Nelítostná státní zástupkyně

rath pl
10.11.2021 14:45
Když před několika dny probleskla poprvé zpráva, že prý David Rath, bývalý poslanec a hejtman Středočeského kraje, žádá o podmíněné propuštění z vězení, konzultoval jsem celou záležitost s několika právníky.

Jejich názor byl vcelku jasný. Shodovali se, že brněnský Městský soud by jej měl z vězení podmíněčně propustit, zejména pokud jeho chování v nápravném zařízení bylo na příkladné úrovni.

Jak se při jednání u soudu ukázalo, o podmínečné propuštění nepožádal přímo D. Rath, ale předseda Svazu pacientů ČR, Olejár. Svaz pacientů se totiž chce vrátit k praxi spolupráce, kterou zahájil s D. Rathem již v roce 2005. D.Rath poskytoval odborné rady a konzultace tomuto spolku, který pracuje dlouhodobě ve prospěch českých pacientů.

Jednalo se, podle Olejára, o desítky případů konzultací, které D. Rath poskytoval bezúplatně. Olejár také upozornil na to, že dva Rathovi synové pro svou výchovu potřebují být v blízkosti svého otce.

Ze sedmiletého trestu si D. Rath odpykal zatím již 3,5 roku.

Jak zdůraznil soudce Tatíček, nebyl důvod nevyhovět této žádosti Svazu pacientů ČR, neboť D. Rath se ve vězení choval vzorně. Získal několik pochval a v době vrcholící pandemie covid-19 nastoupil dobrovolně (sám iniciativně přišel s tímto návrhem) jako lékař na vězeňské zdravotní středisko.

Jak jsem pochopil,  i po svém podmínečném propuštění, chce D. Rath působit jednak na poliklinice své manželky v Hostivici u Prahy, ale také dva dny v týdnu předpokládá, že by zajišťoval i nadále službu lékaře ve vězeňském zařízení v Brně.

Je dobře, že D. Rath vystupoval u soudu velmi kajícně. A tím, že by se vrátil po svém propuštění dříve de facto do normálního pracovního procesu, by mohl rychle pokračovat (v řádech desetitisícovými sumami měsíčně) ve splácení peněžitého trestu 10 mil. Kč, který mu byl soudem uložen.

D. Rath u soudu mluvil také o tom, jak celá kauza podle něj vznikla, co bylo její prapříčinou. S tím, že se snažil zajistit sponzoring strany, kterou reprezentoval.

Přeci jen si v této chvíli neodpustím drobnou doušku a vrátím se ke svým prvním vyjádřením ze dní, které následovaly bezprostředně po zatčení bývalého krajského hejtmana. Řekl jsem tehdy, že by se to, pokud bych ještě vedl v té době sociální demokracii, nikdy nemohlo stát. V mé éře byla totiž přímo zakázána jakákoliv účast hejtmanů na zajišťování sponzoringu ČSSD. Bohužel, za mého nástupce Sobotky tomu bylo jinak.

Státní zástupkyně, která dozoruje celý případ a reprezentovala státní zastupitelství při jednání brněnského městského soudu, byla ovšem zcela nelítostná. Podle ní „…to (u D.Ratha) není taková sebereflexe, o které hovoří podmínky pro propuštění.“ No, pokud vím, s D. Rathem ve vězení nevznikl žádný problém. Choval se vzorně, pracoval obětavě jako lékař, i když toto zapojení ve vězení není vůbec obvyklé. Pomohl tak v pro stát nejtěžší době překonat velký nedostatek lékařů, se kterým se Vězeňská služba potýká.

S ohledem na stanovisko prokurátorky zatím D. Rath nebyl  z brněnské věznice propuštěn a to až do rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bude nadřízený Krajský soud. Když ale věci dobře půjdou, již před Vánoci může být bývalý čelný politik ČSSD podmínečně propuštěn. Konec konců, brněnský městský soud současně s propuštěním rozhodl o sedmiletém zkušebním období a nařídil dohled probační a mediační služby. 

V každém případě si myslím, že David Rath už za celou záležitost zaplatil dost. Ztrátou svobody, prestiže, rodinného zázemí,  všeho. Má nicméně štěstí, že se má kam vrátit. A to jak k rodině, tak na pracoviště, kde je mezi svými pacienty v Hostivici velmi oblíbený.

