Zapomenuté výročí

campbell 0617
8.7.2020 12:27
Výročí je obvykle událostí, kdy si partneři dávají dárky a vzpomínají na dávné časy. V manželství je 60. výročí svatby nazýváno diamantové, je velkou událostí nejen pro samotné oslavence, ale i pro jejich rodinu a blízké. K oslavě tohoto výročí také patří obnova manželského slibu nebo symbolický svatební obřad se svatební hostinou.

Než se podrobněji zmíním o jiném symbolickém, širší veřejnosti neznámém a veřejně-právními médii ignorovaném 60. výročí spojeném s minulým společenským řádem připomínám politickým a hospodářsko – historicky zaměřeným bavičům, že před 60 léty (12. června 1960) se konaly poslední volby do Národního shromáždění Republiky československé podle Ústavy 9. května. Měsíc po volbách republika dostala novou ústavu a nové jméno – Československá socialistická republika. K socialismu měla daleko, přesto neuškodí se zamyslet nad ní a provést srovnání jejích výsledků se současností.

K zamyšlení a srovnání stačí fakta převzatá z Stalinization Library of Congress Country Studies: V období od roku 1948 do roku 1959 průmyslová výroba v ČSSR prokazatelně vyrostla o 233% a zaměstnanost v průmyslu vzrostla o 44%. Z toho na Slovensku průmyslová výroba vyrostla o 347% a zaměstnanost dokonce o 70%. Fakta dokazují, že průmyslový růst byl vyšší než v Rakousku a Řecku a byl na stejné úrovni, jakou měly Francie a Itálie. Pouze státy se speciální podporou USA měly vyšší růst: Japonsko 300% a Německo něco málo pod 300%. Co si o tom myslet, především dnes, v době zvané covid-pandemické?

Naše mysl je utvořena tak, aby myslela určitým způsobem. Jak rosteme, vstřebáváme jednotlivé vrstvy významu (včetně čísel), i když je v daném okamžiku v podstatě nebereme na vědomí. Platí, že nabývání významu skrývá i v symbolice čísel u různých národů značnou různorodost. Nehledě na její potenciál je numerická symbolika po celém světě v podstatě shodná. Je tomu proto, že významy, které připisujeme číslům, mají své kořeny v historii.

Pro zajímavost uvádím, že v islámu a kabalistickém judaizmu je nula číslem dokonalého, nekonečného božství. Vyjadřuje tedy samostatné nekonečno — dokonalé, neposkvrněné, úplné. Nula jako myšlenka nekonečné prázdnoty byla po prvé použita Olméky (předchůdci všech středoamerických kultur) kolem roku 50 př. n. 1. Ve starém světě je její používání doloženo teprve kolem r. 300 n. 1. v Indii. Staří Řekové si nebyli zcela jisti, zda lze nulu považovat za matematický termín, a mnozí namítali, že nenese žádný význam. Šestka je matematicky dokonalá, trojúhelníková. Je to číslo rovnováhy, harmonie, vyrovnanosti. Stůl o třech nohách se nikdy nekývá. Šesticípá Davidova hvězda vyjadřuje naplnění. Na druhé straně mince je Antikrist. V knize Zjevení má číslo 666. Označuje trojici pozemských, lidských vlivů, současně zesměšňujících nebeskou Trojici. Dnes se lze často setkat s 666.

V kontextu připomínky výročí se nejedná o 666, ale o číslo 60. Šedesát je přirozené složené číslo. Římskými číslicemi se zapisuje LX. Tutéž číselnou hodnotu má i hebrejské písmeno samech. Synonymní archaický výraz pro šedesát je kopa (pět tuctů nebo čtyři mandele). Kopa grošů byla peněžní jednotka, užívaná v Českých zemích od roku 1300, čítající 60, později i více grošů. Václavské náměstí v Praze je široké 60 m, a jako poslední uvádím, že 60. léta 20. století byly významným obdobím v hudbě, moderních dějinách a vzdělání v ČSSR.

Tenkrát se ještě učil význam šedesátkové soustavy. Tuto poziční číselnou soustavu (s místními hodnotami) o základu 60 používali v kombinaci s desítkovou již starověcí Sumerové v Mezopotámii. Tam se matematika rozvíjela od počátku 3. tisíciletí př. n. l. Dodnes se šedesátkové dělení používá při měření času (minuty, sekundy) a úhlů (úhlové minuty, vteřiny). Šedesátková soustava se vyskytuje i v čínském kalendáři (šedesátkový cyklus, kde 60 je nejmenší společný násobek cyklů 12 a 5 či 10), atd.

