Souvislosti, zákonitosti, zákony a dogmata…

žák ladislav
13.5.2017 05:15
Objev českých vědců na poli organických magnetů na bázi grafenu prolomil letité dogma, že všechny magnetické materiály jsou na bázi kovů a jejich sloučenin. Nyní se stal magnetickým jeden ze základních kamenů organického světa - uhlík. Chemicky upravený magnetický grafen otevírá dveře nejen k novým aplikacím, ale snad konečně i k novému myšlení.

Je pozoruhodným společenským fenoménem, kolik lidí si myslí, že svět kolem nás se řídí určitými zákony, a když se ukáže, že jim skutečný světa běh neodpovídá, dokážou je bránit jako nejcennější věčně platná a neměnná dogmata. Ve skutečnosti je to tak, že ve svém prostředí přímo pozorujeme nebo s větším nebo menším úsilím odhalujeme určité souvislosti mezi nějakými jevy. Pokud se tak děje s určitou pravidelností, máme přirozenou tendenci takovou opakující se souvislost na úrovni našeho poznání popisovat. Už jenom proto, že ji lze nějak využít nebo je naopak lépe se jejím důsledkům vyhnout. Z pozorované souvislosti se stává postupně zákonitost a z popisu pravidlo nebo dokonce zákon. Zákony se přesouvají z vědeckých pracovišť do škol, až dorazí do těch základních, a pohříchu i středních, kde se z nich velmi často stávají poučky a dogmata. Celé se tak děje pod heslem, které je ztělesněním smrtelného hříchu pýchy a dogmatické tuposti, totiž,že příroda se řídí přírodními zákony.

Apelujme důsledně na všechny, kteří mají tu výsadu učit naše děti a mládež, aby jim pečlivě vštěpovali od nejútlejšího věku, že to, co děti vidí kolem sebe, se děje tak a tak podle stávajícího poznání, za daných podmínek a má to určité doposud poznané příčiny a důsledky. Je nepřípustné dětem tvrdit, že se to děje tak a ne jinak, protože existuje nějaký zákon. Příkladem může být i dogma, které prolomil objev „organického magnetismu“. Správné je učit, že magnetismus je vlastnost materiálů existující při určitém uspořádání jejich elementárních částic. Tato definice je otevřená dalšímu vývoji. Špatně je tvrdit, že magnetismus je vlastnost kovových materiálů, protože tady je vývoj omezen pouze určitou skupinou materiálů. Špatné je, že pokládáme některé možná příliš úzkoprsé tzv. přírodní zákony dogmaticky za neměnné a věčné.

Velice bych si přál, aby právě naše škola byla nejen nedogmatická, ale naopak inspirovala čtenáře k dalšímu zkoumání zmíněné problematiky. Naše dosud málo poznané prostředí na straně jedné a touha je poznávat na straně druhé spojené nedogmatickým myšlením přinesou s vysokou pravděpodobností něco nového, zajímavého, poučného a snad i přínosného…

Dogmata z nás dělají otroky druhých. Náboženská stejně jako vědecká…

ladislav-zak
Krizový manažer. Absolvent Fakulty strojního inženýrství ČVUT Praha a Právnické fakulty Vysoké školy privatizace a podnikání v Moskvě. Další studia na MFF UK Praha, VŠST Liberec, doktorandské studium ČVUT a vědecká aspirantura na Vysoké škole privatizace a podnikání v Moskvě u profesora Vitalije Koškina.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.