Jan Campbell: Problémy a 7. duben

jan campbell
10.4.2016 19:37
Při křtění knihy Souhlasu netřeba 7. dubna 2016 jsem si vzpomněl na staré židovské přísloví: Problém, který můžeš řešit penězi, není problém, ale výdaj. Protože naše současná situace doma, v Evropě ani ve světě se již nedá řešit penězi, které denně ztrácejí na hodnotě, máme problém. Velký, a bohužel ne jeden. O jaké problémy se jedná? Zástupně uvedu tři.

7. dubna 1738, tedy před 278 roky, papež Klement XII svojí zvláštní bulí In Eminenti, obvinil Svobodné zednáře v pokrytectví, herezi (kacířství) a zvrácenosti. Současný postoj katolické církve ke svobodnému zednářství je obsažen v deklaraci Kongregace pro nauku víry Declaratio de associationibus massonicis z roku 1983. V České republice vznikla v roce 2002 Velká Lóže Zemí Českých s lóžemi Tolerance (Praha), Templum Sapientiae (Brno) a 7M (Praha). V současnosti je v ČR něco přes pět set svobodných zednářů. Samozřejmě nevím, jestli mezi nimi je i Kardinál Duda a kolik je v ní žen. Je tomu i proto, že přes kosmetickou snahu se stát průzračnější, Svobodné zednářství zůstává tajnou organizací. Nehledě na utajenost, lze předpokládat, že některé chvályhodné činnosti, které svobodní zednáři začali rozvíjet mezi 1800 a 1900, kdy vlády neslyšely, že existuje potřeba sociálního zabezpečení, budou pokračovat (domy pro sirotky, vdovy a důchodce). Nemohu vyloučit, že budou pokračovat i méně chvályhodné aktivity. Jejich kořeny lze najít v učení Svobodného zednářství. Nemohu si dovolit v tomto příspěvku ani krátký popis tohoto učení z časových a prostorových důvodů. Nehledě na tuto skutečnost, mohu však nabídnout k zamyšlení jednu z mnoha myšlenek Dostojevského, kterého občas někteří obviňovali, když ne přímo z členství, tak alespoň ze spojení se Svobodnými zednáři. Dostojevského myšlenka spojená s Osvícenectvím zůstává aktuální: Žádný národ se nezakládal na začátcích vědy a rozumu. Neexistuje příklad, ani v délce jedné minuty, kvůli hlouposti. Mnozí z nás vědí, že i socialismus měl být ateistický, založený na vědě a rozumu. Mnozí z nás vědí, že věda a rozum plní pouze jim přidělené funkce. Proto oba hrají druhé housle ve velkém orchestru čistého Apeirona. Původ dirigenta orchestru je a zůstane na vždy pro nás nevyjasněn. Proto zůstane učení Svobodných zednářů o dobrém světě nesplněním snem. Nesplněný sen se může transformovat do nebezpečí. Proto si dovoluji upozornit na historickou zkušenost s konáním (člověka společností) ve fázi uvědomění si své omezenosti. Svobodní zednáři nejsou výjimkou. Nepřiznávají svatost a legitimnost (politické a jiné) moci, jestliže tyto nepochází z rozumu. Že by se naši politici řídili rozumem, věří jenom naivní. Svobodní zednáři nejsou naivní, proto jsou ochotni a často schopni měnit moc a manipulovat. Tím se chtěně nechtěně dostáavjí do blízkosti konspiračních teorií. Protože Osvícenectví, v jehož rozšíření hrají Svobodní zednáři důležitou roli, nevylučuje krutost, měli bychom se na ni připravit. V tomto spojení připomínám, že neoficiální centrálou Svobodného zednářství je Londýn s přibližně 250 tisíci členy, USA (přibližně s 2 miliony), Skotsko a Irsko (dohromady přibližně se 150 tisíci členů). Současný tlak na britského premiéra Camerona způsobený tzv. Panamskými papíry dokazuje, jaký charakter má premiér, jak omezené je utajování, jak slabé jsou zpravodajské služby států ve srovnání s Google, Facebook. Tyto společnosti jsou řízeny mnohem silnějšími a účinnějšími nadnárodními mocenskými strukturami než jsou Svobodní zednáři. Nadnárodní společnosti jsou schopny v pro ně pravý čas zmenšit a omezit moc premiéra, státu a přirozená občanská, ale i uměle vytvořená tzv. lidská práva. Dokonce jsou schopny postavit i autorská práva na hlavu. Farmaceutické společnosti to dokazují denně brutálním rabováním kulturního dědictví a medicíny Afriky a Asie. Jako každá revoluce v minulosti sežrala své děti, tak i naše globalizační revoluce sežere své. Historie národů totiž nezná případy, existence národa bez religie. Každý národ, i tzv. ateistický, má nějakou svojí religii, svého Boha, svou definici dobra a zla. V okamžiku, kdy jsme se rozhodli pro jediné (globalizované) dobro, zlo, pravdu, pro jediné řešení a jediného Boha, národ začíná umírat a vymírat. Rozum nebyl, není a nikdy nebude schopen objektivně oddělit dobro od zla. Již proto se v matematice mluví pouze o dobru a etickém dobru. Ne o zlu. Když začneme mluvit o jednom všeobecném spasiteli (v tomto případě globalizaci, NATO, TTIP, vyzbrojování a podobně), spasitel umírá, s ním i víra v něho, a s nimi národy. S pomocí argumentů a úderů pěstí vědy. V tom je velký problém. Kdo to ještě nepochopil, tomu není pomoci.

