Merkelová vykročila do bažiny Covid problémů

rouška německo
17.11.2020 15:38
Pondělní berlínská videokonference spolkové kancléřky Angely Merkelové se šéfy šestnácti spolkových zemí podle sdělovacích prostředků bylo vykročení do bažiny problémů způsobené pandemií Covid-19. Komentátoři poukazují, že ukázala rostoucí napětí mezi spolkovou vládou a spolkovými zeměmi. Potvrdila, jak obtížné je najít celoněmeckou společnou linii v boji proti koronaviru, když vedoucí představitelé zemí nebyli připraveni následovat kurs kancléřky. A to je nebezpečný signál pro občany.

 Ústřední a zemské vlády tak odložily rozhodnutí o tom, jak postupovat v   pandemii, na středu příštího týdne.  Merkelová večer po videokonferenci, která trvala několik hodin, uvedla, že většina zemí se v tuto chvíli vyslovila proti dalším právním změnám, ačkoliv si mohla představit další opatření.  Bavorský ministerský předseda Markus Söder uvedl, že předpisy by měly být spíše prodlouženy než zrušeny. Spolková a zemské vlády alespoň apelovaly na občany, aby omezili setkání s jinými lidmi na minimum. O dalších opatřeních bude  rozhodnuto na konferenci ve středu příštího týdne. Kancléřka uvedla, že bude vyjasněno nejen to, jak bude postupovat bezprostředně po konci měsíce, ale nabídne se také výhled na vánoční období a přelom  roku. Cílem je určitá předvídatelnost s ohledem na vládní opatření a plánování pro lidi.

  DIE WELT v této souvislosti konstatuje, že   jednající výbor složený z kancléřky a předsedů vlád však ukázal, že funguje demokraticky zásadní princip kontroly a vyvážení, a to  i v tak zvláštním orgánu, který ústava nestanoví.  FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG k tomu poznamenává, že se stále zvažuje, zda jsou současná   opatření proti druhé vlně Covid-19 jsou  vhodná, nezbytná a přiměřená.  Jednání Merkelové může sice sloužit jako vodítko, ale nikoli jako nová rozhodnutí.

 BADISCHEN NEUESTEN NACHRICHTEN z Karlsruhe vidí rostoucí napětí mezi ústřední vládou a spolkovými zeměmi. Je totiž obtížné  najít společnou linii v boji proti této nemoci, což ukazuje spor o správnou úroveň opatření .  Ukazuje se, jak je obtížné dohodnout se na společné linii, což je nebezpečným signálem pro obyvatelstvo.

 HANDELSBLATT  je znepokojen tím, že parlament se zdá   být nynější situaci paralyzován .  Svobodu vyznání nebo shromažďování  lze také čas od času omezit. Stejně jako svobodu cestování, obchodu nebo povolání. Ekonomika je znehybněna zárukami, půjčkami, balíčky pomoci.  Mnoho z dřívějších a současných opatření k zadržení koronaviru jsou neblahá. Pokud to není v Bundestagu otevřeně projednáno, lidový hněv se musí téměř nevyhnutelně ventilovat mimo parlament se všemi z toho vyplývajícími negativními důsledky.

 Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.