Nosorožec bez rohu není nosorožec!

nosorozec
22.3.2017 09:02
Dnes se naši občané mohli takřka ze všech sdělovacích prostředků dozvědět, že v Zoologické zahradě ve Dvoře Králové uřezali jací-si „odborníci“ roh hlavnímu nosorožci, a to vše dokonce za asistence veterináře a ředitele ZOO, kteří to v televizním zpravodajství vysvětlovali jako údajnou ochranu před pytláky. To je naprosto neuvěřitelné!

Neuvěřitelné je nejen to, že takováto hloupost vůbec někoho z odborného personálu letité ZOO zahrady dnes napadne, ale i to, že takový zásadní zákrok musel někdo odpovědný schválit a neuvěřitelné je i to, že se to ještě celé filmuje, detailně se lidem ukazuje, jak ten roh řeže nějaký „dřevorubec“ či údržbář motorovou pilou, a prezentuje se to veřejnosti jako nějaká záslužná akce v přímém přenosu.

Neuvěřitelné je i to, že to obhajuje nejen přítomný veterinář, ale dokonce i ředitel ZOO, který se zřejmě domnívá, že se budou lidi chodit dívat na – stupidním rozhodnutím – zmrzačeného nosorožce, čemuž však nemůže uvěřit ani dítě ze třetí třídy obecné školy. Nosorožec má zkrátka roh, je to jeho typický znak, jeho ozdoba a chlouba, a rovněž i obranný nástroj, a nikdo, ani ředitel ZOO, nemá právo žádného nosorožce takto zohyzdit, protože nosorožec bez rohu není nosorožec! Prof. Josef Vágner, který tuto specifickou Zoologickou zahradu ve Dvoře Králové osobně přebudoval na SAFARI, celou ji se svým týmem zazvěřil, osobně pro jednotlivá zvířata do Afriky jezdil, zoologickou zahradu sám zásoboval zvířaty, která odchytával na svých afrických expedicích v letech 1967–1976, kdy z celkem devíti výprav osobně přivezl téměř 2000 zvířat a zahradě věnoval v podstatě celý svůj život, se zřejmě obrací v hrobě. Vzpomínám si dobře, že jedním z hlavních hesel listopadové revoluce v roce 1989 bylo i heslo „Odborníci na svá místa!“ a opravdu nevím, zda toto, co se v této, svým způsobem unikátní české SAFARI ZOO dnes děje, je zamýšlený výsledek, a nebo řízená sabotáž?

Cožpak Zoologická zahrada ve Dvoře Králové je nedozírná africká poušť, kde řádí ozbrojené, a terénními auty a vrtulníky vybavené, hordy pytláků, jak se jim zachce, a nahání je tam pěšky pár chabě ozbrojených domorodců? Cožpak tato zahrada není oplocena a nepřetržitě střežena? Cožpak zde není odpovídající technické zabezpečení, aby byla veškerá tato vzácná zvěř neustále chráněna? Cožpak se vedení ZOO těmto záležitostem dostatečně nevěnuje?

Pokud by tak, jako dnešní „odborníci“ v této zoologické zahradě, uvažoval každý, mohli bychom se po čase dočkat toho, že by nějaký další odborník nařídil uřezat lodyhy paroží jelenům a daňkům, růžky kamzíkům a kozám bezoárovým, toulce muflonům, atpod., protože po těch také touží pytláci, kteří pak tyto zdevastované trofeje nabízejí ke koupi cizincům, kteří k nám pod zástěrkou lovu těchto druhů zvěře vlastně přijeli za lehkými ženami, a aby se doma mohli prezentovat, že byli skutečně na lovu, tyto pseudotrofeje od pytláků kupují. Časem by také nějakého odborníka mohlo napadnout, že krmit živá zvířata je příliš drahé, takže bychom je mohli nechat vybít a vypreparovat, čímž bychom ušetřili, peníze by si mohli ředitelé zahrad rozdělit na odměnách za vynikající nápad a naše děti a vnoučata už by pak ze všech zvířat znali pouze typicky fialovou alpskou krávu z čokolády.

Vzhledem k tomu, že odpovědnými pracovníky této zoologické zahrady bylo během TV vysílání naznačeno, že takto budou postupovat i u všech dalších nosorožců, vyjma těch, které mají být prodány do zahraničních ZOO, dovoluji si zde důrazně vyzvat pana ředitele, aby další mrzačení této vzácné zvěře okamžitě zarazil a odřezaný roh s příslušným úředním záznamem ihned předal do sejfu Policie ČR, která už zajistí, aby nemohl být prodán překupníkům.

Žijeme sice v demokracii, která má svoje slabiny, ale Policie České republiky pracuje poměrně dobře a pytláky všeho druhu se ji na území České republiky daří úspěšně odhalovat, případy účinně vyšetřovat, a pachatele, v součinnosti se státním zastupitelstvím a příslušnými soudy, posílat tam, kam patří, takže obdobné „pseudoakce“, které jistě nezůstanou bez patřičné odezvy veřejnosti, nemají žádné opodstatnění.

Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Václav Semerád

Událost ve Francii, kde byl nedávno nosorožec, navzdory jistě vyšší a sofistikovanější ochraně, zastřelen přímo v ZOO pytláky, bohužel dává zapravdu těm, kdo nosorožce takto znehodnotili - především pytlákům.

Opravdu si myslíte, že Francie je "nedozírná africká poušť, kde řádí ozbrojené, a terénními auty a vrtulníky vybavené, hordy pytláků? Že tamní ZOO nebyla oplocena a střežena? Atd. atd."

Francii přece považujeme za civilizovanou zemi, ne? Přesto se i tam našlo pár darebáků s kulovnicí. Jste si jistý, že se u nás podobné bestie nenajdou?

Živému nosorožci roh časem doroste. Mrtvému rozhodně ne.