O čem se píše, ale málo (11)

campbell 0617
30.11.2017 07:32
V Bibli, přísloví 26,27 Starého zákona se praví: Qui fodit foveam, incidet in eam. Neboli: Kdo kope jámu, spadne do ní. Stejnou myšlenku nacházíme již u Aristotela. Sibi parat malum, qui alteri parat: Sobě zlo připravuje, kdo je připravuje jinému. Tyto staré pravdy jsou aktuální dnes v mezinárodní a národní politice. Přesto si je mnozí politici neuvědomují a konají podle hesla: Jen nebojácně jděme vpřed (Impavide progrediamur). Používám výrok německého přírodovědce Ernsta Haeckela, jako odpověď na skeptický agnosticismus Emila du Bois-Reymonda. Ten uzavřel svou přednášku O hranicích poznání přírody (1872) slovy: Neznáme a (nikdy) nepoznáme (Ignoramus et (semper) ignorabimus). Sdílím toto tvrzení celá desetiletí, podobně jako parafrázi tvrzení ve forměVirchowova hesla: Nepoznáme, tedy budeme věřit ( Ignorabimus, ergo credemus).

V kontextu Neznáme a (nikdy) nepoznáme, se nachází úzké partajně politické rozhodnutí německého ministra zemědělství, člena CSU,Christian Schmidta. Týká se souhlasu s prodloužením používání glyfosátu, širokospektrálního systémového herbicidu a desikantu plodin v EU. Tato organická sloučenina obsahující fosfor, konkrétně fosfonát je zdrojem diskuzí spojených s výskytem rakoviny a dalších onemocnění. Používání mělo být zakázáno EK, případné prodloužení mělo být na 10 let. Evropský spolek zemědělců Copa-Cogeca požadoval 15 let. EK se své odpovědnosti zbavila pomocí souhlasu německého ministra zemědělství. Ten ještě den před hlasováním tvrdil opak. To je důkazem nejenom krátkozrakosti politika a stranické politiky, ale i důkazem nedodržení koaliční dohody s SPD a koneckonců důkazem síly chemické lobby v Bruselu. Budoucí premiér ČR by měl mít tento příklad na zřeteli jak ve vztahu k členům nové vlády a stranickým spojencům, tak i k Bruselu, v neposlední řadě i ke kancléřce Merkel. Pro ni, a CDU se může ukázat hlasování ministra zemědělství velice drahé. Český premiér by mohl získat levně body zákazem používání glyfosátu přinejmenším na zemědělských plochách vlastněných nebo obhospodařovaných společnostíAgrofert. Není možné slepě akceptovat,Nepoznáme, tedy budeme věřit, ani jednu ze zásad římského práva:Neznalost práva každému škodí, neznalost faktu neškodí. V případě glyfosátu neznalost faktů, včetně náhlé změny pozice ministra, škodí všem. Příklad používám pro snazší pochopení rostoucí komplexity a významu vztahu EU - ČLR a 16+1.

Nelze stupňovat varování politiky a stěžovat si na konání ČLR, když sama EU a politici denně ukazují své slabé stránky, nemají vizi a plán nabízející občanům EU důvěru a komfort. Jako příklad stačí si připomenout mstu EK vůči UK za brexit. Mstu představuje vyloučení UK ze seznamu kandidátů kulturních měst Evropy. Brusel fabrikuje argumenty pro vyloučení spojováním kultury se členstvím European Free Trade Association nebo European Economic Area. To nehledě na skutečnost, že kulturním městem Evropy byly v minulosti tři města nečlenů EU: Istanbul, Stavanger a Reykjavik. Není proto divu, že se zlobí občané UK, britský ministr kultury John Glen (B láznivé rozhodnutí. My neopouštíme Evropu, ale EU), ale i Skotové a premiérka, Nicola Sturgeon. Ta se dokonce cítí napadená . Ale i mnohem starší historka z EU mluví za sebe. Během jednoho setkáníJean-Claude Junckera se svým čínským kolegou, Jean-Claude vysvětloval, že Čína a Luxemburg tvoří třetinu lidstva Planety. Jsem si jist, že nevěděl, jak se trefil do černého: z pohledu ČLR totiž do ní patříme my všichni v Evropě. To dokazuje i pondělní setkání politiků na summitu ČLR a zemí střední a východní Evropy v Budapešti. Ministerský předseda ČLR Li Kche-čchiang podobně jako maďarský premiér Viktor Orbán jasně potvrdili, že V novém světovém politickém i ekonomickém řádu se zvyšuje význam Asie a ČLR…Zvyšuje se také počet čínských turistů v oblasti - za pět let stoupl z 200 tisíc na 930 tisíc ročně… Společně s růstem turistů, rostou čínské investice do 16+1 . Jeden příklad za všechny: Moderní vlakové spojení Budapeště s Bělehradem. Vedle odbourávání přebytečných kapacit v ČLR, vznikají chtěně nechtěně nové závislosti a potenciálně další oslabení EU, především její zahraniční politiky. Není to vina ČLR, ale vina EU politiků. Myslí a konají ve starém stylu. Proto je rostoucí komplexita vztahu EU s ČLR problémem Bruselu, ne Pekingu. Škody ponesou především malé členské státy EU. A Peking pragmaticky využívá nabízející se možnosti. Je proto odpovědností EK a představitelů členských států EU si uvědomit, jak působí vnitřní rozpory a protiklady nejenom uvnitř EU, ale i na venek. Společenství 16+1 se jako část EU- Goliáše stává pro ČLR, asijského Davida, náhradní cestou do EU, která nevede přes Brusel. Porucha růstu se u člověka projevuje mimo jiné silnou krátkozrakostí. Přicházejícího Davida, zkušeného vrhače z praku, který musel umět zasáhnout vlka, kdyby ohrožoval jeho stádo, zná a uvidí málo současných politiků. Očekávám, že se David ke Goliášovi nepřiblíží. Zasáhne Goliáše do čela z dálky, omráčí ho, nechá ho žít podle svých pravidel, ale nezabije. Proč? Goliáš je největším importérem Davidova zboží, a ve své současné formě nemá šanci Davida porazit.

