Volby 2013: Výsledek zfušované modernizace ČSSD?

Plnou parou v politice - Jiří Paroubek
5.11.2013 12:45
V ČSSD se v roce 2007 pod vedením Jiřího Paroubka rozběhl proces modernizace strany, který trval prakticky až do začátku volební kampaně v roce 2009. Jiří Paroubek tehdy plánoval, že po volbách v roce 2010 bude proces pokračovat. To se však už nestalo. Sociální demokracie dostala nové vedení, které vidělo věci jinak. Pořádalo semináře s pány Kellerem, Bělohradským, Pehem a mělo pocit, že tímto k sobě naláká intelektuály a mladé lidi. Bez jakékoliv další modernizace strany. A výsledek? V nedávných volbách ČSSD volilo jen 14% vysokoškoláků a 9% lidí do 30 let. Je to důkaz toho, že modernizace "jen na oko" se vedení spíše vymstila...

Přečtěte si, co k modernizaci strany napsal Jiří Paroubek ve své knize Plnou parou v politice:

Modernizace sociální demokracie

O projektu modernizace sociální demokracie jsem začal uvažovat v okamžiku, kdy jsem viděl, že strana nemůže do budoucna vystačit s dosavadním stylem práce, s tehdejší programovou výbavou, s určitou rigidností a stereotypností svého vnitřního života, s deformovaným systémem výběru kádrů, s nedostatečnou úrovní vnitrostranické demokracie, s nedostatečným a málo kreativním odborným zázemím, s nízkým podílem žen a mladých lidí na kandidátkách a mohl bych vcelku nudně pokračovat dál ve výčtu negativ v tehdejším životě ČSSD. Věděl jsem, že je potřeba tyto a mnohé další věci změnit, chce-li být sociální demokracie úspěšná ve volbách. Chce-li být vždy jejich favoritem a ne jejich outsiderem tak, jak to bylo ještě těsně před mým příchodem do vedení ČSSD ve volbách do Evropského parlamentu (červen 2004) a do krajských zastupitelstev a senátu (říjen 2004).

Podrobné sociologické analýzy, které jsem si nechával zpracovávat především od agentury STEM, mně ukazovaly velmi jasně naše dlouhodobé slabiny. Jednalo se o nedostatečný vliv sociální demokracie v některých vrstvách a skupinách občanů. Už jsem o tom v této knize psal na jiném místě. Městské střední vrstvy, mladí a velmi mladí lidé a také nejvzdělanější lidé, tam byl deficit sociální demokracie vůči hlavnímu soupeři největší. To byly voličské skupiny, ke kterým bylo nutné změnit přístup, bylo třeba hledat vhodnou terapii léčby tohoto problému. Byl jsem přesvědčen, že je to možné.

Chtěl jsem rozptýlit, rozbít obraz určité staromódnosti, archaičnosti sociální demokracie, který ve významné části veřejnosti panoval a stále ještě panuje.

Sjezd ČSSD v březnu 2007 schválil modernizaci této strany. Vzpomínám si, jak jsem tehdy ze sjezdové tribuny žertoval, že bychom neměli dopadnout jako Tornado Lou, arizonská pěnice z Limonádového Joa, která chtěla být také jinou, lepší. Na programové konferenci sociální demokracie v Pardubicích v závěru května 2008 byl přijat jednak „Program naděje“ pro krajské a senátní volby a vedle toho byli účastníci konference informováni o tom, jak je rok a něco od sjezdu ČSSD uplatňován modernizační projekt. Předkládal jsem tištěnou zprávu, powerpointovou prezentaci a měl jsem k problematice modernizace dost rozsáhlý projev. Vlastně to vůbec nebyla špatná bilance, hodně se podařilo. Podařilo se ale naplnit z modernizačního projektu zejména to, co jsme mohli udělat shora, technokraticky. Horší už to bylo s nadšením členů pro tuto věc. Ale s tím jsme museli počítat. Překonávat stereotypy lidí je vždy nejtěžší.

Mimochodem, těch modernizačních týmů bylo třináct. Nebude od věci, pokud je všechny zmíním:

- tým pro propagaci značky ČSSD

- tým pro inovaci programu ČSSD

- tým pro Novou sociální Evropu

- tým pro střední vrstvy

- tým pro komunikaci s mladou generací

- tým pro rovné příležitosti

- tým pro komunikaci s nestátními neziskovými organizacemi

- tým pro Prahu

- tým pro transformaci Masarykovy dělnické akademie

- tým pro zpracování systému politického vzdělávání ve straně

- tým pro komunální politiku

- tým pro přípravu řádů pro sestavování kandidátních listin

- tým pro projekt kulturně-politické revue

Základním cílem v týmu pro inovaci a propagaci značky ČSSD, který jsem vedl, bylo uplatnit taková opatření k inovaci a propagaci značky ČSSD, aby se nám dařilo získávat obraz strany:

- vysoce kompetentní

- „nekryptokomunistické“

- nezkorumpované

a cílem bylo

- stabilizovat tradiční podporu na levici a levém středu politického spektra a současně

- posílit podporu v politickém středu (mladí lidé, střední třída, inteligence a obecně vysokoškoláci)

Už po roce se podařilo splnit či plnit tato opatření:

- byla prováděna pravidelná detailní sociologická šetření a analýzy

- byly uskutečňovány soustavné a mediálně viditelné kritické a zároveň konstruktivní reakce stínových ministrů (internet, tiskové konference, blogy, články atd.)

