Zešílel pan kardinál?

duka 20
17.2.2021 19:21
Kdybych napsal, že římskokatolická církev, tedy Svatá církev římská, v Česku vedená arcibiskupem kardinálem Dukou, se připravuje ke znovuupalování čarodějnic po více než 300 letech, byl bych asi poslán minimálně na ambulantní psychiatrické ošetření.

 Pan kardinál na shromáždění oveček božích v katedrále sv. Víta při svém kázání blouznil o tom, že koronavirus je čínskou biologickou zbraní. Prý všichni, kdo by o tom měli vědět (tedy zpravodajci a vojáci) o tom vědí, ale nesmějí mluvit. On ovšem velmi statečně, čínské hrozbě navzdory, o tom, jako pravé svědomí národa, mluvit musí. Chudáci řeholnice a řeholníci, kteří byli jako příjemci této ukrutně lži přímo v hlavní katedrále českého národa. Pan kardinál nicméně ví, že tito dobří lidé, jejichž posláním je většinou konat dobro ve svých komunitách, práce pro chudé, nemocné a potřebné, mají jistý společenský vliv. A když budou tento blud šířit ve svém okolí, byť jen  v okruhu stálých návštěvníků katolických kostelů, kterých jsou zhruba 2 – 2,5% celé české populace, bude blud žít už svým vlastním životem.

Nedávno pan kardinál uváděl na pravou míru slova papeže Františka, která byla podanou rukou homosexuálům, katolickou církví tak dlouho verbálně proskribovanou minoritou. Papež František velmi důsledně pronásleduje v katolické  církvi pedofily,  včetně pedofilních homosexuálů, ale stejně tak si uvědomuje alespoň z velké části realitu moderní společnosti. Homosexuálové k ní prostě patří. Český kardinál je ovšem trochu jiného mínění. Prý bylo cílem těchto zpráv „dezinformovat katolickou veřejnost“.

Je zajímavé, že se do světa odvážila vypustit tuto rasistickou informaci  vlastně jen americká stanice s českým domicilem, CNN Prima News.

 A všichni, kdo mají rozum, počínaje armádou, se od této informace distancovali. A velice hezky to vyjádřil známý imunolog prof. MUDr. Václav Hořejší: „To co jsem slyšel, je naprosto skandální. Pan kardinál se stává šiřitelem falešných zpráv. Jsem katolík a stydím se a je mi trapně, že naše církev má v čele takového člověka“.

Myslím, že např. protokol prezidenta republiky M. Zemana by měl v souvislosti se zřejmě ohroženým duševním zdravím pana kardinála poněkud změnit okruh státních hostů na nejrůznějších veřejných prezentacích státu. Mám na mysli např. slavnosti ke dni 28. října a k dalším státním svátkům, na nichž se jako jediný zástupce církví, účastní právě kardinál Duka. Jsem členem husitské církve a nepřeji si, aby mě zastupoval intolerantní demagog stojící v čele českých katolíků. Pokud by to byl člověk formátu papeže Františka, neřekl bych ani slovo. Ale v každém případě je nevhodné, aby na  událostech, kde je vidět nejvyšší ústavní činitele státu byl po jejich boku představitel jediné z existujících českých církví. Proč není zván např. synodní senior českobratrské církve anebo patriarcha československé církve. Anebo třeba i hlava českých pravoslavných. To bych viděl jako fér. Ale takhle si pan kardinál myslí, že si může „namrskat gatě“ a že bude měnit reálie mezinárodní politiky. Chtělo by to, pane kardinále, trochu pokory a idealismu.

