Miroslav Němec: Jen položit květiny nestačí

petrohrad atentát
4.4.2017 10:32
Včera byl spáchán další teroristický útok v petrohradském metru, při kterém zahynulo nejméně 11 lidí a dalších zhruba 50 bylo zraněno, mnozí těžce.

JEN POLOŽIT KVĚTINY NESTAČÍ!

Mohli jsme vidět, jak mnozí politici tento útok velmi správně odsoudili a někteří na místě teroristického útoku položili i květiny. To je sice ušlechtilé, ale rozhodně to k nápravě nestačí!

Přesto, že neznám žádné detaily včerejšího bombového útoku na petrohradské metro, lze se, alespoň z veřejně publikovaných informací, oprávněně domnívat, že jde o další teroristický čin muslimských radikálů, kteří jsou napojeni na samozvaný tzv. "Islámský stát", který je pro ně výrazně negativním "vzorem" s cílem likvidace všech náboženství odlišných od Islámu. Islámský stát dlouhodobě škodí všem normálním slušným lidem, kteří chtějí žít a pracovat v míru, a je jedno v jaké zemi žijí, a proto je ho třeba spojenými silami co nejdříve zničit. Osobně jsem přesvědčen o tom, že bude-li k tomu politická vůle, a společné jednání představitelů USA, Ruské federace i NATO, a nebude-li docházet k izolovaným a nekoordinovaným akcím, a k vzájemnému osočování válčících subjektů, lze toho dosáhnout poměrně brzy.

V petrohradském metru jsou sice namontovány bezpečnostní rámy a provádí se tam občasné namátkové prohlídky určitých cestujících, jakož i větších zavazadel, apod., ale tato opatření mohou možným teroristickým útokům zabránit jen částečně, neboť při provozu, který v metru každý den je, není možné prohlížet detailně každého cestujícího, takže v podstatě zcela zabránit teroristickým útokům těmito opatřeními nelze.

Teroristické útoky lze maximálně eliminovat pouze detailní a systematickou prací od základních politických rozhodnutí, přes podstatně kvalitnější činnost všech zpravodajských služeb, až po mravenčí práci policejních orgánů, které by měly vědět o každém muslimovi, který se radikalizuje úplně vše, a měl by být neustále pod kontrolou, tedy, chceme-li takové individuum ve své zemi vůbec mít.

Je výhradně politickou záležitostí, jak se postavit k nelegálnímu přílivu muslimů do vyspělých zemí světa, a všichni politici by si měli uvědomit, že jsou povinni ochraňovat zájmy svých občanů, zajišťovat jim podmínky pro klidný život a práci, a pokud to některé skupiny obyvatel neuznávají, nemají ve vyspělých zemích světa místa. Je zcela jistě možné přijímat do vyspělých zemí určité, předem vybrané a prověřené jedince, byť z muslimských zemí, ale pouze ty, kteří jsou ochotni a schopni dodržovat zákony dané země, chtějí v této zemi pracovat, mají k tomu potřebnou kvalifikaci, a celkově jsou ochotni se přizpůsobit životu v té které zemi, se všemi pravidly.

Pokud jde však o současnou masovou migraci muslimů, kteří se nehodlají přizpůsobit životu v nových zemích, nechtějí tam pracovat a pouze natahují ruce na tamní štědré sociální dávky, která je v posledních letech třech letech patrná zejména ve vyspělé Evropě, je třeba ji zásadně odmítnout a zabránit nelegálnímu průniku muslimů do vyspělých zemí, všemi dostupnými prostředky. Podle mne to není záležitostí pouze policie jednotlivých zemí, ale vzhledem k tomu, že jde o obranu území před nelegálními nájezdníky, měla by to řešit zásadně armáda, ve spolupráci se všemi bezpečnostními silami té které země, popř. i celé Europské Unie.

Rozhodnutého atentátníka lze odhalit zase pouze detailní prací všech bezpečnostních služeb daného státu, od zpravodajských služeb, přes policii až k nejnižšímu bezpečnostnímu článku, který musí mít nejen místní, ale i osobní znalost daného služebního území, řízenou kontrolou elektronické komunikace, a prací v tom kterém konkrétním prostředí, ze kterého se tito šílenci rekrutují.

Všechny bezpečnostní subjekty si mohou z každého teroristického útoku, ať je spáchán kdekoliv na světě, vzít potřebná ponaučení, a myslím si, že si ho také berou, protože i ty nejlepší bezpečnostní služby světa se neustále učí, přizpůsobují se novým podmínkám, a proto také každý takový případ musí být do nejmenšího detailu analyzován a musí z něho být vyvozeny patřičné závěry pro tu kterou zemi či lokalitu a řadu z nich lze zobecnit.

Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.