- byla vydávána častější společná stanoviska s neziskovými organizacemi a s řadou z nich jsme byli v pravidelném kontaktu a kooperovali jsme i na zákonodárných iniciativách

- byla uskutečňována pravidelná veřejná vystoupení – veřejné diskuze předsedy i dalších vedoucích činitelů ČSSD na univerzitách a vysokých školách

- bylo uskutečněno slavnostní shromáždění ke 130. výročí založení ČSSD a vydána publikace k němu (akcent na demokratický profil strany; exilová práce strany v době komunistického režimu; ocenění protikomunisticky orientovaného křídla strany z doby před únorem 1948 i v emigraci po únoru 1948)

- došlo k rozvinutí pravidelných kontaktů se sesterskými zahraničními stranami ve vyspělých demokraciích

- byla uplatněna distance od KSČM při příležitosti výročí února 1948

- do Stanov ČSSD byla zavedena tzv. presumpce viny (jako u jediné strany v zemi)

- byla průběžně vysvětlována politická účelovost tzv. Kubiceho zprávy před volbami do sněmovny

- byla prováděna soustavná kritika korupčních praktik v politice a soudnictví

- došlo k posílení postavení žen na kandidátkách ČSSD

- byla prosazena možnost uskutečnění přímé volby předsedy ČSSD do Stanov

- byla provedena modernizace a rozsáhlejší využívání internetu a intranetu pro prezentaci a komunikaci politiky ČSSD

- do Stanov byl zaveden institut vnitrostranického referenda a vnitrostranických diskusí na určité téma (a tyto instrumenty začaly být uplatňovány)

- byla uskutečněna moderní úprava místnosti pro tiskové konference v Lidovém domě

- došlo ke sjednocení designu strany

Řadu věcí pochopitelně tehdy, v květnu 2008, zbývalo splnit či zlepšit. Jednalo se např. o:

- rozšíření portfólia odborného zázemí ČSSD ve spolupráci s občanskými sdruženími (zůstalo až do závěru mého působení za mými představami)

- nastavení pravidelného režimu neformální komunikace s novináři (sekce PR a marketingu organizovala častá neformální setkání s novináři)

- dotvoření personálního zázemí v sekci PR a marketingu (doplnili jsme sekci mladými, kvalifikovanými a ambiciózními lidmi)

- větší využití intranetu pro vnitrostranickou debatu (zavedl jsem např. pravidelné vydávání vesměs s každotýdenní frekvencí bulletinu předsedy strany, ve kterém jsem detailně informoval o hlavních událostech předchozího týdne a pozici vedení ČSSD k nim – bulletin se dostával na asi osm tisíc e-mailových adres členů ČSSD)

- dokončení přípravy kampaně „Řekněte korupci NE“ (to byla odpovědnost stínové ministryně M. Benešové - jen proto, že ji připravil P. Dimun, tuto kampaň neuskutečnila a s jinou sama nepřišla)

- moderní úpravy vstupní haly v Lidovém domě – otevřít Lidový dům veřejnosti (bylo provedeno ještě v roce 2008)

- ustavení oddělení personální práce a evidence kádrových záloh ČSSD (zahájilo činnost v roce 2009)

Uvedl jsem prakticky úplné znění plnění či neplnění modernizačních záměrů z prezentačního materiálu, který připravili analytici Lidového domu pro delegáty programové konference na jaře 2008. Podobně byly připraveny analýzy výsledků práce všech dalších modernizačních týmů.

V kratším nebo delším čase zhruba do roka od sjezdu, který modernizační projekt schválil, byly tyto záměry naplňovány a do značné míry i naplněny.

V plnění projektu modernizace se tedy za pouhý rok udělal kus práce. Posun sociální demokracie do pozice nejsilnější politické strany v letech 2007 – 2010 byl nepochybně způsoben řadou faktorů. A jedním z těch faktorů bylo, že se dařilo postupně naplňovat také projekt modernizace. Strana začala pracovat efektivněji. Samozřejmě, pokud někdo bude chtít popírat, že se podařilo naplnit velkou část z opatření modernizačního projektu, může třeba říkat, že čím hloupější sedlák, tím větší brambory. Ale myslím, že je to přece jen jinak.

Samozřejmě, že řada opatření z projektu modernizace zůstala jen na papíře. Ale už to, že se určité záměry na papíře objevily, bylo dobré. Je potřeba se k jejich realizaci znovu vrátit. Tak například se nepodařilo hnout s projektem rozvoje Masarykovy demokratické akademie, kde k přeměně akademie na fungující think-tank by bylo potřeba vyměnit prakticky všechny lidi, kteří se v ní dlouhodobě pohybují (L. Jelínek a spol.). Nejsou ničeho schopni.

Po těch třech letech od poslední kontroly by bylo dobré znovu věci posoudit a po jejich aktualizaci zase posunout dál. A správným směrem.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

jiri-paroubek

Pane Černíku,

to už není otázka na mne. Myslím, že modernizační projekt byl nahrazen bojem zájmových skupin mezi sebou a proti sobě. Tím hoši vyčerpali značnou část energie.

Docela dobrá byla myšlenka kulatých stolů, které B. Sobotka začal organizovat od podzimu 2010 do svého zvolení předsedou v březnu 2011. Pak to usnulo. Těch seminářů se zúčastňovali zajímaví lidé, jako prof. Bělohradský, Keller, Kohák či dr. Pehe. Výzmamnou součástí těchto setkání bylo rituální "odparoubkování" ČSSD, což došlo k pochvale od pravicovách médií. Nicméně byla to dobrá cesta, tedy jedna z cest. Vedení ČSSD v ní s pompou začalo a nepokračovalo. Chlapci prostě žádné velké intelektuální potřeby nemají a jdou cestou rutiny...

cernik

Je potřebné si věci připomínat.
Ale po tomto redakčním článku by měl následovat další,
kde by např.  J. Paroubek či i někdo další na tematiku navázal tím,
jak a proč se pak v ČSSD v modernizaci nepokračovalo
a čím se vlastně nahrazovala.