V neděli jsem po dlouhé době viděl v ČT kázání farářky československé církve, slečny Kopecké. Pro církevní preláty typu Duky bych doporučoval, aby toto její kázání bylo povinné. Nejen, že farářka byla mimořádně krásná a skvěle zpívala (to po Dukovi pochopitelně ani nechci), ale její kázání bylo zjevně idealistické a zanícené. Pan kardinál se ve svém kázání naopak snížil k politickému rasismu a demagogii …

Jiří Paroubek

 

 

 Dokument

Vyjádření mluvčího čínského velvyslanectví v České republice k otázce novináře ohledně poznámek pražského arcibiskupa kardinála Duky souvisejících s původem koronaviru

 

Otázka:

Podle zpráv v českých médiích nazval pražský arcibiskup kardinál Duka před nedávnem koronavir „čínským virusem“ a mluvil o „úniku biologické zbraně“. Jak to komentuje čínská strana?

Odpověď:

 Čínská strana si všimla příslušné zprávy a vyjadřujeme nad tím silnou nespokojenost a s poznámkami kardinála Duky rozhodně nesouhlasíme.

 Je nutné poukázat na to, že hledání původu koronaviru je složitý vědecký problém a nepodložená podezření a úmyslná překrucování reality nemůžou nahradit vědecký výzkum. Odborníci ze Světové zdravotnické organizace opakovaně zdůraznili, že je „extrémně nepravděpodobné“, aby byl původem koronaviru laboratorní únik. Poznámky kardinála Duky tedy ignorují názory vědců a nestojí na žádném skutečném základu. Jsou tak neuctivé vůči vědě a neopodstatněně pomlouvají Čínu. Přední český vědec jasně poukázal na to, že kardinál Duka šířil falešné zprávy a příslušné poznámky byly „naprosto skandální“.  České ministerstvo obrany k tomu uvedlo: „Žádný takový důkaz nemáme, ani jsme ho nikdy nikde neprezentovali.”

  Čínská strana se pevně staví proti komukoli, kdo politizuje epidemii a stigmatizuje Čínu. Čínské velvyslanectví v České republice naléhá na kardinála Duku, aby okamžitě napravil svá chybná tvrzení a účinně tak eliminoval špatný vliv.

  Jedině jednota a spolupráce jsou nejmocnější zbraní mezinárodního společenství v boji proti epidemii koronaviru. Upřímně doufáme v to, že lidé ze všech zemí budou přistupovat spravedlivě, objektivně a zodpovědně k nynější situaci a pozitivně tak přispějí k mezinárodní protiepidemické spolupráci a rychlému vítězství nad epidemií pomocí konkrétními kroky.

 

 

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

paysan

Už minulý týden řekl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wen-pin: „Existuje řada zpráv a studií, které naznačují, že se ohniska objevila v druhé polovině roku 2019 na více místech po celém světě a některé zprávy uvádějí, že koronavirus mohl být ve Spojených státech přítomen dříve, než byl ohlášen první oficiální případ covidu-19. Doufáme, že po vzoru čínského příkladu bude americká strana jednat pozitivně, v duchu vědy a spolupráce, a pozve tým expertů WHO, aby v USA pátral po původu koronaviru.“

klokan

   Již asi ořed rokem při vypuknutí coronavirově covidní aféry, byla jasně dána důvodná podezření, že dotyčný coronavirus není přírodního, ale s největší pravděpodobností laboratorního původu  a tedy, že se může jednat o biologickou zbraň hromadného ničení. Zprofanována OSN nezřídila v zájmu lidtsva nezávislý a autoritativní mezinárodní soudně vyšetřovací tribunál k objasnění záležitosti. Takto se samozřejmě otevřel prostor i pro spekulace nejrůznějšího charakteru. Jako výsměch lidstvu se tedy jeví, že až po uplynutí jednoho roku byla do ČLR vyslána jakási vyšetřovací podkomise s omezenými pravomocemi. Čína tedy zastává toliko pozici jednoho z možných podezřelých na tomto hnusném zločinu proti lidstvu, vedle USA, Kanady, Austrálie, EU a  možná dalších států a ,,nadstátů". Již tato okolnost, že ze strany světových elit není zájem o řádné vyšetření tohoto možného zločinu o lecčems svědčí. Pro dotyčný názor pana kardinálůa Dudy tedy myslím, že lze mít částečné pochopení.

