Globální prediktor, nebo jádro globální moci?

valenčík radim
12.8.2017 22:51
Co je to "globální prediktor? Občas se některý z mých známých zeptá: "Sleduješ Pjakina, že?" Nesledují. Poměrně často mně však několik známých posílá přepis části jeho vystoupení či převyprávěné názory, takže mám poměrně přesnou představu o jeho velmi dobrých analýzách aktuálního společenského dění. A patrně není zcela náhodou, že nezávisle docházíme k obdobným závěrům, které vycházejí z obdobného, ale přece jen odlišného, "čtecího paradigmatu". V závěru prvního dílu položím důležitou otázku, která se týká právě tohoto.

Jeden z rozdílů mezi mnou a Pjakinem je, že analýzám může věnovat mnohem víc času (pro mě je to jen malý výsek mé odborné činnosti (hlavní pozornost věnuji propracování komplexních reforem v oblasti sociálního investování a sociálního pojištění, návazně pak problematice jejich prosazení s využitím nástrojů teorie her) a že má mnohem lepší zdroje informací. Další ne nepodstatný rozdíl je i v tom, že používáme trochu odlišné "čtecí paradigma". K tomu zformuluji pár poznámek.

Klíčový význam v Pankinově přístupu mají patrně pojmy "globalisté" (ti, kteří mohou za vše zlé) a"globální prediktor"(ten, kdo předurčuje dění).

Pojem "globální prediktor" bývá různými autory interpretován různé, převážně v kontextu tzv. konspiračních teorií, viz např.:

Globální prediktor / Globální parazitický predátor (GP/GPP) se v současnosti dělí na dvě hlavní křídla - atlantické a eurasijské. Mezi těmito křídly panuje (nyní už) větší rozkol z důvodu odlišného pohledu na řešení krizí řízení v důsledku přešlapů/omylů GP hlavně v poslední době, a obecně výrazněji také v posledních 100-150 letech. Globální konceptuální moc například nikdy neplánovala nechat rozvinout kapitalizmus a společnost exponenciálně zvyšované spotřeby do současné podoby - kapitalizmus jako takový měl skončit někde na počátku 20. století, nástrojem byl Marx a světová revoluce. Jejich uvažování má logiku, uvědomovali si, takovou úroveň spotřeby a nadprodukce nemůže planeta vydržet dlouho. Teď, zhruba po 90-100 letech, se blíží k cíli ukončení kapitalizmu jinými prostředky (adekvátních současné době), ale mají 90-100 let skluz oproti plánu. To je jejich obecný problém už velmi dlouho, počínaje sinajským "pochodem" (byli nuceni ukončit cca po třech generacích, plánováno bylo 7), v podstatě se jim do poslední doby jakoby vždy dařilo vše, ale vždy s jedním "ale" - ne úplně a s časovým skluzem. Má to objektivní příčiny...

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/rozkol-v-globalnim-prediktoru-dve-kridla-princip-tvurciho-konkurzu/

Kritické vyjádření najdeme v článku Jiřího Vábra v Haló novinách:

Hitem některých pravidelných sledovatelů internetu je zamýšlení nad tím, jak svět řídí»globální prediktor«. On, nebo co to vlastně je? Podle Wikipedie »ukazatel úspěšnosti nebo neúspěšnosti průběhu procesu či vývoje jevu, odhadce dobré i špatné prognózy.«

Přiznávám, že z této »definice« nejsem moc moudrý. Jak může řídit svět nějaký ukazatel.Prosím, mnohá slova lze vysvětlit i jinak. Prediktor může být někdo nebo něco, co dokáže na základě přesné znalosti stavu věcí řídit běh světa. Jisté je, že Bůh je z tohoto řízení úplně vyšachován. Prostě není. Proč také? Věda s ním nepočítá. Prediktorem může být skupina jakýchsi »rosenkruciánů« nebo »iluminátorů«, ještě lépe tajně stále působících stále ještě existujících templářů. Ale i to je poněkud krkolomné vysvětlení. Ti, kteří nám tuto teorii vnucují, se nemohou zbavit jistého náboženského myšlení. Tedy, že něco existuje, co dává světu jistý řád, co ovlivňuje světové dění. Podle jedné z teorií, které také zaplavují internet, jde o Satana, opravdu Satana, jenž chce svět ovládnout. Pak tedy by musel existovat i nějaký Bůh, jemuž Satan je protiváhou.

