Normalizační spisky argumentem pravice

polreich cb
6.6.2018 11:01
Mé jednání v době invaze některých států Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, kdy jsem se zúčastnil jednání v Radě bezpečností OSN, jsou popsány již v řadě publikací. Vážné osobní důsledky po návratu pro mne, ale i ženu a děti, není proto nutné připomínat.

Nejedná se však jen o akce po dobu období „normalizace“. Jsou používány i v dnešní době, dokonce jako součást předvolební agitace při posledních parlamentních volbách. I na tomto základě, kandidát ODS do Parlamentu byl ze 14. místa vykroužkován stranickými stoupenci na volitelné místo. Myslím, že je proto nutné ocitovat účinné argumenty, na základě kterých se stoupenci ODS rozhodovali a uspěli. Sám uvedeného člověka neznám a nikdy jsem s ním nehovořil. Osoba není však ani důležitá. Je to člověk jednoznačně označovaný za prodlouženou ruku StB či jak říká Petr Uhl v roce 2008 (v době zakládání USTRku) „je jen jedním vykonavatelem vůle StB“ Jedná se však o nebezpečnou linii, kterou dnes representuje.

Jde o publikaci několikastránkových argumentů uveřejněných v předvolením období dotyčným kandidátem v populárním týdeníku pravicového až bulvárního zaměření.

V zájmu dehonestace mé práce zvláště při jednání Rady bezpečnosti OSN se v současnosti nový pan poslanec odvolal v jeho článku na invasní sovětské autority. Stojí za to citovat „Počátkem prosince 1969 Polreicha potopili i sovětští přátelé prostřednictvím velvyslanectví SSSR v Praze a Ministerstvo zahraničí převzalo záznam, v němž byly zachyceny některé kritické názory bývalého 1. tajemníka čs. stálé mise při OSN.“.

A sám ocitoval z předmětných dokumentů, co jsem to byl zač. „Několikrát se dopustil porušení služebních povinností a kázně což prý hraničilo s trestným činem… v důsledku svého netřídního a nemarxistického přístupu k politickému dění… se dostal na vysloveně nepřátelskou a protisocialistickou a protisovětskou platformu. S tím souvisely i jeho protisovětské aktivity ze srpna 1968. Velmi hrubě se vyjadřoval o SSSR a z vlastní iniciativy vyvíjel značnou aktivitu na podporu jednání Rady bezpečnosti o ČSSR, kdy z titulu autority rezidenta čs. rozvědky ovlivňoval jak úřadujícího stálého delegáta při OSN Mužíka, tak bývalého ministra zahraničí Hájka při jednání v RB“. A milý poslanec radostně dodává, že jsem se tím „propadl až na dno“.

To není smutná povídka. To je dnešní současnost na jakém základě je možno získat poslanecký mandát ODS. Jenom se obávám, že nyní v době padesátiletého výročí invase pan poslanec, který má k disposici i dokumenty ÚV KSČ, na mne vytáhne jeden, který mne tam také byl předložen, jako podklad k trestnímu stíhání, „ že svým jednáním o ukončení vietnamské války měl snahu zabránit oslabování amerického imperialismu a tím dalšímu likvidování amerických vojáků“.

Je to síla, ale taková byla doba, kterou nám pan poslanec ODS, velký komsomolský aktivista a student normalizační žurnalistiky před Listopadem 89, asi znovu chce nachystat třeba tentokráte pod jinou vlajkou. Dehonestace podstaty skutečné práce a buzení nenávisti může pokračovat. Nestačilo mu pronásledování dvacet let celé mé rodiny s vážnými důsledky pro ženu a dětí, ale nyní po padesáti letech se historie znovu opakuje a to dokonce pod hlavičkou ODS, která se označuje v parlamentu za demokratickou stranu.

Miroslav Polreich


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.