Švýcarsko uvolňuje protivirová opatření

obrazek
27.4.2020 09:25
Dnešním dnem z rozhodnutí Švýcarské spolkové rady, nejvyššího vládního orgánu konfederace, byl zahájen jízdní řád postupného uvolňování hospodářského a společenského života země. Tato alpská země patří ve světovém měřítku k těm zemím, které byly tvrdě zasaženy pandemií. Na příklad ve srovnání s Českou republikou v počtu úmrtí na jeden milion obyvatel převyšuje počet zesnulých v Česku téměř desetkrát.

Zřejmě je to v důsledku, že sousedí se zeměmi jako Francie a Itálie, které patří mezi nejvíce postiženým  v počtu onemocnělých a zemřelých v důsledku koronaviru. Návrat k normálnímu životu bude však trvat déle, než si myslíme, zdůrazňuje známý švýcarský epidemiolog Marcel Tanner, který je vládní poradce. Život by však existoval pouze bez omezení, pokud by byla dosažena imunita převážné většiny společnosti. K významným událostem, jako je pořádání masových kulturních a sportovních akcí s diváky, by mohlo dojít pouze za předpokladu, že bude k dispozici vakcína – což by se  dalo očekávat při nejlepším až za 15 měsíců.

Spolková rada stanovila časové tři etapy, přičemž první vstoupí v život dnešní pondělí, kdy budou moci znovu otevřít vlasová a kosmetická studia, stavební řetězce a květinářství spolu se sadařstvími. Rovněž od tohoto data mohou nemocnice přikročit znovu ke všem zásahům, kdy až doposud mohly tak činit pouze v případech souvisejících s virem. Od 11. května mohou znovu zahájit činnost obligatorní školy a další obchody . Konečně pak od 8. června pak střední a vysoké školy, muzea, zologické zahrady a knihovny. Tato opatření jsou podmíněna, že by se situace dobře vyvíjela a zařízení budou odpovídat všem hygienickým a  zdravotně bezpečnostním požadavkům. V souvislosti s tím budou postupně sděleny další podrobnosti. Především otevření divadel, kin a koncertních sálů  a stanovení provozu barů, restaurací a stravovacích zařízení.

Závisí to   především na   shlukování osob, které zatím nesmí přesahovat pět jedinců a dodržovaní dvoumetrové vzdáleností mezi nimi. Na rozdíl od nás nejsou  obnoveny ani bohoslužby a  nevyhlašuje se  povinné nošení ústenek, kterých však koncem měsíce  bude sto milionů k dispozici. Rada jich dodá maloobchodníkům každý den na jeden milion, k zákazníkům se mají dostat  za dostupnou cenu.  Hranice zůstávají nadále uzavřené a svévolná narušení budou sankcionována.

Lichtenštejnská vláda, která  úzce spolupracuje při potírání pandemie se švýcarskou, oznámila rovněž jaké úlevy bude možno v knížectví v této době očekávat. Zavádí obdobná opatření jako ve Švýcarsku, jehož především školská zařízení společně využívá. Uzavřena však zůstanou  veškerá zařízení na využívání volného času jako restaurace a bary, rovněž platí nadále zákaz shromažďovací. K dalším úlevám pak dojde až poté, co se viditelně projeví omezení působení COVIDU-19. Vláda knížectví přitom poděkovala za dodržování discipliny a podle situace bude informovat své občany o dalších opatřeních, které postupně povedou ke zvolnění situace.

 

 

 

seeman-richard
Narodil se v roce 1933. Je absolventem dnešní Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získal titul PhDr. Pracoval v Československém rozhlase, zahraničním vysílání. Po propuštění v roce 1970 byl zaměstnán jako topič a v železářství. V roce 1990 se vrátil do služeb Československého rozhlasu, kde zastával různé funkce, mimo jiné ústředního ředitele. Od roku 1993 je v důchodu a nadále spolupracuje s Českým rozhlasem. Od roku 1997 až 2008 byl členem Rady Českého rozhlasu, kde zastával po pět let funkci předsedy. Je autorem řady komentářů, článků a knih

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.