Prakticky v ten samý den, kdy se konal křest knihy, nám dovolili američtí vědci se začít učit starou pravdu. Musela ji ale potvrdit novodobá věda. Stará pravda se tak konečně mohla transformovat do nové pravdy. Jedná se o výsledky výzkumu rakovinových buněk melanomu. Velký byznys. Výsledek je pro příspěvek zajímavý tím, že potvrzuje omezenost rozumu. Nevysvětluje nám, proč život rakovinového nádoru podporují jak maligní (zhoubné) tak i nemaligní (nezhoubné) buňky. Potvrzuje to, co je jasné celá staletí: růst a rozvoj mikrosvěta je zabezpečován celou buňkovou masou. Podobně je tomu v naší společnosti. Nevím, kdy a kdo se ujme úkolu aktualizace Wikipedie a odstranění článků, které nám namlouvají, že původem rakoviny, jako zla, je pouze zhoubná buňka, že původem rozpadu společnosti jsou pouze destruktivní společenské síly. Kriticky, tj. jasně nebo jasněji myslící občané mají být potrestáni, izolováni a zničeni. Potrestat, izolovat a zničit znamená je zbavit příslušnosti ke společenství. V našem případě globalizovanému, podporujícímu podstatu nerovnoměrného vývoje a nespravedlnosti. Kacířské eseje o filosofii dějin Jana Patočky, abych jmenoval alespoň jeden domácí příklad, mohou mnohé napovědět těm, kteří neradi čtou cizí literaturu. Osvojit by si měli Patočku ale všichni současní a budoucí politikové.