 

 

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

opatovice328
Já bych rád k tématu dodal svůj příběh, kde jsem se stal zase svědkem naprosto opačného případu, kdy vedení firmy, kterou tu nebudu jmenovat, zajistilo zřejmě za úplatu, že se škoda, kterou způsobila určitá rakouská firma, kterou tu taktéž nebudu jmenovat, přenesla na bedra českého daňového poplatníka. A že nejde o malou škodu, tak tu škodnou částku odhadnu na bratru 16 miliard korun. Tak tato částka prosím spadne na naše bedra zaplatit za onu rakouskou firmu. A abych nebyl úplně tajemný, tak tu naznačím, že se jednalo o vývoz české elektrárny do jedné cizí země a ke škodě došlo tím, že rakouská firma vyprojektovala vadné kotle, kvůli kterým ta elektrárna pět a půl roku v té dané zemi stojí. K tomuto zatížení českého daňového poplatníka došlo díky tomu, že český stát poskytl na tento projekt úvěr ve výši 433 milionů EUR a dnes s úroky činí tato dlužná částka již téměř 19 miliard korun. Já protože jsem na tomto projektu byl a vím přesně, co se tu událo, a kdo a jak se přičinil o zkázu tohoto díla, a tak jsem podal v roce 2018 trestní oznámení na podezření z korupce na pracovníky vedení onoho českého generálního dodavatele. Když složka s mým trestním oznámením doputovala na stůl k vyšetřovateli na Národní centrálu proti organizovanému zločinu, tak vyšetřovatel si mě zavolal a sdělil mi, že jsem si tu navymýšlel své vlastní příběhy, do kterých jsem vložil údajně kriminální zápletky, a že celé to moje trestní oznámení podávám jen z toho důvodu, abych se prý několika lidem od generálního dodavatele pomstil apod., ale že se nemám radovat, že oni nakonec mohou podat trestní oznámení na mě, že jsem je jmenoval v tomto svém trestním oznámení. Řeknu po pravdě, že jsem si šel na onu neomalenost vyšetřovatele stěžovat na Vrchní státní zastupitelství, kam jsem to svoje trestní oznámení původně podal. Nezasvěcený by možná očekával, že dotyčného vyšetřovatele vymění za někoho, kdo tehdejší škodu přesahující 12 miliard korun nebude považovat jen za moji vlastní kriminální zápletku, ale bude chtít toto klubko rozmotat. Když se ale delší dobu nic nedělo a daný vyšetřovatel nadále pokračoval ve svém nevyšetřování, tak jsem napsal dopis se stížností až na vrchní státní zástupkyni Bradáčovou, aby dotyčného vyšetřovatele vyměnila, ale nestalo se tak. On ten vyšetřovatel mezitím stihnul tento můj případ odložit s tím, že jsem údajně nic neprokázal atd. Otázka je, jestli jsem mohl něco prokázat, když vyšetřovatel nezavolal za celou dobu toho tzv. vyšetřování ani jednoho mnou doporučovaného svědka. Samozřejmě, že jsem si na odložení případu stěžoval, nejdříve na dozorujícího státního zástupce, a pak na Bradáčovu a pak ta moje stížnost došla až na Nejvyšší státní zastupitelství do Brna. Všichni po celé této lajně až nahoru podpořili názor vyšetřovatele, že těch 16 miliard, že je to jen ta moje kriminální zápletka pro zpestření tohoto mého příběhu. Asi není třeba dodávat, že tato služba onoho přenesení škody z viníka zkolabování tohoto případu na českého daňového poplatníka nebyla jen tak za Pánbůh zaplať, a to jsem se ve svém trestním oznámení, které dnes obsahuje snad 400 stran, snažil dokázat. Vzniká jen otázka, proč chrání policie a Vrchní státní zastupitelství vedení generálního dodavatele, aby se nemusel nikdo zpovídat z toho, proč nechal tuto škodu spadnout na vlastní podnik a potažmo tak i na českého daňového poplatníka? Asi někoho napadne, že jsem měl jen prostě smůlu, že kdybych dostal jako dozorujícího státního zástupce onu aktivní státní zástupkyni z případu Dr. Ratha, že už by se pár lidí mohlo třepetat v síti spravedlnosti. Ale to by byl jen takový levný závěr, ono je to trošku jinak, jak jsem měl možnost pochopit za ty 3 roky boje za spravedlnost okradeného českého daňového poplatníka. Ono je to vše jen otázka zakázky, koho sejmout a koho nechat si spokojeně užít svých špinavých peněz. Jak jste asi pochopili, tou mou pointou je, že se tu snažím postavit do protikladu doktorových nějakých 8 milionů peněz v krabici, které nakonec nikde nikomu nechyběly, a za to by z MUDr. Ratha stáhli kůži za živa, a v mé kauze škoda na naše bedra 16 miliard korun, které nám chybět budou, a není Boha donutit ani policii a ani Vrchní státní zastupitelství, aby zavolalo alespoň jednoho pracovníka vedení tehdejšího generálního dodavatele, aby zdůvodnil, proč rozhodoval v neprospěch vlastního podniku a samozřejmě ve prospěch oné rakouské firmy. Že si tato rakouská firma dělá srandu z českého daňového poplatníka, to dokazuje tím, že si tento projekt dala dokonce do svého katalogu jako svoji úspěšnou referenci. Já přeji MUDr. Rathovi brzké propuštění a věřím, že se potkáme v Institut Aleny Vitáskové, kde se sdružují ti, co mají pocit, že je tu něco shnilého v existujícím justičním systému.