Karel Horák: Už si nejsme před zákonem rovni?

obrazek
4.9.2013 14:28
Také já jsem se až z internetu včera dozvěděl, že náš předseda prohrál spor s Romanem Houskou o ochranu osobnosti před Vrchním soudem v Praze. A překvapen jsem byl hned dvakrát – mile převážně projevy sympatií Jiřímu Paroubkovi v diskuzi pod článkem. Nemile pak zdůvodněním rozhodnutí soudu. Studentům právnických fakult i justičním čekatelům připravujícím se na funkci soudce se mnoho let vštěpuje, že jejich rozhodnutí má mimo jiné také generálně preventivní a výchovnou funkci.

Každé soudní rozhodnutí je vlastně projevem jakési odpovědnosti soudců a soudu směrem k neurčitému počtu jeho adresátů. Má odrazovat před jednáním, které soud trestá nebo jinak sankcionuje, má určit mantinely, v nichž se jako občané musíme pohybovat, nemáme-li zákon překročit. Nějak mi zrovna toto rozhodnutí neštymuje, pokud se na mne z médií současně valí žehrání nad nízkou úrovní politické kultury, neschopností věcné diskuze bez urážek a podpásovek, obecně pak nad vítězstvím „bagráctví“ nad noblesou. 

Na druhé straně vidím, že soudy dávají zelenou všem těm, kdo budou chtít za každou cenu kohokoli vulgarizmy urazit, ponížit či zesměšnit. Je to tedy dovoleno, nebo zakázáno?

Pana Housku osobně neznám a ani nechci znát. Je mi ale jasné, že je z Paroubkovy osobnosti silně zakomplexován, když s pěnou u úst pronesl takové voloviny. Horší je, že mu to u soudu prošlo a omlouvat se nemusí.

Nejde ale jenom o Jiřího Paroubka. Už dost jiných žalobců podobné spory prohrálo. Omlouvám se, že přesně necituji, ale podle judikatury českých soudů každá veřejně známá či veřejně činná osoba musí snést větší míru kritiky než jiní. Takové rozhodnutí je ovšem nejen nesmírně hloupé, ale také zcela evidentně zakotvující nerovnost občanů před zákonem. Proč by zákon nemohl a neměl poskytovat ochranu všem, bez výjimky? Proč poskytuje méně intenzivní ochranu veřejně známým lidem? Ty je dovoleno urážet?  Mají si to nechat líbit? Kde je ona snaha o kultivovanost mezilidských vztahů? Jak máme prosazovat slušnost, když stačí jeden Houska, aby všechny snahy přišly vniveč? 

Když soudy rozhodují tak, jak rozhodují, je asi vhodnější na podobné Housky vůbec nereagovat. Vítězstvím u soudu totiž i trpaslíci zbytečně povyrostou.

karel-horak
Stínový ministr spravedlnosti za LEV 21. Jeden ze zakladatelů studentské právní poradny při stávkovém výboru PFUK v listopadu 1989. Od počátku roku 1991 do roku 1994 působil v Litoměřicích na tamním okresním soudu, v roce 1992 byl jmenován soudcem. V období červen až srpen 1994 jej ministr spravedlnosti přidělil k mezinárodněprávnímu odboru Ministerstva spravedlnosti. Na počátku roku 1995 byl ministrem zahraničí jmenován do funkce generálního konzula ve Slovenské republice. Zastupitelský úřad – generální konzulát v Košicích – vedl až do listopadu 1997. Od roku 1998 do roku 1999 pracoval na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ve funkci ředitele odboru rezortní kontroly. Od září 1999 vykonává advokacii. Na III. Sněmu České advokátní komory v roce 2002 byl zvolen náhradníkem představenstva ČAK. Členem politické strany národních socialistů LEV 21 se stal v listopadu 2011. Kromě stínového ministra spravedlnosti je členem předsednictva strany, členem legislativní rady a 1. místopředsedou krajské organizace Praha.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