Neuškodí také, si v době demografické krize Evropy připomenout historii testování těhotenství dříve, než obdržíme nové výsledky vědy z USA nebo UK. Patent na těhotenský test byl vydán v roce 1980 v Anglii. Je založen na imunitní reakci choriogonadotropinu (hCG). Tento hormon začíná být produkován zárodkem placenty v momentě oplodnění. Jakmile je oplodněné vajíčko implantováno do dělohy, produkce hCG prudce vzroste. Během čtyřiadvaceti hodin zdvojnásobí své množství. Hormon hCG se také ukáže v moči ženy. Tohle a více museli vědět ve starém Egyptě. Starý egyptský Papyrus Karlsberga z epochy 16. století – třetí čtvrtiny 11. století před naším letopočtem totiž dokumentuje jako první snahu člověka vědět, zda se bude rodit a kdo se narodí. Tam stačilo mít zrna ječmene (mužského rodu) a pšenice (ženského rodu) a ženskou moč. Když při polévání rostla zrna ječmene, jednalo se o chlapce, když rostla zrna pšenice, jednalo o dívku. Když nerostlo nic, nečekalo se nic. Test převzali Řekové, Římané a Arabové. Evropa si vzala slovo až v 17. století. Německý lékař, multitalent a spisovatel Christian Franz Paullini (1643-1712) se zmiňuje o testu ve své slavné práci Heilsame Dreck-Apotheke (Heilsame Dreck-Apotheke: Wie nemlich mit Koth und Urin Fast alle, ja auch die schwerste, gifftige Kranckheiten und bezauberte Schaden vom Haupt biß zun Füssen inn- und äusserlich glücklich curirt worden, vydáno u Friedrich Knoche, Frankfurt am Main 1696). Od 17. století bylo ticho až do roku. 1934. V tomto roce provedl další německý lékař, Walter Hoffman experiment s 6 hrnečky: 3 byly naplněny zrny ječmene, 3 zrny pšenice. 2 hrnečky zaléval močí těhotné, 2 močí netěhotné ženy a 2 čistou vodou. Během 6-7 dnů měl jasno a potvrzeno: zalévání močí netěhotné neumožnilo růst zrn. 1963 provedl podobný test Francouz Pierre Ga(l)linghi. Ten přidal k testu muže. Výsledek velice podobný: specificita testu 70 procent. Jak je vidět, nějak pokulháváme s vědou, s rozumem za historií, protože již nemáme ani zrna vlastního ječmene a pšenice. Proto se v závěru příspěvku velice stručně zmíním o událostech, které jsou nám nabízeny jako spása, zlo nebo nebezpečí, ale bez historických referencí a faktů.

Prvním příkladem je k demokracii patřící referendum. Referendum, když se nehodí, můžeme ho opakovat (Irsko), ignorovat (Holandsko) nebo tak dlouho opakovat, až dopadne tak, jak ho mocní potřebují. To může být případ Velké Británie. Druhý příklad: Daňové oázy. Všichni o nich vědí, o jejich lokalitách, funkci, komu a jak slouží. Za několik týdnů, až se rozběhnou prohlídky u podezřelých, kteří se budou koupat v moři nebo budou na služební cestě či na honu (lišek, kanců, kachen, včetně krásných dívek), ztratí se u veřejnosti smysl pro sledování příběhu bez konce. Nic se nezmění. Až se ztratí z tisku papežovo redukování lásky na lásku pouze mezi heterosexuály, homosexuálové a lesby se pokojně vrátí do všedního dne, kanceláří a postelí. Budou se mít rádi. Až Porošenko bude mít sbaleny kufry a bude odletěn na cestu do zapomenutí, objeví se EU ještě více nahá než doposud. S touto nahotou se objeví důležitost a krása Lisabonské smlouvy v plném světle práva, ke kterému jsme se zavázali, abychom si nemuseli stěžovat na EK a vládu. Objeví se mnoho obrázků F 35, kterými se USA budou snažit budit dojem strachu Rusů před tímto předraženým produktem, stíhajícím mír ve světě. F 35 bude urychlovat výzvy všem spojencům NATO, konečně otevřít státní kasy. Jinak nebude mír. Rusko mezitím přestane jezdit přes Bospor, bude rušit mír létajícími raketami, objížďkou svých lodí přes Irán a nově vytvořenou Národní gardou. Blesky a hrom sankcí se opět objeví na našem nebi a budou rušit klid na hranici mezi Bavorskem a Rakouskem. Klid na hranici nastal dočasným vyschnutím potoka migrantů. V Rakousku konečně dojde v klidu k zestátnění rodného domu Adolfa (Hitlera) v Braunau, aby se – podle MV Rakouska, vyloučila péče, podpora nebo rozšiřování nacionalistických myšlenek. Daleko za oceánem se bude Tramp snažit změnit trend sázkových kanceláří ve svůj prospěch. Současně se bude těšit zakladatel Playboy a playboy sám, Hugh Hefner svým 90. narozeninám a své o 60. let mladší manželce. S tou prý žije od roku 2012 monogamně. K radosti papeže Františka. Zajímalo by mně, co bude dělat playboy se svojí manželkou, až mu bude 120 a více a jeho dámě 60 a více.

