Miroslav Němec: Může si snad v naší zemi každý dělat, co chce?

obrazek
1.12.2013 11:09
V prvním článku naší Ústavy, která je základním a současně nejvyšším zákonem státu se uvádí, že „Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana“.

Již z toho vyplývá, že náš platný právní řád by měl dodržovat nejen každý řadový občan, ale zejména každý představitel státu, ať je to již politik či státní úředník. Když se však podíváme blíže, co se v té naší, kdysi tak malebné a překrásné, ale dnes již dost „vytunelované“ zemičce v poslední době děje, vidíme, že úcta k právům a svobodám člověka a občana zde jaksi značně pokulhává.

Kdyby občas pochybil nějaký začínající úředníček, snad bychom to ještě dokázali pochopit, neboť nikdo učený z nebe nespadl, ale když právo porušují staří a zkušení harcovníci, letití právníci a další odborníci, dokonce i policisté, soudní znalci, státní zástupci, soudci a politici, lze se vcelku oprávněně domnívat, že tak činí naprosto úmyslně a nebojím se říci, že se zcela jasným cílem a zištnými úmysly.

Jak jinak by se mohlo stát, že za přepadení pošťaček z roku 2004 ve Znojmě, byl bez jasných usvědčujících důkazů pravomocně odsouzen zcela nevinný mladý člověk a teprve po šesti letech výkonu trestu odnětí svobody se k tomuto trestnému činu doznal skutečný pachatel, a kdyby tak neučinil, byl by nespravedlivě odsouzený ve vězení dodnes? Kdo nahradí nespravedlivě odsouzenému mladému člověku nejlepší léta jeho života, když je žádnými penězi nahradit nelze? Kdo mu nahradí ztrátu osobní cti, rodiny, zaměstnání a přátel, kterou zavinil neprofesionální státní aparát? Kdo z vyšetřujících policistů, dozorujících státních zástupců a soudců byl exemplárně tvrdě potrestán, aby se podobný případ již nemohl nikdy opakovat?

Kdo nahradí škody lidem, kteří „díky“ několika „šmejdům“, přišli o veškerý svůj majetek vložený do H-systému jen proto, že chtěli mít svoje bydlení a uvěřili inzerujícím podvodníkům? Kdo nahradí utrpení celých rodin a lidské životy poškozeným, kteří si v důsledku déle než deset let trvajících soudních sporů, kde i díky průtahům ze strany státu nevysoudili nic, sáhli na život a prezident Klaus ještě ty zločince, kteří je okradli, svou „amnestií“ omilostnil?

Jak vysvětlíme tzv. „Karlovarskou losovačku“, nebo to, že v lesích u Karlových Varů je naprosto nelegálně a v rozporu s našimi platnými právními předpisy postavená celá „ruská“ vesnice, která měla být již dávno odstraněna, ale stojí dál a naopak, když si při přestavbě střechy svojí chaty a na svém pozemku občan, bez povolení stavebního úřadu, rozšířil stavbu o jediný metr, mu stát nařídil celou stavbu zbourat s tím, že pokud tak neučiní, bude mu to zbouráno státem na jeho náklady, což je jednoznačná šikana? Jak vysvětlíme, že vedoucí odboru jednoho magistrátu si pro sebe za pár korun nakoupila mnoho hektarů údajně bezcenných pozemků, následně prosadila jejich zhodnocení jejich zařazením pro výstavbu rodinných domků a do průmyslové zóny, „vydělala“ na tom takřka sto milionů korun na ještě se soudí s magistrátem, když byla sesazena z funkce?

Jak se máme dívat na to, že jakýsi starosta, který byl dosazen do funkce v poměrně velkém městě i přesto, že neměl ani maturitu a nebyl dokonce ani ničím vyučen, si sám pro sebe „přisvojil“ řadu tzv. nezajímavých pozemků, včetně jednoho celého městského parku, nechal tam postavit rodinné domky, na kterých značně zbohatl a nyní se ještě posmívá občanům, že ho doposud policie z ničeho ani neobvinila? Jak vysvětlíme, že starostové řady obcí, kteří osobně „vytunelovali“ obecní majetek, dali ho bankám do zástavy či ho jinak „zašmelili“, takže těmto obcím a občanům tam žijícím již vlastně nepatří vůbec nic, a přesto, že tyto starosty měl někdo nejen z krajského úřadu, ale i z ministerstva vnitra kontrolovat, nikdo nebyl doposud potrestán?

Jak vysvětlíme pražský „megatunel“, který vznikl výstavbou jistě potřebného tunelu „Blanka“ v Praze, když nyní, těsně před jeho dokončením jistí funkcionáři, včetně primátora, tvrdí, že byl vlastně postaven „na černo“, že nemůže být „dofinancován“ a tedy ani zprovozněn? Je něco takového vůbec možné? Kdo ty škody zaplatí? A jak je možné, že ti, co se na tom podíleli ještě nestojí před soudem?

