Miroslav Němec: Podcenila Policie ČR ochranu železnice?

obrazek
21.10.2013 08:24
V posledním období není týden, abychom se nedozvěděli, že zase někde nejezdí vlaky, protože nějaký zločinec ukradl měděné zabezpečovací kabely a zpeněžil je ve sběrně surovin. Protože minulý týden bylo takových případů jen ve čtvrtek a v pátek více a řada lidí se proto vůbec nedostala do práce, a nebo se tam dostala s velkým zpožděním, stala se Policie České republiky opět objektem obrovské kritiky.

Proto se naskýtá otázka, co proti krádežím vlastně dělají odpovědní pracovníci železnice, ale také, zda tuto problematiku opravdu nepodcenila Policie České republiky?

Z našeho právního řádu zcela jasně vyplývá, že každý je povinen ochraňovat svůj majetek a teprve když jsou veškeré zákonné možnosti této ochrany vyčerpány, nastupují specializované orgány ochrany práva, mezi nimiž zaujímá rozhodující roli právě Policie České republiky, na kterou se pak většinou řada problémů současné společnosti, již ze zvyku svádí.

Někteří občané se zcela mylně domnívají, že povinnost ochraňovat jejich majetek má obecně uloženou jen policie, kterou si právě proto přece platí ze svých daní a vůbec si neuvědomují, že svůj majetek musí v prvé řadě ochraňovat každý sám. Že to podceňují nejen běžní občané, ale i podnikatelé, kteří chtějí ušetřit na nepravém místě, je nedostatkem právní výchovy posledních let a je to denně vidět ze svodky událostí trestné činnosti za uplynulých 24 hodin. Když ji člověk denně pročítá, nestačí se divit, jak jsou někteří lidé důvěřiví, naivní, šetřiví až vyloženě hloupí.

Když se však k majetku využívanému k vlastní činnosti, k podnikání či k činnosti veřejně prospěšné, chová jeho nájemce či správce nevhodně, včetně toho, že ho vhodným způsobem nezabezpečí, a nechá ho bez dozoru rozkrást, může se jednat dokonce i o trestný čin ve smyslu ustanovení § 220 trestního zákona „Porušení povinnosti při správě cizího majetku“, který spočívá v tom, že pachatel poruší podle zákona mu uloženou, nebo i smluvně převzatou povinnost, opatřovat nebo spravovat cizí majetek, čímž jinému způsobí škodu nikoliv malou, což je podle dikce zákona nyní škoda dosahující částky nejméně 25 000,--Kč., a takový pachatel (i odpovědný funkcionář železnice, např. SŽDC – Správa železniční dopravní cesty), může být potrestán odnětím svobody až na dvě léta a pokud by šlo o jednání podle odst. 2 téhož paragrafu, až na 5 let. Při vzniku škody velkého rozsahu však může být takový pachatel potrestán trestem odnětí svobody až na 8 let.

Je tedy na místě se ptát, zda Správě železniční dopravní cesty, která koleje v České republice spravuje a pronajímá je k podnikání dalším subjektům, např. ČD Cargo, za což inkasuje nemalé peníze, stačí takřka denně oznamovat policii odcizení zabezpečovacích kabelů, zařízení a souvisejících objektů a zda by nebylo už konečně na místě, aby se, jako správce obrovského majetku, neměla začít snažit ho také vhodným způsobem střežit. Rozhodně by bylo účinnější, kdyby členové dobře placených soukromých bezpečnostních služeb, kteří mají střežit jednotlivá nádraží, včetně nástupišť a WC, místo často nemístného buzerování občanů, konali pochůzkovou službu po trati, jako kdysi tzv. „koloťuci“, a snažili se zadržet ta individua, která zejména v noční době odsekávají na trati měděné zabezpečovací kabely, čímž vlastně vyřazují zabezpečovací zařízení z provozu a zcela vědomě a úmyslně se dopouští minimálně trestného činu „Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení“ ve smyslu ustanovení § 276 trestního zákona, kde hrozí trest odnětí svobody, v případě způsobení škody velkého rozsahu, až 8 let.

Nebylo by tedy lepší, zajistit nepřetržité střežení nejčastěji napadaných úseků železniční dopravní cesty, byť třeba i vhodnými technickými prostředky, kterých je nyní celá řada, a třeba i v součinnosti s územními odbory Policie České republiky konat speciální akce s cílem konečně většinu pachatelů této zločinné trestné činnosti zadržet, urychleně odsoudit a poslat do vězení? A já přímo odpovídám, že ano - a pokud to doposud nenapadlo odpovědné pracovníky Správy železniční dopravní cesty, kteří jsou za tento majetek přímo odpovědní, mělo by to napadnout územně odpovědného funkcionáře Policie České republiky, který má za povinnost denně se seznamovat s nápadem trestné činnosti, vyhodnocovat ji a konat taková opatření, aby byli pachatelé této nebezpečné trestné činnosti co nejdříve zadrženi, neboť skutečně hrozí, že v důsledku takto způsobené poruchy zabezpečovacího zařízení dojde k železničnímu neštěstí.

Nechci tady přivolávat katastrofu, ale je třeba si uvědomit, že ranními vlaky jezdí do zaměstnání stovky a tisíce lidí denně i 200 kilometrů, většinou do Prahy, vlaky jsou přeplněné k prasknutí a pokud by došlo ke srážce vlaků v důsledku nefunkčního zabezpečení, bude to nejhorší neštěstí v historii celé České republiky vůbec.

Přemýšlejte tedy, zodpovědní funkcionáři Správy železniční dopravní cesty, ale i odpovědní funkcionáři Policie České republiky, kteří jste v rámci pochybných úspor zrušili úzce specializovanou „Železniční policii“, která měla své opodstatnění, zda jste schopni plnit své úkoly na patřičné úrovni a nebo, zda můžete „doutnat na vavřínech“, chodit po recepcích a dělat „mrtvého brouka“ s pocitem, že se může takřka každý den stát na železnici obrovské neštěstí a vy za něj ponesete svůj díl odpovědnosti, které se nemůžete nikterak zprostit.

A pokud ještě pořád nevíte, o co to tady vlastně jde, přečtěte si laskavě navíc ještě ustanovení § 272 trestního zákona, které pojednává o tzv. „Obecném ohrožení“, kde lze ve třetím odstavci (je-li takovým činem způsobena úmyslně smrt), pachateli uložit i trest odnětí svobody ve výši až dvaceti let a domyslete detaily – tj., že tento trestný čin je spáchán úmyslně nejen tak, že pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, ale i tak, že pachatel pouze věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.

A jen tak pro neprávníky, kterých je v současné době i ve vedení Policie České republiky zbytečně mnoho uvádím, že i jen příprava k tomuto trestnému činu je trestná a to stejným trestem, jako by byl tento trestný čin dokonán.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

novotny

Tak není se čemu divit, když překupnící nabízejí za 1 kg měděného drátu až 130 Kč. To je jasná výzva všem lupičům, aby páchali tyto trestné činy, je jim jedno, co tím způsobí.