Řešme příčiny uprchlictví, a ne až následky

obrazek
29.6.2015 15:07
Teroristický útok v Tunisku a Kuvajtu ukazuje nesmiřitelnost fanatiků hlásících se k Islámskému státu (IS). Tunisko je jediná země, kde tzv. arabské jaro znamenalo posun k lepšímu. Tedy alespoň podle západních měřítek. Dvě třetiny občanů této země hovoří francouzsky. Elity země žijí evropským, nebo přesněji francouzským způsobem života. Početné městské střední vrstvy vzhlíží k Evropě, a zejména k Francii a její kultuře. Silné odbory jsou oporou tuniského sekularismu.

Útok militantů (vlastně již opakovaný) má zasáhnout nejvýnosnější hospodářské odvětví Tuniska, a přivodit mu tak vážné problémy, či úplnou destrukci. To oslabí ekonomiku země a ztíží možnost udržet její politickou stabilitu. Prostě, Islámský stát má zájem na nestabilitě a rozvratu, protože to je nejlepší cesta, jak v budoucnu v Tunisku zničit sekulární režim.

Kde se vzala síla Islámského státu?

Lapidárně řečeno, z chyb Západu, respektive velmocí západního světa a z bezmocnosti politických elit arabských států, včetně Palestiny (a možná na prvém místě právě Palestiny) úspěšně hájit arabské či muslimské zájmy.

Vždyť Al Fatáh ani Hamás nedokázaly svými politickými postupy obhájit a ochraňovat zájmy Palestinských Arabů v Gaze a na okupovaných arabských územích. Nesmiřitelná a promyšlená dlouhodobá politika Izraele vede ve východním Jeruzalémě a na okupovaných územích k postupné změně demografických poměrů, což Arabové nemohou vnímat jinak, nežli jako své hluboké ponížení a porážku. A pociťují přitom svou hlubokou bezmoc…

Politika Hamásu vedla před časem v Gaze k seriálu raketových útoků na přilehlé oblasti Izraele, ovšem bez většího efektu z vojenského či psychologického hlediska, a následně ke zdrcujícím a devastujícím úderům izraelské armády v Gaze. Z těch se Gaza nevzpamatovala dodnes…

Také umírněná politická strategie Al Fatáhu přinesla Palestincům zatím jen málo. Izrael si s Palestinci na okupovaných územích hraje jako kočka s myší. Ani hnutí Hamás není o nic úspěšnější, a vlastně nemůže s Izraelem, na rozdíl od dobře vyzbrojeného Hizballáhu, svést rovnocennou vojenskou konfrontaci.  Zato Islámský stát má dnes takové vojenské výsledky, že to musí mezi Araby budit respekt a obdiv. Oproti IS jsou Al Fatáh i Hamás v očích mnoha lidí v Gaze a na západním břehu Jordánu málo efektivní.

Chyby Západu v Libyi a Sýrii

V posledních letech se jak USA, tak EU (a některé její země velmi silně) snaží působit – bez většího úspěchu – na Izrael, aby změnil svou politiku vůči Palestincům a na okupovaných územích (izraelské osady).

Tzv. arabské jaro – kromě již zmíněného Tuniska – proběhlo v dalších zemích s více méně špatnými až tragickými výsledky.

V Egyptě se cestou svobodných voleb vlády ujalo – jak kdysi v rozhovoru se mnou předvídal Husní Mubarak – Muslimské bratrstvo. Bylo zřejmé, že i tito islamisté chtějí vést svou zemi cestou k náboženskému státu. Zasáhla však armáda, která je v Egyptě dlouhodobě (od časů A. Násira) ochránkyní sekulárního státu.

Mnohem složitější situace nastala v Libyi, kde Velká Británie a Francie, s politickou a logistickou podporou USA, zahájily na podporu vzbouřenců zničující letecké útoky na vojska věrná M. Kaddáfímu. Kaddáfí byl po boji poražen a zabit. Zemi po jeho pádu zachvátil úplný chaos. V Libyi se v této nepřehledné situaci shromažďují zřejmě až statisíce lidí – běženců toužících dostat se do země pro ně zaslíbené, do Evropy.

Je zajímavé, kolik času a energie věnují evropské politické elity diskusím na téma kvót pro rozdělení uprchlíků mezi země evropské unie, a nejdou přitom k podstatě řešení.