Tenkrát, koncem padesátých let byla ve výzkumném pracovišti bývalé Československé lidové armády (ČLA) vynalezena zcela nová časoměrně – hyperbolická metoda. Umožňovala jednoznačné, mono – impulzní a vysoce přesné určení polohy zdrojů radiotechnických signálů. Metoda byla potvrzena patentem na jméno autora Doc. Ing. Vlastimil Pech, CSc. Podstatou metody je vyhodnocení časových rozdílů ozáření tří navzájem vzdálených pozemních přijímacích stanovišť impulsním signálem zjišťovaného zdroje. Jedná se v podstatě o inverzní metodu navigačního systému LORAN. Nebudu popisovat technické a operační detaily výsledných socialistických produktů, i dnes známých pod názvy – PRP-1 KOPÁČ, RAMONA, TAMARA a VĚRA. Ten poslední byl nazván v čest uznání více než 40 leté práce v oblasti řízení leteckého provozu plukovnice PhDr. Věry Perlingerové.

Chci věřit, že zájemci o podrobnou, zajímavě a srozumitelně zpracovanou a četnými fotografiemi podpořenou informaci dostanou možnost si přečíst v nějakém odborně zaměřeném časopisu podrobnější příspěvek na téma, které lze nazvat Šedesát let oboru pasivních systémů v České republice (PSS).

Dnes se krátce zmiňuji o několika generacích pasivních systémů vyvinutých ve vojenských ústavech ČSR, které dělaly čest a slávu československému vzdělání, armádě a vojenské radiotechnické rozvědce. Po změně společenského řádu, oficiálně označovaného jako demokratický, nevzdělaným, chamtivým privatizátorům a politikům se podařilo utajované (vy) zradit a v podstatě zničit. To potvrzuje tiskové a televizní zveřejnění informace v červnu 1991 o tom, že TAMARA může sledovat neviditelné americké letouny typu F-117 a B-2. Ze senzací a levné reklamy žijící a nevidící si na nos média a političtí baviči tím vyslovili ortel nad systémem TAMARA. V roce 1992 následovalo rozhodnutí Generálního štábu armády ČSFR zrušit specializovaná vojenská pracoviště a další výzkum pasivních systémů v ČR  a došlo k rozpadu výrobního závodu Tesla, s.p. Pardubice. Ten dostával zadarmo všechny výsledky vojenského výzkumu pro další vývoj a výrobu. Došlo také k likvidaci unikátního 7. radiotechnického pluku ve Zbirohu, jehož specialisté patřili ke zlatému fondu tehdejší armády. Nebudu pokračovat v popisu jednoho z mnoha smutných osudů kvalitního československého vzdělání, vědy a průmyslu, schopného vyrábět vysoce kvalitní a konkurence schopné výrobky k vojenskému a civilnímu použití.

Zmiňuji se o zapomenutém výročí neviditelných profesionálů vědoucích více, než celé moderní fakulty a vidících z vršků české kotliny nejenom do stovky kilometrů vzdálených centrů velkoměst na Západě a přibližujících se letadel ve skupině ke státní, nebo jiné hranici, ale i do budoucnosti, protože jsem nikde v médiích nečetl vzpomínku, ani MO, na zemřelé a několik ještě žijících osobností ve vysokém věku, bez kterých by mnozí studenti a privatizátoři byli dnes mnohem chudší.

V době, kdy to, co má být veřejné, je utajováno, a to, co má být utajováno, je známo i vrabcům na střeše, neuškodí kandidátům na kariéru v přibližujícím se novém společenském řádu si osvojit zapomenuté kvalitní studium obsahových rozdílů slov, co představují holistické vědění a svobodné myšlení. Uvědomit si také, že dezinformace se nacházejí v antagonistickém postavení k pravdivé zprávě, že slovo špionáž označuje v angličtině službu zdravé mysli, logiky, v ruštině znamená vedenie raza a v čínštině doklad o tom, co cítíš. Do třetice neuškodí, v kontextu různých úniků utajovaných informací a nedávných špionážních skandálů reflektovat včerejší zatčení a obvinění z vlastizrady 30 letého Ivana Safonova (1990), pracujícího prý ve prospěch české rozvědky pod vedením americké.

Bývalý novinář, korespondent a dokonce poradce generálního ředitele kosmické agentury Roskosmos (od roku 2018) Dmitrije Olegoviče Rogozina (1963) má s ním společné: oba studovali žurnalistiku. Proto se nabízí provokující srovnání: vrána vránu hledá, rovný rovného si hledá. To platí i v době aktivizace pátých kolon nejenom v RF. Tam jim začala zvonit hrana. Tento výraz zpopularizoval spisovatel Ernest Hemingway názvem románu ze španělské občanské války - Komu zvoní hrana. Název knihy byl inspirován anglickým renesančním básníkem Johnem Donnem, který použil tento obrat ve svých verších již ve 20. letech 17. století. Donne se ve svém díle zamýšlel nad propojeností lidstva jako celku a své verše zakončil slovy: Smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy nedávej ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě.

 

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Dona

E. Hemingwayovo dielo sa na Slovensku prekladá : Komu zvonia do hrobu.

Reakcia médií a politikov na zatknutie Safonova je už klasika. Využili, či zneužili pôvodné Safonove povolanie - novinára. A roztočil sa mlyn na ochranu novinárov. Absolútne ignorujú dôkazy a skutky , lebo zase majú " klacek " na RF. To už nie je ani vtipné.