Tvrzení mi opět potvrdila včera ukončená návštěva Šanghaje. Kromě setkání s několika místními politiky a úředníky a aktivní účasti v seniorské části prvního polo-maratonu Šanghajské čtvrti Changning, společně s bývalým fotbalovým reprezentantem, dlouholetým kapitánem národního mužstva a hvězdou v ČLR, Václavem Němečkem (hrál v Dalian Shide) jsem měl možnost se setkat i se zahraničními politiky-úředníky. Mezi ně patří zástupce starosty 8. okrsku Budapeště, Egry Attila. Ten řekl, že v okrsku žije trvale 8 tisíc Číňanů. Protože je maďarská legislativa vstřícnější TCM než je tomu v ČR, administrace se snaží založit co nejdříve kliniku TCM a hledá partnera. Vím o podobném záměru městské části Prahy1.Ta má uzavřenou smlouvu o spolupráci se čtvrtí Changning. Nabízí se mi myšlenka: případná realizace záměru by mohla být potvrzena během příštího summitu. Ten bude 2018 hostit ČR a nový premiér. Jsem přesvědčen, že projekt by mohl upevnit bilaterální vztah ČR - ČLR. Upevnění vztahu se mi jeví důležité, protože oficiální dokumenty týkající se vztahu EU a ČLR mají hodně daleko k prohlášení 16+1: mluvit s ČLR silným, jasným a společným hlasem. Spolupráce s ČLR se, podle mého hodnocení situace, bude v budoucnosti prioritně rozvíjet na úrovni municipalit, po té na bilaterální, ne však na geopolitické úrovni.

Aby mohlo dojít k úspěšné spolupráci, měla by si nová vláda ČR uvědomit možnosti, které se nabízejí v ČLR. Jednou z nich je možnost absolvovat školení a tréning na téma China´s system of governance. V roce 1994 založená, vládou podporovaná akademie nabízí od roku 2000 školení a trénink zájemcům ze zahraničí v přibližně 50 třídách, na různá témata. Ta může určit dokonce i zájemce. Ke dnešnímu dni využilo této možnosti, podle informace zástupce ředitele akademie Yang Kegin, více než 8.500 cizinců ze 159 států. Kolik jich bylo z ČR nevím. Nevím také, zda velvyslanectví ČLR v Praze nabízí tuto možnost, a jestliže ano, komu, jak a zda jsou zohledňovány i nepoliticky orientovaní zájemci. Vím však, že seznámit se s principy realizace vizí a vývoje ČLR, a s prací čínského státního aparátu je nezbytné nejenom pro administrativní a politické pracovníky, ale i pro jiné vážné zájemce o dlouhodobou spolupráci s ČLR. K ní řadím mimo jiné profesionály z oblasti práva a IP. S ohledem na rostoucí počet čínských patentů a s ním spojenými výzvami připomínám, že 23. listopadu 2017 podepsal prezident EPO (European Patent Office) Benoit Battistelli důležitou strategickou partnerskou dohodu se státní SIPO (State Intellectual Property Office).

V závěru příspěvku malé varování, nejenom fotbalovým fanouškům: Dávno povolené a připravované testovací turné mladých čínských fotbalistů (U 20) v Německu bylo (Němci) zatím odloženo. Proč, na jak dlouho, nevím. I tato skutečnost však potvrzuje nutnost zvýšení kvality znalostí Evropy a jejich zemí ze strany ČLR. Proto očekávám změnu taktiky jednání Číňanů s Evropany, věříc současně, že ani na sportovním poli ČLR nedovolí politizaci sportu do takové míry, jak se tomu stalo v Rusku. Plejáda nevinných sportovců se tam stala předmětem geopolitické hry s následky, které si autoři hry mohou jen těžko představit, protože si neuvědomují platnost přísloví 26,27 Starého zákona: Qui fodit foveam, incidet in eam. Neboli: Kdo kope jámu, spadne do ní.  


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.