODS povede naopak logicky k oslabování pozic dalších pravostředových stran. A pokud jedna až dvě z těchto pravicových stran v příští sněmovně už nebudou, bude to znamenat oslabení pravice jako celku.

Do podobných problémů se ovšem může dostat také sociální demokracie, která v průzkumech dvou renomovaných agentur v předvánočním období je horko těžko na hranici volitelnosti. Je to do jisté míry logické. Hlavní roli levostředové strany zde již nehrají sociální demokraté.... Důvody, proč tomu tak je, je zajisté možné seřadit dosti přesvědčivě, ale v tomto článku to asi není nutné. KSČM jako strana protestu v podstatě skončila a je otázka, co to udělá se skalními příznivci této strany. I řadu dřívějších voličů KSČM získal A. Babiš.

Dá se tedy říci, že politické síly v rámci české politiky volbami do sněmovny v roce 2013 zahájily ohromné přeskupování. Toto přeskupování pokračovalo i v letošním roce a může být završeno až za tři roky v dalších volbách do poslanecké sněmovny. Už dnes lze ale říci, že politické spektrum ve sněmovně bude po příštích volbách velmi pravděpodobně dosti rozdílné od toho současného.

Česká ekonomika, jak bylo řečeno již v úvodu, se vyvíjí v posledních letech velmi příznivě. A i když se očekává její mírný útlum v příštím roce, nejsou důvody se domnívat, že by mělo dojít k její stagnaci nebo dokonce k jejímu poklesu. Vláda neosekává bláznivě rozpočtové výdaje státu, což by utlumovalo veřejnou i osobní spotřebu obyvatelstva. Jsou jistě značné rezervy v tom, jak povzbudit hospodářský růst v zemi. Vláda by měla formulovat jasně a podle možností kodifikovat postup státu v oblasti výstavby komunálních a sociálních bytů. Stejně tak by vláda měla v příštím roce fundovaněji přistupovat k čerpání peněz z evropských fondů. Podporou výstavby bytů, podporou pravidelného čerpání evropských fondů, ale také třeba podporou zahraničních investic i rozvojem domácích investic a rozvojem veřejné spotřeby by vláda mohla podpořit rychlejší hospodářský růst.

I když můžeme mít mnoho výhrad k naší současnosti, a jedna z těch výhrad se týká chaotického vývoje v oblasti exekucí, kde je tak nebo onak nepříjemně zasažena životní úroveň až 2,5 mil. lidí. Prostě v české společnosti jsou problémy. Možná, že ne dramatické, ale jsou. Miliony lidí – starodůchodců, matek samoživitelek, exekuovaných občanů a dalších skupin a okruhů občanů, žijí pod hranicí chudoby nebo těsně nad ní. Stát by se měl zabývat tím, jak změní úděl těchto lidí. A to zejména v době, jako je tato. Kdy existuje nízká nezaměstnanost, země zaznamenává hospodářský růst a stát má relativně velmi štědrý státní rozpočet. Podle některých signálů ve světovém hospodářství se zdá, že ekonomická stagnace anebo dokonce krize, nemusí být tak daleko. Toto poznání je zesilováno některými velkými neznámými, které budou působit v příštím roce na světovou ekonomiku. Je to například obchodní válka probíhající mezi dvěma největšími ekonomickými mocnostmi světa – USA a Čínou - , ale je to také například Brexit, jehož osud a řešení v tuto chvíli nedokáže nikdo kvalifikovaně předvídat.

Nicméně si myslím, že i přes řadu negativních momentů zažíváme nyní to nejlepší možné období, jaké česká ekonomika a česká společnost kdy zažily (snad s výjimkou let 2005 – 2007, kdy české hospodářství během tří let vzrostlo téměř o pětinu).

Chci popřát nám všem, Vám všem, čtenářům Vaši věcí krásné prožití Vánočních svátků a vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí v Novém roce 2019.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Jiří Volný st.

Vážený pane Paroubku, přeji Vám klidné prožití zbytku Vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku. Podle mého názoru je třeba dát lidem více podílu na rozhodování pomocí referenda. Také považuji pětiprocentní hranici pro vstup do poslanecké sněmovny za nespravedlivou. Jaká zastupitelská demokracie, když statisíce občanů nemělo a nemá své zastoupení. Osobně si myslím, že by mohla být ustavena další krajská města. Navrhoval bych Opavu, Frýdek-Místek, Kolín, Mladou Boleslav a Kladno, možná některé další. V neposlední řadě je třeba posilovat státní a družstevní sektor, zestátněním klíčových podniků a podniků s nejhoršími podmínkami a velkou fluktuací.