Uprchlíci se stali předmětem obrovského cynického obchodu. Země NATO či země EU by měly požádat Radu bezpečnosti OSN o mandát k zásahu v Libyi. V první řadě proti lodím přepravujícím uprchlíky ke břehům Evropy. A prázdné lodě ničit…

Na pobřeží Libye zřizovat pod mezinárodním dohledem uprchlické tábory a do nich směřovat materiální a další pomoc. Vracet do nich ty běžence, kteří nesplňují kritéria politických uprchlíků, nejsou v ohrožení života, či se nemusejí obávat represálií ve svých zemích.

Sýrie krvácející a trpící

Přečtu-li si i velmi seriózní západoevropské noviny, často žasnu nad mírou nenávisti komentátorů vůči režimu B. Asada. Tento režim přitom více než čtyři roky statečně chrání minority, které by se jinak okamžitě staly předmětem represálií a teroru militantních islamistů, především pak Islámského státu. Zdá se, že USA se svými spojenci chtějí vést a vedou své letecké údery na pozice IS poněkud liknavě a nepříliš efektivně. Obsazení města Palmýra, města s obrovským počtem antických památek, obklopeného ze všech stran pouští, je toho příkladem.

Vojenské kolony IS blížící se k Palmýře po silnici (v okolním pouštním terénu je to jinak prakticky nemožné) není možné při fungování současných informačních technologií, jako jsou monitorovací satelity, přehlédnout. Takže zde musel existovat zájem kolonu přehlédnout.

Obvykle dobře informované zdroje tvrdí, že Američanům jde, pokud jde o Sýrii, o prosazení určitého strategického cíle. Vést z Kataru ropovod do terminálů na středomořském pobřeží Sýrie.

To, že se Turecko – a tedy vedle USA další země NATO – podílelo na výcviku bojovníků IS a na jeho vyzbrojení, je známé.

Prostě, Američané i Turci by měli přehodnotit své strategické cíle v Sýrii. Fantazírování o tzv. demokratické opozici vůči B. Asadovi je v lepším případě iluze, v horším případě lež umožňující i dnes nepřímo vyzbrojovat Islámský stát. Ten je nyní ostatně dostatečně vyzbrojen z kořisti, kterou získal v Iráku z arzenálů tak často prchající irácké armády.

Podle některých informací syrská vojska B. Asada přestávají chránit drúzské oblasti na jihozápadě země (v Sýrii je na 700 tisíc drúzů). Také tato náboženská menšina by se po stažení Asadovy ochranné ruky stala předmětem teroru a represálií ze strany IS. V malém tak v případě drúzů B. Asad ukáže, co se stane se „zbytkem“ Sýrie, který dosud kontroluje a chrání jeho armáda, pokud tato ochrana skončí.

Lze očekávat, že represálie IS vůči drúzům způsobí jejich hromadný exodus ze země. A podobně by ze Sýrie prchaly – pokud padne sekulární Asadův režim – miliony křesťanů, alávitů, exponentů baasistické strany a jejich rodin, vojáků a jejich rodin atd. to by pak bylo skutečně nové „stěhování národů“ v řádech milionů lidí, kteří by v Sýrii ztratili svou vlast a neměli by se již kam vrátit.

Západ by zkrátka měl přehodnotit svou politiku vůči Sýrii a vztah vůči B. Asadovi. Ostatně, zdá se, že syrská armáda je schopná se s IS vypořádat, pokud Západ zůstane alespoň v neutralitě, příp. bude s ní dokonce koordinovat své letecké údery vůči IS.

To by ovšem USA musely v prvé řadě umravnit své staré přátele v konzervativních arabských monarchiích, jejichž záměrem je zničit syrský sekulární režim.

Po vojenském zničení IS (a Západ si musí vybrat, zda zničit Asada, či IS) je možné začít s obnovou Sýrie a s postupným návratem milionů uprchlíků z Turecka a Jordánska, aniž by hrozil exodus milionů Syřanů do Evropy.

EU by vůči Sýrii měla začít dělat svou vlastní politiku, což by USA popohnalo k revizi jejich současné politiky ve vztahu k této zemi. Jinak bude do roku či dvou řešit mnohem vážnější nápor uprchlíků, nežli je tomu nyní.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.
Klíčová slova: analýza

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.