Střípky z cest po Číně II

dite cina vlajka
5.12.2017 16:08
Po roce jsem opět navštívil čínskou provincii Če-ťiang a její hlavní město Chang-čou. Chang-čou vešlo do povědomí světa loni v dubnu, kdy se v tomto krásném a vestavném čínském městě uskutečnila schůzka státníků skupiny G20. Provincie Če-ťiang je region, který byl čínským prezidentem určen jako garanční, pokud jde o hospodářské vztahy se zeměmi střední a východní Evropy, včetně České republiky.

Provincie je zřejmě nejvyspělejší ze všech čínských provincí a s ohledem na čísla HDP na jednoho obyvatele (obyvatel je 55 milionů a 15 milionů jsou lidé. kteří přišli za prací z jiných částí Číny) a pokud jde o příjmy na jednoho obyvatele, tak bych odhadl, že jsou u obyvatel této provincie na 70 – 80 % průměrného českého příjmu. A to na Asii vůbec není špatné.

Provincie vytváří více než osminu exportu Číny a 60 % HDP v rámci provincie (za loňský rok to bylo cca 700 miliard $ vytváří soukromý sektor). V rámci návštěvy provincie jsem navštívil Če-ťianskou finanční univerzitu (Zheijang Financial College) v Chang-čou.

Navštívil jsem areál školy a setkal jsem se s rektorkou školy, s prorektorem a dalšími vysokými akademickými funkcionáři této finanční univerzity. V areálu univerzity, která byla přenesena do Chang-čou z jiného města v roce 2006, působí sedm odborných škol, na kterých je vyučováno 10,5 tisíce studentů.

Profesorský sbor tvoří 500 odborníků. A tato univerzita je nejvýznamnější čínskou finanční školou. Od roku 2006 vychovala již 60 tisíc odborníků, kteří působí především, ale nejen, ve finančních sužbách v provincii Če-ťiang.

Každý čtvrtý finanční odborník v provincii je absolventem této univerzity.

Na univerzitě vzniká výzkumné centrum pro hospodářské vztahy s ČR: Centrum českých studií. O něj se bude v rámci strategie Pás a stezka opírat hospodářská a obchodní spolupráce mezi provincií Če-ťiang a Českou republikou. Dá se říci, že toto Centrum vzniklo na základě dohody o strategickém partnerství, které uzavřeli prezident Číny a prezident ČR v březnu 2016.

Škola se nyní rozvíjí tak dynamicky a zájem čelných akademických funkcionářů byl tak zřejmý a tak intenzivní, že jsem při setkání nutně podlehl velmi pozitivní atmosféře a slíbil jsem, že na jaře do Chang-čou přijedu znovu, abych během týdne na univerzitě přednesl několik přednášek. Na místě jsme se dohodli, že by to byly 1-2 přednášky věnované dějinám československého a českého hospodářství a k české historii, další pak k problematice státního rozpočtu ČR, k ekonomice České republiky a jejímu napojení na EU, případně další.

Myslím, že takovéto praktické ukázky ze života české společnosti mohou být pro nynější a budoucí čínské odborníky, zajímající se o ČR, inspirativní v tom, aby získali přirozený zájem o hospodářskou i jinou spolupráci s naší zemí. V rámci univerzity jsou následující školy:

- Škola (po našem bychom řekli fakulta) finančního řízení,

- Škola účetnictví,

- Škola podnikového řízení (tam je mimo jiné vyučován i marketing),

- Škola mezinárodního obchodu, která je centrem jazykové přípravy,

- Škola informačních technologií (včetně internetových financí): překvapilo mě jak široce je po celé provincii spotřebiteli používána internetová aplikace na placení nákupů u obchodníků, jde o program, který je rozvinut nikoli bankami, ale existuje jaksi spontánně, mimo oficiální instituce a orgány,

- škola humanitních studií.

Zmíněné Centurm českých studií bude sloužit, a již začíná sloužit, jako think-tank ministerstev a obecně státní správy, i soukromého sektoru v rámci provincie i mimo ní.

Jinak musím říci, že po celý týden jsme zažívali vynikající kulinářské zážitky v nejrůznějších restauracích v rámci města Chang –čou (10 mil.obyvatel) i v městě Šao-šing (5 mil.obyvatel), které je jakýmisi čínskými Benátkami. Jedná se o město protkané vodními cestami a kanály. A na okraji města vede z Chang-čou do Ning-po (9 mil.obyvatel) a dále do Pekingu přes tisíc let stará vodní cesta, kanál, přes 1700 km dlouhý.

Čína je opravdu zemí neuvěřitelných možností, ale i příležitostí. Nejen dnes, ale i v celé své čtyrtisícileté historii.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.