pavlovsky

Jako poučený laik v oboru práva, jsem si vždy myslel, že zákony vykládají soudy, nyní o tom nejsem tak úplně přesvědčen.  Kdo soudí soudce, kdo hlídá hlídače...to je bonmot zemřelého ústavního soudce Vojtěch Cepla...Ústavní soudci jsou trestně nezodpovědní...ostatní sice mohou být povoláni před kárný senát...ale tam je soudí jejich kolegové...takže... že by byli potrestáni... nevěřím...navíc soudci si vždy vymohou zvýšení platů a příslušné soudy jim to potvrdí... rovněž tak obsazování Ústavních soudců bez ohledu na věk je problematické...v soukromé, či státní společnosti, když i výborný pracovník dosáhne věku (důchodový věk -5) začnou běhat po společnosti oběžníky, že si má vedoucí pracovník tohoto pracovníka připravit náhradu...i kdyby chtěl vedoucí pracovník, aby pracoval...tak jej vyštípají jeho kolegové..u soudců je tomu naopak...soudí i 70 ti letý p.Rychecký dalších 10 let.

O mých zkušenostech s našimi soudy jsem zde psal v příspěvku..."už se soudit nebudu  (novinky, vasevec  http://www.vasevec.cz/vip-blogy/david-rath-kopnete-si-do-bezmocneho), po rozhodnutí NS (rebelové...trafikanti) však shledávám, že stav naší justice je horší, než jsem si myslel...totiž jako technik vycházím z reálné situace...rebelové se vzdali mandátů proto, že jejich svědomí neuneslo hlasovat pro zákony a tím i udržení Nečasovy vlády...to souhlasím...jejich svědomí jim však nic neříkalo, když si vymohli trafiky...opravdu zvláštní svědomí. Kdybych parafrázoval klasika odporu proti totalitě, tak bych řekl: "... my poslanci jsme lidé zvláštního ražení...jimž je šumafuk kde je pravda...peníze a posty jsou to hlavní co nás žene vpřed a je nám jedno co si myslí naši voliči, však my zase něco vymyslíme (věci veřejné) a zase voliče oblbneme". Domnívám se však, že po masívní kampani v mediích a sociálních sítích...bude opět zvolen p.Schwarcenberk a jemu podobní, od kterých můžeme očekávat jen planá slova o svobodě, nutnosti demokracie...ale jak budou reálně žít miliony těch, kteří tvoří hodnoty...ani slova, natož skutky. Nyní Rusnokova vláda připravuje nárůst mezd soudcům (dvouciferný nárůst)...domníváte se, že nyní budou soudci soudit spravedlivěji...já určitě ne...

 Ještě jedna poznámka... podal jsem obyčejný výklad toho vo co go ( v mé interpretaci), takže vůbec jsem se nezabýval extenzivním, či zúženým výkladem Ústavy, tak jak to dělají právníci, soudci a advokáti a popsal jsem to reálně...tedy tak jak to vnímá trochu poučený laik...domnívám se, že právo a spravedlnost je pro lidi. V dvacetiminutovce  p.Veselovského na radiožurnále (po vyhlášení NS o nepřípustnosti stíhání rebelů a zproštění vazby)  zpovídal p.Veselovský  předsedu trestního senátu NS. Pan předseda působil dojmem rozšafného bodrého sedláka, měl na vše názor...dokonce jednu prý podobnou kauzu kauzu řešil i kdysi, bohužel si nevzal do studia odůvodnění propuštění z vazby rebelů, ale přečetl si je. Protože studio bylo v Brně, p.Veselovský v Praze...tak mu pan Veselovský musel přes rozhlasové linky napovídat. Působilo to na mne velmi špatně, to je jako bych šel na zásadní o poradu a nechal podklady doma.  Dle mne to jen vysvětluje bohorovnost soudců na všech úrovnách. Vysvětlení je možné dvojí...opravdu nechal, nebo raději nechal, protože zdůvodnění není přesvědčivé... bodrostí to pan soudce nedohnal...jen potvrdil stav naší justice...jaká justice...takový Nejvyšší soud, no a v mé kauze i Ústavní soud.