Více zde: http://www.halonoviny.cz/articles/view/44392093

Podívejme se, jak tento pojem používá Pjakin (je to z jeho odpovědí na otázky 31. července:

"Zdálo by se, že když poškozují Evropu, tak se od nich bude samozřejmě odpoutávat, a ona už se odpoutává, bez ohledu na Kancléřský akt a všechny ty americké základny v Německu. Existuje tu určitá vůle globálního prediktoru, díky níž Německo postupně získává hlas a jako zástupce Evropy se stává subjektem evropské politiky na globální aréně. Francie se z toho diktátu také dostává. Trump popadnul chlapečka za ruku, trochu s ním zacloumal a Francie také najednou prohlašuje: "Ty sankce odsuzujeme, poškozují nás..." Postupně dochází k převzetí řízení ve všech, ve všech směrech."

...

"Opakuji, že není náhoda, že je ta hysterie v USA vedena právě proti Rusku. Rusko samo o sobě v nich strach nevyvolává, jinak by se tak nehrnuli do toho trestat ho sankcemi a nespoléhali se na to, že bude opět jako v devadesátých letech za Jelcina sloužit USA jako cvičený psík. Oni vidí, jak se Rusko staví na nohy a chápou to tak, že se společný páníček, globální prediktor rozhodnul Rusko pozvednout. A prostřednictvím té protiruské hysterie se mu snaží dokázat, jak to sami chápou, že mu sami dokážou dále sloužit, že ještě mohou plnit roli těch pohlavárů světa."

...

"A ještě jsou tu také zájmy okolo toho koridoru Sever-Jih realizovaného Indií a Ruskem, který konkuruje Hedvábné stezce a v tom také spočívá určitá role Ruska v globální politice, která je porovnatelná se zájmy globálního prediktoru. To je tedy jeden proces."

Kdo v tomto používání pojmu "globální prediktor" vidí trochu mlžení, trochu zastírání neurčitým pojmem neschopnost přesně popsat, jak funguje současná moc, snad i trochu mysticismu, asi se nemýlí.

Pojem "globální prediktor" se mně zdá zavádějící." Dle výkladového slovníku cizích slov je pojem "prediktor" používán v následujícím smyslu:

- ukazatel úspěšnosti nebo neúspěšnosti průběhu procesu či vývoje jevu, odhadce dobré i špatné prognózy,

- proměnná, na základě které lze předvídat (predikovat) hodnotu jiné proměnné.

V našem případě však jde o něco jiného. Nejedná se o subjekt, který jen něco předvídá či odhaduje, ale subjekt, který má schopnost a sílu to, co předpoví, prosadit z globálních pozic v lokálních podmínkách, a to často navzdory širokému odporu těch, kteří jsou tím poškozeni či ohroženi. Proto lepší výraz by byl "globální predeterminátor" (což zní tak trochu i jako predátor a v daném případě částečně souzní s tím, o co jde).

Ve své přístupu dávám přednost pojmu "jádro současné globální moci", které často doplňuji označením "degenerující" nebo "rozpadající se". Oprávněně. To, čím je významný náš současný svět, je spojeno právě s rozporuplným procesem, kdy vykulminovala moc určitého typu, založená na určitém základě (jak o ní bude dále řeč), kdy však současně tato moc zdegenerovala, rozpadá, ztrácí vliv a také kolem sebe pořádně kope.

Proces metamorfózy jádra současné globální moci je klíček k pochopení toho, o co dnes jde. V globálním měřítku a v lokálních průmětech.

V příštím pokračování porovnám oba pojmy ("globální prediktor" a "jádro současné globální moci"), ukážu podstatné rozdíly mezi nimi a ukážu, jak prostřednictvím logického, průzračného popisu toho, na čem je založena současná globální moc, pochopit, o co jde, jak průběžně vyhodnocovat aktuální dění.

"Kontrolní otázka" na závěr:Odkud se bere ta obrovská síla, která umožňuje tomu, co Pjakin nazývá "globální prediktor" (a někteří ji hledají i u mimozemšťanů) a co já nazývám "jádro současné globální moci" prosadit jakoukoli zlotřilost a jakoukoli zhovadilost, a to i když se to zdá být zcela neprůchodné či nepravděpodobné? Příště na to odpovím.