Dona

Napísalo sa mnoho článkov o pôvode vírusu, len nikto na Vašavec.

Za pravdepodobne najlepšie zhrnutie pôvodu vírusu považujem články Michala Branda. Jeden  prikladám v linke :

https://cz24.news/michal-brand-koronavirus-a-konspiracni-praxe-top-info/ 

 

paysan

Kardinálovo vyjádření, jak je zvykem, se zjednodušuje. Zjednodušil jej i samotný kardinál. Spor, mimochodem vedený i na odborné úrovni, se vede o to, zda tento virus je přírodní, anebo byl vytvořen uměle (aniž by se tvrdilo, že šlo, či jde o biologickou zbraň). Další věcí je odkud se onen virus rozšířil. Skutečně z Číny? Pravděpodobnost je vysoká, byť i toto je některými zpochybňováno. Faktem je, že existuje nemálo vědeckých kapacit, které si myslí, že se virus chová podivně. Jistě, mutuje každý virus, ale urputnost a hlavně nebezpečnost Covidu je mimořádná. Vezměte si onu španělskou chřipku. Proč se o průběhu oné pandemie tak zarytě mlčí? Trvala dva roky! Zemřely miliony lidí. Nebyly léky, natož vakcíny. Vir ovšem zmutoval do podoby, kdy přestal být nebezpečný. Sám od sebe. Covid tyto tendence neprokazuje. Možná zatím. 

A mimochodem pan Šebek má pravdu. Jeho otázka je legitimní a čeká na zodpovězení.

antoninsebek

VE DNECH 18. AŽ 27. ŘÍJNA 2019 SE ZÚČASTNILO 28 SPORTOVCŮ Z ASC DUKLA A ARMÁDY ČR 7. ARMÁDNÍCH LETNÍCH SVĚTOVÝCH HER V ČÍNSKÉM WUHANU.

Na hry bylo akreditováno téměř 8 000 sportovců. Nejsilnější výpravy: domácí Čína, Brazílie a Francie, každá z těchto zemí více než 500 sportovců. Velice silné týmy vyslalo  Německo a Rusko,  přes 400 sportovců.Češi se prezentovali ve sportovní střelbě, parašutismu, judu, leteckém a vojenském pětiboji.

Proč se o tom nepíše ?

Dona

Ospravedlňujem sa všetkým čestným veriacim, ale cirkev od nástupu boľševikov k moci v Rusku a v ďalších krajinách, bude vždy a všade organizovať " hon na čarodejnice " - taký obrovský strach má z komunistov. Strach o majetky, kláštory, strach zo straty " ovečiek ", strach zo znárodnenia, strach zo straty finančných/ aj v zlate -  príspevkov plynúcich do vatikánskeho podzemia a vatikánskej banky, strach zo straty moci..... vychádza z úst cirkevníkov. Duka nie je výnimka. Prečo predpokladáte v 21. storočí iné zmýšľanie cirkevníkov ako bolo v stredoveku ?

Cirkev vždy stála na strane moci a vlády, ktorá ju podporovala. Príklad za všetko : pápež žehná hitlerove vojská, ukrajinskí popovia a prostí veriaci vítajú hitlerove vojská s krížami a v predklone, slovenský Tiso rovnako..... Karol Wojtyla zasvätil život v boji proti komunistom..... 

Rovnaký strach spája cirkev s kapitalistami. Bude trvať dovtedy, kým bude na svete čo i len jeden štát, v ktorom budú vládnuť komunisti, prípadne ateisti s odporom k cirkvi - nie ku viere samotnej.

Cirkev a viera sú dva diametrálne odlišné entity.

Aj preto Duka hovorí, to čo hovorí. Vakcína nemá s tým nič spoločné. Vakcína je len použitý nástroj na vyjadrenie cirkevnej ideológie.