A tyto a mnoho dalších případů zcela jasně ukazují, že u nás má právní stát zatím pouze deklaratorní charakter, ale ve skutečnosti zde není a není zde fakticky ani žádná skutečná demokracie, neboť demokracie, jako vláda lidu musí právě právní stát plně garantovat, státní úřady a organizace musí plnit své úkoly ve vymezeném rozsahu naprosto přesně a orgány ochrany práva, kam patří i státní policie, musí plnit úkoly na 100 procent. Nesmí ji být snižovány rozpočty, škrtána tabulková místa či zcela účelově likvidováni funkcionáři tvořící vrcholový management, byť by se komukoliv nelíbili. Jedině dobře zaplacená, neúplatná a naprosto nezávislá policie totiž může plnit svou společenskou roli a přispívat k rozvoji demokracie z „demokracie po česku“, která tady v současné době je, na skutečnou demokracii pro lidi.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

stvan

Každý si dělat co chce nemůže.Toto privilegium patří jen horním deseti tisícům. O to větší morální a hospodářské škody tato menšina páchala, páchá a páchat bude.

klokan

    Dosažené výsledky VLSR, resp. VHR v kotlině zdejšího Absurdistánu si již jeho naprostá většina selským rozumem uvažujících občanů zhodnotila. Vždyť tyto  výsledky neblahého převratu hovoří zcela jasně. Aby si cca 10 % občanů polepšilo musí cca 90 % občanů strádat. Na výsledcích posledních voleb do SL, lze prokázat, že i občané jinak uvažujících racionálně se nechají zmanipulovat odborně vedenou propagandou, viz. například taktéž hnutí ANO 2011 ( určitá forma recyklovaných Věcí veřejných), které má prý představovat  kýženého spasitele Andrejka. Procitnutí z iluzí  permanentně  u občanů vzbuzovaných zdejšími pretendenty Bilderbergu, CFR a jiných zastánců nových světu vládnoucích pořádků, bude  zřejmě bolestivé. Naděje však umírá poslední.  Velmi zajímavý a poučný článek autora pana doc. M. Němce, na názorných případech, poukázal na zhoubný mor současné společnosti, všeobjímající,, cochcárnu“. Pro současný státní režim, se stala přímo signifikantní, teorie pružnosti, ohebnosti a přizpůsobivosti, vše v mezích NWO. Laik se diví a odborník žasne nad současnými  flexibilními měňavkami, včetně tedy našeho tolik blahořečeného jakoby ústavního soudu, věru pěkná opora společnosti, která lehce zdůvodní i kvadraturu kruhu, jestliže se to bude hodit právě vládnoucí věrchušce. Jako naprostý nesmysl se jeví schody zametat odspodu, to nám potvrdí každá uklízečka, nyní zvaná jako referentka dodržování pořádku. Z hlediska dialektiky, lze  celkem úspěšně aplikovat i poznatky věd přírodních do oblasti věd společenských. Lze tedy konstatovat, že i každá pružnost a ohebnost má své meze, jestliže se tedy použije příslušná síla doposud ohebné zůstane již deformované, viz. mez pružnosti, modul pružnosti, jak to již ostatně bylo kdysi klasiky nastíněno. Na rozdíl od pana Schlimbacha si nemyslím, že by potřebné změny nebylo lze dosáhnout již osvědčenými klasickými nástroji. Ovšem na straně druhé proč by nebylo lze užít  ke změně stavu inovovaných metod, jestliže budou účinnější. Nakonec proč by nebylo lze zabloudit i do oblasti biologie, kdy podčeleď křečkokrysy, mají na rozdíl od ostatních krys lícní torby. Ekologové mohou jistě dokladovat, že  i některé druhy potkanů jsou nyní v ohrožení vyhynutí.

schlimbach

Co s tím? Klasickými nástroji změna možná není, není na čase zkusit něco jiného? 

antoninsebek

Rád bych trochu zklidnil příspěvek paní Kateřiny, který zahrnuje prvky kolektivní viny.

1/Objektivní příčina uváděných jevů je fakt známa z ekonomické teorie. Je to "prvotní akumulace kapitálu". Krátké poučení pro neekonomy: Dneska už si nikdo nepamatuje, jakými způsoby se "vyšvihli" někteří super-boháči v USA. Že hrozí toto nebezpečí při zásadní změně režimu, to naši profesoři ve vedení státu znali a zřejmě proti tomu nic neudělali.  Dokonce padla výzva, že se na chvíli zhasne, jako ve filmu "Hoří, má panenko".

2/Dnes bych se vyjímečně za právníky postavil. Ne všichni studovali v Plzni a na slovenských vesnických právnických fakultách. A dokonce i souhlasím, že měl tehdy pravdu P. Pithart v tom, že se má celý proces zpomalit, aby příliš nepředbíhal tvorbu příslušných právních norem. Přestože jinak tohoto "dvojdomkáře" nemusím.

3/Nic z toho ale neomlouvá smutný fakt, že fůra předpisů dodnes neobsahuje účinnou zpětnou vazbu proti možnému zneužití, že soudní systém je zoufale pomalý. Pravidla se tady už dávno změnila, takže naše Poslanecká sněmovna už dávno mohla daleko více využívat zkušenosti z dalších členských zemí EU. Obávám se, že v řadě případů (například  u hlídání či  nehlídání spotřební daně) se tak nedělo náhodou.