Lidská práva podle Macrona

macron bodyguard
8.12.2018 12:27
Emmanuel Macron chtěl být evropským bojovníkem za lidská práva proti nacionalistům, xenofóbům, proti Orbánovi, Salvinimu, polské vládě.

No nepochybně mezi lidská práva patří zákaz mučení a ponižování a Francie je vázána mezinárodní Úmluvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, která byla přijata Valným shromážděním OSN dne 10. prosince 1984 v New Yorku.

V okamžiku, kdy píši tyto řádky video s klečícími studenty již mělo 2,6 miliónů sledovatelů.

To jak francouzští policisté nechávají klečet protestující studenty jednoho se stávkujících lyceí je šokující.

https://www.bbc.com/news/world-europe-46481397#

Pane Macrone, takhle nepostupovali ani naši policisté před rokem 1989. Jistě : Sekli obuškem, když se k nim někdo přiblížil, ale aby nechali demonstranty klečet možná hodiny...To zřejmě dělali jen nacisté.

Zdvihám hlas na podporu hnutí žlutých vest a jejich stále se rozšiřujících stoupenců.

A Vvám, pane Macrone už fakt nic nepomůže...

 

Na snímku E. Macron se svým osobním strážcem (prý také bezpečnostním poradcem a rověnž intimním přítelem), který na jaře vyvolal skandál, když se jakoby policista iniciativně  zapojil do brutálního mlácení demonstrantů.

jiri-vyvadil
Vědět, co v politice nastane, mě baví...

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

  Máme EU tedy i společné problémy. Ještě po třiceti letech nám doznívají v uších četné mantry tehdejších bódhisattvů, opěvujících lidská práva, při iniciaci posledního majetkového převratu, který tehdy proběhl ještě na území ČSSR. Nyní nám vládnoucí třída popřevratových zbohatlíků, po té co pevně již třímá ve svých otěžích moc jakož zejména podvůdky nabytý majetek, dáva nám najevo o co tehdy  skutečně šlo. Toto sledujeme v přímém přenosu, kdy nám jest od jejich mluvčích například dáváno striktně najevo, že sice máme svobodu projevu, ale nemáme ji zaručenou po něm. I když by mělo platit, že co je psáno mělo bý být i dáno, přesvěčujeme se, že je více dáváno především pro majetkově solventní jedince, pro plebs zbývá toliko predátorský systém exekučních a jiných mafií. Mantry tedy opět splnily svůj účel, podařilo se jimi opět ohloupnout značnou část obyvatelstva, kdy toliko část tehdy zmanipulovaných začíná probouzet z této účelově vybuzené extaze pomalu, tedy již poměrně pozdě střízlivět, chápající, že x kráte omílaná mantra o lidských právech, byla toliko vábničkou, aby sedli na lep těm, kteří toužili hlavně po moci a co největším majetku. Pravá podstata vykořisťovatelského systému kapitalismu, se projevuje právě při lámání chleba, když se vykořisťovaní domáhají tak všech demokratického svých práv, tedy i práva, aby mohli vést důstojný život soravedlivějším přerozdělením majetku. Můžeme očekávat, že nohsledové nám vládnoucí věrchušky začnou zpívat mantru hung, jež má odtranit hněv, ale zamlčí mantry me a pä odstraňující chamtivost a nevědomost.