Masaryk byl pilot aneb malá naděje…

zak l
23.10.2018 10:33
V neděli jsem sledoval v pořadu 168 hodin mladé lidi, kteří ve své většině nebyli schopni odpovědět na otázku, co že se to stalo 28. října 1918 a měli potíže s určením a zařazením osob, jako Masaryk, Štefánik nebo Beneš. Zejména hezká poznámka mladého člověka, která díky pokrývce hlavy zařadila Masaryka mezi piloty, se možná stane postupně legendární hláškou.

Nesdílím znechucení většiny mravokárců, kteří se okamžitě vyrojili a kteří jednak odsuzují neznalost až ignoranci našich mladých lidí, jednak lkají nad budoucností naší republiky. Nejprve několik praktických poznámek:

Za prvé, to co nazýváme Československem, jehož stoleté výročí vzniku si připomínáme, tu už celých osmdesát let není. Skončilo nejen formálním přijetím Mnichova, ale doopravdy bylo utopeno v hnusu druhé republiky. Pozdější pomnichovské státní útvary, včetně protektorátu, si jistě podržely s první masarykovskou republikou právní kontinuitu a větší či menší podobu názvu a státních symbolů, ale právní kontinuitu si udržela i první republika ve vztahu ke stařičkému mocnářství. Vznik Československa z chaosu Velké války byl především dílem náhody, ke které se samozřejmě váže celá řada pozdějších hrdinských legend o zásluhách nejrůznějších vousatých pánů v podivných oblecích. Mimochodem, k obnovení české státnosti došlo až 1. ledna 1969 na základě zákona o československé federaci. Toto výročí neslaví nikdo.

Nyní k oné naději. Už rok probíhá ve veřejném prostoru, na různých akcích, v médiích, ve školách, masivní masáž v souvislosti s tímto výročím… Od školních nástěnek, výtvarných prací, soutěží počínaje, přes vědecké práce, práce umělecké psané i výtvarné, televizní, rozhlasová a filmová díla, novými médii konče… Všude 100, všude 28. říjen a všude ti divní vousatí pánové s tatíčkem Masarykem s čepicí i bez v čele…A nic… Infiltrace mládeže tímto výročím a jeho personáliemi je prostě velmi nízká, daleko pod kritickým množstvím, které by snad mohlo mezi mladými lidmi vyvolat autentickou diskusi. Snad to graffiti plačícího tatíčka v Olomouci je něco autentického…

Upřímně doufám, že tito mladí nejsou stejně tak zasažení ani jinou propagandou a indoktrinací, která se jim snaží nacpat do hlavy jedinou správnou podobu jejich světa, který jsou povinni udržovat. Doufám, že na podobná sdělení prostě zvysoka kašlou… Že to mají to v… Zmiňovanou neznalost a ignoranci bych nazval spíše zdravou imunitou.

Dává mi to naději, že si mladí dokážou vytvořit s relativně čistou hlavou svůj svět a pocítí přitom uspokojení z vlastní tvorby, byť by to bylo jen nakrátko. Vím, že tak činí, ale vzhledem ke svým zkušenostem si dávají pozor, aby jim do toho ti divní vousatí směšně oblečení pánové nekecali a nestrkali nos. Nejen ti mrtví, neznámí ani zvěčnělí, ale hlavně ti dosud živí…

Přeji jim k tomu hodně kumštu a trochu toho štěstí a volám - Masaryk byl pilot…

ladislav-zak
Krizový manažer. Absolvent Fakulty strojního inženýrství ČVUT Praha a Právnické fakulty Vysoké školy privatizace a podnikání v Moskvě. Další studia na MFF UK Praha, VŠST Liberec, doktorandské studium ČVUT a vědecká aspirantura na Vysoké škole privatizace a podnikání v Moskvě u profesora Vitalije Koškina.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

vasevec

Nikdo není dokonalý. Nemělo by, ale stalo se. Díky za upozornění.

kameník

Vážený autore článku, 28. října 2018 se nestalo vůbec nic, neb tento datum ještě nenastal.