Radim Valenčík
Vysokoškolský učitel - Vysoká škola finanční a správní, první soukromá ekonomická univerzita http://radimvalencik.pise.cz/

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Jiří Vaca

Musím Vás trošku (a možná i více poopravit).

V.V. Pjakin dělá svoje politické analýzy na základě veřejně přístupných informací (v tom mám všichni s ním stejné startovací podmínky). Zpracování těchto informací však nedělá na základě současné sociologie (a bez použití jakékoliv teorie řízení) jako to dělají běžní političtí komentátoři, ale na základě sociologie sepsané autorským kolektivem VP SSSR, včetne Dostatečně všeobecné teorie řízení od stejného autorského kolektivu ... a to je to, v čem se odlišuje.

Zmíněný autorský kolektiv definoval (a tedy i Pjakin používá) vlastní definice pojmů, která tak mohou mít mírně (a někdy i značně) odlišný význam než jak je znáte, nebo jak našel zmíněný komunista z Haló novin na wikipedii.

Globální Prediktor je tak z venku podaný popis skupiny, kterou by bylo možné nazvat i např. "světové zákulisí"(a jehož zákulisní činnost pří řízení událostí ve světě je mnohým zřejmá, ale možná těžko vystopovatelná a dokazatelná). Je to opis podaný zvenku, protože vnitřní název skupiny z pochopitelných důvodů (nachází se vně skupiny), tj. jak si oni sami říkají neznají.

Název Globální Prediktor vychází z jedné z metod numerické matematiky ... https://cs.wikipedia.org/wiki/Numerick%C3%A9_%C5%99e%C5%A1en%C3%AD_oby%C4%8Dejn%C3%BDch_diferenci%C3%A1ln%C3%ADch_rovnic#Metody_prediktor-korektor

Tato metoda relativně dobře popisuje schéma plné funkce řízení (pojem z Dostatečně všeobecné teorie řízení), která je použita k řízení světa Světovým zákulisím (Globálním prediktorem). Při pečlivím studiu DVTR a srovnání s dnešní demokraciií zjistíte, že demokracie a její rozdělení moci obsluhuje pouze tu část plné funce řízení a jedna část (predikce výsledků činnosti) zůstává v demokracii neobsloužena  .... ona však je obsloužena, ale pro demokraty jakoby v skrytu - an to právě skupinou nazvanou Globální prediktor.

Globální prediktor je tak jediným vlastníkem panující koncepce řízení světa - koncepce skrytého otrokářství pomocí skoupení světa na základě mafiánského monopolu na lichvu - tj. biblické civilizace.

Vnitřní prediktor SSSR (vznikl těsně před rozpadem SSSR, název si ponechal i poté, ale dnes se pod zkratkou SSSR spíše rozumí akronym Souborná Sociálně Spravedlivá Rus) představuje svoji alternativní koncepci globalizace KOB pod českým názvem KSB (Koncepce společné bezpečnosti) - civilizace lidskosti.

Vše asi nedovedu v zkratce zadefinovat, takže více na leva-net.webnode.cz

 

Jiří Vaca

aa

Dona

Až na základe tohto vašeho príspevku som pochopila, prečo ľudia počúvajú Pjakina - a prečo ho nepočúvam ja !

Aby som bola objektívna voči Pjakinovi a mohla o ňom hovoriť, vypočula som si ho veľmi dávno 2x. A mala som presne z neho a jeho globálneho prediktora ten istý pocit, ako vy.  Globálny prediktor môže byť USA, Čína, ale aj Boh.... priveľmi hmlisté a použiteľné na všetko a každého. Ten, kto má rád záhady a priestor pre fantáziu, ten počúva Pjakina. To je môj záver.

Dianie v hospodárstve riadia ľudia v skupinách, ktoré majú na čele najschopnejšieho " prediktora " . Dejiny ľudstva sa pohybujú po sínusoide - alebo : po vrchole nasleduje pád. Ten a tí, ktorí to vedia predvídať, matematicky spočítať, riadia budúcnosť.

Dodatok : Ako príklad globálnej moci : vojensko - priemyselný komplex + banky + tajné služby + ich sluhovia poslanci a vlády + sluhovia sluhov médiá + otroci obyvateľstvo. Nad celým reťazcom stojí a určuje smer pohybu najbohatšia vrstva spoločnosti