Já se mezitím občas poohlédnu za oponu teroru a terorismu. Podívám se, jak se zmenšují švýcarské bankovky, aby úspory z jejich transportu byly větší. Určitě uslyším něco od Baby-Gangu z Neapole, který chce místo vojáků vyslání učitelů do jejich škol. Určitě uslyším, že Panamské papíry vyšly na svět s pomocí Ruska. Přesvědčovat nás bude stará garda, ke které patří americký ekonom Clifford G. Gaddy, mně známé jméno z 90. let, kdy pracoval jako poradce ruského MF. Uslyším mantru o demokracii, spravedlnosti a Putinovi z Bruselu, Berlína, Paříže a Londýna. Proto nebudu sledovat diskuzi ruských demokratů v Dumě o uniformě Národní gardy. Budu se ale snažit vidět neviditelné na stole příkazů a rozkazů prezidenta Putina nejenom co se týče Sýrie, Karabachu, Ukrajiny a USA, Ty potřebují 18 ruských raketových motorů, protože si je zatím nemohou sami vyrobit. Při tom všem se budu tajně těšit na očištění centrální banky a dalších ruských institucí ve stylu velkého Hérakla. V Rusku jsou problémy, které se dají a nedají řešit penězi.

Mezitím vším připomenu poslední doktorandce, že vysvětlení duhy Newtonem není platné pro vysvětlení modré barvy nebe. Vzduch nemá barvu. Že cesta k vysvětlení, proč bývá i naše nebe modré, byla dlouhá. A její cesta k úspěchu bude pravděpodobně ještě delší. Cesta k vysvětlení, proč je nebe modré, vedla totiž přes Anglii, USA do Ruska. V Anglii pracoval na vysvětlení v roce 1869 John Tyndall, (1820 – 1893) a v roce 1871 fyzik Lord Rayleigh – John William Strutt (1842-1919). Ten zjistil anomálii hustoty dusíku izolovaného z atmosféry. Zveřejnění výsledku na přednáškách se chytil americký astrofyzik Charles Greeley Abbot (1872-1973). Vysvětlení dovedl do konce 28 letý ruský fyzik Leonid Mandelštam (1879-1944). Ten si v roce 1907 uvědomil, že vzduch, stejně jako mnohé, nebývá nikdy jednorodý. Po 18 letech, roce 1925 ve spolupráci s ruským fyzikem Grigorijem Landsbergem (1890-1957) oba vysvětlili, proč bývá naše nebe modré: barvu způsobuje tzv. kombinované rozptylování. V něm je kořen principu laseru a využití zákonů kvantové mechaniky a termodynamiky. Jejich zákony platí i pro naše problémy. Jsou mnozí, kdo tomu nevěří. A věří, že peníze řeší vše. Abych nepřesvědčoval, vyberu si něco staršího ke čtení.

Čtení totiž zostřuje pohled na okolí i na to výše uvedené. Chrání fyzické zdraví. Při čtení nemohu sedět a diskutovat v hospodě, nemohu při něm jezdit autem a způsobit nehodu. Za to mohu spořit elektrickou energii, kterou potřebuje můj komputer, telefon a čištění vzduchu. Budu klidnější a budu spořit peníze. Na co, když nejsou úroky? Čtení mi totiž dovoluje cestovat zadarmo tam, kam mě chce vést fantazie a jak daleko chci jet nebo letět. Současně mi čtení, stejně jako důchod, nedovoluje tloustnout. Obojí brání příjmu zbytečných kalorií, které má ráda nejistota, frustrace, stres a strach a které úspěšně prodávají řetězce. Strach mi zmenšuje transformace ruské OMON a vojsk MV do Národní gardy. Putin dobře ví, že platí opak toho, co nás učili. Špatné se světem šíří rychleji než dobré. Ví také, že komplexita rozhodování a zvyšování složitosti systému přivádí k zamrzání vazeb a ničení plasticity systému. Výsledkem je stagnace a prohra. Tu si Putin nemůže dovolit. Proto ta Národní garda pod jeho přímým vedením. Proto i práce na nové doktríně ruské zahraniční politiky. Jsem přesvědčen, že mnozí západní lídři tohle všechno vědí. Nejsem ale přesvědčen, že oni sami, ani s pomocí zkušených Svobodných zednářů vědí, jak vyčistit stáj, neztratit své výhody a nechat nás žít jako lidi. Souhlasu netřeba.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.